GENERATIE VIII                                                                                                            11-04-2019

 

VIIIa AALT KOBUS PRINS (van VIIf), geb. 23-12-1787, ged. Kampereiland 23-12-1787, landman (1813, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1824, 1825, 1828, 1832, 1833), landb. (1823), landbouwer (1850), veehouder (1850), ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 11-09-1850, otr. Kampen (stadhuis) 30-04-1813, tr. Kampen 14-05-1813

 

PETERTIEN GERRITS (PETERTJE GERRITS, PETERTJEN GERRITS, PIETERTJE GERRITS, PETERTIEN GERRITSEN, PETERTIEN DOLFS) BOER, geb. 10-10-1790, ged. Kampen (Buitenkerk) 10-10-1790, ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 19-09-1831, dochter van Gerrit Adolfs Boer (Gerrit Dollefs, Gerrits Dolfs Boer) en Harmpje Egberts (Hermtje Egberts, Hermpien Egberts Jonker, Herrempien Egberts Jonker).

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Jacobus Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 10-10-1813, volgt IXa.

Hermpien (Hermpien Aaltzen) Prins, geb. Kampen 01-07-1815, ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 19-03-1817.

Aaltien Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 19-08-1816, ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 22-05-1819.

een doodgeboren kind, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 05-08-1817.

een kind, kort na de geboorte overleden, geb. en ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 18-07-1818.

een kind, kort na de geboorte overleden, geb. en ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 30-06-1819.

een doodgeboren kind, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 25-05-1820.

Gerrit Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 12-09-1821, arbeider (1881), ovl. Kampen 27-05-1881.

Hermen Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 21-09-1822, ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 06-06-1823.

Mense Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 27-05-1824, ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 14-02-1826.

Hermen Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 25-10-1825, ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 31-10-1825.

Egbert Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 26-02-1828, volgt IXb.

 

Kampen (Buitenkerk) 10-10-1790: Gerrit Adolfs en Hermpien Egberts laten hun dochter Pietertien dopen.

 

Gerrit Adolfs Boer is landman (1813, 1816, 1820). Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 02-04-1820. Harmpje Egberts is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 29-08-1815.

 

Kampen Pasen 1809: Aalt Kobus Prins doet belijdenis en wordt ingeschreven als lid van de Gereformeerde Kerk van Kampen.

 

BS Kampen 14-05-1813: In de huwelijksakte staat dat Aalt Prins is geb. 23-12-1778 en dat Pietertje Boer is geb. 10-10-1790. Aalt Kobus Prins ondertekent de akte met Aalt Kobus Prins en Petertien Gerrits Boer ondertekent met petertien Gerrits boer.

 

BS Kampen 1815-1831: Bij de ondertekening van diverse geboorteaktes en overlijdensaktes schrijft Aalt Kobus Prins zijn naam als Aalt Prins - A Prins - Aalt Kobus Prins - A. Kobus Prins - A K Prins - Aalt ,, Prins - A,, K,, Prins - Aalt K: Prins. [1]

                                            

Aalt Kobus Prins en Petertien Gerrits Boer wonen in de gemeente Kampen (1813). Het gezin van Aalt Kobus Prins en Petertien Gerrits Boer woont op het Kampereiland (1815, 1816), op het Kampereiland, de Stikken, wijk D nr. 48 (1817) op het Kampereiland, wijk D nr. 48 (1818, 1819, 1820), op het Kampereiland (1821), bij Kampen (1822), vermoedelijk op het Kampereiland aangezien Hermen Prins daar is geboren,  bij Kampen (1823), vermoedelijk op het Kampereiland nr. 11 aangezien Hermen Prins daar is overleden, bij Kampen (1824), vermoedelijk op het Kampereiland aangezien Mense Prins daar is geboren, op het Kampereiland (1825), vermoedelijk op het Kampereiland nr. 11 aangezien Hermen Prins daar is overleden, op het Kampereiland (1826) vermoedelijk op het Kampereiland nr. 10 aangezien Mense Prins daar is overleden, op het Kampereiland (1831), vermoedelijk wijk D nr. 14 aangezien Petertien Gerrits Boer daar is overleden en op het Kampereiland (1832). [2]

 

BS Kampen 11-10-1813: Aalt Prins doet samen met o.a. Gerrit Adolfs Boer aangifte van de geboorte van Jacobus Prins. Petertien Gerritsen Boer is op 10-10-1813 bevallen ten huize van Gerrits Adolfs Boer op het Eiland No 14. Aalt Kobus Prins ondertekent de akte met Aalt Kobus Prins. Gerrit Adolfs Boer is landman in deze gemeente woonachtig (1813).

 

Kampen 28-04-1819: Met haar vader, broers en zussen verkoopt Petertien Gerrits Boer aan Willem Kloek en zijn vrouw Jannigje Golds voor 2.000 gulden een bouwkamp, genaamd de Buitendijkse Bouwkamp, te Wilsum. Het land is gelegen tussen de weg, het land van Van Straaten, de Wilsummer Weerd en het land van de weduwe van Jan Post. [3]

 

Kampen 02-06-1821: Na het overlijden van hun vader laten Petertien Gerrits Boer en haar broers en zussen de hypotheek royeren die ten laste van Herm Egbert Jonker en zijn vrouw Jantje Hendriks is gevestigd op vier morgen weiland in Mastenbroek. [4]

 

BS Kampen 24-01-1833: In een huwelijksbijlage betreffende het huwelijk van Jacobus Prins staat onjuist dat Petertien Gerrits Boer is ovl. Kampen 19-09-1830.

 

Aalt Kobus Prins pacht op het Kampereiland erf 24, het tweede erf van de Kuinreturfswaard, van P1814 tot P1823. [5] Jan Aalts Prins, de oom van Aalt Kobus Prins, pacht erf 24 per P1823. [6]

 

Aalt Kobus Prins pacht op het Kampereiland erf 49, het tweede erf van de Warder, van P1823 tot P1850 (aanvang pachtperiodes: P1823, P1832, P1841). [7]

 

Het huis op het Kampereiland op erf 49 is gedeeltelijk weggeslagen als gevolg van de stormvloed van 04/05-02-1825. Aalt Kobus Prins verliest veertig koeien en vijf varkens. [8]

 

Aalt Kobus Prins had in 1832 een recht van opstal op het perceel kadastraal bekend als Kampen, sectie D, nr. 399, aangeduid als huis en erf en schuur, eigendom van de stad Kampen, groot 00.24.10 ha, gelegen in de polder De Kleine Warder op het Kampereiland. [8a ]

 

Aalt Kobus Prins had in 1832 een recht van opstal op perceel Kampen sectie D nr. 399
in de polder De Kleine Warder op het Kampereiland.

 

Aalt Kobus Prins had in 1832 een recht van opstal op perceel Kampen sectie D nr. 399 in de polder De Kleine Warder op het Kampereiland.

 

De kinderen van Aalt Kobus Prins en Petertien Gerrits Boer zullen op Kampereiland naar de lagere school zijn geweest. Een verslag uit 1840 van  de hoofd inspecteur van het onderwijs in Nederland, mr. Henricus Wijnbeek (1772-1866), geeft ons een indruk van het onderwijs op Kampereiland in dat jaar.

 

De hoofdinspecteur schreef:

 

“Onder Kampen behoort het Kampereiland. De kerk, de pastorie, de school en de onderwijzerswoning zijn één gebouw, staande op eene hoogte te midden van weilanden. De school wordt bezocht hoogstens door een 80-tal kinderen, die herwaarts van die eilanden moeten komen, genaamd: Mandemakerseiland (Mantjewerd), Pijper- en Raas, Vos- en Kattewaard, behalve de kinderen, die het Binneneiland, waarop de school staat, bewonen. Sommigen moeten van een uur afstands komen en drie malen overvaren. Zij dragen mandjes, voorzien van boterhammen, want zij blijven den middag over. Het lokaal is langwerpig; en veel te klein. Het daglicht valt er in achter en ter linkerzijde van de leerlingen. Al de eilanders zijn van de Hervormde godsdienst. De werkzaamheden worden dus aangevangen met het stichtelijk zingen van een der Evangelische gezangen. De 70-jarige J. Punt was nog vrij krachtig en ijverig, leerde lezen door middel der klankmethode op't bord, doch voorafgegaan van spellen. Men las en schreef over 't algemeen vrij goed, rekende een weinig, alles voldoende voor die eenvoudige eilanders.” [8b]

 

Aalt Kobus Prins hertr. Kampen 22-03-1832

               

HERMIENA JANS (HERMINA) DORGELO, ged. Grafhorst 23-11-1788, zonder beroep (1832, 1850), veehoudster (1853), ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 26-02-1853, dochter van Jan (Jan Reinders) Dorgelo en Aagje Hendriks (Netjes).

 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

 

Jan Dorgelo is landman (1832).

 

Kampen 16-04-1850: Aalt Kobes Prins wordt met zijn vrouw Hermina Jans Worgelo ingeschreven in het Burgerboek 1672/1868 van Kampen.

 

Kampen 01-09-1850: Aalt Kobus Prins gaat met attestatie over van de Gereformeerde Kerk van Kampereiland naar de Gereformeerde Kerk van Kampen.

 

Kampen 20-01-1850: De kantonrechter van Kampen benoemt Aalt Prins tot toeziend voogd over zijn neef Kobus Prins, zie IXf.

 

Kampen 15-05-1850: De kantonrechter van Kampen benoemt Aalt Prins tot toeziend voogd over zijn nichten Grietje en Wilhelmina Prins, zie IXe en IXh.

 

Aalt Kobus Prins en Hermiena Jans Dorgelo wonen in Kampen (1832). Het gezin van Aalt Prins en Hermiena Jans Dorgelo woont in Kampen (1833, 1850), in Kampen, Brunnepe (1850), vermoedelijk wijk C nr. 70 aangezien Aalt Prins daar is overleden. Hermiena Jans Dorgelo woont in Kampen, Brunnepe (1853), vermoedelijk wijk C nr. 70 aangezien zij daar is overleden. [9]

 

BS Kampen 27-05-1881: Gerrit Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 27-05-1881 in het huis staande te Kampen, aan den Vloeddijk, wijk een, nummer vier honderd twaalf. De aangifte van het overlijden is gedaan door de ziekenvader en de ziekenoppasser van het Stadsziekenhuis in Kampen.

 

 

VIIIb MENSE (MENSE COBUS, MENSE KOBUS) PRINS (van VIIf), geb. Kampereiland, ged. Kampereiland 05-12-1790, landman (1812, 1814, 1819, 1826, 1837), landman (1813, 1821), veehoud. (1832), veehouder (1832), arbeider (1841), ovl. Kampen 01-09-1841, otr. Kampen (stadhuis) en Kampereiland 22-03-1811, otr. Kampen 29-03-1811, tr. Kampen (Bovenkerk) 07-04-1811

 

GERREGIEN HARMS (GERRIGJE HARMS, GERRIGJEN HARMS) DOLFS VAN DER KAMP (VAN DE KAMP), geb. Grafhorst, ged. IJsselmuiden 28-10-1774, zonder beroep (1841, 1844, 1847), ovl. Kampen 05-06-1847, dochter van Harm Adolfs (Harm Adolphs) van der Kamp en Dirkje (Derkjen) Gerrits, wed. van Willem Willems Kanis.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Harm (Harmen) Prins, geb. Kampen 25-01-1812, boerenknecht (1837), ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 08-01-1837.

Aaltjen Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 18-02-1813, volgt IXc.

Annegjen Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 26-04-1814, volgt IXd.

een kind, kort na de geboorte overleden, geb. en ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 04-07-1819.

 

IJsselmuiden 28-10-1774: Hermen Adolfs en Dirkjen Gerrits laten hun dochter Gerrigjen dopen.

 

Kampen 07-04-1811: Gerregien Harms Dolfs van de Kamp is weduwe van Grafhorst.

 

Gerregien Harms Dolfs van de Kamp tr. Grafhorst (gericht) 06-12-1799 Willem Willems Kanis. Willem Willems Kanis is ged. IJsselmuiden 01-01-1747, ovl. IJsselmuiden 20-02-1810, zoon van Willem Hendriks en Neeltje (Niele) Willems, wedn. van Trijntje Rutgers Veldhuis.

 

Grafhorst 15-11-1799 en 06-12-1799:

 

d: 15 Novemb: Willem Willems Canis weduwenaar geboortig van ijsselmuijden en tans woonagtig op CamperEiland met Gerrigjen Harms van der Camp J:D: te Grafhorst zijnde de Bruidegom een zoon van Willem Hendrijks Canis En De Bruid een Dogter van Harm Adolphs en Derkjen Gerrits Attestatie afgegevenna ijsselmuijden en CamperEiland.

 

de 6 Desemb: na de ingekomen attestatien van Ds. J.W. Gallé predicant op ’t CamperEiland en Arnout Duivcant predicant te ijsselmuijden en E. Baarlink custos te ijsselmuiden, is gebleken, dat de drie Huwelijksproclamatien op drie agtereenvolgende Sondagen zonder inspraak zijn gedaan, zijn dezelve heden hier getrouwt

 

Gerregien Harms Dolfs van de Kamp pacht op het Kampereiland erf 52, de Lage Es, van 20-02-1810 tot 07-04-1811. Haar man, Willem Willems Kanis, kreeg erf 52 per P1804 in pacht. [10]

 

Het gezin van Mense Prins en Gerregien Harms woont op het Kampereiland (1811), op het Kampereiland, wijk D nr. 3 (1812), op het Kampereiland, nr. 3 (1813), op het Kampereiland, nr. 6 (1814), op het Kampereiland, wijk 3 D nr. 6 (1819), in Kampen (1821), in Kampen, Brunnepe (1826), in Kampen (1832, 1837) en op het Kampereiland (1841), vermoedelijk wijk D nr. 20 aangezien Mense Prins daar is overleden. Gerregien Harms Dolfs van de Kamp woont in Kampen (1844), in Kampen (1847), vermoedelijk Groenestraat, wijk 4 nr. 21 aangezien zij daar is overleden. [11]

 

Mense Prins pacht op het Kampereiland:

 

erf 52, de Lage Es, van 07-04-1811 tot P1814 (aanvang pachtperiodes: 07-04-1811, P1814). Hij heeft de pacht overgedaan 23-09-1813. [12]

 

erf 50, het derde erf van het Nijland, van P1814 tot P1823. [13]

 

erf 45, van P1823 tot (..-01-)1825. Het huis op erf 45 is onbewoonbaar geworden als gevolg van de stormvloed van 04/05-02-1825. [14]

 

Kampen 22-09-1823: Johannes Prée, ontvanger der registratie in Kampen, laat de hypotheek royeren die ten laste van Mense Kobus Prins is gevestigd op een huis, schuur en hooiberg op erf 6 op het Kampereiland. [15]

 

Kampen 07-10-1826: Mense Kobus Prins, landman te Brunnepe koopt van Jan Klooster een huis, wijk C nr. 21 art 835 en 116 R. groenland art 94.

 

Kampen 24-10-1826: Mense Kobus Prins wordt met zijn kinderen Harmen, 14 jaar, Aaltje, 13 jaar en Annigje, 12 jaar, ingeschreven in het Burgerboek 1672/1868 van Kampen.

 

Mense Prins was in 1832 eigenaar van vier percelen, gelegen in Brunnepe, ten oosten en ten westen van de Sint Nicolaasdijk, kadastraal bekend als Kampen, sectie F:

nr. 186, aangeduid als bouwland, groot 00.09.50 ha.

nr. 187, aangeduid als huis en erf, groot 00.01.44 ha.

nr. 198, aangeduid als bouwland, groot 00.14.60 ha.

nr. 209, aangeduid als bouwland, groot 00.03.50 ha. [15a]

 

Mense
Prins had in 1832 in eigendom de percelen Kampen sectie F nrs. 186, 187, 198 en
209, gelegen in Brunnepe, ten oosten en ten westen van de Sint Nicolaasdijk.

 

Mense Prins had in 1832 in eigendom de percelen Kampen sectie F nrs. 186, 187, 198 en 209, gelegen in Brunnepe, ten oosten en ten westen van de Sint Nicolaasdijk.

 

BS Kampen 09-01-1837: Herm Mense Prins woont op het Eiland. Hij is ongetrouwd, boerenknecht, zoon van Mense Prins en Gerrigje van der Kamp. Herm Mense Prins is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 08-01-1837 in het huis staande op het Eiland, No 47 L. C.

 

 

VIIIc WILLEM KOBUS (WILLEM JACOBUS) PRINS (van VIIf), ged. Kampereiland 14-10-1792, landman (1813), boerenknegt (1826), landbouwer (1827, 1830, 1831, 1833, 1834), ovl. Kampen 30-07-1838, tr. Kampen 13-04-1826

 

ENGELTJE REINDERS VAN DER VEEN, geb. Kampen 21-04-1805, ged. Kampereiland 21-04-1805, dienstbaar (1826), werkvrouw (1838), dienstbode (1849), ovl. Kampen 25-07-1849, dochter van Reinder Wichers (Reindert Wiegerts) van der Veen en Grietje Hendriks Scholte.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Aaltjen Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 24-12-1826, ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 16-01-1827.

Grietje Prins, geb. Kamperveen 29-12-1827, volgt IXe.

Kobus Prins, geb. Kamperveen 06-05- 1830, ovl. Hoogeweg (gem. Kamperveen) 11-06-1830.

Kobus Prins, geb. Kamperveen 01-05-1831, volgt IXf.

Reinder (Rynt) Prins, geb. Kamperveen 13-06-1833, ovl. Hoogeweg (gem. Kamperveen) 20-03-1837.

Aaltje Prins, geb. Kamperveen 29-12-1834, volgt IXg.

Wilhelmina Prins, geb. Kampen 09-08-1838, volgt IXh.

 

Reinder Wichers van der Veen is landman (1814, 1821).

 

BS Kampen 28-04-1814: Reinder Wichers van der Veen woont op het Eiland. Hij is getuige bij de aangifte van de geboorte van Annegien Prins, zie VIIb.

 

BS Kampen 30-04-1813: Willem Kobus Prins ondertekent de akte betreffende het huwelijk van zijn broer Aalt Kobus Prins met Willem Kobus Prins.

 

BS Kampen 13-04-1826: Willem Jacobus Prins is boerenknegt. Hij ondertekent de huwelijksakte met Willem Kobus Prins. Engeltjen Reinders van der Veen is dienstbaar onder Kampen. Zij ondertekent de huwelijksakte met E.R. van der Veen. Reinder Wichers van der Veen is ovl. Kampen 03-06-1821.

 

Grietje Hendriks Scholte hertr. vóór 13-04-1826 Hendrik Gerrits Vos. Zij is ovl. 07-10-1834.

 

Willem Kobus Prins en Engeltje Reinders van der Veen wonen in Kampen (1826). Het gezin van Willem Kobus Prins en Engeltje Reinders van der Veen woont in Kampen (1826), vermoedelijk op het Kampereiland aangezien Aaltje Prins daar is geboren, in Kampen (1827), vermoedelijk op het Kampereiland nr. 14 aangezien Aaltje Prins daar is overleden, in Kamperveen (1829), in Kamperveen (1830), vermoedelijk Hoogeweg nr. 3 aangezien Kobus Prins daar is overleden, in Kamperveen (1831, 1833, 1834), in Kamperveen (1837) vermoedelijk Hoogeweg aangezien Reinder (Rynt) Prins daar is overleden en in Kampen (1838), vermoedelijk Oudestraat wijk 4 nr. 347 aangezien Willem Prins daar is overleden. Engeltje Reinders van der Veen woont in Kampen (1849), vermoedelijk Oudestraat wijk 3 nr. 88 aangezien zij daar is overleden. [16]

 

BS Kampen 10-08-1838: Wilhelmina Prins is geb. Kampen 09-08-1838. Zij is een dochter van Engel van der Veen, werkvrouw, weduwe van Willem Prins.

 

Kennelijk is Wilhelmina Prins vernoemd naar haar vader Willem Kobus Prins. Wilhelmina Prins is 10 dagen na het overlijden van haar vader geboren.

 

 

VIIId GERRIGJE KOBUS (GERRIGJE COBUS, GERRITJE KOBES) PRINS (van VIIf), ged. Kampereiland 12-02-1797, dienstbaar (1826), zonder beroep (1857, 1867, 1877), ovl. Kampen 24-03-1877, tr. Kampen 14-09-1826

 

CORNELIS (CORNELUS) BOS, ged. Kampen (Broederkerk) 07-10-1767, landman (1812, 1825, 1828, 1830, 1832, 1834, 1836, 1837, 1839), bouwman (1826), landbouwer (1827, 1840, 1841), veehouder (1849), zonder beroep (1850, 1857), ovl. Kampen 12-08-1857, zoon van Gerrit Bos en Willemina (Willemintien) Gerrits, wedn. van Aleida Peters Bos en Neeltje Willems Kanis.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Cobus Bos, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 05-05-1827.

Aaltje Bos, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 09-09-1828.

Kobes Bos, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 06-12-1830.

Gerrigje Bos, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 16-02-1832.

Hendrik Bos, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 18-05-1834.

Hendrik Bos, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 11-09-1836.

Aaltje Bos, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 15-10-1837.

 

Kampen (Broederkerk) 07-10-1767: Gerrit Bos en Willemintien Gerrits laten hun zoon Cornelus dopen.

 

Cornelis Bos tr. Kampen 04-05-1800 Aleida Peters Bos, wed. van Aart Louws Post. Aleida Peters Bos is begr. Kampen 23-05-1803.

 

Cornelis Bos tr. Kampen 27-11-1812 Neeltje Willems Kanis. Neeltje Willems Kanis (Kanits) is ged. Kampereiland 18-07-1784, ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 14-05-1824, dochter van Willem Willems Kanis en Trijntje Rutgers Veldhuis.

 

BS Kampen 27-11-1812: Cornelis Bos woont in de gemeente Kampen. Neeltje Kanis woont op het kamper Eiland.

 

Gerrigje Kobus Prins is de schoonzus van de stiefmoeder van Neeltje Willems Kanis: Gerregien Harms Boer, de vrouw van Mense Kobus Prins, zie VIIIb.

 

Cornelis Bos pacht op het Kampereiland:

                                                                                                    

erf 174, de Engmar, van 04-05-1800 tot P1814 (aanvang pachtperiodes: 04-05-1800, P1804). [17]

 

erf 3, het vierde erf van de Mandjeswaard, van P1814 tot P1823. [18]

 

erf 42, de Grote Modderkuil,  van P1823 tot P1841 (aanvang pachtperiodes: P1823, P1832). [19]

 

erf 43, de Kleine Modderkuil, van P1841 tot P1851. [20]

 

Kampen 14-09-1826: Gerrigje Cobus Prins verklaart niet te kunnen schrijven. Cornelis Bos is wedn. van Neeltje Willem Kanits. In de huwelijksakte staat (onjuist) dat Cornelis Bos is ged. Kampen 07-10-1766. De ouders en grootouders van Cornelis Bos zijn allen overleden. Zijn vader is begr. Kampen 08-04-1775. Zijn moeder is begr. Kampen 08-03-1796.

 

Cornelis Bos woont op het Kampereiland (1825) en in Kampen (1826). Gerrigje Kobus Prins woont in Kampen (1826). Het gezin van Gerrigje Kobus Prins en Cornelis Bos woont in Kampen (1827), vermoedelijk op het Kampereiland aangezien Cobus Bos daar is geboren, op het Kampereiland (1827), vermoedelijk nr. 15 aangezien Cobus Bos daar is overleden, op het Kampereiland (1828), in Kampen (1830), vermoedelijk op het Kampereiland aangezien Kobes Bos daar is geboren, in Kampen (1831, 1833), vermoedelijk op het Kampereiland, wijk D nr. 14 aangezien Kobes Bos en Aaltje Bos daar zijn overleden, op het Kampereiland (1832) vermoedelijk wijk D nr. 33 aangezien Gerrigje Bos daar is overleden, op het Kampereiland (1834), vermoedelijk wijk D nr. 14 aangezien Hendrik Bos daar is overleden, en op het Kampereiland (1836, 1837), in Kampen (1850, 1857), vermoedelijk Oudestraat, wijk 3 nr. 88 aangezien Cornelis Bos daar is overleden. Gerrigje Kobus Prins woont in Kampen (1877), vermoedelijk Groenestraat, wijk 2 nr. 92 aangezien zij daar is overleden. [21]

 

Kampen 15-05-1850: Cornelis Bos verschijnt voor de kantonrechter van Kampen in een zitting ter benoeming van een voogd en toeziend voogd over zijn nichten Grietje en Wilhemina Prins, zie IXe en IXh.

 

Kampen 16-09-1850: Cornelis Bos verschijnt voor de kantonrechter van Kampen in een zitting ter benoeming van een voogd en toeziend voogd over zijn neef Egbert Prins, zie IXb.

 

Kampen Kerstmis 1850: Gerrigje Kobus Prins gaat met attestatie over van de Gereformeerde Kerk van Kampereiland naar de Gereformeerde Kerk van Kampen.

 

Kampen 24-01-1867: Gerrigje Jacobus Prins verklaart niet te kunnen teekenen als geen schrijven geleerd hebbende.

 

 

VIIIe AALT GERRITS PRINS (van VIIh), geb. Kampen 15-09-1801, ged. Kampen (Broederkerk) 20-09-1801, boerenwerker (1834), landbouwer (1834, 1835, 1836, 1838, 1839, 1864, 1866, 1868), landman (1838, 1839, 1850), veehouder (1841, 1842, 1845, 1850, 1852, 1859, 1862), ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 08-08-1868, tr. Kampen 13-03-1834

 

STIJNTJE GERRITS VAN DE WETERING, geb. Kampereiland, ged. Kampereiland 27-11-1808, dienstbode (1834), boerenarbeidster (1838), landbouwster (1869), zonder beroep (1841, 1842, 1845, 1850, 1852, 1859, 1862, 1864, 1866, 1868, 1871, 1872, 1878, 1879), ovl. Kampen 01-09-1879, dochter van Gerrit Willems van de Wetering en Geertjen Jans Vos.

                    

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Gerrit Prins, geb. ’s-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) 04-03-1835, volgt IXi.

Willem Prins,  geb. ’s-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) 26-10-1836, volgt IXj.

Jan Prins, geb. ’s-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) 14-01-1838, volgt IXk.

Hendrik Prins, geb.’s-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) 24-09-1839, volgt IXm.

Gerrit Prins, geb. Kampen 30-09-1841, volgt IXn.

Aalt Prins, geb. Kampen 15-11-1842, volgt IXo.

Klaas Prins, geb. Kampen 22-08-1845, volgt IXp.

Egbert Jan Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 23-03-1850, boerenknecht (1876), ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 04-10-1876.

Kobes Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 12-02-1852, volgt IXq.

 

Kampen 14-05-1804: Gerrit Aaltsen Prins koopt voor Aalt Gerrits Prins het buitenburgerschap van Kampen. Gerrit Aaltsen Prins geboren in dezer stadsvrijheid met sijne twee Soons met naamen Aalt oud twee jaren en Gerrit oud een half jaar worden ingeschreven in het Burgerboek 1672/1868 van Kampen.

 

Gerrit Willems van de Wetering is landman (1813, 1824). Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 19-03-1832.

 

Kampen 27-06-1809: Tot voogden over Stijntje Gerrits van de Wetering worden benoemd Arent Rutger Vos, Gerrit Jans Vos en Bartel Willems van Dijk. [22]

 

Kampen 30-05-1816: Lubbert van de Wetering leent van Gerrit van de Wetering, en Gerrit Jansen Vos en Hendrik Aalts van Dijk, eerstgenoemde als vader en voogd en den andere als voogd en den derden als toeziend voogd van de minderjarige Steintje Gerrits van de Wetering 100 gulden tegen 4% met als onderpand zijn huis, erve en where in de Buiten Nieuwstraat, wijk 4 nr. 201. [23]

 

Kampen 11-08-1824: Cornelis Voerman, landman, leent van de landlieden Gerrit Willems van de Wetering, Gerrit Jansen Vos en hendrik Aalts van Dijk, wonende in de gemeente Kampen, beide eerstgenoemde in der zelver qualiteit van voogden, en laatstgenoemde in die van toezienden voogd over den minderjarigen Stijntje van de Wetering, eene som van tweehonderd guldens‘ tegen 4 ½% per jaar. Onderpand: huis, hooiberg en hof in Brunnepe (letter C nr. 46). [24]

 

BS Kampen 13-03-1834: Aalt Gerrits Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1820 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zynde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

 

BS Kampen 13-03-1834: In de huwelijksakte staat (onjuist) dat Aalt Gerrit Prins is geb. 20-09-1801. Gerrit Willems van de Wetering is ovl. Kampen 19-03-1832. Zijn vrouw is begr. Kampen (Buitenkerk) 13-12-1808. Stijntje Gerrits van de Wetering verklaart onder ede te weten dat haar grootouders allen zijn overleden. De huwelijksakte is mede ondertekend door Gerrit Jans Vos, landman, 66 jaar, oom van de bruid, Lubbert Leene, veehouder, 36 jaar, zwager van de bruid en Willem van de Wetering, boerenknecht, 23 jaar, broer van de bruid, allen wonende te Kampen.

 

Kerkboek van Aalt Gerrit Prins (1801-1868) en Stijntje 
Gerrits van de Wetering (1808-1879)

 

Kerkboek van Aalt Gerrit Prins (1801-1868) en Stijntje 
Gerrits van de Wetering (1808-1879)

 

Foto’s. Kerkboek van Aalt Gerrits Prins (1801-1868) en Stijntje Gerrits van de Wetering (1808-1879) met aantekeningen inzake de geboorten van hun negen zonen.

 

Aalt Gerrits Prins en Stijntje Gerrits van de Wetering hebben twee zonen Gerrit genoemd. Er is geen sprake van een voortijdig overlijden van één van hen. Beide zonen zijn opgegroeid en getrouwd. Kennelijk zijn aldus de beide grootvaders vernoemd, Gerrit Aaltsen Prins en Gerrit Willems van de Wetering.

 

Aalt Gerrits Prins en Stijntje Gerrits van de Wetering wonen in de gemeente Kampen (1834). Het gezin van Aalt Gerrits Prins en Stijntje Gerrits van de Wetering woont in Zwollerkerspel, ’s-Heerenbroek (1835, 1836, 1838, 1839), in Zwollerkerspel, Mastenbroek (1839), in Kampen (1841, 1842, 1845), op het Kampereiland (1850), wijk C nr. 42, op het Kampereiland, wijk D nr. 14 (1852), in Kampen (1862, 1864, 1866) en op het Kampereiland (1868), vermoedelijk wijk 5 nr. 323 aangezien Aalt Gerrits Prins daar is overleden. Stijntje Gerrits van de Wetering woont in Kampen (1871, 1872, 1878) en in Kampen (1879), vermoedelijk Vloeddijk, wijk 1 nr. 528 aangezien zij daar is overleden. [25]

 

Kampen 22-10-1838: Stientje Gerrits van de Wetering, boerenarbeidster in Zwollerkerspel, getrouwd met Aalt Prins, landman in Zwollerkerspel, laat de hypotheek royeren die ten laste van Jan Jans van der Weerd is gevestigd op een huis in de Venestraat in Kampen. [26]

 

BS Kampen 10-10-1839: Aalt Prins is getuige bij de aangifte van de geboorte van Jan de Groot, zoon van Jannegien Prins en Heimerich Hendriks de Groot, zie VIIIj.

 

Kampen 02-12-1839: Aalt Gerrits Prins en zijn broers en zussen, Gerrit Gerrits Prins, Jannigje Gerrits Prins, Willemina Gerrits Prins en Hendrik Gerrits Prins, laten een hypotheek royeren groot 1.500 gulden die ten laste van Gerrit Netjes, landbouwer in Genemuiden, is gevestigd op een stuk grasland in Genemuiden, genaamd De Weerd. [27]

 

Kampen 1838-1839: Aalt Gerrits Prins is landman in Zwollerkerspel.

 

advertentie inzake het uitzetten van de pacht van de door aalt prins, aalt gerrits prins, gepachte boerderij in ?s-heerenbroek in 
de overijsselsche courant van 16 juni 1840

 

Overijsselsche courant, 16-06-1840.

 

Aalt Gerrits Prins pacht op het Kampereiland:

 

erf 23, het eerste erf van de Kuinreturfswaard, van P 1841 tot P1850. 28]

 

erf 42, De Grote Modderkuil,  van P1850 tot 08-08-1868 (aanvang pachtperiodes: P1850, P1860). Het erf is groot 43 B 42 R 20 E. De pacht bedraagt van 1849-1859 1.880 gulden per jaar en van 1859-1869  3.320 gulden per jaar. [29]

               

Stijntje Gerrits van de Wetering pacht op het Kampereiland:

 

erf 42, De Grote Modderkuil,  van 08-08-1868 tot P1870. [30]

 

Jan Prins, een zoon van Aalt Gerrits Prins en Stijntje Gerrits van de Wetering, pacht erf 42 per P1870.

 

Annigje Sleurink (1818-1886), dochter van Dirk Dirksen Sleurink en Annigje Hendriks Schraat, was dienstbode bij Aalt Gerrits Prins in de periode 1850-1860. [31]

 

BS Kampen 27-02-1862: Stientje Gerrits van de Wetering ondertekent niet de huwelijksakte betreffende het huwelijk van haar zoon Gerrit Prins en verklaart haar naam niet te kunnen teekenen, als zulks niet geleerd hebbende.

 

BS Kampen 11-05-1871: Stijntje van de Wetering ondertekent niet de huwelijksakte betreffende het huwelijk van Gerrit Prins en verklaart niet te kunnen teekenen als geen schrijven geleerd hebbende.

 

BS Kampen 11-04-1872: Steintje van de Wetering ondertekent de huwelijksakte betreffende het huwelijk van Klaas Prins met S. v d Wetering.

 

BS Kampen 05-10-1876: Egbert Jan Prins is boerenknecht, ongetrouwd, en woont op het Eiland, gemeente Kampen. Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 04-10-1876 in het huis staande op het Eiland, gemeente Kampen wijk vijf nummer vierhonderd twee en vijftig.

 

Kampen 05-09-1879: Stijntje Gerrits van de Wetering is begraven in een eigen graf, 2e klasse, voor Fl. 6,- aan grafrechten. [32]

 

 

VIIIf GERRIT GERRITS PRINS (van VIIh), geb. Kampen 10-11-1803, ged. Kampen (Broederkerk) 13-11-1803, landman (1839), boerenwerk (1841), veehouder (1841, 1849), ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 27-06-1849, tr. Kampen 17-06-1841

 

EGBERTJEN GERRITS BOER (EGBERTJEN GERRITS DOLLEFS), ged. Kampereiland 10-01-1796, veehoudster (1841), zonder beroep (1849, 1869), ovl. Kampen 08-03-1869, dochter van Gerrit Adolfs Boer (Gerrit Dollefs, Gerrits Dolfs Boer) en Harmpje Egberts (Hermtje Egberts, Hermpien Egberts Jonker, Herrempien Egberts Jonker), wed. van Hendrik Jochems Oldenbroek.

 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

 

Kampen 14-05-1804: Gerrit Aaltsen Prins koopt voor Gerrit Gerrits Prins het buitenburgerschap van Kampen. Gerrit Aaltsen Prins geboren in dezer stadsvrijheid met sijne twee Soons met naamen Aalt oud twee jaren en Gerrit oud een half jaar worden ingeschreven in het Burgerboek 1672/1868 van Kampen.

 

Egbertjen Gerrits Boer tr. Kampen 08-11-1816 Hendrik Jochems Oldenbroek. Hendrik Jochems Oldenbroek is ged. Kampereiland 26-01-1783, bouwman (1816), landman (1839), ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 06-09-1839, zoon van Jochem Hendriks Oldenbroek en Aaltje Menses Selles, wedn. van Jacobje Aarts Post (Japekien Aarts Post). In de huwelijksakte is de naam van Egbertjen Gerrits Boer geschreven als Egbertjen Adolfs Boer, zij ondertekent de akte met E. Gerrits Boer. Voor het tweede huwelijk van Aaltje Menses Selles, zie VIIf.

 

Kampen 28-04-1819: Met haar vader, broers en zussen verkoopt Egbertjen Gerrits Boer aan Willem Kloek en zijn vrouw Jannigje Golds voor 2.000 gulden een bouwkamp, genaamd de Buitendijkse Bouwkamp te Wilsum. Het land is gelegen tussen de weg, het land van Van Straaten, de Wilsummer Weerd en het land van de weduwe Jan Post. [33]

 

Kampen 02-06-1821: Na het overlijden van hun vader laten Egbertjen Gerrits Boer en haar broers en zussen de hypotheek royeren die ten laste van Herm Egbert Jonker en zijn vrouw Jantje Hendriks is gevestigd op vier morgen weiland in Mastenbroek. [34]

 

Hendrik Jochems Oldenbroek pacht op het Kampereiland:

 

erf 3, het vierde erf van de Mandjeswaard, van 22-05-1805 tot P1814. [35]

 

erf 43, de Kleine Modderkuil, van P1814 tot P1823. [36]

 

erf 5, het vijfde erf van de Mandjeswaard, van P1823 tot P1832. Het huis op erf 5 raakte zwaar beschadigd als gevolg van de stormvloed van 04/05-02-1825. [37]

 

erf 4, het zevende erf van de Mandjeswaard, van P1832 tot 06-09-1839. [38]

 

BS Kampen 07-09-1839: Hendrik Oldenbroek woont te Eiland. Hij is gehuwd aan Egbertjen Gerrits Dollefs. Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 06-09-1839 in het huis staande in de Eiland gemeente Kampen Letter C Nummer veertien.

 

Egbertjen Gerrits Boer pacht op het Kampereiland erf 4, het zevende erf van de Mandjeswaard, van 06-09-1839 tot 17-06-1841 (aanvang pachtperiodes: 06-09-1839, P1841). [39]

 

Gerrit Gerrits Prins trouwt met de weduwe van een zoon van zijn tante Aaltje Menses Selles uit haar tweede huwelijk, zie VIIf, tevens de zus van zijn aangetrouwde nicht. De neef van Gerrit Gerrits Prins, Aalt Kobus Prins, was getrouwd met Petertien Gerrits Boer, zie VIIIa.

 

Gerrit Adolfs Boer is landman (1813, 1816, 1820). Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 02-04-1820. Harmpje Egberts is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 29-08-1815.

 

Gerrit Gerrits Prins en Egbertjen Gerrits Boer wonen in Kampen (1841). Het gezin van Gerrit Gerrits Prins en Egbertjen Gerrits Boer woont op het Kampereiland (1849), vermoedelijk wijk D nr. 42 aangezien Gerrit Gerrits Prins daar is overleden. Egbertjen Gerrits Boer woont in Kampen (1869), vermoedelijk Broederweg, wijk 3 nr. 346 aangezien zij daar is overleden. [40]

 

BS Kampen 17-06-1841: Gerrit Gerrits Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1822 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El. 586 Str.

Aangezigt

:

Voorhoofd

:

Oogen

:

Neus

:

Mond

:

Kin

:

Haar

:

Wenkbraauwen

:

Merkbare teekenen

:

 

BS Kampen 17-06-1841: Gerrit Gerrits Prins ondertekent de huwelijksakte met G G Prins. Egbertjen Gerrits Dollefs, dochter van Gerrit Dollefs, ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart niet te kunnen schrijven. In de huwelijksakte staat (onjuist) dat Gerrit Gerrits Prins is ged. Kampen 13-10-1803. Zo ook staat (onjuist) in een uittreksel uit het Register der Gedoopten der Hervormde Gemeente dat Gerrit Gerrit, zoon van Gerrits Aaltsen Prins en Hendrina Gerrits Bouwmeester is ged. Kampen 13-10-1803. In een verklaring waaruit blijkt dat Gerrit Gerrits Prins is ingeschreven voor de Nationale Militie staat dat hij is geb. Kampen 10-11-1803.

 

Gerrit Gerrits Prins pacht op het Kampereiland erf 4, het zevende erf van de Mandjeswaard, van 17-06-1841 tot 27-06-1849. [41]

 

Gerrit Gerrits Prins pacht op het Kampereiland erf 4, het zevende erf van de Mandjeswaard, van 27-06-1849 tot P1850. [42]

 

Gerrit Gerrits Prins pacht op het Kampereiland erf 52, de Lage Es, per P1850. De pacht is niet aanvaard door voortijdig overlijden van de pachter. [43]

 

Egbertjen Gerrits Boer pacht op het Kampereiland erf 52, de Lage Es, van P1850 tot P1860. [44]

 

 

VIIIg JANNEGIEN GERRITS (JENNEGIEN) PRINS (van VIIh), geb. Kampen 14-07-1807, ged. Kampen (Broederkerk) 19-07-1807, zonder beroep (1844, 1848, 1850), matster (1846), ovl. Kampen 03-01-1850, tr. Kampen 25-01-1844

 

ADOLF SELLES, geb. Kampen 10-11-1819, arbeider (1844, 1846), landman (1850), veehouder (1848, 1850, 1851, 1872, 1873), zonder beroep (1908), ovl. Kampen 20-01-1908, zoon van Klaas Selles en Hendrikjen Aalts van Dijk.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Hendrikje Selles, geb. Kampen 15-05-1844.

Hendriena Selles, geb. Kampen 07-03-1846.

Klaas Selles, geb. Kampen 13-09-1848.

 

Klaas Selles, de vader van Adolf Selles, is landman (1819).

 

Jannegien Gerrits Prins trouwt met de broer van haar zwager, zie VIIIi.

 

BS Kampen 25-01-1844: Adolf Selles overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1838. Adolf Selles is ingelijfd bij de 7e Afdeeling Infanterie, en is den tijd van één jaar gediend hebbende, behoorlijk uit dienst ontslagen … wegens ligchaamsgebreken.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El. 570 Str.

Aangezigt

: rond

Voorhoofd

: breed

Oogen

: grijs

Neus

: plat

Mond

: gewoon

Kin

: rond

Haar

: blond

Wenkbraauwen

: id.

Merkbare teekenen

: geene

 

BS Kampen 25-01-1844: Klaas Selles is ovl. Kampen 24-04-1836. Hendrikjen Aalts van Dijk is ovl. Kampen 12-10-1831.

 

Jannegien Gerrits Prins en Adolf Selles wonen in Kampen (1844). Het gezin van Jannegien Gerrits Prins en Adolf Selles woont in Kampen (1844, 1846, 1848), in Genemuiden (1848) en in Kampen, Brunnepe (1850), vermoedelijk wijk C nr. 30 aangezien Jannegien Gerrits Prins daar is overleden. Adolf Selles woont in Genemuiden (1850, 1851) en in Kampen (1908), vermoedelijk Boven Nieuwstraat 50 aangezien Adolf Selles daar is overleden. [45]

 

Kampen Kerstmis 1848: Jannegien Gerrits Prins, Dolf Selles haar man, gaat met attestatie over van de Gereformeerde Kerk van Kampereiland naar de Gereformeerde Kerk van Kampen.

 

Kampen Kerstmis 1848: Jannegien Gerrits Prins gaat met attestatie over van de Gereformeerde Kerk van Kampen naar de Gereformeerde Kerk van Genemuiden.

 

Adolf Selles hertr. Kampen 03-07-1851 Christina Bos. Christina Bos is geb. IJsselmuiden 17-03-1825, dienstbode (1825), zonder beroep (1910), ovl. Kampen 24-07-1910, dochter van Andries Bos en Jannigje Wachteveld (Jennigje Wagteveld).

 

 

VIIIh HENDRIK GERRITS PRINS (van VIIh),  geb. Kampen 17-01-1810, ged. (geref) Kampen 28-01-1810, landman (1839, 1850, 1853), boeren zoon (1843), arbeider (1843, 1846), veehouder (1843, 1844, 1848, 1850, 1851, 1853, 1855, 1857, 1890), landbouwer (1845, 1870, 1879, 1880, 1881, 1884), zonder beroep (1893), ovl. Vossenwaard (gem. Kampen) 02-03-1893, tr. Kampen 07-09-1843

 

AALTJEN VOS, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 06-04-1819, zonder beroep (1843), ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 10-12-1843, dochter van Herbert Willems Vos en Margjen Aalts van Dijk.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Hendriena Prins, geb. Kampen 26-10-1843, ovl. Kampen 27-02-1844.

 

Herbert Willems Vos is landman (1819), veehouder (1843), zonder beroep (1843). Margjen Aalts van Dijk is zonder beroep (1843).

 

BS Kampen 07-09-1843: Hendrik Gerrits Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1829. Hij is voor de dienstplicht ingeloot en heeft daaraan voldaan door nummerverwisseling. Volgens deze verklaring is Hendrik Prins geb. Kampen 17-01-1810. [46]

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 633 Str.

Aangezicht

: rond

Voorhoofd

: breed

Oogen

: grys

Neus

: Klein

Mond

: idem

Kin

: rond

Haar

: blond

Wenkbraauwen

: idem

Merkbare teekenen

: geene

 

Hendrik Gerrits Prins en Aaltjen Vos wonen in Kampen (1843). Het gezin van Hendrik Gerrits Prins en Aaltjen Vos woont in Kampen (1843), op het Kampereiland (1843), vermoedelijk wijk D nr. 26 aangezien Aaltjen Vos daar is overleden. Hendrik Gerrits Prins woont in Kampen (1844), vermoedelijk Groenestraat, wijk 4 nr. 66, aangezien Hendriena Prins daar is overleden. [47]

 

Hendrik Gerrits Prins hertr. Wilsum 13-03-1845

 

ROELOFJE VAN ITTERSUM, geb. De Zande (gem. Kamperveen) 09-02-1816, boerenwerk doende (1845), zonder beroep (1846, 1848, 1850, 1851, 1853, 1855, 1857, 1870, 1879, 1880, 1881, 1884, 1887), ovl. Binneneiland (gem. Kampen) 22-08-1887, dochter van Jan Engberts van Ittersum en Engeltje Filips Ruitenberg.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Gerrit Prins, geb. Kampen 18-07-1846, volgt IXr.

Jan Prins, geb. Kampen 17-12-1848, volgt IXs.

Aalt Prins, geb. Kampen 17-12-1848, volgt IXt.

Engeltje Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 19-03-1850, volgt IXu.

Hendrina Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 30-07-1851, volgt IXv.

Janna Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 24-01-1853, ovl. Kampen 04-06-1853.

Janna Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 04-03-1855, volgt IXw.

Hendrik Prins, geb. Kampen 16-08-1857, ovl. Kampen 16-09-1857.

Roelofje Prins, geb. Kampen 16-08-1857, ovl. Kampen 12-09-1857.

 

BS Wilsum 13-03-1845: Hendrik Gerrits Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1829. Hij is voor de dienstplicht ingeloot en heeft daaraan voldaan door nommerverwisseling. Volgens deze verklaring is Hendrik Prins geb. Kampen 17-01-1810. [48]

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El. 633 Str.

Aangezigt

: rond

Voorhoofd

: breed

Oogen

: grijs

Neus

: klein

Mond

: idem

Kin

: kort

Haar

: blond

Wenkbraauwen

: idem

Merkbare teekenen

: -

 

Hendrik Gerrits Prins woont in Kampen (1845). Roelofje van Ittersum woont in Wilsum (1845). Het gezin van Hendrik Gerrits Prins en Roelofje van Ittersum woont in de gemeente Kampen (1846, 1848), op het Kampereiland (1850), vermoedelijk wijk D nr. 55 aangezien Janna Prins daar is overleden, op het Kampereiland, wijk D nr. 55 (1850, 1851, 1853, 1857), op het Kampereiland (1879) en in Kampen (1880, 1881, 1884), op het Kampereiland, Binneneiland (1887), vermoedelijk wijk 5 nr. 560 aangezien Roelofje van Ittersum daar is overleden. Hendrik Gerrits Prins woont in Kampen (1893), vermoedelijk Vossenwaard 35 aangezien hij daar is overleden. [49]

 

BS Kampen 1850-1853: Hendrik Gerrits Prins doet, wegens naar elders vertrokken, niet zelf aangifte van de geboorten van Engeltje Prins, Hendrina Prins en Janna Prins. [50]

 

Hendrik Gerrits Prins pacht op het Kampereiland erf 32, het vijfde erf van de Heultjes, van (P)1844 tot P1850. [51]

 

Hendrik Gerrits Prins pacht op het Kampereiland erf 72, Vossenwaard, per P1850. Hij heeft de pacht overgedaan aan Jan Dries de Leeuw 24-12-1849 . [52]

 

Hendrik Gerrits Prins pacht op het Kampereiland erf 25, van P1850 tot P1890 (aanvang pachtperiodes: P1850, P1860, P1870, P1880). [53]

 

Jan Prins, een zoon van Hendrik Gerrits Prins, pacht erf 25 vanaf P1890. [54]

 

 

VIIIi WILLEMINA GERRITS (WILLEMIJNTJE GERRITS) PRINS (van VIIh), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 12-05-1814, buiten beroep (1838, 1850), zonder beroep (1839, 1840, 1842, 1844, 1846, 1848, 1849, 1852), ovl. Kampen 05-11-1852, tr. Kampen 25-10-1838

 

MENSE KLAAS SELLES (MENSE KLASEN SELLES) (MENSE SELLIS), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 11-03-1817, boerenwerker (1838), landman (1838), landbouwer (1839, 1855, 1868, 1870, 1872, 1898), landman (1838, 1850, 1852), veehouder (1840, 1842, 1844, 1846, 1848, 1849, 1861, 1869, 1891), zonder beroep (1905), ovl. ’s-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) 07-04-1905, zoon van Klaas Selles en Hendrikje Aalts van Dijk.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Klaas Selles, geb. Kampen 30-10-1839.

Klaas Selles, geb. Kampen 18-11-1840.

Gerrit Selles, geb. Kampen 21-12-1842.

Aalt Selles, geb. Kampen 01-10-1844.

Henderina Selles, geb. Kampen 17-06-1846.

Hendrik Selles, geb. Kampen 26-04-1848.

Hendrikje Selles, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 31-10-1849, zie IXy.

een levenloos geboren zoon, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 03-11-1852.

 

BS Kampen 25-10-1838: Mense Sellis jongman geboren te Kampen den elfden maart achttienhonderd zeventien volgens extract uit het geboorte register alhier landman onder deze gemeente meerderjarige zoon van Klaas Selles overleden te Kampen den vier en twintigsten april achttienhonderd zes en dertig en van Hendrikje Aalts van Dijk overleden alhier den twaalfden October achttienhonderd een en dertig zijnde zyne grootouders van vaders zyde alhier begraven den negentienden November achttienhonderd zeven en zyne vrouw den dertigsten mei zeventienhonderd zeven en tachtig en van moeders zyde Aalt Hendriks van Dijk den tweeden December zeventienhonderd zes en negentig en zyne vrouw den negenden maart zeventienhonderd zes en tachtig zyne grootvader van vaders zijde genaamd geweest Mense Selles doch de namen der grootmoeders onbekend alles volgens extracten uit de overlijdens en begrafenis registers alhier hebbende aan zyne verplichting omtrent de nationale militie voldaan volgens certificaat van de Gouverneur van de Provincie van den tienden dezer No. 1332.

 

BS Kampen 25-10-1838: Mense Klaas Selles overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1836. Hij is uit hoofde van de dienst zijns broeders, bij remplacement drie achtereenvolgende, Jaren, voor één Jaar … vrijgesteld.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El. 713 Str.

Aangezigt

: rond

Voorhoofd

: id

Oogen

: blaauw

Neus

: gebogen

Mond

: gewoon

Kin

: rond

Haar

: blond

Wenkbraauwen

: idem

Merkbare teekenen

: geene

 

Mense Klaas Selles had een jongere broer, Adolf Selles, die tr. Kampen 25-01-1844 met de zus van zijn vrouw, zie VIIIg.

 

Willemina Gerrits Prins en Mense Klaas Selles wonen in de gemeente Kampen (1838). Het gezin van Willemina Gerrits Prins en Mense Klaas Selles woont in Kampen (1839, 1840, 1842, 1844, 1846, 1848), op het Kampereiland, wijk D nr. 40 (1849) en op het Kampereiland wijk D nr. 56 (1852). [55]

 

BS Kampen 05-11-1852: Wilhelmina Prins woont te eiland gemeente Kampen. Zij bevalt Kampereiland (gem. Kampen) 03-11-1852 des namiddags te vier ure van een levenloos geboren zoon in het huis staande op het eiland gemeente Kampen Letter D nummer zes en vijftig.

 

BS Kampen 06-11-1852: Wilhelmina Prins woont te eiland gemeente Kampen. Zij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 05-11-1852 des avonds te tien ure, in het huis staande op het eiland gemeente Kampen Letter D nummer zes en vijftig.

 

Mense Klaas Selles hertr. Zwollerkerspel 06-12-1855 Hendrikje Alberts Stoel. Hendrikje Alberts Stoel is geb. ’s-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) 18-05-1826, doende boerenbedryf (1855), zonder beroep (1898), ovl. Binnen-Eiland (gem. Kampen) 11-05-1898, dochter van Albert Jans Stoel en Annigje Hendriks Lindeboom. [56]

 

Mense Klaas Selles woont in Kampen (1855). Hendrikje Stoel woont in Zwollerkerspel, ’s Heerenbroek (1855). Het gezin van Mense Klaas Selles en Hendrikje Stoel woont in Kampen (1898), vermoedelijk op het kampereiland, Binneneiland nr. 66 aangezien zij daar is overleden. Mense Klaas Selles woont in Zwollerkerspel (1905), vermoedelijk ’s-Heerenbroek nr. 19 aangezien hij daar is overleden. [57]

 

Mense Klaas Selles pacht op het Kampereiland erf 56, de Grote Riethoop, van 24-04-1836 tot P1860 (aanvang pachtperiodes: 24-04-1836, P1841, P1850. [58]

 

Mense Klaas Selles pacht op het Kampereiland erf 15, de Kleine Pijper, P1860 tot P1880 (aanvang pachtperiodes: P1860, P1870). [59]

 

 

VIIIj JANNEGIEN (JANNIGJE JANS, JANNEGJE JANSEN, JENNEGIEN) PRINS (van VIIk), geb. Kampen 10-04-1806, ged. Kampen (Broederkerk) 13-04-1806, zonder beroep (1839, 1842, 1844, 1845, 1855, 1869, 1871, 1874), veehoudster (1857, 1861, 1862), veehouderes (1868), ovl. Kampen 24-07-1874, tr. Kampen 12-10-1826

 

HEIMERICH (HEIMERIG) HENDRIKS DE GROOT, ged. Kampereiland 29-09-1805, boerenzoon (1826), boerenknegt (1826), landbouwer (1827, 1855), boerenwerk doende (1855), landman (1828, 1831, 1833, 1835, 1837, 1839, 1852), veehouder (1842, 1844, 1845, 1853, 1854), ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 19-01-1855, zoon van Hendrik Arends de Groot en Jantjen Heimerigs Kragt (Jentjen Heimerichs).

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Jentjen de Groot, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 23-02-1827.

Jantjen de Groot, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 13-02-1828 (in de bij haar huwelijk opgemaakte akte staat dat zij is geb. Kampen 14-02-1828).

Arend Jan de Groot, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 12-01-1831.

Hendrik de Groot, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 02-08-1833.

Niesje de Groot, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 25-10-1835.

Femmigje de Groot, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 16-03-1837.

Jan de Groot, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 09-10-1839.

Roelof de Groot, geb. Kampen 18-02-1842, zie IXy.

Aalt de Groot, geb. Kampen 11-04-1844.

Stientjen de Groot, geb. Kampen 05-12-1845.

 

Hendrik Arends de Groot is landman (1826).

 

BS Kampen 12-10-1826: Jannegje Jansen Prins ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart niet te kunnen schrijven. Volgens een uittreksel uit het Doopboek der Hervormde Gemeente is Jannegien Dogter van Jan Aaltsen Prins en Niessien Lubbertsalhier op de 13 April is gedoopt en de 10e geboren. [60]

                                       

BS Kampen 12-10-1826: Heimerich Hendriks de Groot overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1824 en dat het lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 685 Str.

Aangezicht

: rond

Voorhoofd

: id

Oogen

: licht blaauw

Neus

: dik

Mond

: ordinair

Kin

: rond

Haar

: blond

Wenkbraauwen

: id

Merkbare teekenen

: geene

 

Heimerich Hendriks de Groot woont in de gemeente Kampen (1826). Het gezin van Jannegien Prins en Heimerich Hendriks de Groot woont op het Kampereiland (1827), op het Kampereiland, vermoedelijk nr. 48 aangezien Jentjen de Groot daar is overleden (1827), op het Kampereiland (1828, 1831, 1833, 1835, 1837, 1839), in de gemeente Kampen (1842, 1844, 1845), op het Kampereiland (1854) en op het Kampereiland (1855), vermoedelijk wijk D nr. 58 aangezien Heimerich Hendriks de Groot daar is overleden. [61]

 

Heimerich Hendriks de Groot pacht op het Kampereiland erf 57, de Hoge Es, van (..-06-)1841 tot 19-01-1855 (aanvang pachtperiodes: (..-06-)1841, P1850). [62]

 

Jannegien Prins pacht op het Kampereiland erf 57, de Hoge Es, van 19-01-1855 tot P1860. [63]

 

Jannegien Prins pacht op het Kampereiland erf 66, Erf waarop het Spijker staat, van P1860 tot P1863. [64]

 

Jannegien Prins hertr. Kampen 02-11-1871

 

GERRIT BUIJERT, geb. Kamperveen 28-05-1811, ged. Kamperveen 03-06-1811, boerenwerk doende (1833), boerwerker (1833), landbouwer (1847), veehouder (1856), zonder beroep (1868, 1869, 1871, 1874, 1878), ovl. Kampen 21-08-1878, zoon van Klaas Gerrits Buijert en Lubbigjen Jans Russchenberg, wedn. van respectievelijk Magteldje Gerrits Ruitenberg, Bertien Hendriks van den Bosch, Jantje Harms van der Kolk en Grietje Willems Kloosterman.

 

Kamperveen 03-06-1811: den 25?-den [Meij] is geboren en den 3den gedoopt Gerrit zoon Klaas Gerrits, en Lubbigje Jans Echtelieden op de Zande.

 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

 

BS Kamperveen 12-04-1833: Volgens een uittreksel uit het doopboek van Kamperveen is Gerrit zoon van Klaas Gerrits en Lubbigje Jans Echtelieden wonende op de Zande … Den achtentwintigsten Mei des jaars een duizend achthonderd en elf … geboren en den derden Junij daaraanvolgende gedoopt.

 

Gerrit Buijert tr. Kamperveen 12-04-1833 Magteldje Gerrits Ruitenberg. Magteldje Gerrits Ruitenberg is geb. Hattem 19-04-1801, zonder beroep (1833), landbouwster (1847), ovl. Oldebroek 10-04-1847, dochter van Gerrit Flips (Gerrit Filip) Ruitenberg en Harmpje Hendriks (Harmpje Docter).

 

BS Kamperveen 12-04-1833: Gerrit Buijert en Magteldje Gerrits Ruitenberg wonen in deze gemeente.

 

BS Kamperveen 12-04-1833: Gerrit Buijert overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kamperveen voor de lichting van 1830, en hij vervolgens door den Militieraad, zitting gehouden hebbende te Zwolle uit hoofde van het verlies van eenen vinger, finaal is vrijgesteld.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte,

: 1 El  Str.

Aangezicht

: ovaal

Voorhoofd

: rond

Oogen

: blaauw

Neus

: ordin.

Mond

: id

Kin

: rond

Haar

: blond

Wenkbraauwen

: id

Merkbare teekenen

: eenen vinger verloren

 

BS Oldebroek 12-04-1847: Gerrit Buijert en Magteldje Ruitenberg wonen te Oldebroek. Magteldje Ruitenberg is ovl. Oldebroek 10-04-1847.

 

Gerrit Buijert hertr. Oldebroek 28-08-1847 Bertien Hendriks van den Bosch. Bertien Hendriks van den Bosch is geb. Hattem 15-11-1807, ged. Hattem 22-11-1807, landbouwster (1847, 1855), ovl. Oldebroek 03-07-1855, dochter van Hendrik van den Bosch en Evertje Lucas Buter, wed. van Hendrik Borst.

 

BS Oldebroek 28-08-1847: Gerrit Buijert en Bertien van den Bosch wonen te Oldebroek.

 

BS Oldebroek 28-08-1847: Gerrit Buijert overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kamperveen voor de lichting van 1830, en hij vervolgens door den Militieraad, zitting gehouden hebbende te Zwolle, uit hoofde van ligchaamsgebreken, finaal is vrijgesteld.

 

BS Oldebroek 04-07-1855: Bertien van den Bosch woont te Oldebroek. Zij is ovl. Oldebroek 03-07-1855 ten haren huize binnen deze Gemeente.

 

Gerrit Buijert hertr. Kampen 27-11-1856 Jantje Harms van der Kolk. Jantje Harms van der Kolk is geb. Zeedijk (gem. IJsselmuiden) 23-09-1802, zonder beroep (1856, 1868), ovl. Kampen 03-05-1868, dochter van Harm Jans van der Kolk en Marrigjen Hendriks (van ’t Loo), wed. van Lubbert Jans van de Weerd.

 

BS Kampen 27-11-1856: Gerrit Buijert woont te Hattemerbroek gemeente Oldebroek. Jantje Harms van der Kolk woont te Kampen.

 

Niesje de Groot tr. Kampen 27-08-1857 Hendrik Sellis, de broer van Mense Klaas Selles, zie VIIIi, haar aangetrouwde oom. Zij hertrouwde Zwollerkerspel 19-10-1871 Jan Roetman, wedn. van Aaltje Prins, (dochter van Jan Prins en Egbertje Gerrits Roetman).

 

BS Kampen 04-05-1868: Jantjen Harms van der Kolk woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 03-05-1868 in het huis staande op de Oudestraat wijk drie nummer honderd zes, zijnde het Buiten Gasthuis.

 

Gerrit Buijert pacht op het Kampereiland:

 

erf 41, het tweede erf van de Pol, van 27-11-1856 tot P1860. Lubbert Jans van de Weerd, de eerste echtgenoot van Jantje Harms van der Kolk, kreeg erf 41 per P1850 in pacht. [65]

 

erf 38, van P1860 tot P1864. [66]

 

Gerrit Buijert hertr. Kampen 21-01-1869 Grietje Willems Kloosterman. Grietje Willems Kloosterman is geb. Zalk 16-02-1809, zonder beroep (1869, 1871), ovl. Kampen 05-02-1871, dochter van Willem Jans Kloosterman en Jannigje Jans Russchenberg (Janna Jans), wed. van Lubbert Aalts van Dijk.

 

BS Kampen 21-01-1869: Gerrit Buijert en Grietje Kloosterman wonen te Kampen.

 

BS Kampen 06-02-1871: Grietje Kloosterman woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 05-02-1871 in het huis staande op de Oudestraat, wyk drie nummer honderd elf, zijnde het Buiten Gasthuis.

 

Jannegien Prins en Gerrit Buijert wonen in Kampen (1871). Het gezin van Jannegien Prins en Gerrit Buijert woont in Kampen (1874). Gerrit Buijert woont in Kampen (1878). [67]

 

BS Kampen 02-11-1871: Jannegien Prins ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart niet te kunnen teekenen, desgeen schryven geleerd hebbende.

 

BS Kampen 25-07-1874: Jannegien Prins is ovl. Kampen 24-07-1874 in het huis staande op de Oudestraat, wyk drie nummer honderd elf, zijnde het Buiten Gasthuis.

                                              

BS Kampen 21-08-1878: Gerrit Buijert is ovl. Kampen 21-08-1878 in het huis staande op de Burgwal wijk twee nummer honderd zes en vijftig, zijnde het Boven Gasthuis.

 

 

VIIIk ELIZABETH PRINS (van VIIk), geb. Kampen 21-06-1808, ged. Kampen (Broederkerk) 26-06-1808, zonder beroep (1835, 1840, 1863, 1869), landbouweresse (1866), ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 25-07-1869, tr. Kampen 18-06-1835

 

HENDRIK DRIES DE LEEUW, geb. BreeStege, Mastenbroek 20-03-1793, ged. Mastenbroek 24-03-1793, bouman (1823), landbouwer (1823), landman (1835, 1836), veehouder (1840, 1863), ovl. Buitendijks (gem. Kampen) 25-05-1863, zoon van Dries Reinders de Leeuw en Hendrikje Jans (Mons) (van der Stege), wedn. van Aaltje Gerrits Westera.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Hendrikje de Leeuw, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 02-10-1836.

Jan de Leeuw, geb. Kampen 06-10-1840.

 

Mastenbroek 20-03-1793: geb. d. 20 Maart ged. 24 dito Hendrik z. v. Dries Reinders en Hendrikjen Jans aan de Breestege. Get: Gergjen Hendriks in Welstenholte.

 

Hendrik Dries de Leeuw tr. Kampen 24-04-1823 Aaltje Gerrits Westera. Aaltje Gerrits Westera is ged. Kampen (Broederkerk) 08-09-1799, zonder beroep (1823), ovl. Kampen 24-10-1834, dochter van Gerrit Willems Westera en Aaltjen Jans van ‘t Oever.

 

BS Kampen 24-04-1823: Hendrik Dries de Leeuw overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen. Hendrik Dries de Leeuw is voor de lichting van 1814 ingeloot, hetwelk hem tot de dienst verpligtte, hij daaraan heeft voldaan, door het stellen van een plaatsvervanger. Ook is hij ingeloot voor de lichtingen 1815 en 1816 met lotnummers dewelke tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst hebben verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1.700 Str:

Aangezigt

: ovaal

Voorhoofd

: middelmatig

Oogen

: bruin grys

Neus

: spits

Mond

: middelmatig

Kin

: idem

Haar

: bruin

Wenkbraauwen

: idem

Merkbare teekenen

: pokdalig

                                                                         

BS Kampen 24-04-1823: In de verklaring waaruit blijkt dat Hendrik Dries de Leeuw is ingeschreven voor de Nationale Militie staat dat zijn moeder is Hendrikje Jans van der Stege. In de huwelijksakten (23-03-1823 en 18-06-1835) en in de overlijdensakte (26-05-1863) staat dat zijn moeder is Hendrikje Jans.

 

Hendrik Dries de Leeuw pacht op het Kampereiland het erf Heringsland (in Dronthen), van P1823 tot P1832 (aanvang pachtperiodes: P1823, (..-03-)1823). [68]

 

Het huis op erf Heringsland is geheel weggeslagen als gevolg van de stormvloed van 04/05-02-1825. Na P1832 is erf Heringsland verpacht samen met erf 82, het eerste erf van het Buijtendijks. [69]

 

Elizabeth Prins en Hendrik Dries de Leeuw wonen in Kampen (1835). Het gezin van Elizabeth Prins en Hendrik Dries de Leeuw woont op het Kampereiland (1836), in Kampen (1840) en in Kampen (1863), vermoedelijk Buitendijks, wijk 5 nr. 40 aangezien Hendrik Dries de Leeuw daar is overleden. Elizabeth Prins woont op het Kampereiland (1869), vermoedelijk wijk 5 nr. 82 aangezien zij daar is overleden. [70]

 

Hendrik Dries de Leeuw pacht op het Kampereiland erf 82, het eerste erf van het Buitendijks, van (voorjaar) 1825 tot 25-05-1863 (aanvang pachtperiodes: (voorjaar)1825, P1832, P1841, P1850, P1860 (pacht overgedaan 09-01-1860) P1860). [71

 

De voorgaande bewoners van erf 82, Wichert Willems van Dijk en Arendje Bartelds van Dijk, zijn bij bij de stormvloed van 04/05-02-1825 verdronken. Het huis is nagenoeg geheel weggeslagen. Het herstel van de opstallen en de landerijen zal geruime tijd gekost hebben.

 

BS Kampen 18-06-1835: Dries Reinders (de Leeuw) is begr. Mastenbroek 24-09-1799. Hendrikje Jans is hertrouwd met Jan Klunder, landman onder Kampen.

 

Elizabeth Prins pacht op het Kampereiland erf 82, het eerste erf van het Buitendijks, van 25-05-1863 tot 25-07-1869 (aanvang pachtperiodes: 25-05-1863, P1864). [72]

 

De erfgenamen van Elizabeth Prins pachten op het Kampereiland erf 82, het eerste erf van het Buitendijks, van 25-07-1869 tot P1870. [73]

 

 

VIIIm LUBBIGJEN JANS PRINS (van VIIk), geb. Kampen 12-11-1809, ged. Kampen 26-11-1809, zonder beroep (1836, 1840, 1842, 1844, 1846), veehoudster (1861), ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 02-07-1861, tr. Kampen 26-05-1836

 

AART LUBBERS (AARD LUBBERTS) VAN DIJK, geb. Kampen 18-04-1798, ged. Kampereiland 22-04-1798, daghuurder (1821), landbouwer (1821, 1858), landman (1836, 1837, 1838, 1840), veehouder (1842, 1844, 1846, 1861), ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 24-02-1861, zoon van Lubbert Jans van Dijk en Japikje Aarts (Jacobje Aards, Jaapjen Aarts, Japekjen Aarts, Japekien Aarts) Post, wedn. van Hilligje Jans van der Weerd.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Niesje van Dijk, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 23-06-1837.

Jan van Dijk, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 19-10-1838.

Stijntje van Dijk, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 30-08-1840.

Gerrit van Dijk, geb. Kampen 05-04-1842.

Hendrik van Dijk, geb. Kampen 01-04-1844.

Aaltjen van Dijk, geb. Kampen 19-07-1846.

 

Aart Lubbers van Dijk tr. Kampen 20-08-1821 Hilligjen Jans van der Weerd. Hilligjen Jans van der Weerd is geb. Kampereiland, ged. IJsselmuiden 01-03-1801, zonder beroep (1821), ovl. Kampen 22-09-1833, dochter van Jan Lubbers van der Weerd en Beeltjen Harms van de Camp.

 

BS Kampen 20-08-1821: Aart Lubbers van Dijk woont alhier en op het Eiland onder Kampen. Hilligjen Jans van der Weerd woont onder deze gemeente.

 

BS Kampen 26-05-1836: Aart Lubbers van Dijk is geb. Kampen 18-04-1798. Lubbert Jans van Dijk is begr. Kampen (Buitenkerk) 13-04-1805. Jopibje Aarts Post is ovl. Kampen 27-12-1815. Aart Lubbers van Dijk verklaart onder eede … wel te weten dat zijne vier grootoudere overleden zijn. Niesjen Lubbers verklaart niet te kunnen schrijven.

 

BS Kampen 26-05-1836: Aart Lubbers van Dijk overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1817, eerste klasse en dat hij vervolgens door den Militieraad, zitting gehouden hebbende te Zwolle, uit hoofde van eenige nagelaten zoon finaal is vrijgesteld.

 

Aart Lubbers van Dijk woont vermoedelijk op het Kampereiland, Mandjeswaard, wijk D (1833) aangezien Hilligje Jans van der Weerd daar is overleden. Lubbigje Jans Prins en Aart Lubbers van Dijk wonen in Kampen (1836). Het gezin van Lubbigje Jans Prins en Aart Lubbers van Dijk woont op het Kampereiland (1837, 1838, 1840), in Kampen (1842, 1844, 1846) en op het Kampereiland (1861), vermoedelijk wijk 5 nr. 289 aangezien Lubbigje Jans Prins en Aart Lubbers van Dijk daar zijn overleden. [74]

 

Aart Lubbers van Dijk pacht op het Kampereiland:

 

erf 4, het zevende erf van de Mandjeswaard, van P1823 tot P1832. Het huis en de schuren op erf 4 zijn door de stormvloed van 04/05-02-1825 ernstig beschadigd geraakt. [75]

 

erf 1, het eerste erf van de Mandjeswaard, van P1832 tot P1850 (aanvang pachtperiodes: P1832, P1841). [76]

 

erf 32, het vijfde erf van de Heultjes, van P1850 tot 24-02-1861 (aanvang pachtperiodes: P1850, P1860). [77]

 

Lubbigjen Jans Prins pacht op het Kampereiland erf 32, het vijfde erf van de Heultjes, van 24-2-1861 tot P1862. De pacht per P1862 is niet aanvaard door voortijdig overlijden van de pachtster. [78]

 

De erfgenamen van Aart Lubbers van Dijk pachten op het Kampereiland erf 32, het vijfde erf van de Heultjes, van 02-07-1861 tot P1870. [79]

 

 

VIIIn JANTIEN (JENTJE, JANTJEN) PRINS (van VIIk), geb. Haatland, Kampereiland (gem. Kampen) 13-03-1813, arbeidster (1843), zonder beroep (1843, 1844, 1846, 1848, 1901), landbouwster (1880), ovl. IJsselmuiden 13-03-1901, tr. Kampen 06-04-1843

 

ROELOF DE GROOT, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 01-10-1811/02-10-1811, ged. Kampen 13-10-1811, arbeider (1813, 1843, 1847), boerenwerk (1843), veehouder (1844, 1846, 1848), landbouwer (1864), ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 15-03-1864, zoon van Hendrik Aarts de Groot (Hendrik Arends, Hendrik Aalts de Groot) en Jantje Heimerichs Kragt (Jantje Heimrigs, Jentien Heimerigs Kragt).

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Jan de Groot, geb. Kampen 20-07-1843.

Hendrik de Groot, geb. Kampen 10-07-1844.

Jentje de Groot, geb. Kampen 02-06-1846.

Niesje de Groot, geb. Kampen 22-12-1848.

 

BS Kampen 04-10-1811: Roelof de Groot, zoon van Hendrik Arends de groot, wonende op ’t Camper-Eyland is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 01-10-1811/02-10-1811 des nachts tusschen den Eersten en Tweeden October laatstleden.

 

Jantien Prins trouwde met de broer van haar zwager, zie VIIIj.

 

BS Kampen 06-04-1843: In de huwelijksakte staat dat Roelof de Groot is ged. Kampen 13-10-1811. In de verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen staat dat hij is geb. Kampen 30-10-1811. Volgens een uittreksel uit het doopboek van de Hervormde Gemeente van Kampen is Roelof de Groot ged. Kampen 13-10-1811.

 

BS Kampen 06-04-1843: Roelof de Groot overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte,

: 1 El 550 Str.

Aangezigt

: rond

Voorhoofd

: Kont

Oogen

: blaauw

Neus

: Klein

Mond

: Kont

Kin

: idem

Haar

: blond

Wenkbraauwen

: idem

Merkbare teekenen

: geene

 

BS Kampen 06-04-1843: Roelof de Groot en enkele getuigen verklaren onder ede dat Hendrik Arends de Groot en Jantje Heimrigs Kragt, aldus vermeld in het Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie, dezelfde personen zijn, als zijne ouders Hendrik Aalts de Groot en Jentien Heimerigs Kragt.eiHeimerigsH

 

Jantien Prins en Roelof de Groot wonen in Kampen (1843). Het gezin van Jantien Prins en Roelof de Groot woont in Kampen (1843, 1844, 1846, 1847, 1848), op Kampereiland (1864), vermoedelijk wijk 5 nr. 314 aangezien Roelof de Groot daar is overleden. Jantien Prins woont in IJsselmuiden (1901), vermoedelijk wijk 2 nr. 124 aangezien zij daar is overleden. [80]

 

Roelof de Groot pacht op het Kampereiland erf 79, het vierde erf van het Buitendijks, van (..-02)1844 tot P1860 (aanvang pachtperiodes: (..-02-)1844 en P1860. [81]

 

Roelof de Groot pacht op het Kampereiland erf 43, de Kleine Modderkuil, van P1860 tot 15-03-1864. [82]

 

Jantien Prins pacht op het Kampereiland erf 43, de Kleine Modderkuil, van 15-03-1864 tot P1880 (aanvang pachtperiodes: 15-03-1864, P1865, P1870). [83]

 

 

VIIIo AALT PRINS (van VIIk), geb. Haatland, Kampereiland (gem. Kampen) 11-07-1818, veehouder (1846, 1847, 1850, 1858, 1861, 1881), arbeider (1848), landbouwer (1846, 1852, 1855, 1856, 1858, 1859, 1862, 1876, 1880, 1881), veerman (1866, 1868), ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 08-01-1881, tr. Kampen 10-12-1846

 

AALTJE KRAGT (AALTJEN KRAGT, AALTJEN HEIMERICHS KRACHT), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 12-01-1825, zonder beroep (1846, 1847, 1848, 1850, 1852, 1855, 1856, 1858, 1859, 1862, 1866, 1868, 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1890, 1892, 1896), ovl. Binnen Eiland (gem. Kampen) 30-11-1896, dochter van Heimerig Hendriks Kragt en Jentjen Jurriens Rook. [84]

&nbnbsp;

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Niesjen Prins, geb. Kampen 19-08-1847, volgt IXx.

Heimerig Prins, geb. Kampen 11-11-1848, volgt IXy.

Jan Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 19-08-1850, veehouder (1881), ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 15-01-1881.

Hendrik Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 23-08-1852, visscher (1881), ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 02-01-1881.

Willem Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 28-05-1855, ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 05-07-1855.

Jantje Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 11-07-1856, volgt IXz.

Willem Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 08-04-1858, ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 21-10-1858.

Stijntje Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 13-09-1859, volgt IXaa.

een levenloos geboren dochter, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 23-09-1861.

Aalt Prins, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 16-10-1862, ovl. Sevelingen, Kampereiland (gem. Kampen) 18-07-1866.

Aaltje Prins, geb. Sevelingen, Kampereiland (gem. Kampen) 12-01-1868, volgt IXab.

 

Heimerig Hendriks Kragt is ovl. Zwartendijk (gem. Kampen) 27-06-1828. Jentjen Jurriens Rook is zonder beroep (1846). Zij is hertrouwd met Willem Luchies van Schellen.

 

BS Kampen 10-12-1846: Jentjen Jurriens Rook ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart niet te kunnen schrijven. Aalt Prins, Aaltjen Kragt en getuigen verklaren dat Niesjen Lubberts Vos en Jantje Rook aldus vermeld in de overlijdens extracten van hunne vaders, dezelfde personen zijn als in hunne geboorte’extracten vermelde moeders Niesjen Lubberts en Jentjen Jurriens Rook.

 

BS Kampen 10-12-1846: Aalt Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1837 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

 

Aalt Prins pacht op het Kampereiland:

 

erf 17, het tweede erf van het Raas, van ..-11-1846 tot P1850. [85] Dit erf was groot 46 bunder, 1 roede, 80 el en deed aan pacht 1800 gulden per jaar (bron: boek Westera).

 

erf 14, van P1850 tot 20-03-1865 (aanvang pachtperiodes: P1850 en P1865). [86] Dit erf was groot 30 bunder, 30 roeden, 60 el en deed aan pacht 1210 gulden per jaar. Aalt Prins was de eerste pachter en hoefde de eerste 10 jaar geen pacht te betalen (bron: boek Westera).

 

erf 46, de Kleine Heupe, vanaf P1870. Hij heeft op 06-09-1869 de pacht overgedaan. [87]

 

Aalt Prins en Aaltje Kragt wonen in Kampen (1846). Het gezin van Aalt Prins en Aaltje Kragt woont in Kampen (1847, 1848), in Kampen, Brunnepe (1850), op het Kampereiland, wijk D nr. 14 (1850, 1852, 1855, 1856, 1858, 1859, 1862), op het Kampereiland (1861), vermoedelijk wijk 5 nr. 54 aangezien Aaltje Kragt daar is bevallen van een levenloze dochter, op het Kampereiland, wijk 5 nr. 14 (1862), op Seveningen, Kampereiland, wijk 5 nr. 277 (1866, 1868), in Kampen (1876, 1877), in Zwollerkerspel (1877, 1878, 1879), in Kampen (1879, 1880), in Kampen (1881), Brunnepe, wijk 5 nr. 102 aangezien Hendrik Prins, Aalt Prins en Jan Prins daar zijn overleden. Aaltje Kragt woont in Kampen (1884, 1890), in Kampen (1896), vermoedelijk op het Kampereiland, Binneneiland, nr. 91. [88]

nbsp;

Met nr. 14 zal vermoedelijk erf 14 op het Kampereiland zijn bedoeld dat Aalt Prins pacht van P1850 tot 20-03-1865. Vermoedelijk zijn Aalt Prins en Aaltje Kragt op Seveningen gaan wonen nadat de pacht van erf 14 op 20-03-1865 eindigde.

 

artikel over de benoeming, door de gemeenteraad van kampen, van aalt jans prins tot veerman op seveningen in de provinciale 
overijsselsche en zwolsche courant van 1 maart 1865

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 01-03-1865.

 

In 1869 pachten Aalt Prins en Aaltje Kragt erf 46, de Kleine Heupe, per P1870. De pacht hebben zij op 06-09-1869 overgedaan.

 

Redding Jan Mons

Jan Mons, visser, geb. Harderwijk 05-12-1822, ovl. Amsterdam 03-02-1909, zoon van Andries Samuelse Mons en Christina Elizabeth Wiepkink tr. Harderwijk 01-12-1858 Aartje (Aaltje) Goossense, geb. ca. 1818, dr. van Hendrik Goossensen en Jannetje Klaassen. Zij woonden in 1860 in Harderwijk aan de Grote Marktstraat H'Wijk (Bron: John Westera) .

“Begin maart 1858 vluchtten de vissers Jan en Jacob Mons (en hun knechten) uit Harderwijk, met slecht weer, de haven van Urk binnen. Maar ze hadden 125 haringen gevangen en wilden die graag naar Elburg brengen. Dus gingen ze op 5 maart 1858 met twee schuiten en knechten van Urk naar Elburg. De schuiten werden door ijs bezet. Terugkeren kon niet en van Urk kon geen hulp komen. Zaterdag 6 maart om 6 uur kwamen ze bij Schokland: wind, ijs en sneeuw dreven hen onder den Ketel op Het Zand, waar ze op twee ankers bleven dobberen.

Schokkers zagen de boten, kwamen met twee ijsvletten en 8 man onder aanvoering van een zekere Elbert. Ze vorderden de haring of 200 gulden (zeeroverij). Uiteindelijk kochten ze de haring maar hulp werd geweigerd. Ze verklaarden aan Landbouwer Prins van Kampereiland, die hulp wilde bieden, dat hulp niet nodig was en dat de twee schuiten voorraad van alles hadden en dat er geen gevaar te duchten was.

Woensdag hadden ze echter geen levensmiddelen meer en het weer was bedaard, zodat ze naar land wilden gaan om voorraden te halen. Jan Mons begon de tocht, omdat er zes voet water stond ontdeed hij zich van laarzen en duffel. De knecht van Aalt Jan Prins, Jan Sneeloper, zag hem en deed moeite bij hem te komen maar raakte zelf op het ijs in gevaar.

Prins uit de kerk komende zag het gevaar, ging met een boom op het ijs, gaf de knecht een haak en samen kregen ze Jan Mons aan wal. Prins voorzag Jan Mons in huis van alles, en haalde ook de volgende dag de anderen van de schuiten, bracht ze met de wagen naar Kampen en beloofde een oogje op de schuiten te blijven houden.

Daarna brengen Jan en Jacob verslag uit aan de burgemeester van Harderwijk, deze doet verslag aan Kampen, en die sturen een verslag naar "Het Nut" in Amsterdam via "Het Nut" in Kampen.

Jan Sneeloper en Aalt Jan Prins moeten bewoners van de Middelbuurt geweest zijn. De Noord- en Zuid-punt was reeds ontruimd. In 1859 werd de gehele ontruiming van Schokland gelast en de mensen verhuisden naar Blokzijl, Kampen en Monnikendam.

Het getuigschrift van deze gebeurtenis is in bezit van Jan Ossekoppe te Apeldoorn een nakomeling van Aalt Jan Prins. De redders kregen een medaille.”

Het is niet waarschijnlijk dat Landbouwer Prins van Kampereiland en zijn knecht bewoners van de Middelbuurt op Schokland geweest zijn.

 

In januari 1881, in slechts twee weken tijd, sterven Aalt Prins en twee zonen, Jan Prins en Hendrik Prins.

 

Was toentertijd in Kampen mogelijk sprake van een uitbraak van cholera?

 

Cholera

Cholera wordt overgebracht via besmet water, dat kan door het drinken van besmet water maar ook door het eten van rauwe vis die in vervuild water heeft gezwommen of door het eten van groente die in besmet water is gewassen. Ook door contact met ontlasting of braaksel van een patiënt kan men besmet worden. Om de ziekte te voorkomen moet men hygiënisch te werk gaan, oppassen met rauw eten, onzuiver water en ijs. Binnen dertig minuten deelt de bacterie zich in het menselijke lichaam. Hierdoor wordt het immuunsysteem in de war gebracht, waardoor het niet alle indringers onschadelijk kan maken.

De incubatietijd van de bacterie varieert van zes uur tot twee dagen. In 85 procent van de gevallen verloopt de ziekte zonder symptomen. Maar als de symptomen zich wel voordoen, kan de ziekte ernstige gevolgen hebben. De eerste verschijnselen die na besmetting optreden zijn misselijkheid, braken, buikpijn en plotseling opkomende waterige diarree. Omdat er zeer veel vocht verloren gaat door deze symptomen, is de dood door uitdroging veelvoorkomend. Na 24 uur kan een cholerapatiënt al uitgedroogd zijn. De meeste (dodelijke) slachtoffers vallen onder zuigelingen en bejaarden. Deze twee groepen zijn het kwetsbaarst omdat hun immuunsysteem nog niet voldoende is ontwikkeld c.q. in mindere mate functioneert.

Dat het stadium van uitdroging aangebroken is, is onder andere te zien aan een droge mond, minder traanvocht, diepliggende ogen, extreme vermoeidheid en een visachtige geur van de ontlasting. Als cholera in deze fase niet of niet afdoende behandeld wordt, kunnen levensbedreigende complicaties optreden. De uitdroging kan een shock tot gevolg hebben, tijdens een shock daalt de bloeddruk snel en ernstig, belangrijke organen krijgen daardoor onvoldoende bloed en kunnen niet meer goed werken.

Schoon water dankzij Willem Boele

Eeuwenlang haalden de Kampenaren hun drinkwater uit de stadsgrachten en uit de IJssel. Dat dit water niet bepaald gezond was – de stadsgracht fungeerde als open riool – was tot ver in de 19de eeuw onbekend. In alle grote steden werd aangenomen dat 'bedorven lucht' de belangrijkste oorzaak was van bijvoorbeeld cholera. Dat veel ziektes en epidemieën direct verband hielden met het vieze (drink)water wist men niet.

Een beruchte cholera-epidemie in 1866 kostte aan ruim 19.000 mensen het leven. In Overijssel alleen al stierven meer dan 1000 mensen. Het plaatsje Kampen werd, met 305 doden, het zwaarst getroffen. Pas vanaf dat moment werd het verband gelegd tussen de kwaliteit van het drinkwater en ziektes als cholera.

Een in het leven geroepen gezondheidscommissie stelde voor om voortaan alleen nog maar water uit de IJssel te gaan gebruiken en dit wel eerst te zuiveren. Het idee was, om daarmee het risico te verkleinen dat er opnieuw epidemieën uit zouden breken. Gemeenteraadslid Willem Boele was daar echter faliekant op tegen. Hij toonde aan dat de meeste choleraproblemen juist voorkwamen in woongemeenschappen die dicht aan de IJssel lagen. Rivieren noemde hij 'de dragers van de smetstof'. Hij stelde daarom voor om water van grote diepten op te pompen in het heidegebied nabij het bij het station van Wezep.

Niet iedereen was het meteen met de ideeën van Boele eens maar hij was vastberaden. Uiteindelijk kreeg hij in 1881 een budget vrij van fl. 2500,- waarmee hij een put kon slaan op de Wezepsche Heide. Die put leverde direct en gemakkelijk voldoende water van een opperbeste kwaliteit.

Vanaf 1886 kwam de waterproductie werkelijk op gang en via een buizenstelsel was het water op een eenvoudige manier naar Kampen te transporteren. Op 1 april 1889 werd het eerste water aan de bevolking van Kampen geleverd. Het was meteen een groot succes en steeds meer woningen werden op de waterleiding aangesloten.

Natuurlijk was niet iedereen blij met deze nieuwe manier van waterwinning. Vooral de boeren bleven maar al te graag gebruik maken van de vertrouwde stadspompen. Hun koeien hadden namelijk veel water nodig en het pompwater was, in tegenstelling tot het moderne leidingwater, gratis.

 

VIIIp GERRIT KOBUS PRINS (van VIIm), geb. 23-02-1779, ged. Doornspijk 28-02-1779, landbouwer (landeigenaar 1799), landbouwer (postume vermelding 1830), ovl. Oldebroek 14-01-1807, otr. (schoutambt) Oldebroek 25-01-1805, tr. ws. Doornspijk op of kort na 14-02-1805

MARRIGJE (MARRIGJE GERRITS) VAN DE STREEK, geb. Doornspijk, geb. 15-07-1778, ged. Oosterwolde (GD) 19-07-1778, spinster (1830), landbouwster (1830), zonder beroep (1852, 1855), ovl. Oldebroek 27-01-1855, dochter van Gerrit Egbers van de Streek en Magteltje Aarts.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Geertje Prins, geb. 08-06-1806, volgt IXac.

 

Oosterwolde (GD) 19-07-1778: Den 19 Julij hebben Gerrit Egbertsz. en Magtelje Aarts haar dogter laten dopen Geboren den 15. dito, zijnde Getuige Marigje Aarts, en werd gen. Marigje.

 

Gerrit Kobus Prins woont in Doornspijk (vóór 1805) en in Oldebroek (1805). Marrigje van de Streek woont in Oosterwolde (1805).

 

Oldebroek 25-01-1805:

 

Compareerden voor my J: de Hen Scholtus des ampts Oldebroek als hier toe geautoriseerd van Mr. E.A. Daendels drost van nederveluwen en Gerichte Lieden H G Hagedoorn & H Heijmensz

 

1805; opdato 25? op ingekomen attest van Doornspijk
Bruidegom; Gerrit Prins J M. geboren te doornspijk en onlangs aldaar gewoond hebbende thans wonachtig onder het Oldebroek.
Bruid; Marrigjen Gerrits J.D. Geboren en wonende onder oosterwolde.
Get-en; --
1e Gebod; 27 dito
2e gebod; 3 dito
3e gebod; 10e dito
Solemnisatie; op den 14? febr 1805 attest Gegeven

 

Oosterwolde (GD) 15-06-1806: Den 15 Juni gedoopt geb: den 8 dito een Dogt[] van Gerrit Cobus prins en Marrigje Gerrits genaamt Geertje

 

Oldebroek 14-01-1807: ovl. 14 dato [Januarij] Gerrit Jacobuss:  en 14 dito [Januarij] Gerrit Kobus Prins alhier begraven.

 

BS Oldebroek 05-03-1830: In de huwelijksbijlagen, overgelegd bij het huwelijk van Geertje Prins en Jakob Brouwer, staat dat Gerrit Kobes Prins is begr. Oldebroek 14-01-1807.

 

Doornspijk 06-06-1826: Marrigje Gerritsz, dochter van Gerrit Egberts en Machteltje Aerts neemt de naam Van de Streek aan. [89]

 

De Streek is in de tweede helft van de achttiende eeuw een heel gangbare naam. Aanvankelijk was het een gebied dat in de Vetkampen, in het Eektermerk lag. In een akte uit de negentiende eeuw staat “Bouwland en houtgrond gelegen op de Streek, in het Eektermerk”, en “op de Streek, in de Vetkampen”. In het begin van de negentiende eeuw moet de naam de Streek zijn ingeburgerd als naam van een buurt. [103]

                             

Oostendorp onder Doornspijk 15-02-1803: Hendrik Lensen en zijn vrouw Jentje Gerrits, Hendrik Gerritsen en Gerrit Cobussen Prins verkopen voor 252 gulden aan Gerrit Gerritsen en zijn vrouw Aaltje Lens 3/4 deel in drie schepel zaailand gelegen op de "Hof ter Eekt" waarvan de koper 1/4 deel reeds toebehoort. Dit zaailand grenst aan (oost) land van Willem Straatman, (west) de tochtsloot en (noord) land van de kopers. [90]

 

Bolsmark onder Doornspijk 28-10-1803: Gerrit Kobussen (Prins) verkoopt voor 800 gulden aan Hendrik Lensen en zijn vrouw Jentje Gerrits vier gresen. Deze vier gresen grenst aan (oost) land van  mr H.A. Julien, (zuid en noord) land van Hendrik Jansen en (west) land van Gerrit Roseboom. [91]

 

Zuideinde onder Doornspijk 18-08-1810: Mechteldje Aarts weduwe  van Gerrit Egberts ter ene zijde en haar meerderjarige kinderen Egbert Gerrits en zijn vrouw Barbara Westerink, Beert Gerritsen en zijn vrouw Matje Jan, Marrigje Gerrits weduwe van Kobus Prins, Aart Gerrits en zijn vrouw Mechteldje Beerts, Jan Gerrits en zijn vrouw Geertje van der Maten, Klaas Gerrits en Matje Gerrits , weduwe van Gerrit Alberts Nieland en voorts Jan Alberts Nieland en Egbert Gerrits als administrerende voogden en Jacob van den Hul als toeziend voogd over de vier minderjarige kinderen van Matje Gerrits en Gerrit Alberts Nieland ter andere zijde komen overeen dat de onroerende goederen onverdeeld blijven en dat de administratie daarover verzorgd wordt door Mechteldje Aarts en dat zij aan elk der kinderen f 330,- uitkeert, enz. enz. [92]

 

Marrigje van de Streek woont, in Oldebroek, nr. 222 A (1830), in Oldebroek (1830, 1852, 1855). [93]

 

Marrigje van de Streek is gereformeerd (1830). [94]

 

Marrigje van de Streek is ovl. Oldebroek 27-01-1855 in het huis van haar schoonzoon Jakob Brouwer, bijna drie jaar na het overlijden van haar enige dochter Geertje Prins.

 

BS Oldebroek 29-01-1855: op 27-01-1855 is ten huize van Jakob Brouwer ovl. Marrigje van de Streek, geboren te Doornspijk en wonende te Oldebroek, zonder beroep, weduwe van Gerrit Prins, dochter van Gerrit Egberts van de Streek overleden, zijnde de naam der moeder aan de aangevers onbekend, in den ouderdom van zesenzeventig jaren.

 

 

VIIIq AALTJE PRINS (van VIIp), geb. Oldebroek 31-08-1797, ged. Oldebroek 03-09-1797, boerendochter (1822), daghuurster (1832), landbouwster (1832, 1834), ovl. Oosteinde, Nunspeet (gem. Ermelo) 04-11-1837, tr. Nunspeet (gem. Ermelo) 27-03-1822

 

GEURT VAN DE KAMP (GEURT REYERSEN VAN DE KAMP), geb. Nunspeet 13-07-1785, ged. Nunspeet 24-07-1785, daghuurder (1820, 1822, 1825, 1827), landbouwer (1823), ovl. Oosteinde, Nunspeet (gem. Ermelo) 07-10-1827, zoon van Reijer Harmsen (van de Kamp) en Harmtje Martens (Harmijntje Martens) van Trompet.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Reijer van de Kamp, geb. Oosteinde, Nunspeet (gem. Ermelo) 12-03-1822.

Jan van de Kamp, geb. Oosteinde, Nunspeet (gem. Ermelo) 03-08-1823.

Geertje van de Kamp, geb. Oosteinde, Nunspeet (gem. Ermelo) 02-08-1825.

Harmen van de Kamp, geb. Oosteinde, Nunspeet (gem. Ermelo) 29-08-1827.

 

BS Ermelo 21-08-1820: Geurt van de Kamp, oud vier en dertig jaren, daghuurder, woont in het voornoemde Schoutambt en Kerspel, de Buurschap Oosteinde. Hij doet mede aangifte van het overlijden van Hendrik van Olst, een zoon van Hendrik van Olst en Geertje Hendriks Nagelhout. Deze Hendrik van Olst is geb. Oldebroek 21-04-1786 en ovl. Oosteinde (gem. Ermelo) 20-08-1820 ten huize van zijnen Stiefvader Jan Prins, Landbouwer, in de voornoemde Buurschap Oosteinde in nommer vyf en Zeventig.

 

BS Ermelo 12-03-1822: Voor de officier van den Burgelyken Stand verscheen Geurt van de Kamp, Daghuurder, oud zesendertig jaren, wonende in het Schoutambt Ermelo, Kerspel Nunspeet Buurschap Oosteinde welke ons heeft voorgesteld een kind van het Mannelijk geslacht, van het welk Aaltje Prins, Boerendochter, oud vierentwintig Jaren, wonende ter zelfder plaatse, op heden, des morgens om negen uren ten huize van haren vader Jan Prins, Landbouwer, mede ter zelfder plaatse woonachtig, is bevallen.

                              

BS Ermelo 12-03-1822: Reijer, zoon van Aaltje Prins, is bij opgevolgd huwelijk gewettigd, blijkens akte op den zevenentwintigsten Maart dezes Jaars onder No 4 in het Huwelijks Register van dit Schoutambt ingeschreven.

 

BS Ermelo 27-03-1822: Aaltje Prins en Geurt van de Kamp verklaren dat zij het Kind geboren op den twaalfden Maart jongstleden, en op den zelfden dag inde Registers van den Burgelyken Stand dezer Gemeente ingeschreven onder den Naam van Reyer, voor het hunne erkennen.

 

BS Ermelo 27-03-1822: Aaltje Prins en Geurt van de Kamp ondertekenen de huwelijksakte. Eén van de getuigen bij het huwelijk is Tijmen van Olst, Landbouwer, oud vierendertig Jaren, halve Broeder van de Bruid. Harmtje Martens ondertekent niet de huwelijksakte van Geurt van de Kamp en verklaart niet te kunnen schrijven.

 

BS Ermelo 27-03-1822: Volgens een uittreksel uit het Doopboek van het kerspel Nunspeet is Geurt van de Kamp geb. Nunspeet 13-07-1785 en ged. Nunspeet 24-07-1785. Geurt van de Kamp overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Nunspeet voor de lichting van 1814 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 233 Strepen.

Aangezigt

: rond

Voorhoofd

: plat

Oogen

: blaauw

Neus

: gewoon

Mond

: id

Kin

: rond

Haar

: bruin

Wenkbraauwen

: id

Merkbare teekenen

: geene

 

Harmtje Martens is daghuurster (1822).

 

Aaltje Prins en Geurt van de Kamp wonen in de gemeente Ermelo, in Nunspeet (1822). Het gezin van Aaltje Prins en Geurt van de Kamp woont in de gemeente Ermelo, in Oosteinde, Nunspeet (1822, 1823, 1825, 1827). [95]

 

BS Ermelo 08-10-1827: Geurt van de Kamp woont in de buurschap Oosteinde. Hij is ovl. Oosteinde, Nunspeet (gem. Ermelo) 07-10-1827 ten zijnen huize zijnde niet genommerd.

 

Aaltje Prins hertr. Ermelo 04-06-1832

 

EIJBERT (EYBERT, EIBERT) VAN DE POL, geb. Nunspeet 02-01-1806, ged. Nunspeet 12-01-1806, boerenknegt (1832), dagloner (1832), daghuurder (1832), ovl. Oosteinde, Nunspeet (gem. Ermelo) 25-09-1832, zoon van Hendrik van de Pol en Jennigje Driessen Haze.

 

BS Ermelo 04-06-1832: Eybert van de Pol woont te Nunspeet gemeente Ermelo. Aaltje Prins woont te Nunspeet voormeld. Aaltje Prins en Jennigje Driessen Haze ondertekenen niet de huwelijksakte en verklaren niet te kunnen schrijven.

 

BS Ermelo 04-06-1832: Aaltje Prins is kleindochter van vaderszyde van Gerrit Prins en Aaltjen Jans en van moederszyde van Hendrik Nagelhout en Marrigje Gerrits mede allen overleden. Vier inwoners van Nunspeet verklaren in 1832 ten overstaan van een notaris in Nunspeet dat zij zeer wel hebben gekend Gerrit Prins en Aaltjen Jans, grootouders van vaderszijde en Hendrik Nagelhout en Marrigjen Gerrits, grootouders van moederszijde van gemelde Aaltje Prins; dat zij mede zeer wel weten en in geheugenis hebben dat de twee eerstgenoemden Gerrit Prins en Aaltje Jans, beide voor omstreeks veertig jaren in de naburige gemeente oldebroek zijn overleden en begraven, dat de derde Hendrik Nagelhout voor vijfenveertig of vijftig jaren en de laatse Marrigjen Gerrits in den jare zeventienhonderd vierennegentig, mede beide te oldebroek overleden zijn … en … wijders dat zij door een veeljarig verkeer met de ouders van meergenoemde Aaltje Prins die te Nunspeet gemeente Ermelo gewoond hebben en overleden zijn, ook hare grootouders hebben leren kennen en met derzelver familieomstandigheden bijzonder wel bekend zijn geworden en zich allezins bevoegd achten tot het afleggen van de voormelde verklaringen.

 

BS Ermelo 04-06-1832: Volgens een uittreksel uit het doopboek van het Kerspel Nunspeet is Eybert, zoon van Hendrik van der Pol en Jennigje Driessen, geb. 02-01-1806 en ged. Nunspeet 12-01-1806. Eijbert van de Pol overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Ermelo voor de lichting van 1825 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt. In deze verklaring staat dat Eijbert van de Pol is geb. Ermelo 02-01-1806.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 640 Strepen.

Aangezigt

: rond

Voorhoofd

: idem

Oogen

: blaauw

Neus

: groot

Mond

: klein

Kin

: rond

Haar

: bruin

Wenkbraauwen

: id

Merkbare teekenen

: -

 

BS Ermelo 25-09-1832: Eibert van de Pol woont in de buurschap Oosteinde onder Nunspeet gemeente Ermelo. Hij is ovl. Oosteinde, Nunspeet (gem. Ermelo) 25-09-1832 ten zynen huize in No 32 letter M binnen deze gemeente.

 

Aaltje Prins hertr. Ermelo 13-11-1834

 

BRAND (BRANT) HOFMAN, geb. Nunspeet 27-09-1804, ged. Nunspeet 05-10-1804, dagloner (1834), dienende als schutter bij de eerste afdeling mobiele Geldersche Schutterij (1834), daghuurder (1834, 1835, 1837, 1838), arbeider (1860), houtmaker (1860), ovl. Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf) 08-06-1860, zoon van Rijk Brantsen Hofman en Bijtje Harmens.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Rik Hofman, geb. Oosteinde, Nunspeet, (gem. Ermelo) 10-06-1835.

twee doodgeboren dochters, geb. Oosteinde, Nunspeet (gem. Ermelo) 18-10-1837 en 20-10-1837.

 

BS Ermelo 13-11-1834: Brant Hofman woont te Nunspeet, gemeente Ermelo. Aaltje Prins woont te Nunspeet, meergemeld. Volgens een uittreksel uit het doopboek van het Kerspel Nunsbeet is Brant, zoon van Rijk Brantsen en Bijtje Harmens, geb. Nunspeet 27-09-1804 en ged. Nunspeet 05-10-1804. Aaltje Prins is kleindochter van vaderszyde van Gerrit Prins en Aaltjen Jans en van moederszyde van Hendrik Nagelhout en Marritjen Gerrits mede allen overleden. Brant Hofman woont te Nunspeet, gemeente Ermelo. Aaltje Prins ondertekenen niet de huwelijksakte en verklaren niet te kunnen schrijven

 

BS Ermelo 13-11-1834: Vier inwoners van Nunspeet verklaren in 1834 ten overstaan van de notaris in Nunspeet dat het hun zeer wel bekend is dat Gerrit Prins en deszelfs huisvrouw Aaltjen Jans als mede Hendrik Nagelhout en Marritjen Gerrits deszelfs huisvrouw in leven landlieden de twee eerstgemelden de  grootouders zijn van vaderszijde en de twee laatstgemelde de groodouders van moederszijde van  Aaltje Prins, weduwe van Eibert van de Pol, van beroep landbouwster wonende in de buurse het Oosteinde onder het Kerspel Nunspeet, gemeente Ermelo, dat het hun mede wel bekend is dat opdachte grootouders in de naburige gemeente Oldebroek hebben gewoond, aldaar zijn overleden en op het Kerkhof aldaar zijn begraven en wel de eerste voor omstreeks vyfenveertig jaren, de tweede voor omstreeks vyftig jaren, de derde voor omstreeks vyf en veertig jaren en de vierde voor omstreeks achtenveertig jaren, zynde nogtans van dit overlijden geene aanteekening in de dood of de begravenis registers van de gemeente Oldebroek te vinden. Gevende zy Comparanten daar en boven voor reden van wetenschap dat zy met de ouders van genoemde Aaltje Prins, welke beiden te Nunspeet hebben gewoond en aldaar zijn overleden als buren gemeenzaam hebben omgegaan, en daardoor met derzelver familiebetrekkigen naauwkeurig bekend zijn.

 

BS Ermelo 13-11-1834: Schutterij van Gelderland, 1ste Afdeeling, 2de Bataillon. Huwelijkstoestemming. De Kommanderende Officier van opgemeld Bataillon verleent bij deze toestemming aan Brand Hofman, Schutter in de 3.de Komp.ie van gezegde bat.on zich thans met onbepaald verlof in de gemeente Ermelo bevindende, tot het aangaan van een huwelyk met Aaltje Prins, weduwe Eibert van der Pol. Garnizoen Nijmegen 17 oktober 1834.

 

BS Ermelo 13-11-1834: Brand Hofman overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Ermelo voor de lichting van 1823 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt. In de verklaring staat dat Brand Hofman is geb. Ermelo 27-09-1804.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 612 Strepen.

Aangezigt

: rond

Voorhoofd

: hoog

Oogen

: blaauw

Neus

: ordinair

Mond

: Klein

Kin

: Spits

Haar

: bruin

Wenkbraauwen

: idem

Merkbare teekenen

: lidteeken boven het regteroog

 

BS Ermelo 11-06-1835: Brand Hofman woont in de buurschap Oosteinde.

 

Aaltje Prins is bevallen van twee doodgeboren dochters die vijftig uur na elkaar zijn geboren, op 18 oktober 1837 om 07.00 uur en op 20 oktober 1837 om 09.00 uur. Kort daarna overlijdt Aaltje Prins, mogelijk ten gevolge van complicaties bij de bevalling.

 

BS Ermelo 20-10-1837: De geboorteakte betreft Doodvertoonde kinderen van het vrouwelyk geslacht van Brand Hofman. De beide getuigen/aangevers hebben verklaard dat op Woensdag en Vrijdag den achttienden en twintigsten October dezes jaars, des morgens ten zeven en negen ure Aaltje Prins oud veertig jaren huisvrouw van Brand Hofman, oud vyfendertig jaren, van beroep daghuurder, wonende in de buurschap Oosteinde onder het kerspel Nunspeet, gemeente Ermelo is bevallen van twee aan ons vertoonde levenloze kinderen van het vrouwelyk geslacht ten huize van haren echtgenoot en letter M No 32.

 

BS Ermelo 06-11-1837: Aaltje Prins woont  in de buurschap Oosteinde onder het kerspel Nunspeet, gemeente Ermelo. Zij is ovl. Oosteinde, Nunspeet (gem.Ermelo) 04-11-1837 ten huizen van haren echtgenoot en letter M nr. … Aaltje Prins is geboren te Oldebroek op den derden September des jaars zeventienhonderd zevenennegentig.

 

Brand Hofman hertr. Ermelo 19-11-1838 Hentje Hofman. Hendrikje (Hentje) Hofman is geb. Ermelo 28-07-1818, daghuurster (1838), zonder beroep (1860), dagloonster (1885), ovl. Nunspeet (gem. Ermelo) 10-02-1885, dochter van Marten Tijmensen Hofman en Willempje Lammerts Boot.

 

Ermelo 08-06-1860: Brand Hofman is ovl. Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf).

 

Ooststellingwerf 10-06-1860: Brand Hofman is ovl. Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf) 08-06-1860 in het huis nummer Eenentwintig te Oldeberkoop. Brand Hofman is oud vyfenvyftig geboren en wonende te Nunspeet tijdelijk te Oldeberkoop Houtmaker echtgenoot van Hendrikje Hofman, zonder beroep, wonende mede aldáár zoon van Reik Hofman, en Bogien Hofman beiden overleden, nalatende zyne vrouw twee zoons en vier dochters.

 

 

VIIIr PETRUS PRINS (van VIIs), geb. Kampen 11-06-1811, ged. Kampen 23-06-1811, kweekeling (1842), onderwijzer (1842, 1843, 1846, 1848, 1867, 1870, 1871), hoofdonderwijzer (1852, 1861), gepensioneerd onderwijzer (1873), ovl. Kampen 06-03-1873, tr. Kampen 10-11-1842

 

FREDERIKA JOHANNA TEN RAA, geb. Kampen 27-01-1822, zonder beroep (1842, 1843, 1846, 1848), ovl. Kampen 24-09-1848, dochter van Hendrik ten Raa en Gezina Catharina Blankscheen.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Hendrika Prins, geb. Kampen 09-06-1843, volgt IXad.

Tijmen Johannes Prins, geb. Kampen 10-04-1846, volgt IXae.

 

Hendrik ten Raa is loodgieter (1819, 1822, 1842). [96]

 

Kampen Pasen 1830: Petrus Prins doet belijdenis en wordt ingeschreven als lid van de Gereformeerde Kerk van Kampen, wijk: Buitenwijk.

 

BS Kampen 10-11-1842: Gezina Catharina Blankscheen is ovl. Kampen 25-03-1833.

 

BS Kampen 10-11-1842: Petrus Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1830 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte,

: 1 El 619 Str.

Aangezigt

: Smal

Voorhoofd

: breed

Oogen

: grys

Neus

: Klein

Mond

: idem

Kin

: rond

Haar

: blond

Wenkbraauwen

: idem

Merkbare teekenen

: geene

 

Petrus Prins is lid van de Afdeeling Kampen van het Nederlandsch Onderwijzers-genootschap. Omstreeks 1848 deed hij een voorstel ter bevordering van de eenparigheid in de spelling van de Nederlandse spraakkunst, welk voorstel, dat werd overgenomen door de gewestelijke Vereeniging Overijssel, ter sprake kwam op de Algemeene Vergadering van het onderwijzersgenootschap. [97]

 

het voorstel van hoofdonderwijzer Petrus Prins uit Kampen ter bevordering van de eenparigheid in de spelling 
van de Nederlandse spraakkunst, omstreeks 1848

 

het voorstel van hoofdonderwijzer Petrus Prins uit Kampen ter bevordering van de eenparigheid in de spelling 
van de Nederlandse spraakkunst, omstreeks 1848

 

Het voorstel van hoofdonderwijzer Petrus Prins uit Kampen ter bevordering van de eenparigheid in de spelling van de Nederlandse spraakkunst, omstreeks 1848. [97a]

 

Petrus Prins en Frederika Johanna ten Raa wonen in Kampen (1842). Het gezin van Petrus Prins en Frederika Johanna ten Raa woont in Kampen (1843, 1846), in Kampen (1848) vermoedelijk Nieuwstraat, wijk 3 nr. 104 aangezien Frederika Johanna ten Raa daar is overleden. Petrus Prins woont in in Kampen (1867, 1870, 1871), in Kampen (1873), vermoedelijk Nieuwstraat, wijk 3 nr. 135 aangezien hij daar is overleden. [97b]

 

 

VIIIs GRIETJE PRINS (van VIIu), geb. Oldebroek 24-09-1788, ged. Oldebroek 28-09-1788, dagloonster (1830), zonder beroep (1847), ovl. Heerde 22-05-1847, tr. Epe 17-04-1830

 

GERRIT EVERTS VAN DER MATEN (VAN DE MATE, VAN DER MATE), ged. Epe 03-08-1766, daglooner (1830), arbeider (1842), ovl. Heerde 23-03-1842, zoon van Evert Gerrits (Evert van der Maten, Evert Gerrits van der Maten) en Aaltje Eilers (Aaltjen Eilerts, Aaltjen Eilders, Aaltje Jans), wedn. van Stina Arends van Zeedijk.

 

Gerrit Everts van der Maten tr. Epe (?) vóór ca. 1795 (?) Stina Arends van Zeedijk. Stina Arends van Zeedijk is ged. Nijbroek ca. 1761, dagloonster (1829), ovl. Tongeren (gem. Epe) 23-05-1829, dochter van Arend van Zeedijk en Janna van Raalte.

 

BS Epe 15-01-1820: Gerrit van de Mate en Stina Arends ondertekenen niet de huwelijksakte betreffende het huwelijk van Aaltje Gerrits van de Mate en verklaren na aanmaning niet te kunnen schryven.

 

BS Epe 23-05-1829: Stina Arends van Zeedijk woont te Epe. Zij is ovl. Tongeren (gem. Epe) 23-05-1829 in Tongeren onder Epe huis ongemerkt.

 

BS Epe 17-04-1830: Grietje Prins en Gerrit Everts van der Mate wonen te Epe. Grietje Prins is oud Een en veertig Jaren, dagloonster geboren te Oldebroek en wonende te Epe, meerderjarige dochter van Tymen Hendriks Prins daglooner en van Elisabeth Gerrits, overleden, zynde bruids vader alhier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende  - zynde de vader der bruid te Ermelo woonachtig. Volgens een uittreksel uit de Registers van den Burgelyken Stand der Gemeente Oldebroek is Grietje, dochter van Tijmen Hendriks Prins en Elisabeth Gerrits, geb. Oldebroek 24-09-1788. Grietje Prins ondertekent de huwelijksakte.

 

BS Epe 17-04-1830: Volgens een uittreksel uit het doop-boek der Hervormde gemeente van Epe is Gerrit, zoon van Evert Gerrits en Aaltje Eilers, ged. Epe 17-08-1766. Vier inwoners van Epe verklaren ten verzoeke van Gerrit Everts van der Mate dat het wereldkundig en aan Comparanten door onverdachte overleveringen bekend is dat rekwerants Grootouders van vaders zyde Gerrit Jansen en Hendrikje Evers voor zeer lange Jaren in het kerspel Oosterwolde en deszelfs Grootouders van moeders zyde Eylert Jans en Hente Arends, voor omstreeks zestig jaren te Epe zyn overleden. En is deze verklaring afgelegd om te strekken als bewys van overlyden der genoemde personen, waarvan op geene andere wyze kan blyken. Gerrit Everts van der Mate ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart niet te kunnen schrijven.

 

BS Heerde 23-03-1842: Gerrit van der Maten woont binnen deze gemeente. Hij is gehuwd met Grietje Prins zoon van Evert van der Maten en Aaltje Jans geboren te Oldebroek van beroep arbeider. Gerrit Everts van der Maten is, in den ouderdom van vyf en zeventig Jaren, ovl. Oldebroek 23-03-1842 ten zynen huize binnen deze Gemeente.

 

BS Heerde 24-05-1847: Grietje Prins woont in het Veen binnen deze Gemeente. Zij is weduwe van Gerrit Everts van der Maten, dochter van Timen Prins en Elizabeth Brummel geboren te Oldebroek, zonder beroep. Grietje Prins is, in den ouderdom van acht en vyftig Jaren, ovl. Oldebroek 22-05-1847 ten haren huize in het Veen binnen deze Gemeente.

 

 

VIIIt HENDRIK PRINS (van VIIu), geb. Oldebroek 05-05-1792, ged. Oldebroek 17-05-1792, boereknecht (1827), boerenknecht (1827), daglooner (1835, 1836, 1842, 1847), landbouwer (1864), zonder beroep (1865), ovl. Epe 21-10-1865, tr. Epe 10-11-1827

 

HENDRIKA BRUIN (DE BRUIN), geb. Epe 12-02-1805, ged. Epe 17-02-1804, dienstmeid (1827), dagloonster (1842), landbouwster (1864, 1872), zonder beroep (1865, 1871, 1877), ovl. Epe 17-10-1877, dochter van Hermen Bruin en Janna Lamberts.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Tijmen Prins, geb. Epe 30-12-1827, volgt IXaf.

Elizabeth Prins, geb. Epe 07-06-1835, ovl. Wissel (gem. Epe) 09-11-1842.

Janna Prins, geb. Epe 13-11-1836, volgt IXag.

Hendrikus Prins, geb. Epe 20-01-1847, volgt IXah.

 

Oldebroek 17-02-1792: ged. Den 17 Maij Hendrik gebor. d. 5 Maij Zoon van Timen Hendriksz Prins en Elizabeth Gerrits. Getuige Elisabeth Prins. Daarbij staat: 1811. d. 14 Febr. de ouderdom opgegeven.

 

BS Epe 10-11-1827: Volgens een uittreksel uit het doopboek van het kerspel Epe is Hendrika Bruin geb. Epe 12-02-1804 en ged. Nunspeet 17-02-1804. Vier inwoners van Epe verklaren ten verzoeke van Hendrika Bruin dienstmeid wonende te Epe en uit liefde voor de waarheid dat het wereldkundig en aan Comparanten door onverdachte overleveringen bekend is dat rekwirantes grootouders van vaders zijde met namen Willem Bruin en Gijsje wiens familienaam niet bekend is, gewoond hebbende te Epe, aldaar  voor zeer lange jaren zyn overleden, waarvan de tijd door hen niet meer kan bepaald worden, van welk overlyden zij kennis dragen als sommigen hunner die beide personen nog min of meer gekend hebbende, terwyl zy allen omgang en verkeer met derselver afkomelingen hebben gehad en daardoor meermalen van dit overlyden hebben gehoord. Geschiedende deze verklaring om te sub in treden, voor  bewys van overlijden, hetwelk niet anders te bekomen is door de onbekendheid van den juisten tyd van overlyden en doordien alhier in vroegere tyden geene aanteekeningen van overlyden gehouden zijn of wel dat dezelve zeer onvolledig en onnaauwkeurig zyn.

 

Hendrik Prins en Hendrika Bruin wonen in Epe (1827). Het gezin van Hendrik Prins en Hendrika Bruin woont in Epe (1827, 1835, 1836), in Wissel, nr. 434 (1842) en in Epe (1847, 1864, 1865). Hendrika Bruin woont in Epe, Vaassen (1872) en in Epe (1872, 1877). [98]

 

BS Epe 21-01-1847: Hendrik Prins ondertekent de geboorteakten betreffende de geboorten van Tijmen, Elizabeth en Janna maar niet de geboorteakte betreffende de geboorte van Hendrikus. Hij verklaart dan niet te kunnen schrijven.

 

 

VIIIu EGBERT PRINS (van VIIu), geb. 05-09-1797, ged. Oldebroek 10-09-1797, daglooner (1836, 1843), ovl. Epe 19-06-1843, tr. Epe 16-04-1836

 

GERGJEN VEERMAN, geb. Terwolde/Welsum onder Olst 22-09-1799, ged. Terwolde 29-09-1799, dienstmeid (1827), dagloonster (1836, 1837, 1844), arbeidster (1849), ovl. Epe 07-08-1859, dochter van Reinder Hermens Veerman (Reinder Veerman, Reinder Herms Veerman, Reinder Hermens de familienaam van Veerman voerende) en Barta Fransen (Bartha Fransen, Bartha Beeleman), wed. van Liefert Proper.

 

Reinder Veerman is daghuurder (1820). Barta Fransen is dagloonster en woont in Elspeet (1827, 1836, 1844).

 

Gergjen Veerman tr. Epe 10-11-1827 Liefert Proper. Liefert Proper is geb. Oene 28-07-1799, ged. Oene 04-08-1799, boerenknecht (1827), daglooner (1827, 1833), ovl. Epe 14-09-1833, zoon van Hendrik Lieferts Proper en Willemina Cornelis Brummel.

 

BS Epe 10-11-1827: Gergjen Veerman woont te Epe en Liefert Proper woont onder Epe. Getuige bij het huwelijk is o.a. Hendrik Prins oud vyfendertig Jaren boerenknecht wonende te Epe (zie VIIIt), die eveneens op 10-11-1827 in Epe huwt en ook bij een ander huwelijk op die dag getuige is. Gergjen Veerman en Liefert Proper ondertekenen de huwelijksakte.

 

BS Epe 14-09-1833: Liefert Proper woont te Epe. Hij is ovl. Epe 14-09-1833 te Epe, in ’t dorp Nr 66.

 

BS Epe 16-04-1836: Egbert Prins en Gergjen Veerman wonen te Epe. Gergjen Veerman is een dochter van Reinder Hermens de familienaam van Veerman voerende en Barta Fransen. Tijmen Prins, Gergjen Veerman en Barta Fransen ondertekenen niet de huwelijksakte en verklaren niet te kunnen schrijven.

 

BS Epe 16-04-1836: Egbert Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1817, tweede klasse en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 677 Strepen.

Aangezigt

: blozend

Voorhoofd

: breed

Oogen

: bruin

Neus

: ordinair

Mond

: idem

Kin

: rond

Haar

: bruin

Wenkbraauwen

: idem

Merkbare teekenen

: -

 

BS Epe 16-04-1836: In de verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie staan een onjuiste geboorteplaats en –datum: “Egbert Prins geboren te Heerde den 5 December 1797 van beroep boerenknecht Zoon van Tymen en van Elisabeth Gerrits”.

 

BS Epe 19-06-1843: Egbert Prins woont te Epe. Hij is ovl. Epe 19-06-1843 ten zynen huize … te Epe in het dorp No. W 42a.

 

Gergjen Veerman hertr. Epe 23-11-1844 Albert (Aalbert) Koetsier. Albert (Aalbert) Koetsier is geb. Epe 25-09-1791, daglooner (1844, 1859, 1870), ovl. Epe 19-04-1870, zoon van Jan Reijers Koetsier (Jan Reijers de familienaam van Koetsier voerende) en Johanna Huls, wedn. van Aaltje Kieskamp.

 

BS Epe 23-11-1844: Gergjen Veerman en Albert Koetsier ondertekenen niet de huwelijksakte en verklaren niet te kunnen schrijven.

 

BS Epe 08-08-1859: Gerritje Veerman en Albert Koetsier wonen te Epe. Gerritje Veerman is geb. te Welsum, onder Olst en ovl. Epe 07-08-1859 ten haren huize binnen deze Gemeente.

 

                                                  

VIIIv BEIJE (BEIJE, BIJGJE, BYGJE) PRINS (van VIIu), geb. Oldebroek 14-06-1801, ged. Oldebroek 21-06-1801, dienstmeid (1835), zonder beroep (1863), dagloonster (1866), ovl. Epe 22-11-1866, tr. Epe 25-04-1835

 

GERRIT GOOSENS WATERKAMP (GERRIT GOSENS WATERKAMP, GARRIT GOOSSENS), geb. Heerde 05-02-1809, ged. Heerde 12-02-1809, papiermakersknecht (1835), dagloner (1835), arbeider (1838, 1841), ovl. Heerde 30-03-1841, zoon van Berend Goossens (Berend Goossens Waterkamp) en Gargjen Klaas (Gerrigje Bysterbosch).

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Gerritje Waterkamp, geb. Heerde 26-11-1835.

Timen Waterkamp, geb. Heerde 08-06-1838.

 

BS Epe 25-04-1835: Gargjen Klaas is zonder beroep. Tymen Prins en Gargjen Klaas ondertekenen niet de huwelijksakte en verklaren niet te kunnen schrijven.

 

BS Epe 25-04-1835: Volgens een uittreksel  uit het DoopRegister van Oldebroek is Beije Prins geb. Oldebroek 14-06-1801 en ged. Oldebroek 21-06-1801. Volgens een uittreksel  uit het DoopRegister der Hervormde Gemeente van Heerde is Gerrit Goosens Waterkamp geb. Heerde 05-02-1809, ged. Heerde 12-02-1809: 1809 Den 5 (vyfden) February is een zoon geboren van Berent Goossens en Gargjen Klaas. Gedoopt den 12 d ? met naam Garrit.

 

BS Epe 25-04-1835: Gerrit Goosens Waterkamp overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Heerde voor de lichting van 1828. Gerrit Goosens Waterkamp is ingeloot en vermeld is dat hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Zutphen, uit hoofde van gebreken finaal is vrygesteld.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 630 Strepen.

Aangezigt

: rond

Voorhoofd

: idem

Oogen

: blaauw

Neus

: klein

Mond

: idem

Kin

: rond

Haar

: blond

Wenkbraauwen

: idem

Merkbare teekenen

: -

 

Beije Prins en Gerrit Goosens Waterkamp wonen in Epe (1835). Het gezin van Beije Prins en Gerrit Goosens Waterkamp woont in Heerde (1835, 1838, 1841). Beije Prins woont in Epe (1866). [99]

 

 

VIIIw MARRIGJE EGBERTS PRINS (MEIRGEN EIBERS PRINS, MARRICHJE EGBERTS PRINS, MARCHJE PRINS, MARRETJE EGBERTS, MARRETJE PRINS, MARRIGJE PRINS, MARIA PRINS) (van VIIv), geb. Oldebroek 27-04-1788, ged. Oldebroek 01-06-1788, dagloonster (1817), landbouwster (1837), zonder beroep (1857), ovl. Oldebroek 09-05-1857, tr. Oldebroek 19-06-1813

 

JACOB SMEDING (SMEEDING, SMEDINK), geb. Oldebroek 08-11-1788, ged. Oldebroek 09-11-1788, cultivateur (1813), boereknegt (1813), daghuurder (1815, 1816, 1817, 1818), dagloner (1817, 1821, 1824, 1830, 1861, 1862), landbouwer (1837), tuinman (1855), ovl. Oldebroek 26-01-1862, zoon van Marcelius Smeeding (Smeding) en Mechteld Jacobs (Mechteldje Jacobs).

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Marcellius Smeding (Selis Smeeding), geb. Oldebroek 01-10-1813, ged. Oldebroek 30-10-1813.

Egbert Smeding (Egbert Smelink), geb. Oldebroek 06-04-1815, ged. Oldebroek 09-04-1815.

Marselis Smeding (Marselis Smedink), geb. Oldebroek 29-11-1816, ged. Oldebroek 01-12-1816.

Machteldje Smeding (Mechteltje Smedink, Magteldje Smeding), geb. Oldebroek 07-08-1818, ged. Oldebroek 20-09-1818.

Bijje Smeding (Bijgje Smeding), geb. Oldebroek 06-08-1821, ged. Oldebroek 12-08-1821.

Marcellus Smeding (Marcellus Smedink), geb. Oldebroek 12-01-1824, ged. Oldebroek 25-01-1824.

 

Oldebroek 09-11-1788: geb. Den 9 Nov. Jacob, gebor. d. 8 Nov. Zoon van Marcelius Smeding en Mechteld Jacobs. Getuige Hendrikje Reinders.

 

BS Oldebroek 19-06-1813: Marrichje Egberts Prins en haar moeder Beye Hendriks ondertekenen de huwelijksakte. Jacob Smeeding en Mechteld Jacobs ondertekenen niet de huwelijksakte en verklaren niet te kunnen schryven of hunnen naam zetten.

 

BS Oldebroek 1813-1824: Bij de aangiften van de geboorten van zijn kinderen verklaart Jacob Smeding niet te kunnen schrijven. [100]

 

Marrigje Egberts Prins en Jacob Smeding  wonen in Oldebroek (1813). Het gezin van Marrigje Egberts Prins en Jacob Smeding woont in Oldebroek (1813, 1816, 1818, 1821, 1857, 1862), in Oldebroek, Broekdijk oostwaards (1815), in Oldebroek (1817), vermoedelijk nr. 104 aangezien Egbert Smeding en Marselis Smeding daar zijn overleden, in Oldebroek, nr. 92 (1824), in Oldebroek, nr. 101 (1830) en in Oldebroek (1857). Jacob Smeding woont in Oldebroek (1862). [101]

 

Marrigje Egberts Prins en Jacob Smeding zijn gereformeerd (1830). [102]

 

Marrigje Prins is begr. 12-05-1857 op begraafplaats “de Gemeente-erf ” aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek, derde klasse. Jacob Smeding is daar begr. 30-01-1862, derde klasse.

 

 

VIIIx GRIETJE PRINS (van VIIw), geb. Oldebroek 29-10-1792, ged. Oldebroek 11-11-1792, dienstmeid (1820), landbouwster (1851, 1853, 1854, 1867, 1871, 1876, 1877), ovl. Aperlo (gem. Doornspijk) 21-07-1877, tr. Oldebroek 30-03-1820

 

HERMEN VAN DE KAMP (HERMEN DRIES VAN DE KAMP, HARMEN VAN DE KAMP), geb. Oldebroek 16-01-1786, bouwman (1812, 1820, 1821, 1823), landbouwer (1826, 1830, 1851), ovl. Oldebroek 04-07-1851, zoon van Dries van de Kamp (Dries Willems) en Gerrigje Everts Prins.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Gerritje van de Kamp, geb. Oldebroek 26-06-1820, ged. Oldebroek 23-07-1820.

Jan van de Kamp, geb. Oldebroek 15-12-1821, ged. Oldebroek 23-12-1821.

Egbert van de Kamp, geb. Oldebroek 24-09-1823, ged. Oldebroek 28-09-1823.

Stijntje van de Kamp, geb. Oldebroek 15-03-1826.

een zoon voor of kort na de geboorte overleden, geb. Oldebroek 02-11-1830.

 

Hermen van de Kamp tr. Oldebroek 05-12-1812 Hendrikje Bultman (Buldman, Bultmans). Hendrikje Bultman is geb. Oldebroek 13-12-1788, ovl. Oldebroek 18-12-1818, dochter van Jan Hendriks Bultman en Hendrina Simons.

 

BS Oldebroek 19-12-1818: Hendrikje Bultman is ovl. Oldebroek 18-12-1818 in het huis No. 158 in deze gemeente.

 

BS Oldebroek 30-03-1820: Dries van de Kamp en Gerrigje Everts zijn bouwlieden. Zij wonen in dit schoutambt. Grietje Prins en haar vader Jan Prins ondertekenen niet de huwelijksakte en verklaren niet te kunnen schryven.

 

BS Oldebroek 30-03-1820: In de huwelijksakte staat dat Hermen van de Kamp is geb. Oldebroek 16-01-1786, den zestenden Jannuary zeventienhondert zes en taggentig. Volgens een uittreksel uit de Kerkelyke Aantekeneng Der Hervormde Gemeente In het Schoutambt Oldebroek is Harmen geb. Oldebroek 16-01-1786, Eenduizend zeven Hondert zesentaggentig den zestienden der maand Jannuary.

 

BS Oldebroek 30-03-1820: Bij Koninklijk Besluit van 28-12-1819 No 70 is bepaald dat o.a. Hermen van de Kamp heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van de Nationale Militie. Het heeft Zijne Majesteit behaagd te verklaren dat de personen vermeld op den staat aan de minute dezes Geannexeerd zullen Gehouden worden aan hunne verpligting ten aanzien der nationale militie te hebben voldaan over de ligting van het jaar achter hunne Namen uytgedrukt.

 

 

Gemeente Oldebroek  Hermen van de Kamp 1814

 

 

Grietje Prins en Hermen van de Kamp wonen in Oldebroek (1820). Het gezin van Grietje Prins en Hermen van de Kamp woont in Oldebroek (1820, 1821, 1851), in Oldebroek, nr. 358 (1823, 1826), in Oldebroek, nr. 170 (1830), in Oldebroek (1830), vermoedelijk in het Wester rot nr. 170, aangezien Grietje Prins daar is bevallen en in Oldebroek (1851). Grietje Prins woont in Oldebroek (1877). [104]

 

Grietje Prins en Hermen van de Kamp zijn gereformeerd (1830). [105]

 

Hermen van de Kamp is begr. 09-07-1851 op begraafplaats “de Gemeente-erf ” aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek, derde klasse. Grietje Prins is daar begr. 25-07-1877, derde klasse.

 

BS Oldebroek 27-07-1877: Grietje Prins is ovl. Aperlo (Doornspijk) 21-07-1877 ten huize van Willem van Klompenburg binnen deze Gemeente.

 

 

VIIIy NEELTJE PRINS (van VIIw), geb. Oldebroek 17-11-1793, ged. Oldebroek 27-11-1793, dienstmaagd (1820), dienstmeid (1820), boerwerkster (1852), dagloonster (1834, 1861, 1866, postume vermelding 1885), zonder beroep (1859, 1867, 1868), ovl. Oostbeek (gem. Doornspijk) 05-12-1868, tr. Doornspijk 22-04-1820

 

JAN (JAN EIJBERTS) ASSEN, geb. Doornspijk 14-09-1794, ged. Doornspijk 21-09-1794, dagloner (1820, 1858), daglooner (1820, 1821, 1824, 1827, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1858, postume vermelding 1885), daghuurder (1822), boerwerker (1846, 1852), ovl. Doornspijk 12-12-1858, zoon van Eijbert Jans Assen (Eybert Janssen, Eibert Janssen Assen, Eibert Assen) en Jacobje Hendriks (Jacobjen Hendriks, Jacobje Hendriks Nagelhout, Jakobje Nagelhout).

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Styntje Assen, geb. Doornspijk 11-01-1821.

Jacobje Assen, geb. Doornspijk 31-05-1822.

Eibertje Assen, geb. Doornspijk 19-07-1824.

Fennigje Assen, geb. Doornspijk  04-01-1827.

Jannetje Assen, geb. Doornspijk 30-03-1829.

een levenloos geboren zoon, geb. Doornspijk 11-09-1830.

Eibert Assen, geb. Doornspijk 23-10-1831.

Jan Assen, geb. Doornspijk 13-11-1833.

Jan Assen, geb. Doornspijk 02-08-1836.

 

Doornspijk 21-09-1794: ged. 21 Septbr. Jan zoon van Eijbert Janssen en Jacobjen Hendriks. Getuigen Eibert Janssen. Gebooren 14 Septbr.

 

Jacobje Hendriks is dagloonster (1820), arbeidster (1820).

 

BS Doornspijk 22-04-1820: Jan Assen ondertekent de huwelijksakte. Neeltje Prins ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart niet te kunnen schrijven. Jacobje Hendriks is dagloonster te Doornspijk, ook Arbeidster wonende te Doornspyk.

 

BS Doornspijk 22-04-1820: Jan Assen overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Doornspijk voor de lichting van 1817, vijfde klasse, en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 5 Vt. 6 Dm.  St.

Aangezigt

: ovaal

Voorhoofd

: hoog

Oogen

: blaauw

Neus

: gewoon

Mond

: id

Kin

: breed

Haar

: Bruin

Wenkbraauwen

: id

Merkbare teekenen

: geene

 

Oldebroek 23-12-1821: Neeltje Prins is getuige bij de doop van haar neef Jan, zoon van Hermen van de Kamp en Grietje Prins, zie VIIIx.

 

Neeltje Prins woont in Oldebroek (1820). Jan Assen woont in Doornspijk (1820). Het gezin van Neeltje Prins en Jan Assen woont in Doornspijk (1821, 1822, 1824, 1827, 1829, 1831, 1833, 1836, 1858) en in Doornspijk, Horst, nr. 56 (1830) en in Doornspijk (1858). Neeltje Prins woont  in Doornspijk (1868). [106]

 

BS Doornspijk 07-12-1868: Neeltje Prins is ovl. Oostbeek (gem. Doornspijk) 05-12-1868 ten huize van Willem Zwep, in de buurt Oostbeek binnen deze Gemeente. Willem Zwep is daglooner, 53 jaar.

 

 

VIIIz HENDRIK  (HENDRIK JANS) PRINS (van VIIw), geb. Oldebroek 26-05-1796, ged. Oldebroek 29-05-1796, bouwknecht (1825), boerenkecht (1825), dagloner (1825, 1826, 1828, 1830, 1832, 1834), schaapherder (1828), landbouwer (1837, 1839), daglooner (1838, 1839), ovl. Oldebroek 25-08-1839, tr. Oldebroek 05-03-1825

 

MACHTELDJE (MAGTELTJE, MACHTELD, MECHTELD, MECHTELDJE) DE GROOT, geb. Oldebroek 25-05-1792, ged. Oldebroek 27-05-1792, dagloonster (1825, 1826, 1830), arbeidster (1825, 1827), ovl. Broekdijk (gem. Oldebroek) 01-09-1827, dochter van Goossen Hendriks de Groot en Jannetje Hendriks (Jannegje Hendriks) Junte.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Stijntje Prins, geb. Oldebroek 17-09-1825, ged. Oldebroek 25-09-1825, ovl. Oldebroek 15-10-1826.

Goossen Prins, geb. Oldebroek 02-12-1826, buiten beroep (1841), ovl. Oldebroek 21-08-1841.

 

Oldebroek 27-05-1792: ged. Mechteld, gebor. d. 25 Maij, dochter van Goossen Hendriksz Groot en Jannetjen Hendriks.

 

Machteldje de Groot is een kleindochter van Marijtjen Tijmens Prins, zie VIo.

 

Hendrik Prins en Machteldje de Groot hebben Tijmen Hendriks Prins en Elisabeth Aalts Steenbergen als gemeenschappelijke voorouders.

 

BS Oldebroek 05-03-1825: Machteld de Groot ondertekent de huwelijksakte. Hendrik Prins ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart zijn naam niet te kunnen tekenen. Hendrik Prins zal ook na 05-03-1825 geen akten ondertekenen. [107]

 

BS Oldebroek 05-03-1825: Hendrik Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1817, derde klasse, en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 620 Strepen.

Aangezigt

: ovaal

Voorhoofd

: ordinair

Oogen

: grysblaauw

Neus

: groot

Mond

: middelmatig

Kin

: breed

Haar

: bruin

Wenkbraauwen

: id

Merkbare teekenen

: -

 

BS Oldebroek 05-03-1825: Goossen Hendriks De Groot, vader van Machteld de Groot, was Klompenmaker te oldebroek. Hij is geb. ca. 1750 en ovl. Oldebroek 31-10-1806. Jannegje Hendriks, moeder van Machteld de Groot, is werkvrouw te oldebroek. Zij ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart haar naam niet te kunnen tekenen.

 

Hendrik Prins en Machteldje de Groot wonen in Oldebroek  (1825). Het gezin van Hendrik Prins en Machteldje de Groot woont in Oldebroek, in het Broekdijker Rot, Broekdijk oostzijde nr. 77 (1825, 1826, 1827). [108]

 

Hendrik Prins hertr. Oldebroek 08-08-1828

 

AALTJE DOORNEWEERD (AALTJE DOORNWEERD, AALTJE DOORNWAARD) (AALTJE CORNELISSEN) (van VIIv), geb. Oldebroek 18-09-1802, ged. Oldebroek 19-09-1802, dagloonster (1830, 1839, 1840, 1846, 1853, 1857), landbouwster (1839), ovl. Oldebroek 01-08-1857, dochter van Kornelis Doorneweerd en Bijgje Hendriks Junte.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Jan Prins, geb. Broekdijk (gem. Oldebroek) 10-11-1830, ovl. Broekdijk (gem. Oldebroek) 19-12-1830.

Stijntje Prins, geb. Broekdijk (gem. Oldebroek) 24-05-1832, volgt IXai.

Kornelis Prins, geb. Broekdijk (gem. Oldebroek) 03-02-1834, boerenknecht (1863), ovl. Oldebroek 30-09-1863, begr. 03-10-1863 op begraafplaats “de Gemeente-erf ” aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek, derde klasse.

Jan Prins, geb. Oldebroek 01-04-1837, ovl. Broekdijk (gem. Oldebroek) 12-10-1837.

Jan Prins, geb. Oldebroek 02-05-1838, ovl. Oldebroek 04-02-1839.

Hendrik Prins, geb. Oldebroek 02-12-1839, zonder beroep (1839), ovl. Oldebroek 17-12-1839.

 

Aaltje Doorneweerd is een kleindochter van Marijtjen Tijmens Prins, zie VIo.

 

BS Oldebroek 08-08-1828: Hendrik Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1817, derde klasse, en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 546 Strepen

Aangezigt

: lang

Voorhoofd

: ord

Oogen

: blaauw

Neus

: smal

Mond

: ord.

Kin

: rond

Haar

: &

Wenkbraauwen

: bruin

Merkbare teekenen

: -

 

Hendrik Prins en Aaltje Doorneweerd wonen in Oldebroek (1828). Het gezin van Hendrik Prins en Aaltje Doorneweerd woont in Oldebroek, Broekdijk nr. 87 A (1830), Oldebroek, Broekdijk nr. 87 (1830, 1832), in Oldebroek (1834), vermoedelijk Broekdijk nr. 82 aangezien Kornelis Prins daar is overleden, in Oldebroek (1837), vermoedelijk Broekdijk nr. 169 aangezien Jan Prins daar is overleden en in Oldebroek (1838, 1839). Aaltje Doorneweerd woont in Oldebroek (1839), in Oldebroek, bij haar ouders, Broekdijk nr. 93 (1840) en in Oldebroek (1853). [109]

 

BS Oldebroek 21-08-1841: Goossen Prins woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 21-08-1841 ten huize van Reijer de Groot binnen deze Gemeente.

 

Hendrik Prins en Aaltje Doorneweerd hebben Tijmen Hendriks Prins en Elisabeth Aalts Steenbergen als gemeenschappelijke voorouders.

 

Aaltje Doorneweerd hertr. Oldebroek 07-02-1846 Albert Windhouwer. Albert Windhouwer is geb. Doornspijk 21-12-1813, boerenknecht (1846), daglooner (1853), ovl. Oldebroek 23-05-1853, zoon van Cornelis Windhouwer en Batje Schut.

 

Aaltje Doorneweerd en Albert Windhouwer wonen in Oldebroek (1846). Het gezin van Aaltje Doorneweerd en Albert Windhouwer woont in Oldebroek (1853). Aaltje Doorneweerd woont in Oldebroek (1857). [110]

 

BS Oldebroek 07-02-1846: Albert Windhouwer ondertekent de huwelijksakte. Aaltje Cornelissen ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart niet te kunnen schrijven.

 

BS Oldebroek 23-09-1853: Aaltje Doornweerd ondertekent niet de huwelijksakte betreffende het huwelijk van Stijntje Prins en verklaart niet te kunnen schrijven.

 

Hendrik Prins en Aaltje Doorneweerd zijn gereformeerd (1830). Aaltje Doorneweerd is protestant (1840). [111]

 

BS Oldebroek 02-10-1863: Kornelis Prins woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 30-09-1863 ten huize van Jan Spijkerboer …, binnen deze Gemeente.

 

 

VIIIaa WICHMET (WICHMERT, WIJCHMET, WYGEMET) PRINS (van VIIw), geb. Oldebroek 16-02-1799, ged. Oldebroek 20-02-1799, bouwknegt (1821), boerenknecht (1824), bouwknecht (1824), daglooner (1824), dagloner (1824, 1825), ovl. Het Loo (gem. Oldebroek) 24-05-1825, tr. Doornspijk 08-05-1824

 

GRIETJE HAGEN, geb. Oosterwolde 16-12-1801, ged. Oosterwolde (GD) 03-01-1802, dienst-maagd (1824), dienstmeid (1829), dagloonster (1829, 1858), ovl. Doornspijk 22-01-1858, dochter van Lijsabet Jans (Lisabet Jans, Elisabeth, Elizabeth, Gijsbertje) Hagen en NN NN.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Jan Prins, geb. Doornspijk 18-10-1824, ovl. Oldebroek 29-05-1825.

 

Oosterwolde (GD) 03-01-1802: den 3 Jan: gedoopt een (Onegte) Dogter van Lysabet Jans Hagen geb: den 16 Desember 1801 genaamt Grietje.

 

BS Doornspijk 08-05-1824: Wichmet Prins en Grietje Hagen verklaren niet te kunnen schryven. Volgens een uittreksel uit het Register van geboorte van het Kerspel Oosterwolde is Grietje Hagen geb. Doornspijk 16-12-1801. Lijsabet Jans Hagen is dagloonster en woont te Oosterwolde (GD).

 

BS Doornspijk 08-05-1824: Wichmet Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1818 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 el   strepen.

Aangezigt

: ovaal

Voorhoofd

: breed

Oogen

: grys

Neus

: groot

Mond

: Klein

Kin

: rond

Haar

: ligt bruin

Wenkbraauwen

: id

Merkbare teekenen

: -

 

Wichmet Prins ondertekent het certificaat van de Nationale Militie met een kruis waaronder staat Dat dit merk gesteld is door Wichmet Prins attesteerd de ondergeteekende Schout van Doornspyk.

 

Wichmet Prins woont in Oldebroek (1821, 1824). Grietje Hagen woont in Doornspijk, Oosterwolde (1824). Het gezin van Wichmet Prins en Grietje Hagen woont in Doornspijk, Oosterwolde (1824 en in Oldebroek, Het Loo nr. 358-5 (1825). [112]

 

BS Doornspijk 23-05-1829: Volgens een uittreksel uit de Registers van den Burgerlijken Stand der Gemeente Oldebroek is Wijchmet Prins dagloner Echtgenoot van Grietje Hagen … Den vierentwintigsten Meij Achttienhonderd vyfentwintig …  in het woonhuis No 385-5 op het Loo binnen deze gemeente in den ouderdom van zesentwintig Jaren overleden.

 

Grietje Hagen hertr. Doornspijk 23-05-1829 Jan Aperloo. Jan Aperloo is geb. Oosterwolde (GD)/Doornspijk 22-02-1792, daglooner (1829, 1857), ovl. Doornspijk 08-09-1857, zoon van Jacob Beerentsen (Jacob Aperloo) en Gijsjen Jansz (Prins) (Geertje te Brake).

 

Grietje Hagen en Jan Aperloo wonen in Doornspijk, Oosterwolde (1829). Het gezin van Grietje Hagen en Jan Aperloo woont in Doornspijk, Oosterwolde (1857). Grietje Hagen woont in Doornspijk, Oosterwolde (1858). [113]

 

In 1829 trouwen Grietje Hagen en Jan Aperloo in Doornspijk. Zij kunnen niet de kosten voldoen voor het aanvragen van uittreksels uit de burgerlijke stand en overleggen beiden een verklaring van onvermogen.

 

De burgemeester van Doornspijk verklaart op 16-04-1829 op getuigenis van twee inwoners van Oldebroek bekend dat Grietje Hagen Dienstmaagd woonende te Oosterwolde is onvermogend om te betalen de Kosten van Zegel, Registratie en zoovoords der stukken benoodigd tot het aangaan van een huwelijk.

 

De burgemeester van Doornspijk verklaart op 25-04-1829 op getuigenis van twee inwoners van Oldebroek bekend dat Jan Aperloo daglooner mede in deze Gemeente woonachtig is onvermogend om te betalen de Kosten van Zegel, Registratie en zoovoords der stukken benoodigd tot het aangaan van een huwelijk.

 

BS Doornspijk 23-05-1829: Jan Aperloo ondertekent de huwelijksakte met J. Apeloo, Grietje Hagen ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart niet te kunnen schrijven. Volgens een uittreksel uit het register van Naamsaanneming van de Gemeente Doornspyk heeft Jan, zoon van wyle Jacob Beerents en Gysjen Jansz op 06-06-1826 de geslachtsnaam Aperlo aangenomen.

 

BS Doornspijk 23-05-1829: De ouders van Jan Aperloo zijn Jacob Beerents en Gijsjen Jansz. (Prins). Jacob Beerends is ovl. Doornspijk 02-02-1807. Geysjen Prins is ovl. Doornspijk 12-06-1810. De grootouders van Jan Aperloo zijn van vaderszijde Berent Jans en Aaltje Jacobs en van moederzijde Jan Dekker en Stijntje Gerrits. Al zijn grootouders zijn ovl. vóór 23-05-1829.

 

BS Doornspijk 23-05-1829: Betreffende de moeder van Grietje Hagen verklaren partijen en getuigen dat Lijsabet Jans Hagen, algemeen benoemd werd met den naam van Gijsbertje Hagen. Gysbertje Hage is ovl. Doornspijk 04-02-1827, ongehuwd geboren en gewoond hebbende te Oosterwolde. Grietje Hagen is een kleindochter van Jan Hagen en Grietje Opoelder.

 

 

VIIIab DRIES PRINS (van VIIab), geb. Oldebroek 08-01-1801, ged. Oldebroek 11-01-1801, boerenknecht (1828), landbouwer (1828, 1830, 1831, 1835, 1836, 1838, 1842, 1843, 1845, 1848, 1849, 1856, 1860, 1861, 1864, 1866, 1868, 1870, 1872, 1878), landman (1841), ovl. Oldebroek 23-05-1878, tr. Oldebroek 20-02-1828

 

WILHELMINA (WILLEMINA) VAN DER MAATEN (VAN DER MATEN), geb. Oldebroek 17-01-1800, ged. Oldebroek 19-01-1800, landbouwster (1828, 1830, 1831), ovl. Oldebroek 19-03-1831, dochter van Jan Aarts van der Maaten en Janna Hendriks Bysterbos.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Jan Prins, geb. Oldebroek 25-03-1830, ovl. Oldebroek 28-07-1830.

een levenloos geboren of kort na de geboorte overleden zoon , geb. Oldebroek 26-03-1830.

Jan Willem Prins, geb. Oldebroek 18-03-1831, ovl. Oldebroek 04-04-1831.

Wilhelmina Prins, geb. Oldebroek 18-03-1831, volgt IXaj.

 

Oldebroek 19-01-1800: ged. Wilhelmina, gebor. d. 17 Jan., dochter van Jan Aardszen en Janna Hendriks.

 

BS Oldebroek 20-02-1828: Volgens een uittreksel uit het Register van Geboorte van de Gemeente Oldebroek is Dries Prins geb. Oldebroek 08-01-1801. Dries Prins is kleinzoon van vaders zyde van Goossen Tymens Prins en Grietje van Veen en van moeders zyde van Dries Puttenstein en Eesje Beerts allen overleden, hebbende ons de nagemelde huwelyksgetuigen verzekerd, dat hoewel de moeder des bruidegoms in de akte van haar overlyden voorkomt met de naam van Pol, deze echter een bynaam van haar is geweest en dat haar ware naam is geweest Puttenstein.

 

BS Oldebroek 20-02-1828: Drie inwoners van Oldebroek verklaren ten overstaan van een notaris dat het hun wel bekend is, dat Dries Puttenstein en Eesje Beerds grootouders uit de moederlijke linie van den requirant voor meer dan dertig jaren te Oldebroek zijn overleden. Zij geven voor reden van wetenschap, dat zij de voormelde personen in persoon hebben gekend, dat zij veel met hun plegen te verkeeren en dat zij zich hun lieder dood en begravenis, de welke overigens als een wereldkundigen zaak algemeen bekend is, nog duidelijk kunnen voorstellen.

 

BS Oldebroek 20-02-1828: Wilhelmina van der Maaten is een dochter van Jan Aarts later van der Maaten en van Janna Hendriks thans genaamd Janna Bysterbos.

 

BS Oldebroek 20-02-1828: Dries Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1820. Dries Prins is ingeloot, hetwelke hem tot den dienst verpligtte , hij daaraan heeft voldaan , door het  in dienst stellen van eenen plaatsvervanger.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 710 Strepen.

Aangezigt

: rond

Voorhoofd

: breed

Oogen

: grys

Neus

: gewoon

Mond

: idem

Kin

: breed

Haar

: bruin

Wenkbraauwen

: idem

Merkbare teekenen

: -

 

Dries Prins en Wilhelmina van der Maaten wonen in Oldebroek (1828). Het gezin van Dries Prins en Wilhelmina van der Maaten woont in Oldebroek, nr. 95 (1830), in Oldebroek, Puttenstein in het Ooster rot nr. 95 (1830, 1831) en in Oldebroek (1831), vermoedelijk Puttenstein nr. 96 aangezien Jan Willem Prins daar is overleden. [114]

 

BS Oldebroek 27-03-1830: Jan Prins is geb. Oldebroek 25-03-1830 des avonds ten zeven ureten zynen huize binnen deze Gemeente.

 

BS Oldebroek 27-03-1830: Op 26-03-1830 des middags ten twee ure is Willemina van der Maaten ten haren huize No 95 in het Ooster- rot binnen deze gemeente … bevallen van een kind van het mannelyk geslacht dat ons Ambtenaar levenloos is vertoond geworden.

 

BS Oldebroek 21-03-1831: Jan Willem Prins is geb. Oldebroek 18-03-1831 des voormiddags ten Tien ure ten zynen huize binnen deze Gemeente.

 

BS Oldebroek 21-03-1831: Wilhelmina Prins is geb. Oldebroek 18-03-1831 des namiddags ten vijf ure ten zynen huize binnen deze Gemeente.

 

BS Oldebroek 21-03-1831: Wilhelmina van der Maaten is ovl. Oldebroek 19-03-1831 des avonds ten Elf ureten haren huize Puttenstyn No 95 binnen deze Gemeente.

 

Dries Prins en Wilhelmina van der Maaten zijn gereformeerd (1830). [115]

 

Dries Prins hertr. Oldebroek 25-04-1835

 

AALTJE VAN DER MAATEN (VAN DER MATEN), geb. Oldebroek 16-10-1807, ged. Oldebroek 18-10-1807, landbouwer (1835), landbouwster (1835, 1842, 1849, 1859), ovl. Oldebroek 14-02-1859, dochter van Hendrik Jans van der Maaten en Jantje Helmigs van het Hul (Jantje van ’t Hul).

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Wobbetje (Wobbigje) Prins, geb. Oldebroek 29-03-1836, ovl. Oldebroek 07-10-1842.

Jannetje Prins, geb. Oldebroek 28-07-1838, volgt IXak.

Eesje Prins, geb. Oldebroek 23-04-1841, volgt IXam.

Wobbetje Prins, geb. Oldebroek 31-01-1843, volgt IXan.

Hendrik Prins, geb. Oldebroek 27-08-1845, volgt IXao.

Jan Prins, geb. Oldebroek 16-02-1848, ovl. Oldebroek 30-12-1849.

 

Oldebroek 18-10-1807: ged. Aaltje, gebor. d. 16 Oct., dochter van Hendrik Jans en Jantje Helmigs.

 

BS Oldebroek 25-04-1835: Dries Prins is meerderjarige zoon van Jan Goossensz en Wobbetje Dries in leven landbouwers alhier hebbende de eerste volgens verklaring van partijen en getuigen steeds den geslachtsnaam Prins en de laatste die van Pol gevoerd, kleinzoon van vaderszijde van Goossen Hendriksz en Grietje van der Veen in leven landbouwers alhier en van Moederszijde van Dries Puttenstein en Eesje Beerts in leven landbouwers alhier.

 

BS Oldebroek 25-04-1835: Vier inwoners van Oldebroek, onder welke Goossen Prins, verklaren ten overstaan van de waarnemend vrederegter in het kanton Elburg zeer wel te kennen Dries Prins, landbouwer te Oldebroek, en wel te weten dat zijne groot-ouders uit de moederlijke linie genaamd geweest Dries Puttenstein en Eesje Beerts voor meer dan Vijftig jaren binnen de Gemeente Oldebroek, zijn overleden. Zij geven voor reden van wetenschap, dat hoezeer zij de voornoemde overledene groot-ouders niet in persoon gekend hebben, zijlieden echter zeer goed zijn bekend geweest met hunne dochter Wobbigje Puttenstein, moeder van den belanghebbende in dezen, die hunlieden meermalen het overlijden harer bovengenoemde ouders heeft verhaald als plaatsgehad hebbende op tijd en plaats voornoemd welk overlijden overigens als eene wereldkundige zaak algemeen bekend is.

 

BS Oldebroek 25-04-1835: Op 24-02-1813 heeft Hendrik Jans, de vader van Aaltje van der Maaten, in Oldebroek de geslachtsnaam Van der Maaten aangenomen.

 

Dries Prins en Aaltje van der Maaten wonen in Oldebroek (1835). Het gezin van Dries Prins en Aaltje van der Maaten woont in Oldebroek (1836, 1838, 1841, 1842, 1843, 1845, 1848, 1849, 1856, 1859). Dries Prins woont in Oldebroek (1861, 1878). [116]

 

Aaltje van der Maaten is begr. 16-02-1859 op begraafplaats “de Gemeente-erf ” aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek, derde klasse. Dries Prins is begr. aldaar 28-05-1878, derde klasse.

 

BS Oldebroek 30-03-1861: In een bijlage bij de akte betreffende het huwelijk van Jannetje Prins en Willem Bakker, zie IXak, staat abusievelijk dat Aaltje van de Maten is ovl. Oldebroek 14-02-1849.

 

 

VIIIac  GOOSSEN PRINS (van VIIab), geb. Oldebroek 13-02-1804, ged. Oldebroek 19-02-1804, dienstbaar (1830), bouwknecht (1831), boerenknecht (1831), bouwman (1831), landbouwer (1828, 1832, 1834, 1835, 1836, 1840, 1841, 1846, 1848, 1849, 1850, 1859, 1860, 1861, 1862, 1866, 1885), landman (1849), ovl. Oldebroek 23-01-1885, tr. Oldebroek 16-04-1831

 

BATJE VAN DER MAATEN (BATJE VAN DER MATEN, BARTJE VAN DER MATEN) (van VIIad), geb. Oldebroek 17-01-1813, ged. Oldebroek 24-01-1813, landbouwende (1830), landbouwster (1831, 1848, 1850, 1859, 1860, 1866), zonder beroep (1840, 1849, 1889), ovl. Oldebroek 18-02-1889, dochter van Harmen Roelofs van der Maten en Aaltje Goossens Prins.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Willemina Prins, geb. Oldebroek 15-09-1832, volgt IXap.

Aaltje Prins, geb. Oldebroek 11-06-1834, volgt IXaq.

Jannetje Prins, geb. Oldebroek 15-06-1836, volgt IXar.

Harmpje Prins, geb. Oldebroek 17-03-1841, volgt IXas.

Eesje Prins, geb. Oldebroek 27-05-1846, ovl. Oldebroek 13-01-1848.

een levenloos geboren dochter, geb. Oldebroek 16-07-1849.

Jan Prins, geb. Oldebroek 23-10-1850, zonder beroep (1914), ovl. Oost Broekdijk (gem. Oldebroek) 13-01-1914.

 

Goosen Prins en Batje van der Maaten zijn neef en nicht.

 

BS Oldebroek 16-04-1831: Goossen Prins is een meerderjarige Zoon van wijlen Jan Goossens Prins en Wobbetje Puttenstein en Kleinzoon van vaders zijde van Goossen Prins en Grietje van der Veen en van moederszijde van Dries Puttenstein en Eesje Beerts alle in leven Landbouwers de drie eerstgenoemde en Twee laatsgenoemde te Oldebroek en de vierde te Doornspijk overleden.

 

BS Oldebroek 16-04-1831: Vier proveniers op het Feitenhof te Elburg verklaren op verzoek van Goozen Prins ten overstaan van de Vrederegter van het Canton Elburg dat het hun wel bekend is dat Dries Puttenstein en Eesje Beerds. Grootouders uit de moederlijke linie van den requirant tusschen de dertig en veertig jaren geleden voor het Jaar eenduizend zevenhonderd vijf en negentig te Oldebroek zijn overleden en aldaar begraven. Gevende comparanten voor reden van wetenschap dat zij de voornoemde overledenen zeer wel hebben gekend en meermalen ontmoet en dat zij hunlieder dood en begravenis dewelke als een wereldkundige zaak algemeen bekend is nog duidelijk kunnen voorstellen.

 

BS Oldebroek 16-04-1831: Goossen Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Oldebroek voor de lichting van 1823. Goossen Prins is ingeloot, hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Zutphen, uit hoofde van de pasportering van de plaatsvervanger van zijn broeder in 1823 – 24 en 1825 telkens voor een jaar en in 1826 finaal is vrijgesteld.

 

Zijn signalement luidt:

                                 

Lengte

: 1 El 640 Strepen.

Aangezigt

: blozend

Voorhoofd

: hoog

Oogen

: bruin

Neus

: Groot

Mond

: ord.

Kin

: rond

Haar

: lichtbruin

Wenkbraauwen

: id

Merkbare teekenen

: -

 

BS Oldebroek 16-04-1831: Batje van der Maaten is een minderjarige dochter van Harmen Roelofs van der Maaten en Aaltje Goossens Prins van beroep landbouwers binnen deze Gemeente wonende.

 

BS Oldebroek 16-04-1831: Goossen Prins en Batje van der Maaten ondertekenen de huwelijksakte. Harmen Roelofs van der Maaten en Aaltje Goossens Prins ondertekenen niet de huwelijksakte en verklaren hunne namen niet te kunnen tekenen.

 

Goossen Prins woont aanvankelijk bij zijn oom en tante, zijn latere schoonouders, Oldebroek, nr. 111 (1830). Het gezin van Goossen Prins en Batje van der Maaten woont in Oldebroek in het Ooster rot nr. 111 (1832), in Oldebroek in het Oosterbroek (1834) en in Oldebroek (1836), In Oldebroek bij de ouders van Batje van der Maten, Broekdijk Oost, nr. 168 (1840), in Oldebroek (1841, 1846, 1848, 1849, 1850), in Oldebroek, Lapstreek en Stuivezand, nr. 2 (1850) en in Oldebroek (1859, 1860, 1866, 1885). Batje van der Maaten woont in Oldebroek (1889). [117]

 

Goossen Prins en Batje van der Maaten zijn gereformeerd (1830), protestant (1840), Nederlands-Hervormd. [118]

 

Goossen Prins is begr. 27-01-1885 op begraafplaats “de Gemeente-erf ” aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek, derde klasse. Batje van der Maaten is daar begr. 22-02-1889, derde klasse.

 

BS Oldebroek 13-01-1914: Jan Prins woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oost Broekdijk (gem. Oldebroek) 13-01-1914 ten zijnen huize, in de buurtschap Oost Broekdijk, binnen deze gemeente.

 

Jan Prins is begr. 17-01-1914 op begraafplaats De Eekelenburg aan de Mheneweg Zuid in Oldebroek, klasse 3.

 

 

Noten bij Generatie VIII

 

1. BS Kampen 14-05-1813: Aalt Prins en Pietertje Boer wonen in de Gemeente kampen. BS Kampen 03-07-1815: Aalt Prins woont op ’t kamper Eiland. Petertien Gerritsen is op 01-07-1815 bevallen van een dochter Hermpien. Aalt Kobus Prins ondertekent de akte met Aalt Prins. BS Kampen 21-08-1816: Aalt Prins woont op t kamper Eiland. Petertien Dolfs is op 09-08-1816 op het kamper Eiland bevallen van een dochter Aaltien. Aalt Kobus Prins ondertekent de akte met A Prins. BS Kampen 19-03-1817: Aalt Cobus Prins woont op het Eiland No. 48 L: D. Hermpien Aaltzen Prins woont op het Eiland. Zij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 19-03-1817 ten huize van de vader staande op het Eiland No. 48 L. D. BS Kampen 05-08-1817: Aalt Cobus Prins woont op het kamper Eiland, op de Stikken No. 48. Daar, op het Eijland en ten zijnen huize op het kamper Eiland staande op de Stikken No. 48, is zijn vrouw op 05-08-1817 verlost van een dood kind. Aalt Kobus Prins ondertekent de akte met Aalt Kobus Prins. BS Kampen 20-07-1818: Aalt Kobus Prins woont op het Eiland Gemeente kampen. Aangegeven is dat het kind, waarvan de vrouw van eerstgenoemde bevallen is, kort na de geboorte overleden is, op 18-07-1818 ten zijnen huize staande op het Eiland No. 48. Aalt Kobus Prins ondertekent de akte met Aalt Kobus Prins. BS Kampen 24-05-1819: Aaltjen Prins woont op het kamper Eiland. Zij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 22-05-1819 ten huize van den vader staande op het Eiland No. 48 L. D. BS Kampen 30-06-1819: Aalt Kobus Prins geeft aan dat Petertien Gerrits Boer op 30-06-1819 van een kind is verlost dat kort na de geboorte overleden is op het kamper Eiland,  ten zijnen huize staande op het Eiland No. 48 L: D. Aalt Kobus Prins ondertekent de akte met A. Kobus Prins. BS Kampen 26-05-1820: Aalt Kobus Prins is in deze gemeente woonachtig. Aangegeven is dat Petertien Gerrits Boer op het kamper Eiland op 25-05-1820 van een dood kind is verlost, ten zijnen huize staande op het Eiland No. 48. Aalt Kobus Prins ondertekent de akte met A K Prins. BS Kampen 13-09-1821: Aalt Kobus Prins woont op het Eiland. Petertien Gerrits Boer is op 12-09-1821 op het Eiland bevallen van een zoon Gerrit. Aalt Kobus Prins ondertekent de akte met Aalt ,, Prins. BS Kampen 23-09-1822: Aalt Kobus Prins woont bij Kampen. Petertjen Gerrits Boer is op 21-09-1822 op het Eiland bevallen van een zoon Hermen. Aalt Kobus Prins ondertekent de akte met Aalt Kobus Prins. BS Kampen 06-06-1823: Hermen Prins woont bij kampen. Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 06-06-1823 in het huis staande op het Eiland No. 11. BS Kampen 29-05-1824: Aalt Kobus Prins woont bij Kampen. Petertien Gerrits Boer is op 27-05-1824 op het Eiland bevallen van een zoon Mense. Aalt Kobus Prins ondertekent de akte met A. Kobus Prins. BS Kampen 26-10-1825: Aalt Cobus Prins woont op het Eiland. Petertien Gerrits Boer is op 25-10-1825 op het Eiland bevallen van een zoon Hermen. Aalt Kobus Prins ondertekent de akte met Aalt Kobus Prins. BS Kampen 01-11-1825: Aalt Kobus Prins woont alhier. Hermen Prins woont bij kampen. Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 31-10-1825 in het huis staande op het Eijland No. 11. Aalt Kobus Prins ondertekent de akte met A,, K,, Prins. BS Kampen 15-02-1826: Mense Prins woont op t Eiland. Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 14-02-1826 in het huis staande  op ‘t Eijland No. 10. L. D. BS Kampen 27-02-1828: Aalt Kobus Prins woont op het Eiland. Petertjen Gerrits Boer is op 26-02-1828 op het Eiland bevallen van een zoon Egbert. Aalt Kobus Prins ondertekent de akte met Aalt K: Prins. BS Kampen 20-09-1831: Petertjen Gerrits Boer, huisvrouw van Aalt Kobes Prins, wonende op t’Eiland is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 19-09-1831 in het huis staande op het Eiland No 14 L D.

2. Zie noot 1.Kadastrale Atlas 1832. Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grond-eigenaren en der ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, benevens van derzelver inhouds-grootte, klassering en belastbaar inkomen, volgens het kadaster. Kampen, sectie D genaamd Kamper Eiland, nr. 399: Aalt Kobus Prins woont op het Kamper Eiland.

3. Notarieel Archief Kampen, inv. I-570, nr. 1080, d.d. 28-04-1819 (notaris mr. G.J. van Wijhe).

4. Notarieel Archief Kampen, inv. I-572a, nr. 1413, d.d. 02-06-1821 (notaris mr. G.J. van Wijhe).

5. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 96.

6. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 96.

7. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 188.

8. J. ter Pelkwijk, Beschrijving van Overijssels Watersnood, in Februarij 1825 (Zwolle 1826; beredeneerde heruitgave Kampen 2002), 174.

8a. Kadastrale Atlas 1832. Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grond-eigenaren en der ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, benevens van derzelver inhouds-grootte, klassering en belastbaar inkomen, volgens het kadaster. Kampen, sectie D genaamd Kamper Eiland, nr. 399.

8b. Ontleend aan de website www.remery.nl. Aldaar is aangegeven dat de rapporten van mr. H. Wijnbeek berusten in het Archief van Binnenlandse Zaken, Vde afdeling, in ’s Gravenhage.

9. BS Kampen 22-03-1832: Aalt Prins is Landman onder deze Gemeente. Hermiena Dorgelo woont te Kampen. BS Kampen 24-01-1833: Aalt Prins woont te Kampen. BS Kampen 15-05-1850: Aalt Prins woont onder de gemeente Kampen. BS Kampen 13-09-1850: Aalt Prins woont te Brunnepe gemeente Kampen. Hij is ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 11-09-1850 in het huis staande in Brunnepe gemeente Kampen letter C nummer zeventig. BS Kampen 28-02-1853: Hermina Dorgelo woont te brunnepe gemeente Kampen. Zij is ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 26-02-1853 in het huis staande in brunnepe gemeente Kampen letter C nummer zeventig.

10. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 207.

11. Kampen 1811: Mense Prins woont op het Kampereiland. BS Kampen 27-01-1812: Mense Prins woont op het KamperEiland, Lt D No 3. BS Kampen 20-02-1813: Mense Prins woont op het Kampereiland. Aaltjen Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen), ten zijnen huize op het Eiland No 3. Mense Prins ondertekent de akte met Mens Prins. BS Kampen 28-04-1814: Mense Prins woont op het Eiland, No 6. Annegien Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen), ten zijnen huize  op het Eiland No 6. Mense Prins ondertekent de akte met Mense Prins. BS Kampen 05-07-1819: Mense Prins woont in deze gemeente. Aangegeven is dat Gerrigjen Harms, huisvrouw van Mense prins op 04-07-1819 van een kind is verlost dat kort na de geboorte overleden is, op het Eiland ten huize van den vader staande op het Eiland No. 6 wijk 3 L. D. Mense Prins ondertekent de akte met M. Prins. BS Kampen 04-06-1821: Mense Cobus Prins woont in deze gemeente. BS Kampen 07-10-1826: Mense Kobus Prins is landman te Brunnepe. Kadastrale Atlas 1832. Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grond-eigenaren en der ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, benevens van derzelver inhouds-grootte, klassering en belastbaar inkomen, volgens het kadaster. Kampen, sectie F genaamd de Stad, nrs. 186, 187, 198, 209: Mense Prins woont in Kampen. BS Kampen 05-10-1837: Mense Prins en Gerrigjen Harms wonen alhier. BS Kampen 02-09-1841: Mense Prins woont te eiland gemeente Kampen. Hij is gehuwd aan Garrigjen Harms van der Kamp. Mense Prins is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 01-09-1841 in het huis staande in de eiland gemeente Kampen letter D nummer twintig. BS Kampen 18-01-1844: Gerregien Harms woont te Kampen. BS Kampen 07-06-1847: Gergjen Herms van der Kamp woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 05-06-1847 in het huis staande in de Groenestraat wijk vier nummer een en twintig.

12. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 207.

13. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 193.

14. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 170.

15. Notarieel Archief Kampen, inv. I-573a, nr. 1662, d.d. 22-09-1823 (notaris mr. G.J. van Wijhe).

15a. Kadastrale Atlas 1832. Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grond-eigenaren en der ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, benevens van derzelver inhouds-grootte, klassering en belastbaar inkomen, volgens het kadaster. Kampen, sectie F genaamd de Stad, nrs. 186, 187, 198, 209.

16. BS Kampen 13-04-1826: Willem Jacobus Prins woont alhier. Engeltjen Reinders van der Veen is dienstbaar onder Kampen. BS Kampen 26-12-1826: Aaltje Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) op ‘teiland. BS Kampen 17-01-1827: Aaltje Prins woont op het Eiland. Zij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) op het Eiland No 14. BS Kamperveen 31-12-1829: Willem Prins woont te Kamperveen. Grietje Prins is geb. Kamperveen 29-12-1829. BS Kamperveen 07-05-1830: Willem Prins woont te Kamperveen. Kobus Prins is geb. Kamperveen 06-05-1830. BS Kamperveen 12-06-1830: Kobus Prins is ovl. Kamperveen 12-06-1830 in het huis staande aan de Hoogeweg no 3. BS Kamperveen 02-05-1831: Willem Prins woont te Kamperveen. Kobus Prins is geb. Kamperveen 01-05-1831. BS Kamperveen 13-06-1833: Willem Prins woont te Kamperveen. Reinder Prins is geb. Kamperveen 13-06-1833. BS Kamperveen 30-12-1834: Willem Prins woont te Kamperveen. Aaltje Prins is geb. Kamperveen 29-12-1834. BS Kamperveen 20-03-1837: Rynt Prins is ovl. Kamperveen 20-03-1837 in het huis staande in de buurschap de Hoogeweg. Engeltje Reinders van der Veen wordt genoemd Engeltje van Dijk. BS Kampen 31-07-1838: Willem Prins is ovl. Kampen 31-07-1838 in het huis staande in de oudestraat W. 4 N. 347. BS Kampen 26-07-1849: Engeltjen van der Veen is ovl. Kampen 26-07-1849 in het huis staande in de Oudestraat wyk 3 nummer acht en tachtig.

17. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 381.

18. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 20.

19. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 161.

20. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 165.

21. BS Kampen 17-10-1825: Cornelis Bos woont op het Eiland. Kampen 14-09-1826: Gerrigje Cobus Prins is dienstbaar te Kampen. Cornelis Bos woont te Kampen. BS Kampen 07-05-1827: Cornelis Bos woont onder Kampen. Cobus Bos  is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 05-05-1827 op het Eiland. BS Kampen 09-09-1827: Kobus Bos is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 07-09-1827 in het huis staande op het Eiland No 15. BS Kampen 12-09-1828: Cornelis Bos woont op het Eiland. Aaltje Bos  is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 09-09-1828 op het Eiland. BS Kampen 08-12-1830: Cornelis Bos woont onder Kampen. Kobes Bos is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 06-12-1830 op ’t Eiland. BS Kampen 31-01-1831: Kobes Bos is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 30-01-1831 in het huis staande op het Eiland No 14 D. BS Kampen 16-02-1832: Cornelis Bos woont onder Kampen. Gerrigje Bos  is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 16-02-1832 op het Eiland. BS Kampen 16-04-1832: Gerrigje Bos is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 16-04-1832 in het huis staande op het Eiland No 33. D. BS Kampen 14-01-1833: Aaltje Bos is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 14-01-1833 in het huis staande op het Eiland No 14 L. D. BS Kampen 20-05-1834: Cornelis Bos woont op het Eiland. Hendrik Bos is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 18-05-1834 op het Eiland. BS Kampen 27-05-1834: Hendrik Bos is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 27-05-1834 in het huis staande op het Kamper Eiland No 14 L. D. BS Kampen 12-09-1836: Cornelis Bos woont op het Eiland. Hendrik Bos is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 11-09-1836 op het Eiland. BS Kampen 16-10-1837: Cornelis Bos woont op het Eiland. Aaltje Bos is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 15-10-1837 op het Eiland. Kampen 15-05-1850: Cornelis Bos woont te Kampen. Kampen 16-09-1850: Cornelis Bos woont te Kampen. Kampen 30-09-1850: Cornelis Bos woont te Kampen. BS Kampen 14-08-1857: Cornelis Bos woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 12-08-1857 in het huis staande op de Oudestraat wyk drie nummer acht en tachtig. BS Kampen 24-03-1877: Gerrigje Jacobus Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 24-03-1877 in het huis staande in de Groenestraat wyk twee nummer twee en negentig.

22. Kampen, Momberstellingen 1540-1809, Momberboek 1809-1811, fol. 2.

23. Notarieel Archief Kampen, inv. I-519B, nr. 823, d.d. 30-05-1816.

24. Notarieel Archief Kampen, inv. I-523B, nr. 1961, d.d. 11-08-1824.

25. BS Kampen 13-03-1834: Aalt Gerrits Prins is landbouwer onder deze gemeente. Stijntje Gerrits van de Wetering is dienstbode te Kampen. BS Zwollerkerspel 06-03-1835: Aalt Gerrits Prins woont te ’s-Heerenbroek. Gerrit Prins is geb. ’s-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) 04-03-1835 in ’s-Heerenbroek. BS Zwollerkerspel 28-10-1836: Aalt Prins woont te ’s-Heerenbroek. Willem Prins is geb. ’s-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) 27-10-1836 in ’s-Heerenbroek. BS Zwollerkerspel 17-01-1838: Aalt Prins woont te ’s-Heerenbroek. Jan Prins is geb. ’s-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) 14-01-1838 in de buurschap ’s-Heerenbroek. BS Zwollerkerspel 26-09-1839: Aalt Prins woont te ’s-Heerenbroek. Hendrik Prins is geb. ’s-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) 24-09-1839 in de buurschap ’s-Heerenbroek. BS Kampen 10-10-1839: Aalt Prins woont te Mastenbroek. BS Kampen 01-10-1841: Aalt Gerrits Prins woont te Kampen. Stijntje van de Wetering woont te Kampen. Gerrit Prins is geb. Kampen 30-09-1841 te Kampen. BS Kampen 16-11-1842: Aalt Gerrits Prins woont te Kampen. Stijntje Gerrits van de Wetering woont te Kampen. Aalt Prins is geb. Kampen 15-11-1842 te Kampen. BS Kampen 22-08-1845: Aalt Gerrits Prins woont te Kampen. Steintje Gerrits van de Wetering woont te Kampen. Klaas Prins is geb. Kampen 22-08-1845 te Kampen. BS Kampen 25-03-1850: Aalt Gerrits Prins woont te Kampen. Styntje Gerrits van de Wetering woont op het eiland gemeente Kampen letter C nummer twee en veertig. Egbert Jan Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 23-03-1850 te eiland gemeente Kampen. BS Kampen 13-02-1852: Aalt Prins woont te eiland gemeente Kampen. Stijntje van de Wetering woont op het eiland gemeente Kampen Letter D nummer veertien. Kobes Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 12-02-1852 te eiland gemeente Kampen. BS Kampen 27-02-1862: Aalt Gerrits Prins en Stientje Gerrits van de Wetering wonen te Kampen. BS Kampen 27-02-1862: Aalt Gerrits Prins en Stientje Gerrits van de Wetering wonen te Kampen. BS Kampen 24-03-1864: Aalt Gerrits en Stijntje Gerrits van de Wetering wonen te Kampen. BS Kampen 10-08-1868: Aalt Gerrits Prins woont op het Eiland, gemeente Kampen. Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 08-08-1868 in het huis staande op het Eiland gemeente Kampen, wijk vijf nummer driehonderd drie en twintig. BS Kampen 11-05-1871: Stijntje van de Wetering woont te Kampen. BS Kampen 11-04-1872: Steintje van de Wetering woont te Kampen. BS Kampen 18-07-1872: Stijntje Gerrits van de Wetering woont te Kampen. BS Kampen 05-09-1872: Stijntje Gerrits van de Wetering woont te Kampen. BS Stad Ommen 25-01-1878: Stijntje van de Wetering woont te Kampen. BS Kampen 01-09-1879: Stijntje Gerrits van de Wetering is ovl. Kampen 01-09-1879 in het huis staande te Kampen aan den Vloeddijk, wijk een, nummer vijf honderd acht en twintig.

26. Notarieel Archief Kampen, inv. I-554b, nr. 3263, d.d. 22-10-1838 (notaris mr. F. Rambonnet).

27. Notarieel Archief Kampen, inv. I-555c, nr. 3521, d.d. 02-12-1839 (notaris mr. F. Rambonnet).

28. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 92.

29. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 161.

30. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 161.

31. K. Schilder, Een genealogie van de Overysselse familie Sleurink/Slurink ca. 1692-1976 (Kampen 1977) 28.

32. Nieuw Archief Kampen 1307. Register van ontvangen grafrechten 1874-1882, fol. 118.

33. Notarieel Archief Kampen, inv. I-570, nr. 1080, d.d. 28-04-1819 (notaris mr. G.J. van Wijhe).

34. Notarieel Archief Kampen, inv. I-572a, nr. 1413, d.d. 02-06-1821 (notaris mr. G.J. van Wijhe).

35. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 22.

36. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 165.

37. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 23.

38. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 22.

39. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 22.

40. BS Kampen 17-06-1841: Gerrit Gerrits Prins en Egbertjen Gerrits Dollefs wonen te Kampen.BS Kampen 29-06-1849: Gerrit Prins woont te eiland gemeente Kampen. Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 27-06-1849 in het huis staande op het eiland gemeente Kampen letter D nummer twee en veertig. BS Kampen 11-03-1869: Egbertjen Gerrits Dollefs is ovl. Kampen 08-03-1869 in het huis staande op de Broederweg, wijk drie nummer driehonderd zes en veertig.

41. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 22.

42. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 22.

43. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 208.

44. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 208.

45. BS Kampen 25-01-1844: Jannegien Prins en Adolf Selles wonen te Kampen. BS Kampen 17-05-1844: Adolf Selles woont te Kampen. Hendrikje Selles is geb. Kampen 15-05-1844. BS Kampen 09-03-1846: Adolf Selles woont te Kampen. Hendriena Selles is geb. Kampen 07-03-1846. BS Kampen 15-09-1848: Adolf Selles woont te Kampen. Klaas Selles is geb. Kampen 13-09-1848. BS Kampen 05-01-1850: Jannegien Gerrits Prins woont te Brunnepe gemeente Kampen. Zij is ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 03-01-1850 in het huis staande in Brunnepe gemeente Kampen letter C nummer dertig. Kampen 18-04-1850: Adolf Klaassen Selles woont onder de gemeente Genemuiden. BS Kampen 03-07-1851: Adolf Selles woont te Genemuiden. Christina Bos woont te Kampen. BS Kampen 21-01-1908: Adolf Selles woont te Kampen. Hij is ovl. in het huis staande te Kampen aan de Boven Nieuwstraat, nummer vijftig.

46. vgl. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 135, aldaar onjuist: Hendrik Gerrits Prins …, geb. Kampen 20-01-1810.

47. BS Kampen 07-09-1843: Hendrik Prins en Aaltjen Vos wonen te Kampen. BS Kampen 28-10-1843: Hendrik Prins en Aaltjen Vos wonen te Kampen. Hendriena Prins is geb. Kampen 26-10-1843 te Kampen. BS Kampen 12-12-1843: Aaltjen Vos woont te eiland gemeente Kampen. Zij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 10-12-1843 in het huis staande in de eiland gemeente Kampen Letter D nummer zes en twintig. BS Kampen 29-02-1844: Hendriena Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 27-02-1844 in het huis staande in de Groenestraat wijk vier nummer zes en zestig.

48. Zie noot 46.

49. BS Wilsum 13-03-1845: Hendrik Prins woont te Kampen. Roelofje van Ittersum woont te Wilsum.

BS Kampen 20-07-1846: Hendrik Prins en Roelofje van Ittersum wonen te Kampen. BS Kampen 18-12-1848: Hendrik Prins en Roelofje van Ittersum wonen te Kampen. BS Kampen 06-06-1853: Janna Prins woont te Eiland gemeente Kampen. Zij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 04-06-1853 in het huis, staande op het eiland gemeente Kampen Letter D nummer vyf en vyftig. BS Kampen 05-03-1855: Hendrik Prins woont te eiland gemeente Kampen. Roelofje van Ittersum woont op het eiland gemeente Kampen Letter D nummer vijfenvijftig. Janna Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 04-03-1855 te eiland gemeente Kampen. BS Kampen 17-08-1857: Hendrik Prins woont te eiland gemeente Kampen. Roelofje van Ittersum woont op het eiland gemeente Kampen Letter D nummer vijf en vijftig. Roelofje Prins is geb. Kampen 16-08-1857 te Kampen. BS Kampen 14-09-1857: Roelofje Prins woont te Eiland gemeente Kampen. Zij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 12-09-1857 in het huis, staande op het eiland gemeente Kampen Letter D nummer vijf en vijftig. BS Kampen 18-09-1857: Hendrik Prins woont te Eiland gemeente Kampen. Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 16-09-1857 in het huis, staande op het eiland gemeente Kampen Letter D nummer vijf en vijftig. BS Kampen 13-02-1879: Hendrik Prins en Roelofje van Ittersum wonen op het Eiland, gemeente Kampen. BS IJsselmuiden 19-02-1880: Hendrik Prins en Roelofje van Ittersum wonen te Kampen. BS Kampen 29-04-1880: Hendrik Prins en Roelofje van Ittersum wonen te Kampen. BS Kampen 07-05-1880 Hendrik Prins en Roelofje van Ittersum wonen te Kampen. BS Zwollerkerspel 07-03-1881: Hendrik Prins en Roelofje van Ittersum wonen te Kampen. BS Kampen 24-04-1884: Hendrik Prins en Roelofje van Ittersum wonen te Kampen. BS Kampen 23-08-1887: Roelofje van Ittersum is ovl. Binneneiland (gem. Kampen) 22-08-1887 in het huis staande te Kampen, op het Binneneiland wijk vijf, nummer vijfhonderd zestig. BS Kampen 02-03-1893: Hendrik Prins, geboren en wonende te Kampen, is ovl. Vossenwaard (gem. Kampen) 02-03-1893 in het huis staande te Kampen op den Vossenwaard, nummer vijfendertig.

50. BS Kampen 20-03-1850: Roelofje van Ittersum woont op het eiland gemeente Kampen Letter D nummer vyf en vyftig. Daarachter staat naar elders vertrokken. Engeltje Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 19-05-1850 te eiland gemeente Kampen. BS Kampen 01-08-1851: Hendrik Prins is naar elders vertrokken. Roelofje van Ittersum woont op het eiland gemeente Kampen Letter D nummer vyf en vyftig. Hendrina Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 30-07-1851 te eiland gemeente Kampen. Hendrik Gerrits Prins doet niet zelf aangifte van de geboorte. BS Kampen 26-01-1853: Hendrik Prins is naar elders vertrokken. Roelofje van Ittersum woont op het eiland gemeente Kampen Letter D nummer vijf en vijftig. Janna Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 24-01-1853 te eiland gemeente Kampen. Hendrik Gerrits Prins doet niet zelf aangifte van de geboorte.

51. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 135.

52. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 296.

53. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 97.

54. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 97.

55. BS Kampen 25-10-1838: Mense Sellis is landman onder deze gemeente. Willemina Prins woont te Kampen. BS Kampen 31-10-1839: Mense Klaas Selles en Willemijntje Gerrits Prins wonen te Kampen. Klaas Selles is geb. Kampen 30-10-1839 te Kampen. BS Kampen 19-11-1840: Mense Klasen Selles en Willemina Gerrits Prins wonen te Kampen. Klaas Selles is geb. Kampen 18-11-1840 te Kampen. BS Kampen 22-12-1842: Menze Klasen Selles en Willemiena Gerrits Prins wonen te Kampen. Gerrit Selles is geb. Kampen 21-12-1842 te Kampen. BS Kampen 01-10-1844: Menze Klasen Selles en Willemina Gerrits Prins wonen te Kampen. Aalt Selles is geb. Kampen 01-10-1844 te Kampen. BS Kampen 19-06-1846: Wilhelmina Gerrits Prins woont te Kampen. Henderina Selles is geb. Kampen 17-06-1846 te Kampen. Mense Klaassen Selles is door ziekte verhinderd zelve de aangave te doen van de geboorte. BS Kampen 28-04-1848: Wilhelmina Gerrits Prins woont te Kampen. Hendrik Selles is geb. Kampen 26-04-1848 te Kampen. Mense Klaassen Selles woont te Kampen. Hij is door ziekte verhinderd zelve de aangave te doen van de geboorte. Kampen 02-11-1849: Mense Klasen Selles woont op het eiland te Kampen Letter D nummer veertig. Hendrikje Selles is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 31-10-1849 te eiland gemeente Kampen. Mense Klasen Selles is door ziekte verhinderd zelve de aangave te doen van de geboorte. 

56. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 229, aldaar onjuist: Mense Selles hertr. Kamperveen 02-08-1900 Willempje Engberts van der Voort. Albert Selles is de bruidegom, Mense Klaas Selles is zijn vader.

57. BS Zwollerkerspel 06-12-1855: Mense Selles woont in de gemeente Kampen. Hendrikje Stoel woont te ’s-Heerenbroek in deze gemeente. BS Kampen 12-05-1898: Hendrikje Stoel woont te Kampen. Zij is ovl. Binnen-Eiland (gem. Kampen) 11-05-1898 in het huis staande te Kampen op het Binnen-Eiland nummer zes en zestig. BS Zwollerkerspel 07-04-1905: Mense Selles woont te Zwollerkerspel. Hij is ovl. ’s-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel ) 07-04-1905 in het huis staande in de buurtschap ’s-Heerenbroek nummer negentien in deze gemeente.

58. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 229.

59. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 54.

60. vgl. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 235, aldaar onjuist: Jannigje Jans Prins, geb. Kampen 12-04-1806.

61. BS Kampen 12-10-1826: De woonplaats van Jannegje Jansen Prins is niet vermeld. Heimerig Hendriks de Groot woont onder Kampen. BS Kampen 24-02-1827: Heimerig de Groot woont op ’t Eiland. De naam van zijn vrouw is geschreven als Jannegjen Prins. Jentjen de Groot is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 23-02-1827 op het Eiland. BS Kampen 17-04-1827: Heimerig de Groot woont alhier. Jentjen de Groot woont op’t Eiland. Zij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 15-04-1827 in het huis staande op het Eiland No. 48. BS Kampen 15-02-1828: Heimerich Hendriks de Groot woont op t Eiland. De naam van zijn vrouw is geschreven als Jannigje Jans Prins. Jantjen de Groot is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 13-02-1828 op’t Eiland. BS Kampen 14-01-1831: Heimerig Hendriks de Groot woont op te Eiland. De naam van zijn vrouw is geschreven als Jennegje Prins. Arend Jan de Groot is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 12-01-1831 op teiland. BS Kampen 05-08-1833: Heimerig de Groot woont op het Eiland. De naam van zijn vrouw is geschreven als Jannegje Prins. Hendrik de Groot is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 02-08-1833 op het Eiland. BS Kampen 26-10-1835: Heimerig de Groot woont op ‘t Eiland. De naam van zijn vrouw is geschreven als Jannegje Prins. Niesje de Groot is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 25-10-1835 op het Eiland. BS Kampen 16-03-1837: Heimerig de Groot woont op het Eiland. De naam van zijn vrouw is geschreven als Jannegje Prins. Femmigje de Groot is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 16-03-1837 op het Eiland. BS Kampen 10-10-1839: Heimerich de Groot woont te Eiland. Jennegien Prins woont op het eiland gemeente Kampen. Jan de Groot is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 09-10-1839 op het Eiland. BS Kampen 19-02-1842: Heimerich de Groot en Jannegien Prins wonen te Kampen. Roelof de Groot is geb. Kampen 18-02-1842 te Kampen. BS Kampen 12-04-1844: Heimerich de Groot en Jannegien Prins wonen te Kampen. Aalt de Groot is geb. Kampen 11-04-1844 te Kampen. BS Kampen 06-12-1845: Heimerich de Groot en Jennegien Prins wonen te Kampen. Stientjen de Groot is geb. Kampen 05-12-1845 te Kampen. BS Kampen 15-04-1854: Heimerig de Groot woont te Eiland gemeente Kampen. BS Kampen 22-01-1855: Heimerich de Groot woont te eiland gemeente Kampen. Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 19-01-1855 in het huis staande op het eiland gemeente Kampen Letter D nummer acht en vijftig.

62. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 235.

63. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 235.

64. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 269.

65. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 157.

66. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 151.

67. BS Kampen 02-11-1871: Jannegien Prins en Gerrit Buijert wonen te Kampen. BS Kampen 25-07-1874: Jannegien Prins woont te Kampen. BS Kampen 21-08-1878: Gerrit Buijert woont te Kampen.

68. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 394.

69. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 394.

70. BS Kampen 18-06-1835: Elizabeth Prins woont te Kampen. Hendrik Dries de Leeuw woont onder Kampen. BS Kampen 03-10-1836: Hendrik de Leeuw woont op het Eiland. Hendrikje de Leeuw is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 02-10-1836 op het Eiland. BS Kampen 07-10-1840: Hendrik de Leeuw en Elizabeth Prins wonen te Kampen. Jan de Leeuw is geb. Kampen 06-10-1840. BS Kampen 26-05-1863: Hendrik de Leeuw woont te Kampen. Hij is ovl. Buitendijks (gem. Kampen) 25-05-1863 in het huis, staande buitendijks gemeente Kampen wijk vijf nummer veertig. BS Kampen 26-07-1869: Elisabeth Prins woont op het Eiland, gemeente Kampen. Zij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 25-07-1869 in het huis, staande op het Eiland, gemeente Kampen, wijk vijf nummer twee en tachtig.

71. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 328.

72. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 328.

73. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 328.

74. BS Kampen 23-09-1833: Hilligje Jans van der Weerd, de vrouw van Aart Lubbers van Dijk woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 22-09-1833 in het huis staande op de Mandjesweerd No. 33, W.L.D. BS Kampen 26-05-1836: Lubbigjen Jans Prins woont te Kampen. Aart Lubbers van Dijk woont onder Kampen. BS Kampen 24-06-1837: Aart Lubbers van Dijk woont op het Eiland. De naam van zijn vrouw is geschreven als Lubbegje Jans Prins. Niesje van Dijk is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 23-06-1837 op het Eiland. BS Kampen 20-10-1838: Aart Lubbers van Dijk woont op het Eiland. De naam van zijn vrouw is geschreven als Lubbegje Jans Prins. Jan van Dijk is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 19-10-1838 op het Eiland. BS Kampen 31-08-1840: Aart Lubbers van Dijk woont te eiland gemeente Kampen. Lubbegje Jans Prins woont op het eiland gemeente Kampen. Stijntje van Dijk is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 30-08-1840 te eiland gemeente Kampen. BS Kampen 06-04-1842: Aart Lubbers van Dijk en Lubbigje Jans Prins wonen te Kampen. Gerrit van Dijk is geb. Kampen 05-04-1842 te Kampen.BS Kampen 02-04-1844: Aart Lubbers van Dijk en Lubbegje Jans Prins wonen te Kampen. Hendrik van Dijk is geb. Kampen 01-04-1844 te Kampen. BS Kampen 20-07-1846: Aart Lubbers van Dijk en Lubbigje Jans Prins wonen te Kampen. Aaltjen van Dijk is geb. Kampen 19-07-1846 te Kampen. BS Kampen 25-02-1861: Aard Lubbers van Dijk woont te Eiland gemeente Kampen. Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 24-02-1861 in het huis, staande op het eiland gemeente Kampen, wyk vijf nummer twee honderd negen en tachtig. BS Kampen 03-07-1861: Lubbigjen Jans Prins woont te Eiland gemeente Kampen. Zij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 02-07-1861 in het huis, staande op het eiland, gemeente Kampen, wijk vijf nummer twee honderd negen en tachtig.

75. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 21, 22.

76. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 12.

77. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 135.

78. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 135.

79. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 136.

80. BS Kampen 06-04-1843: Jantien Prins en Roelof de Groot wonen te Kampen. BS Kampen 20-07-1843: Roelof de Groot en Jentjen Prins wonen te Kampen. Jan de Groot is geb. Kampen 20-07-1843 te Kampen. BS Kampen 10-07-1844: Roelof de Groot en Jentje Prins wonen te Kampen. Hendrik de Groot is geb. Kampen 10-07-1844 te Kampen. BS Kampen 03-06-1846: Roelof de Groot en Jantjen Prins wonen te Kampen. Jentje de Groot is geb. Kampen 02-06-1846. BS Kampen 21-08-1847: Roelof de Groot woont te Kampen. BS Kampen 23-12-1848: Roelof de Groot en Jantjen Prins wonen te Kampen. Niesje de Groot is geb. Kampen 22-12-1848. BS Kampen 16-03-1864: Roelof de Groot woont op het Eiland, gemeente Kampen. Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 15-03-1864 in het huis, staande op het Eiland, gemeente Kampen, wijk vyf, nummer drie honderd veertien. BS IJsselmuiden 14-03-1901: Jantien Prins woont te IJsselmuiden. Zij is ovl. IJsselmuiden 13-03-1901 in het huis, staande te IJsselmuiden, wijk twee nummer honderd vier en twintig.

81. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 322.

82. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 165.

83. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 165.

84. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 67, aldaar onjuist: Aalt Prins is ovl. 08-01-1841.

85. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 67.

86. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 48.

87. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 174.

88. BS Kampen 10-12-1846: Aalt Prins en Aaltjen Kragt wonen te Kampen. BS Kampen 21-08-1847: Aalt Prins en Aaltjen Heimerichs Kracht wonen te Kampen. Niesjen Prins is geb. Kampen 19-08-1847 te Kampen. BS Kampen 13-11-1848: Aalt Prins en Aaltjen Kragt wonen te Kampen. Heimerig Prins is geb. Kampen 11-11-1848 te Kampen. BS Kampen 19-08-1850: Aalt Prins is oud dertig Jaren, veehouder. Hij woont te Brunnepe gemeente Kampen. Hij is getuige bij de aangifte van de geboorte van een levenloos geboren dochter van Hendrikus van Werven en Jantje Vos. Hij ondertekent de akte met A. Prins. BS Kampen 19-08-1850: Aalt Prins woont te eiland gemeente Kampen. Aaltjen Kragt woont te eiland gemeente Kampen Letter D nummer veertien. Jan Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 19-08-1850 te eiland gemeente Kampen. BS Kampen 25-08-1852: Aalt Prins woont te eiland gemeente Kampen. Aaltjen Kragt woont op het eiland gemeente Kampen Letter D nummer veertien. Hendrik Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 23-08-1852 te eiland gemeente Kampen. BS Kampen 29-05-1855: Aalt Prins woont te eiland gemeente Kampen. Aaltjen Kragt woont op het eiland gemeente Kampen, Letter D nummer veertien. Willem Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 28-05-1855 te eiland gemeente Kampen. BS Kampen 07-07-1855: Willem Prins, oud zes weken, woont te eiland gemeente Kampen. Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 05-07-1855 in het huis staande op het eiland gemeente Kampen, Letter D nummer veertien. BS Kampen 12-07-1856: Aaltjen Kragt, zonder beroep, vrouw van Aalt Prins, Landbouwer, naar elders vertrokken woont op het eiland gemeente Kampen Letter D nummer veertien. Jantje Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 11-07-1856 te Eiland gemeente Kampen. BS Kampen 10-04-1858: Aalt Prins woont te eiland gemeente Kampen. Aaltjen Kragt woont op het eiland gemeente Kampen, Letter D nummer veertien. Willem Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 08-04-1858 te eiland gemeente Kampen. BS Kampen 23-10-1858: Willem Prins, oud zes maanden, woont te eiland gemeente Kampen. Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 21-10-1858 in het huis, staande te Eiland gemeente Kampen Letter D nummer veertien. BS Kampen 14-09-1859: Aaltjen Kragt, zonder beroep, vrouw van Aalt Prins, landbouwer, door ziekte verhinderd zelve de aangave te doen woont op het eiland gemeente Kampen Letter D nummer veertien. Stijntje Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 13-09-1859 te eiland gemeente Kampen. BS Kampen 23-09-1861: Aalt Prins woont op het eiland gemeente Kampen. Aaltjen Kragt  woont te Eiland gemeente Kampen. Aalt Prins doet aangifte van de geboorte van een levenloos geboren dochter, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 23-09-1861 in het huis staande, op het eiland gemeente Kampen, wijk vijf nummer vier en vyftig. BS Kampen 18-10-1862: Aalt Prins woont te eiland gemeente Kampen. Aaltjen Kragt woont op het eiland gemeente Kampen wijk vijf nummer veertien. Aalt Prins is geb. Kampereiland (gem. Kampen) 16-10-1862 te Eiland gemeente Kampen. BS Kampen 18-07-1866: Aalt Prins, oud drie jaren, woont op het Eiland, gemeente Kampen. Hij is ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 18-07-1866 in het huis, staande op het Eiland gemeente Kampen wyk vijf nummer tweehonderd zeven en zeventig. BS Kampen 13-01-1868: Aalt Prins is veerman. Hij woont te Kampen, op Sevelingen. Aaltjen Kragt is zonder beroep. Zij woont op Sevelingen gemeente Kampen, wyk vijf nummer tweehonderd zeven en zeventig. Aaltje Prins is geb. Sevelingen, Kampereiland (gem. Kampen) 12-01-1868. BS Kampen 21-12-1876: Aalt Prins en Aaltjen Kragt wonen te Kampen. BR Kampen 10-12-1877: Het gezin van Aalt Prins vertrekt naar Zwollerkerspel. BR Kampen 04-05-1879: De kinderen van Aalt Prins ingeschreven, komende van Zwollerkerspel. BS Kampen 07-05-1880: Aalt Prins en Aaltjen Kragt wonen te Kampen. BS Kampen 13-05-1880: Aalt Prins en Aaltjen Heimerichs Kracht wonen te Kampen. BS Kampen 03-01-1881: Hendrik Prins is woont te Kampen. Hij is ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 02-01-1881 in het huis staande te Kampen, buurtschap Brunnepe, wijk vijf, nummer honderd twee. BS Kampen 08-01-1881: Aalt Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 08-01-1881 in het huis staande te Kampen, buurtschap Brunnepe, wijk vijf, nummer honderd twee. BS Kampen 15-01-1881: Jan Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 15-01-1881 in het huis staande te Kampen, buurtschap Brunnepe, wijk vijf, nummer honderd twee. BS Kampen 01-05-1884: Aaltjen Kragt woont te Kampen. BS Kampen 28-08-1890: Aaltje Kragt woont te Kampen. BS Kampen 01-12-1896: Aaltjen Kragt woont te Kampen. Zij is ovl. Binnen Eiland (gem. Kampen) 30-11-1896 in het huis, staande te Kampen op het Binnen Eiland, nummer één en negentig.

89. K. Schilder, Een genealogie van de Overysselse familie Sleurink/Slurink ca. 1692-1976 (Kampen 1977) 28.

90. Uittreksels protocol van bezwaar ORA Doornspijk 1803-1810 door H. Fikse, 1999, fiche 377: “Verschenen Hendrik Lensen en Jentje Gerrits echtel. Hendrik Gerritsen en Gerrit Cobussen Prins verkopen voor f 252,- aan Gerrit Gerritsen en Aaltje Lens echtel. 3/4 part in 3 schepel zaailand op de "Hof ter Eekt" gelegen waarvan de koper het 1/4 reeds toebehoort en waaraan oostw Willem Straatman, westw de tochtsloot en noordw kopers zelf aangelandet zijn get 15 febr 1803

91. Uittreksels protocol van bezwaar ORA Doornspijk 1803-1810, kerspel Oosterwolde, door H. Fikse, 2002, fiche 415: “Verschenen Gerrit Kobussen (Prins) verkoopt voor f 800,- aan Hendrik Lensen en Jentje Gerrits echtel. 4 gresen waaraan oostw mr H.A. Julien westw Gerrit Roseboom en zuid en noordw Hendrik Jansen gelandet zyn get 28 oct 1803”

92. Uittreksels protocol van bezwaar ORA Doornspijk 1803-1810, kerspel Oosterwolde, door H. Fikse, fiche 388: “Verschenen Mechteldje Aarts wed. van wylen Gerrit Egberts ten eenre en haar meerderjarige kinderen met namen Egbert Gerrits en Barbara Westerink echtelieden Beert Gerritsen en Matje Jan echtelieden Marrigje Gerrits wed. van Kobus Prins, Aart Gerrits en Mechteldje Beerts echtelieden, Jan Gerrits en Geertje van der Maten echtelieden, Klaas Gerrits alsmede Matje Gerrits wed. van Gerrit Alberts Nieland nevens Jan Alberts Nieland en verder Egbert Gerrits in kwaliteit als administrerend en Jacob van den Hul als toeziend voogd over de 4 onmondige kinderen van laatst genoemde by Gerrit Alberts Nieland in echt verwekt ten andere zyde komen overeen dat de ongerede goederen in t gemeen blyven onder administratie van eerstgenoemde en aan elk der kinderen f330,- uit te keren enz. enz.
get. de 18 van de oogstmaand.

93. BR Oldebroek 01-01-1830, II fol. 66. BS Oldebroek 05-03-1830: Marrigje van de Streek woont te Oldebroek. BS Oldebroek 09-05-1852: Marrigje van de Streek woont te Oldebroek.

94. BR Oldebroek 01-01-1830, II fol. 66.

95. BS Ermelo 12-03-1822: Voor de “officier van den Burgelyken Stand verscheen Geurt van de Kamp, Daghuurder, oud zesendertig jaren, wonende in het Schoutambt Ermelo, Kerspel Nunspeet Buurschap Oosteinde welke ons heeft voorgesteld een kind van het Mannelijk geslacht, van het welk Aaltje Prins, Boerendochter, oud vierentwintig Jaren, wonende ter zelfder plaatse, op heden, des morgens om negen uren ten huize van haren vader Jan Prins, Landbouwer, mede ter zelfder plaatse woonachtig, is bevallen”. BS Ermelo 27-03-1822: Aaltje Prins en Geurt van de Kamp wonen in het Schoutambt Ermelo Kerspel Nunspeet. BS Ermelo 03-08-1823: Geurt van de Kamp woont in het Schoutambt Ermelo, Kerspel Nunspeet Buurschap Oosteinde. BS Ermelo 04-08-1825: Geurt van de Kamp woont in de buurschap Oosteinde. BS Ermelo 30-08-1827: Geurt van de Kamp woont in de buurschap Oosteinde.

96. BS Kampen 08-01-1819: Hendrikus ten Raa is loodgieter wonende te Kampen. BS Kampen 28-01-1822: Hendricus ten Raa is loodgieter wonende te Kampen. BS Kampen 10-11-1842: Hendrikus ten Raa is loodgieter en woont te Kampen.

97. J. Allirol, Sleutel bij de verbetering der driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz. voor de hoogste klasse eener lagere school, 3e druk (Tiel 1861), II-IV.

97a. J. Allirol, Sleutel bij de verbetering der driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz. voor de hoogste klasse eener lagere school, 3e druk (Tiel 1861), II-IV.

97b. BS Kampen 10-11-1842: Petrus Prins en Frederika Johanna ten Raa wonen te Kampen. BS Kampen 10-06-1843: Petrus Prins en Frederika Johanna ten Raa wonen te Kampen. Hendrika Prins is geb. Kampen 09-06-1843 te Kampen. BS Kampen 11-04-1846: Petrus Prins en Frederika Johanna ten Raa wonen te Kampen. Tijmen Johannes Prins is geb. Kampen 10-04-1846 te Kampen. BS Kampen 26-09-1848: Frederika Johanna ten Raa woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 24-09-1848 in het huis staande in de Nieuwstraat, wijk drie nummer eenhonderdvier. BS Kampen 27-06-1867: Petrus Prins woont te Kampen. BS Kampen 02-06-1870: Petrus Prins woont te Kampen. BS Kampen 19-08-1871: Petrus Prins woont te Kampen. BS Kampen 07-03-1873: Petrus Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 06-03-1873 in het huis staande in de Nieuwstraat, wyk drie nummer honderdvijfendertig.

98. BS Epe 10-11-1827: Hendrik Prins en Hendrika Bruin wonen te  Epe. BS Epe 31-12-1827: Hendrik Prins woont te Epe. Tijmen Prins is geb. Epe 30-12-1827. BS Epe 09-06-1835: Hendrik Prins woont te Epe. Elizabeth Prins is geb. Epe 07-06-1835 ten zijnen huize. BS Epe 15-11-1836: Hendrik Prins woont te Epe. Janna Prins is geb. Epe 13-11-1836 ten zijnen huize. BS Epe 10-11-1842: Hendrik Prins en Hendrika de Bruin wonen te Epe. Elizabeth Prins is ovl. Wissel (gem. Epe) 09-11-1842 ten huize harer ouders, …, te Epe, in Wissel, Nr 434. BS Epe 21-01-1847: Hendrik Prins woont te Epe. Hendrikus Prins is geb. Epe 20-01-1847 ten zijnen huize. BS Epe 17-12-1864: Hendrik Prins en Hendrika Bruin wonen te Epe. BS Epe 21-10-1865: Hendrik Prins woont te Epe. Hij is ovl. Epe 21-10-1865 ten huize binnen deze Gemeente. BS Epe 06-01-1872: Hendrika Bruin woont te Vaassen. BS Epe 06-01-1872: Hendrika Bruin woont te Epe. BS Epe 18-10-1877: Hendrika Bruin woont te Epe. Zij is ovl. Epe 17-10-1877 ten haren huize binnen deze Gemeente.

99. BS Epe 25-04-1835: Beije Prins en Garrit Goosens wonen te Epe. BS Heerde 27-11-1835: Gerrit Gosens Waterkamp woont te Heerde. Gerritje Waterkamp is geb. Heerde 26-11-1835 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Heerde 09-06-1838: Gerrit Gosens Waterkamp woont te Heerde. Timen Waterkamp is geb. Heerde 08-06-1838 ten zynen huize binnen deze Gemeente. BS Heerde 31-03-1841: Gerrit Goosens Waterkamp woont te Heerde. Hij is ovl. Heerde 30-03-1841 ten zynen huize binnen deze Gemeente. BS Epe 22-11-1866: Bijgje Prins woont te Epe. Zij is ovl. Epe 22-11-1866 ten haren huize binnen deze Gemeente.

100. BS Oldebroek 19-06-1813: Marrichje Egberts Prins en Jacob Smeeding wonen binnen deze gemeente. BS Oldebroek 02-10-1813: Jacob Smeeding woont binnen deze gemeente. De naam van Marrigje Egberts Prins is geschreven als Marrigje Prins. Selis Smeeding is geb. Oldebroek 01-10-1813. Jacob Smeeding verklaart niet te kunnen schryven of zyn naam zetten. BS Oldebroek 24-11-1813: Marcelius Smeeding, zoon van Jacob Smeeding en Marrigje Prins, is ovl. Oldebroek 23-11-1813 ten zynen ouders huys binnen deze gemeente. BS Oldebroek 07-04-1815: Jacob Smelink woont aan de Broekdijk oostwaards binnen deze gemeente. De naam van Marrigje Egberts Prins is geschreven als Marrichjen Egberts. Egbert Smelink is geb. Oldebroek 06-04-1815 ten haren huize. Jacob Smelink verklaart niet te kunnen schrijven. BS Oldebroek 29-11-1816: Jacob Smedink woont in deze Gemeente. De naam van Marrigje Egberts Prins is geschreven als Marrichje Egberts. Marselis Smedink is geb. Oldebroek 29-11-1816. Jacob Smedink en de getuigen verklaren niet te kunnen schryven of hunne namen tekenen. BS Oldebroek 23-01-1817: Egbert Smeding, zoon van Jacob Smeding en Marrige Egberts, is ovl. Oldebroek 22-01-1817 in het huis No. 104. binnen deze gemeente. BS Oldebroek 28-01-1817: Marselis Smeeding, zoon van Jacob Smeeding en Marrigje Egberts is ovl. Oldebroek 28-01-1817 in het huis No. 104. binnen deze gemeente. BS Oldebroek 08-08-1818: Jacob Smeeding woont in deze Gemeente. De naam van Marrigje Egberts Prins is geschreven als Marchje Prins. Mechteltje Smeding is geb. Oldebroek 07-08-1818. Jacob Smeding verklaart zyn naam niet te kunnen schryven. BS Oldebroek 07-08-1821: Jacob Smeding Dagloner woont in deze Gemeente. De naam van Marrigje Egberts Prins is geschreven als Marrigje Prins. Bijje Smeding is geb. Oldebroek 06-08-1821. Jacob Smeding Dagloner verklaart zyn naam niet te kunnen tekenen. BS Oldebroek 12-01-1824: Jakob Smedink Dagloner woont in het huis No 92 binnen deze Gemeente. De naam van Marrigje Egberts Prins is geschreven als Marrigje Prins. Marcellus Smedink is geb. Oldebroek 12-01-1824 ten zijnen Huize. Jakob Smedink Dagloner verklaart zyn naam niet te kunnen tekenen. BS Oldebroek 09-05-1857: Marrigje Prins is ovl. Oldebroek 09-05-1857 ten haren huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 27-01-1862: Jacob Smeding woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 26-01-1862 ten zijnen huize binnen deze Gemeente.

101. Zie noot 100. BR Oldebroek 01-01-1830, I fol. 157.

102. BR Oldebroek 01-01-1830, I fol. 157.

103. D. Otten, Oude namen in Oldebroek (Oldebroek 1996) 35.

104. BS Oldebroek 30-03-1820: Grietje Prins en Hermen van de Kamp wonen in dit schoutambt. BS Oldebroek 27-06-1820: Hermen van De Kamp Bouwman woont in deze Gemeente. De naam van Grietje Prins is geschreven als Grietje Prins. Gerritje van de Kamp is geb. Oldebroek 26-06-1820. BS Oldebroek 17-12-1821: Hermen van De Kamp woont in deze Gemeente. De naam van Grietje Prins is geschreven als Grietje Prins. Jan van de Kamp is geb. Oldebroek 15-12-1821. BS Oldebroek 24-09-1823: Hermen van De Kamp woont in het huis No 358 binnen deze Gemeente. De naam van Grietje Prins is geschreven als Grietje Prins. Egbert van de Kamp is geb. Oldebroek 24-09-1823 ten zynen Huize.BS Oldebroek 15-03-1826: Hermen van de Kamp woont in het huis No 358. De naam van Grietje Prins is geschreven als Grietje Prins. Stijntje van de Kamp is geb. Oldebroek 15-03-1826 ten zynen huize. BR Oldebroek 01-01-1830, I fol. 252. BS Oldebroek 04-11-1830: Hermen van de Kamp woont binnen deze Gemeente. Grietje Prins is Oldebroek 02-11-1830 ten haren huize in het wester Rot No. 170 binnen deze gemeentebevallen van een kind van het mannelijk geslacht hetwelk ons Ambtenaar Levenloos is vertoond. BS Oldebroek 05-07-1851: Harmen van de Kamp woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 04-07-1851 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 27-07-1877: Grietje Prins woont te Oldebroek. Zij is ovl. Aperlo (Doornspijk) 21-07-1877 ten huize van Willem van Klompenburg binnen deze Gemeente.

105. BR Oldebroek 01-01-1830, I fol. 252.

106. BS Doornspijk 22-04-1820: Neeltje Prins woont te Oldenbroek en Jan Assen woont in dit Ambt kerspel Doornspijk. BS Doornspijk 12-01-1821: Jan Assen woont in dit Ambt Kerspel Doornspijk. De naam van Neeltje Prins is geschreven als Neeltje Prins. Styntje Assen is geb. Doornspijk 11-01-1821.BS Doornspijk 01-06-1822: Jan Assen woont in dit Ambt, Kerspel Doornspijk. De naam van Neeltje Prins is geschreven als Neeltje Jans. Jacobje Assen is geb. Doornspijk 31-05-1822. BS Doornspijk 20-07-1824: Jan Assen woont in dit Ambt Kerspel Doornspyk. De naam van Neeltje Prins is geschreven als Neeltje Prins. Eibertje Assen is geb. Doornspijk 19-07-1824. BS Doornspijk 06-01-1827: Jan Assen woont in deze Gemeente Kerspel Doornspijk. De naam van Neeltje Prins is geschreven als Neeltje Prins. Fennigje Assen is geb. Doornspijk 04-01-1827. BS Doornspijk 31-03-1829: Jan Assen woont in deze Gemeente Kerspel Doornspijk. De naam van Neeltje Prins is geschreven als Neeltje Prins. Jannetje Assen is geb. Doornspijk 30-03-1829. BS Doornspijk 13-09-1830: Jan Assen woont in deze Gemeente. Neeltje Prins is bevallen Doornspijk 11-09-1830 van een doodgeboren kind van het mannelijk geslacht in deze Gemeente Kerspel Doornspijk Buurschap Horst in het huis No. 56. BS Doornspijk 25-10-1831: Jan Assen woont in deze Gemeente Kerspel Doornspijk. De naam van Neeltje Prins is geschreven als Neeltje Prins. Eibert Assen is geb. Doornspijk 23-10-1831. BS Doornspijk 14-11-1833: Jan Assen woont in deze Gemeente Kerspel Doornspijk. De naam van Neeltje Prins is geschreven als Neeltje Prins. Jan Assen is geb. Doornspijk 13-11-1833. BS Doornspijk 02-08-1836: Jan Assen woont in deze Gemeente Kerspel doornspyk. De naam van Neeltje Prins is geschreven als Neeltje Prins. Jan Assen is geb. Doornspijk 02-08-1836. BS 14-12-1858: Jan Assen woont te Doornspijk. Hij is ovl. Doornspijk 12-12-1858 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Doornspijk 07-12-1868: Neeltje Prins woont te Doornspijk. Zij is ovl. Oostbeek (gem. Doornspijk) 05-12-1868 ten huize van Willem Zwep, in de buurt Oostbeek binnen deze Gemeente.

107. BS Oldebroek 17-09-1825, BS Oldebroek 02-12-1826 en BS Oldebroek 20-12-1830: Hendrik Prins verklaart zyn naam niet te kunnen tekenen. BS Oldebroek 11-11-1830: Hendrik Prins verklaart zijn naam niet te kunnen tekenen. BS Oldebroek 24-05-1832 en BS Oldebroek 04-02-1834: Hendrik Prins verklaart zyn naam niet te kunnen schryven. BS Oldebroek 03-04-1837, BS Oldebroek 12-10-1837 en BS Oldebroek 03-05-1838: Hendrik Prins verklaart niet te kunnen schrijven.

108. BS Oldebroek 05-03-1825: Hendrik Prins en Machteld de Groot wonen te Oldebroek. BS Oldebroek 17-09-1825: Hendrik Prins woont in het huis No. 77. Stijntje Prins is geb. Oldebroek 17-09-1825 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. De naam van Machteld de Groot is geschreven als Mechteld de Groot. BS Oldebroek 16-10-1826: Hendrik Prins en Mechteld de Groot wonen binnen deze Gemeente. Stijntje Prins is ovl. Broekdijk (gem. Oldebroek) 15-10-1826 ten haren huize No. 77 aan de broekdijk. De naam van Machteld de Groot is geschreven als Mechteld de Groot. BS Oldebroek 02-12-1826: Hendrik Prins woont in het huis No. 77 aan de broekdijk oostwaards. Goossen Prins is geb. Oldebroek 02-12-1826 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. De naam van Machteld de Groot is geschreven als Machteld de Groot. BS Oldebroek 01-09-1827: Magteltje de Groot woont te Oldebroek. Zij is ovl. Broekdijk (gem. Oldebroek) 01-09-1827 ten haren huize No. 77 in het Broekdyker-rot binnen deze Gemeente.

109. BS Oldebroek 08-08-1828: Hendrik Prins en Aaltje Doorneweerd wonen te Oldebroek. BR Oldebroek 01-01-1830, I fol. 138. BS Oldebroek 11-11-1830: Hendrik Prins woont aan de broekdyk No. 87. Jan Prins is geb. Oldebroek 10-11-1830 ten zynen huize binnen deze Gemeente. De naam van Aaltje Doorneweerd is geschreven als Aaltje Doornweerd. BS Oldebroek 20-12-1830: Hendrik Prins, Aaltje Doornweerd en Jan Prins wonen binnen deze Gemeente. Jan Prins is ovl. Broekdijk (gem. Oldebroek) 19-12-1830 ten zynen huize aan de broekdijk No. 87. BS Oldebroek 24-05-1832: Hendrik Jans Prins woont aan de Broekdyk te Oldebroek. Stijntje Prins is geb. Oldebroek 24-05-1832 ten zynen huize No. 87 binnen deze Gemeente. De naam van Aaltje Doorneweerd is geschreven als Aaltje Doorneweerd. BS Oldebroek 04-02-1834: Hendrik Prins woont aan de Broekdyk te Oldebroek. Kornelis Prins is geb. Oldebroek 03-02-1834 ten zynen huize No. 82 binnen deze Gemeente. De naam van Aaltje Doorneweerd is geschreven als Aaltje Doornweerd. BS Oldebroek 12-10-1837: Hendrik Prins en Jan Prins wonen in deze gemeente. Jan Prins is ovl. Broekdijk (gem. Oldebroek) 12-10-1837 in deze Gemeente, Buurschap Broekdijk, in het huis No. 169. De naam van Aaltje Doorneweerd is geschreven als Aaltje Doornwaard. BS Oldebroek 03-05-1838: Hendrik Prins woont in deze Gemeente. Jan Prins is geb. Oldebroek 02-05-1838. De naam van Aaltje Doorneweerd is geschreven als Aaltje Doornweerd. BS Oldebroek 05-02-1839: Hendrik Prins en Aaltje Doorneweerd wonen te Oldebroek. Jan Prins is ovl. Oldebroek 04-02-1839 ten huize van Zijne Ouders binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 27-08-1839: Hendrik Prins woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 25-08-1839 ten Zijnen huize  binnen deze gemeente. BS Oldebroek 17-12-1839: Hendrik Prins, zoon van Hendrik Prins, overleden, en Aaltje Doorneweerd wonen te Oldebroek. Hendrik Prins is ovl. Oldebroek 17-12-1839 ten huize van Zijne Moeder binnen deze gemeente. BR Oldebroek 01-01-1840, I fol. 146. BS Oldebroek 23-09-1853 Aaltje Doornweerd woont te Oldebroek.

110. BS Oldebroek 07-02-1846: Albert Windhouwer en Aaltje Cornelissen wonen te Oldebroek. BS Oldebroek 23-05-1853: Albert Windhouwer woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 23-05-1853 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 23-09-1853: Aaltje Doornweerd woont te Oldebroek. BS Oldebroek 03-08-1857: Aaltje Doorneweerd woont te Oldebroek. Zij is ovl. Oldebroek 01-08-1857 ten haren huize binnen deze Gemeente.

111. BR Oldebroek 01-01-1830, I fol. 138. BR Oldebroek 01-01-1840, I fol. 146.

112. BS Oldebroek 17-12-1821: Wychman Prins woont in deze gemeente. Hij is getuige bij de aangifte van de geboorte van Jan van de Kamp, geb. Oldebroek 15-12-1821. BS Doornspijk 08-05-1824: Wichmet Prins woont te Oldebroek. Grietje Hagen woont in dit Schoutambt Kerspel Oosterwolde, ook in het schoutambt Doornspijk kerspel oosterwolde. BS Doornspijk 19-10-1824: Wiegman Prins woont in dit Ambt Kerspel Oosterwolde. Jan Prins is geb. Doornspijk 18-10-1824. BS Oldebroek 25-05-1825: Wijchmet Prins is ovl. Oldebroek 24-05-1825 ten zyner huize No 358-5 binnen deze gemeente. Het overlijden is aangegeven door zijn vader Jan Prins. BS Oldebroek 29-05-1825: Jan Prins is ovl. Oldebroek 29-05-1825 ten zynen huize No 358-5 binnen deze gemeente. Het overlijden is aangegeven door zijn grootvader Jan Prins.

113. BS Doornspijk 23-05-1829: Grietje Hagen en Jan Aperloo wonen te Oosterwolde, Gemeente Doornspijk. BS Doornspijk 11-09-1857: Jan Aperloo woont onder Doornspijk. Hij is ovl. Doornspijk 08-09-1857 ten zynen huize binnen deze Gemeente. De ouders van Jan Aperloo zijn Jacob Aperloo en Geertje te Brake. BS Doornspijk 25-01-1858: Grietje Hagen woont onder Doornspijk. Zij is ovl. Doornspijk 22-01-1858 ten haren huize binnen deze Gemeente.

114. BS Oldebroek 20-02-1828: Dries Prins woont ter dezer plaatse. Wilhelmina van der Maaten woont te Oldebroek. BR Oldebroek 01-01-1830, I fol. 149. BS Oldebroek 27-03-1830: Dries Prins woont in het huis No 95 ooster Rot.De naam van Wilhelmina van der Maaten is geschreven als Willemina van der Maaten. BS Oldebroek 27-03-1830: Dries Prins woont in deze gemeente. BS Oldebroek 28-07-1830: Dries Prins en Willemina van der Maaten wonen alhier. Jan Prins woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 28-07-1830 ten zynen huize No 95 in het Ooster Rot binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 21-03-1831: Dries Prins woont op puttenstein No 95. De naam van Wilhelmina van der Maaten is geschreven als Wilhemina van der Maaten. Jan Willem Prins is geb. Oldebroek 18-03-1831 des voormiddags ten Tien ure ten zynen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 21-03-1831: Dries Prins woont op puttensten No 95. De naam van Wilhelmina van der Maaten is geschreven als Wilhemina van der Maaten. Wilhelmina Prins is geb. Oldebroek 18-03-1831 des namiddags ten vijf ure ten zynen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 21-03-1831: Dries Prins woont in deze gemeente. Wilhelmina van der Maaten woont te Oldebroek. Wilhelmina van der Maaten is ovl. Oldebroek 19-03-1831 des avonds ten Elf ureten haren huize Puttenstyn No 95 binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 04-04-1831: Dries Prins woont te Oldebroek. Jan Willem Prins is ovl. Oldebroek 04-04-1831 ten zynen huize op puttenstyn No 96 binnen deze Gemeente.

115. BR Oldebroek 01-01-1830, I fol. 148.

116. BS Oldebroek 25-04-1835: Dries Prins en Aaltje van der Maaten zijn geboren te Oldebroek en wonen aldaar. BS Oldebroek 30-03-1836: Dries Prins woont in deze Gemeente. De naam van Aaltje van der Maaten is geschreven als Aaltje van der Maaten. Wobbigje Prins is geb. Oldebroek 29-03-1836. BS Oldebroek 30-07-1838: Dries Prins woont in deze Gemeente. De naam van Aaltje van der Maaten is geschreven als Aaltje van der Maten. Jannetje Prins is geb. Oldebroek 28-07-1838. BS Oldebroek 24-04-1841: Dries Prins woont in deze Gemeente. De naam van Aaltje van der Maaten is geschreven als Aaltje van der Maten. Eesje Prins is geb. Oldebroek 23-04-1841 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 07-10-1842: Dries Prins en Aaltje van der Maten wonen in deze Gemeente. Wobbetje Prins is ovl. Oldebroek 07-10-1842 ten huize van hare ouders binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 01-02-1843: Dries Prins woont in deze Gemeente. De naam van Aaltje van der Maaten is geschreven als Aaltje van der Maten. Wobbetje Prins is geb. Oldebroek 31-01-1843 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 27-08-1845: Dries Prins woont in deze Gemeente. De naam van Aaltje van der Maaten is geschreven als Aaltje van der Maten. Hendrik Prins is geb. Oldebroek 27-08-1845 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 19-02-1848: Dries Prins woont in deze Gemeente. De naam van Aaltje van der Maaten is geschreven als Aaltje van der Maten. Jan Prins is geb. Oldebroek 16-02-1848 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 31-12-1849: Dries Prins en Aaltje van der Maten wonen in deze Gemeente. Jan Prins is ovl. Oldebroek 30-12-1849 ten huize der ouders binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 03-02-1856: Dries Prins woont te Oldebroek. BS Oldebroek 15-02-1859: Aaltje van der Maten woont te Oldebroek. Zij is ovl. Oldebroek 14-02-1859 ten haren huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 30-03-1861: Dries Prins woont te Oldebroek. BS Oldebroek 24-05-1878: Dries Prins woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 23-05-1878 ten zijnen huize binnen deze Gemeente.

117. BR Oldebroek 01-01-1830, I fol. 170. BS Oldebroek 16-04-1831: Goossen Prins en Batje van der Maaten wonen te Oldebroek. BS Oldebroek 15-09-1832: Goossen Prins woont in het Ooster rot te Oldebroek. De naam van Batje van der Maaten is geschreven als Batje van der Maaten. Willemina Prins is geb. Oldebroek 15-09-1832 ten zynen huize no. 111 binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 12-06-1834: Goossen Prins woont in het Oosterbroek te Oldebroek. De naam van Batje van der Maaten is geschreven als Batje van der Maaten. Aaltje Prins is geb. Oldebroek 11-06-1834 ten zynen huize no. 111 binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 16-06-1836: Goossen Prins woont in deze Gemeente. De naam van Batje van der Maaten is geschreven als Bartje van der Maten. Jannetje Prins is geb. Oldebroek 15-06-1836. BR Oldebroek 01-01-1840, I fol. 252. BS Oldebroek 20-03-1841: Goossen Prins woont te Oldebroek. De naam van Batje van der Maaten is geschreven als Batje van der Maten. Harmpje Prins is geb. Oldebroek 17-03-1841 ten Zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 27-05-1846: Goossen Prins woont in deze Gemeente. De naam van Batje van der Maaten is geschreven als Batje van der Maten. Eesje Prins is geb. Oldebroek 27-05-1846 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 15-01-1848: Goossen Prins en Batje van der Maten wonen te Oldebroek. Eesje Prins is ovl. Oldebroek 13-01-1848 ten huize van hare ouders binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 18-07-1849: Batje van der Maten woont in deze Gemeente. Zij is bevallen van een levenloos geboren dochter, geb. Oldebroek 16-07-1849 ten haren huize. BR Oldebroek 01-01-1850, fol. 462. BS Oldebroek 26-10-1850: Goossen Prins woont in deze Gemeente. De naam van Batje van der Maaten is geschreven als Batje van der Maten. Jan Prins is geb. Oldebroek 23-10-1850 ten zijnen huize binnen deze Gemeente. BS Oldebroek 19-11-1859: Goossen Prins en Bartje van der Maten wonen in deze Gemeente. BS Oldebroek 11-02-1860: Goossen Prins en Batje van der Maaten wonen in deze Gemeente. BS Oldebroek 16-02-1866: Goossen Prins en Batje van der Maten wonen in deze Gemeente. BS Oldebroek 24-01-1885: Goossen Prins woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 23-01-1885 ten zijnen huize, binnen deze gemeente. BS Oldebroek 19-02-1889: Batje van der Maaten woont te Oldebroek. Zij is ovl. Oldebroek 18-02-1889 ten haren huize, binnen deze gemeente.

118. BR Oldebroek 01-01-1830, I fol. 170. BR Oldebroek 01-01-1840, I fol. 252. BR Oldebroek 01-01-1850, fol. 462.

 

 

Bronnen bij Generatie VIII

 

Inventaris des boedels van wijlen Aalt Gerrits Prins en zijne weduwe Stijntje van de Wetering onder Kampen.

Voor notaris Van der Dussen verschenen:

1.Steintje van de Wetering, landbouwersche op het Kampereiland, handelende voor zichzelf “zoo mede in qualiteit van moeder en wettig voogdesse over hare twee nog minderjarige kinderen” uit het huwelijk met Aalt Gerrit Prins, genaamd Egbert Jan en Kobus Prins.

2. Gerrit Prins Senior, veehouder

3. Willem Prins, veehouder

4. Jan Prins, landbouwer

5. Hendrik Prins, landbouwer

6. Gerrit Prins Junior, landbouwer

7. Aalt Prins, veehouder

8. Klaas Prins, boerenarbeider

9. Hendrik Gerrits Prins, toeziend voogd over de 2 minderjarigen

Allen wonende in de gemeente Kampen. De comparanten verklaarden te willen overgaan tot inventarisatie van de gemeenschappelijke boedel. Steintje verklaarde onder ede “nauwkeurig op te geven, wat op deze inventaris behoort gebragt te worden.” Rutger van der Voort moest volgens de erfgenamen de boedel inventariseren en legde hiervoor de eed af bij de kantonrechter van Kampen. De nalatenschap is als volgt geïnventariseerd:

 

5 paarden

860,-

24 koeien

2980,-

9 pinken

522,-

11 kalvers

275,-

3 vette varkens

145,-

2 magere varkens

50,-

beijen

22,-

kippen en eenden

9,-

tachtigduizend halve nederlandsche ponden hooi

1200,-

vijfendertigduizend halve nederlandsche ponden hooi

560,-

hooi

30,-

strooisel

10,-

koren en stroo

400,-

3 wagens en kleedbok

150,-

3 karnen

55,-

2 ploegen

35,-

2 eggen

14,-

3 kruiwagens

8,-

hekken en vrachten

30,-

een wagentje

1,-

een roeiboot

20,-

een watermolen

20,-

6 duikers

2,-

brandhout

5,-

turf

40,-

aardappelen

50,-

sleten

30,-

koekenmolen

30,-

kafmolen

8,-

snijtrog, wan en schepel

4,-

zaadkist

15,-

2 tonnen en 6 balies

15,-

lijn- en raapkoeken

100,-

dorschgereedschap

1,-

hooigereedschap

5,-

touwwerk

20,-

koekleeden

6,-

2 zaadkleeden en zakken

15,-

maaigereedschap

7,-

bergwaag met toebehooren

3,-

paardentuig

30,-

ladder en trap

3,-

4 zeeven

4,-

ijsslede

1,-

timmergereedschap

3,-

arbeidersgereedschap

10,-

sleten

6,-

6 tonnen

3,-

rommel

2,-

karnmolen me toebehooren

50,-

7 melktonnen

20,-

melkvaten

50,-

emmers

10,-

melkgereedschap

3,-

6 bedden met toebehooren

200,-

een klok

10,-

een kabinet

30,-

een glazen kast en glaswerk

25,-

spiegel en schilderijen

10,-

kasjes

3,-

tafels

6,-

stoelen en banken

15,-

stoven

3,-

tonnetjes

2,-

ijzeren potten

7,-

ketels en kannen

8,-

ijzeren platen

25,-

vuurgereedschap

3,-

lampen

2,-

rekken en schotels

15,-

reken met lepels

4,-

trommen

1,-

vleesch en vet

100,-

gedroogde appels

3,-

tonnen en kisten

5,-

schaal en gewigten

3,-

slagtgereedschap

3,-

zilver kom en lepel

25,-

zilver lepels

30,-

boeken

10,-

boven en onderkleederen van den erflater te zamen geschat

100,-

goud en zilver van den erflater te zamen geschat

50,-

diverse boven- en onderkleederen van de comparante weduwe

80,-

goud en zilver van de comparante weduwe te zamen geschat

90,-

contanten in diverse speciën

1800,-

schuldbekentenissen

 

ten laste van den comparant Aalt Prins Aaltzoon, renteloos

500,-

ten laste van den comparant Willem Prins Aaltzoon, renteloos

540,-

ten laste van den comparant Gerrit Prins Aaltzoon Senior, renteloos

580,-

ten laste van Willem Prins Aaltzoon

20,-

de opstal van een boerenwoning, 3 hooibergen, schuur en varkensschuurtje alles bij elkander staande en gelegen op het erve van de stad Kampen numero tweeënveertig genaamd de groote Modderkuil op het Eiland onder de gemeente Kampen

3000,-

Het gemeenschappelijke actief bedraagt:

15255,-

Passief

 

landpacht aan de stad Kampen over het tweede halfjaar, loopende van een Julij dezes jaars tot primo Januarij 1869

1660,-

Aan de armenkamer te Kampen

66,40

1726,40

 

Zuivere waarde van de boedel

13528,60

Begrafeniskosten des erflaters

40,-

Overblijft

13488,60

 

 

Bron: Notarieel Archief Kampen, inv. II-316/1, nr. 2448, d.d. 21-12-1868 (notaris mr. J.B. van der Dussen).