GENERATIE X                                                                                                                  05-06-2021

 

Xa AALT PRINS (van IXa), geb. Genemuiden 01-04-1833, boerenknecht (1857), arbeider (1857, 1858, 1860, 1861, 1864, 1868, 1869, 1871, 1874, 1875, 1876, 1882, 1888, 1905), zonder beroep (1920), ovl. Kampen 21-07-1920, tr. Kampen 05-02-1857

 

HENDRIKJE VOSSENBELD, geb. Kampen 26-07-1835, zonder beroep (1857, 1858, 1860, 1861, 1864, 1868, 1869, 1871, 1874, 1875, 1876, 1882, 1888, 1905, 1911), ovl. Kampen 09-01-1911, dochter van Roelof Vossenbeld en Annegje Gerrits Voerman.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Roelof Prins, geb. Kampen 08-06-1857, volgt XIa.

Kobus Prins, geb. Kampen 13-08-1858, ovl. Kampen 23-03-1869.

Gerrit Prins, geb. Kampen 21-07-1860, ovl. Kampen 31-01-1861.

Elizabeth Prins, geb. Kampen 01-11-1861, volgt XIb.

Annigjen Prins, geb. Kampen 03-08-1864, ovl. Kampen 18-08-1864.

Andries Prins, geb. Kampen 05-03-1868, ovl. Kampen 07-05-1871.

Kobus Prins, geb. Kampen 06-03-1871, ovl. Kampen 23-08-1871.

Andries Prins, geb. Kampen 12-03-1874, sigarenmaker (1900, 1902, 1905, 1907), ovl. Kampen 05-11-1940.

Kobus Prins, geb. Kampen 27-07-1875, ovl. Kampen 06-01-1876.

Jentje Prins, geb. Kampen 02-09-1876, volgt XIc.

 

Roelof Vossenbeld is wagenaar (1835), klompenmaker (1853). Annegje Gerrits Voerman is zonder beroep (1853, 1857).

 

BS Kampen 05-02-1857: Aalt Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Grafhorst voor de lichting van 1852 en dat hij, na te zijn ingeloot, is ingelijfd geworden, bij het 2e regement dragonders.

 

BS Kampen 05-02-1857: Aalt Prins trouwt met permissie van den Kommanderenden Officier van het tweede regiment Dragonders, van den zeventienden january achttienhonderd zeven en vijftig.

 

BS Kampen 05-02-1857: Hendrikje Vossenbeld en haar moeder ondertekenen niet de huwelijksakte en verklaren hunne namen niet te kunnen teekenen, als zulks in het geheel niet geleerd hebbende.

 

Aalt Prins en Hendrikje Vossenbeld ondertekenden het Volkspetitionnement 1878

 

A Prins en H Vossenbelt “ondertekenden” het Volkspetitionnement van 1878.

 

“In 1878 werd in Nederland een volkspetitionnement rondom het onderwijsbeleid gehouden. In dat jaar formuleerde de liberale jurist en minister van binnenlandse zaken Johannes Kappeyne van de Coppello (1822-1895) een herziening van de onderwijswet van 1857. Hierin werd alleen voorzien in de overheidssubsidiëring van het openbare onderwijs. Het confessionele onderwijs moest het zonder financiering doen, maar wel voldoen aan dezelfde nieuwe hogere eisen. Dit schoot de confessionele politici, in het bijzonder Abraham Kuyper (1837-1920), in het verkeerde keelgat. Hij organiseerde daarop een volkspetitionnement, waarin 'het volk achter de kiezer' gemobiliseerd werd. In totaal werden 305.869 protestantse en 164.000 katholieke handtekeningen opgehaald, op een electoraat van ongeveer 100.000 man.”

 

BS Kampen 02-02-1882: Aalt Prins verklaart niet te kunnen teekenen of schrijven, als hebbende zulks niet geleerd.

 

Kampen 26-07-1901: Aalt Prins (geb. 01-04-1833) krijgt een proces-verbaal omdat hij wordt verdacht van ’t a/d Vloeddijk oplossen van zand zonder vergunning. [1]. Vermoedelijk is hiermee bedoeld dat hij zonder vergunning zand in de Burgel stortte.

 

Aalt Prins en Hendrikje Vossenbeld wonen in Kampen (1857). Het gezin van Aalt Prins en Hendrikje Vossenbeld woont in Kampen, Nieuwstraat, wijk 2 nr. 103 (1857, 1858), in Kampen, buiten de Veenenpoort, wijk 5 nr. 5 (1860, 1861), in Kampen, Heiligesteeg, wijk 1 nr. 373 (1864), in Kampen, Heiligesteeg, wijk 1 nr. 377 (1868, 1869), in Kampen, Groenestraat, wijk 2 nr. 53 (1871, 1874), in Kampen, Bolwerk, wijk 3 nr. 383 (1875, 1876), in Kampen, Groenestraat, wijk 4 nr. 120 (1876), in Kampen (1882, 1888, 1905) en in Kampen (1911), vermoedelijk Groenestraat 5 aangezien Hendrikje Vossenbeld daar is overleden. Aalt Prins woont in Kampen (1920). [2a]

 

Andries Prins woont in Kampen (1900, 1902, 1905, 1907). [2b]

 

 

Xb PETERTJE PRINS (van IXa), geb. Genemuiden 02-10-1835, dienstbode (1859), zonder beroep (1861, 1862, 1864, 1867, 1871, 1873, 1877, 1885, 1912), ovl. Kampen 27-02-1912, tr. Kampen 21-04-1859

 

GERRIT VINKE, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 12-02-1829, boerenknecht (1859), arbeider (1859, 1861, 1862, 1864, 1867, 1871, 1873, 1877, 1885, 1892, 1899, 1900), zonder beroep (1920), ovl. Kampen 05-11-1920, zoon van Dries Beerts Vinke en Trijntje Jacobs Hupser.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

een levenloos geboren dochter, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 06-02-1861.

Dries Vinke, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 08-02-1862.

Kobus Vinke, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 08-02-1862.

Jacob Vinke, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 17-01-1864.

Aalt Vinke, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 17-01-1864.

Kobes Vinke, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 04-03-1867.

Gerrit Vinke, geb. Kampen ca. 1868.

Trijntje Vinke, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 10-04-1871.

Jan Vinke, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 26-11-1873.

Trijntje Vinke, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 26-03-1877.

 

Dries Beerts Vinke is boerenknegt (1820), arbeider (1829, 1859). Trijntje Jacobs Hupser is dienstbaar (1820).

 

BS Kampen 21-04-1859: Gerrit Vinke overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1848 en dat zijn lotnummer tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst verpligt.

 

BS Kampen 1861-1873: Gerrit Vinke ondertekent niet de geboorteakten betreffende zijn kinderen en verklaart geen schrijven te hebben geleerd. [3]

 

Gerrit Vinke doet, wegens tijdelijke afwezigheid, niet zelf aangifte van de geboorten van Kobes, Jan en Trijntje. [4]

 

Petertje Prins en Gerrit Vinke wonen in Kampen (1859). Het gezin van Petertje Prins en Gerrit Vinke woont in Kampen, Brunnepe, wijk 5 nr. 87 (1861, 1862, 1864), in Kampen, Brunnepe, wijk 5 nr. 80 (1867), in Kampen, Brunnepe, wijk 5 nr. 103 (1871, 1873), in Kampen, Brunnepe, wijk 5 nr. 114 (1877) en in Kampen (1912), vermoedelijk Boven Nieuwstraat 46 aangezien Petertje Prins daar is overleden. Gerrit Vinke woont in Kampen (1920). [5]

 

 

Xc HENDRIKJE PRINS (van IXa), geb. Grafhorst 27-07-1838, zonder beroep (1859, 1861, 1865, 1867, 1869, 1872, 1874, 1877, 1880, 1894, 1925), ovl. Kampen 25-09-1925, tr. Grafhorst 15-09-1859

 

GERBRAND WIJNA, geb. Oldebroek 18-11-1835, boerenknecht (1859), daghuurder (1859), arbeider (1861, 1865, 1867, 1869, 1872, 1874, 1877, 1880, 1899, 1902), pakhuisknecht (1885, 1894, 1896), ovl. Kampen 06-09-1902, zoon van Lubbert Wijna en Gerritdina Vermoe.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Gerridina Wijna, geb. Grafhorst 25-09-1859.

Lubbert Wijna, geb. Kampen 19-10-1861.

Gerridina (Gerritdina) Wijna, geb. Kampen 11-02-1865.

Kobus (Kobes)  Wijna, geb. Kampen 17-07-1867.

Lubbert Wijna, geb. Kampen 06-12-1869.

Gerrit Wijna, geb. Kampen 24-05-1872.

Hendrik Wijna, geb. Kampen 13-10-1874.

Gerrigje Wijna, geb. Kampen 30-11-1877.

Berend Jan Wijna, geb. Kampen 15-09-1880.

 

Lubbert Wijna is kleermaker (1828), landbouwer (1835), daghuurder (1859). Gerritdina Vermoe is landbouwster (1828), zonder beroep (1859).

 

Hendrikje Prins en Gerbrand Wijna ondertekenen niet de huwelijksakte en verklaren niet te kunnen teekenen, als geen van allen het schryven geleerd hebbende. Gerbrand Wijna ondertekent wel de geboorteakten betreffende Kobes (met G. Wijna) en Berend Jan (met G. Wyna) en niet de andere geboorteakten, verklarende dat hij het schrijven niet zou hebben geleerd. [6]

 

Hendrikje Prins woont in Grafhorst (1859). Gerbrand Wijna woont in Kampen (1859). Het gezin van Hendrikje Prins en Gerbrand Wijna woont in Kampen (1859), in Kampen, Groenestraat, wijk 2 nr. 14 (1861), in Kampen, Groenestraat, wijk 4 nr. 12 (1865), in Kampen, Groenestraat, wijk 3 nr. 312 (1867), in Kampen, Groenestraat, wijk 3 nr. 331 (1869, 1872, 1874, 1877), in Kampen, Groenestraat, wijk 3 nr. 352 (1880) en in Kampen (1902), vermoedelijk Groenestraat 99 aangezien Gerbrand Wijna daar is overleden. Hendrikje Prins woont in Kampen (1925). [7]

 

 

Xd GEERTJE PRINS (van IXa), geb. Grafhorst 16-05-1841, zonder beroep (1861, 1862, 1864, 1866, 1869, 1873, 1874, 1878, 1881, 1882, 1885, 1926), ovl. Grafhorst 05-09-1926, tr. Grafhorst 29-06-1861

 

HARM KLOOSTER, geb. Grafhorst 11-06-1838, daghuurder (1861, 1862, 1864, 1866, 1869), arbeider (1873, 1874, 1878, 1881, 1882, 1885, 1890, 1901, 1905, 1910), ovl. Grafhorst 26-06-1910, zoon van Klaas Klooster en Janna Zonnenberg (Janna Sonnenberg, Johanna Kamphof).

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Janna Klooster, geb. Grafhorst 29-03-1862.

Kobus Klooster, geb. Grafhorst 06-02-1864.

Klaas Klooster, geb. Grafhorst 08-10-1866.

Gerrit Klooster, geb. Grafhorst 10-09-1869.

een levenloos geboren zoon, geb. Grafhorst 31-01-1873.

Gerrit Klooster, geb. Grafhorst 26-10-1874.

Liebigje Klooster, geb. Grafhorst 19-02-1878.

een levenloos geboren dochter, geb. Grafhorst 10-04-1881.

Marten Klooster, geb. Grafhorst 11-08-1882.

Aalt Klooster, geb. Grafhorst 27-12-1885.

 

Klaas Klooster is dagloner (1829), arbeider (1838), daghuurder (1841). Janna Zonnenberg is dienstmaagd (1829), zonder beroep (1859).

 

BS Grafhorst 17-09-1841: Klaas Klooster, echtgenoot van Johanna Kamphof, is ovl. Grafhorst 16-09-1841.

 

BS Grafhorst 06-09-1858: Janna Sonnenberg, weduwe van Klaas Klooster, is ovl. Grafhorst 04-09-1858.

 

Geertje Prins en Harm Klooster wonen in Grafhorst (1861). Het gezin van Geertje Prins en Harm Klooster woont in Grafhorst, nr. 49 (1862), in Grafhorst, nr. 88 (1864, 1866), in Grafhorst, nr. 80 (1869), in Grafhorst, nr. 50 (1873), in Grafhorst, vermoedelijk nr. 50 aangezien Gerrit Klooster daar is geboren (1874), in Grafhorst, vermoedelijk nr. 62 aangezien Liebigje Klooster daar is geboren (1874), in Grafhorst, nr. 88 (1881, 1885) en in Grafhorst (1910), vermoedelijk wijk 1, nr. 67 aangezien Harm Klooster daar is overleden. Geertje Prins woont in Grafhorst (1926), vermoedelijk wijk 1, nr. 53 aangezien Geertje Prins daar is overleden. [8]

 

 

Xe HERMINA PRINS (van IXa), geb. Grafhorst 24-05-1844, zonder beroep (1841, 1867, 1868, 1870, 1872, 1875, 1877, 1880, 1883, 1885, 1939), ovl. Kampen 13-11-1939, tr. Grafhorst 07-02-1867

 

BEREND KLOOSTER, geb. Grafhorst 08-09-1841, visscher (1867, 1870, 1872, 1875, 1877, 1880, 1883, 1884, 1885, 1890, postume vermelding 1896), daghuurder (1868, 1870), ovl. Grafhorst 05-05-1890, zoon van Kornelis Klooster en Jennigje Koetsier.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Jennigje Klooster, geb. Grafhorst 01-08-1867.

Libigje Klooster, geb. Grafhorst 01-08-1867.

Jennigje Klooster, geb. Grafhorst 27-09-1868.

Kornelis Klooster, geb. Grafhorst 20-02-1870.

Jacobus Klooster, geb. Grafhorst 02-12-1872.

Liebigje Klooster, geb. Grafhorst 30-08-1875.

Willempje Klooster, geb. Grafhorst 10-12-1877.

Petertje Klooster, geb. Grafhorst 11-10-1880.

Jan Klooster, geb. Grafhorst 07-02-1883.

Aaltje Klooster, geb. Grafhorst 21-12-1885.

 

Hermina Klooster-Prins (1844-1939 uit Grafhorst, foto uit 1937

 

Hermina Klooster-Prins (1844-1939), foto uit 1937.

 

 

foto uit 1937 van vijf generaties, nakomelingen van hermina prins uit grafhorst

 

 

Hermina Prins en Berend Klooster wonen in Grafhorst (1867). Het gezin van Hermina Prins en Berend Klooster woont in Grafhorst (1867), vermoedelijk nr. 65 aangezien Jennigje Klooster en Libigje Klooster daar zijn geboren, in Grafhorst (1867), vermoedelijk nr. 79 aangezien Jennigje Klooster daar is overleden, in Grafhorst (1868), vermoedelijk nr. 65 aangezien Jennigje Klooster daar is geboren, in Grafhorst (1870), vermoedelijk nr. 61 aangezien Kornelis Klooster daar is geboren, in Grafhorst (1870), vermoedelijk nr. 80a aangezien Libigje Klooster daar is overleden, in Grafhorst (1872), vermoedelijk nr. 66 aangezien Kornelis Klooster daar is geboren, in Grafhorst (1875), vermoedelijk nr. 65 aangezien Liebigje Klooster daar is geboren, in Grafhorst (1877), vermoedelijk nr. 61 aangezien Willempje Klooster daar is geboren, in Grafhorst (1880), vermoedelijk nr. 89 aangezien Petertje Klooster daar is geboren, in Grafhorst (1883), vermoedelijk nr. 50 aangezien Jan Klooster daar is geboren, in Grafhorst (1884), in Grafhorst (1885), vermoedelijk nr. 89 aangezien Aaltje Klooster daar is geboren en in Grafhorst (1890), vermoedelijk wijk 1 nr. 118 aangezien Berend Klooster daar is overleden. Hermina Prins woont in Kampen (1939). [9]

 

Kornelis Klooster is arbeider (1840, 1841), winkelier (1867). Jennigje Koetsier is boerenwerkster (1840), boerenwerk doende (1841), zonder beroep (1867, 1890).

 

foto uit 1870 van kornelis klooster en jennigje klooster, geboren koetsier, uit grafhorst

 

Foto. Kornelis Klooster en Jennigje Klooster-Koetsier, 1870.

 

Hermina Prins had (op gevorderde leeftijd) de bijnaam “Bessien” (in de betekenis van oude vrouw, grootmoeder) [9a].

 

Hermina Prins is begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

Xf AALTJE PRINS (van IXa), geb. Grafhorst 10-08-1847, zonder beroep (1888, 1935), arbeidster (1888), ovl. Grafhorst 02-10-1935, tr. Grafhorst 22-11-1888

 

TEUNIS PENNINKHOF, geb. Grafhorst 25-10-1838, daghuurder (1861), arbeider (1888, 1890), ovl. Kampen 01-10-1891, zoon van Klaas Penninkhof en Jennigje Kerke, wedn. van Geertje Koekkoek.

 

Klaas Penninkhof is arbeider (1834, daghuurder (1838, 1861). Jennigje Kerke is arbeidster (1834), boerenwerk doende (1838).

 

Teunis Penninkhof tr. Grafhorst 21-03-1861 Geertje Koekkoek. Geertje Koekkoek is geb. IJsselmuiden 04-08-1819 zonder beroep (1861, 1887), ovl. Grafhorst 10-06-1887, dochter van Hendrik Koekkoek en Dirkje Hendriks, wed. van Gerrit Klooster.

 

Teunis Penninkhof woont in Grafhorst (1861) en in Grafhorst (1887), vermoedelijk nr. 68 aangezien Geertje Koekoek daar is overleden. Aaltje Prins en Teunis Penninkhof wonen in Grafhorst (1888). Teunis Penninkhof woont in Grafhorst (1891). Aaltje Prins woont in Grafhorst (1935), vermoedelijk wijk 1, nr. 40, aangezien zij daar is overleden. [10]

 

In 1888 trouwen Aaltje Prins en Teunis Penninkhof in Grafhorst. Zij kunnen niet de kosten voldoen voor het aanvragen van uittreksels uit de burgerlijke stand en overleggen beiden een verklaring van onvermogen.

 

BS Grafhorst 22-11-1888: H. van der Steege, wethouder van Grafhorst, verklaart dat de personen van Teunis Penninkhof en Aaltje Prins van beroep arbeiders wonende in deze Gemeente, zijn behoeftig en buiten staat tot betaling van de kosten der acten, benoodigd tot de voltrekking van hun voorgenomen Huwelijk.

 

BS Grafhorst 22-11-1888: Aaltje Prins ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart haren naam niet te kunnen teekenen, als hebbende zulks niet geleerd.

 

BS Kampen 02-10-1891: Teunis Penninkhof is ovl. Kampen 01-10-1891 te Kampen in het Ganzendiep in een schuitje.

 

 

Xg HARM PRINS (van IXa), geb. Grafhorst 07-03-1850, arbeider (1884, 1885, 1888, 1894), veehouder (1891, 1895, 1913, 1914, 1915, 1922), zonder beroep (1941), ovl. Grafhorst (gem. IJsselmuiden) 17-10-1941, tr. IJsselmuiden 30-10-1884

 

EVERTJE WIELINK, geb. IJsselmuiden 14-03-1851, dienstmeid (1874), zonder beroep (1884, 1885, 1888, 1894, 1895, 1914, 1915, 1922, 1925), ovl. Grafhorst 15-01-1925, dochter van Hendrik Wielink en Aaltje Zonneberg.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Hendrik Prins, geb. IJsselmuiden 29-11-1874, zonder beroep (1895), ovl. Grafhorst 26-01-1895.

Kobus Prins, geb. Grafhorst 22-12-1885, volgt XId.

Aaltje Prins, geb. Grafhorst 12-08-1888, volgt XIe.

een levenloos geboren zoon, geb. Grafhorst 17-07-1891.

Gerrit Prins, geb. Grafhorst 11-08-1894, volgt XIf.

 

Hendrik Wielink is boerwerker (1844),  landbouwer (1851). Aaltje Zonneberg is boerwerkster (1844), zonder beroep (1851).

 

Bij het huwelijk werd één kind gewettigd.

 

BS IJsselmuiden 30-10-1884: Harm Prins en Evertje Wielink verklaren zich als vader en moeder te erkennen van een kind van het mannelijk geslacht van hetwelk Evertje Wielink op den negen en twintigsten November achttienhonderd vier en zeventig alhier is bevallen en dat onder den voornaam van Hendrik in het geboorteregister der gemeente IJsselmuiden, acte nommer acht en zestig, is ingeschreven.

 

BS IJsselmuiden 30-10-1884: Harm Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Grafhorst voor de lichting van 1870 en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van volbrachten broederdienst van den dienst is vrijgesteld.

 

Harm Prins woont in Grafhorst (1884). Evertje Wielink woont in IJsselmuiden (1874, 1884). Het gezin van Harm Prins en Evertje Wielink woont in Grafhorst (1885, 1888), vermoedelijk nr. 22 aangezien Kobus Prins en Aaltje Prins daar zijn geboren, in Grafhorst (1891, 1894), vermoedelijk wijk 1, nr. 23 aangezien Gerrit Prins daar is geboren en Evertje Wielink daar is bevallen van een levenloos geboren zoon en in Grafhorst (1895), vermoedelijk wijk 1, nr. 22 aangezien Hendrik Prins daar is overleden, in Grafhorst (1913, 1914, 1915, 1922) en in Grafhorst, vermoedelijk wijk 1, nr. 22 aangezien Evertje Wielink daar is overleden. Harm Prins woont in IJsselmuiden (1941), vermoedelijk in Grafhorst aangezien hij daar is overleden. [11] 

 

 

Xh PETERTJEN PRINS (van IXb), geb. Brunnepe (gem. Kampen) 09-03-1851, zonder beroep (1882, 1884, 1887, 1890), veehoudster (1895), zonder beroep (1932), ovl. Kampen 19-11-1932, tr. Kampen 08-06-1882

 

KLAAS VAN DER STEEGE, geb. Kampen 31-08-1843, landbouwer (1882, 1884, 1887, 1890), veehouder (1891), ovl. Zuiderwaard (gem. Kampen) 20-07-1891, zoon van Jan van der Steege en Hendrikjen (Hendrikje) Selles.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Aaltjen van der Steege, geb. Haatland (gem. Kampen) 26-08-1884.

Jan van der Steege, geb. Haatland (gem. Kampen) 30-09-1887.

Hendrikje van der Steege, geb. Zuiderwaard (gem. Kampen) 23-08-1890.

 

Jan van der Steege is landbouwer (1840), veehouder (1843). Hendrikjen Selles is zonder beroep (1843, 1891), veehoudster (1882).

 

BS Kampen 08-06-1882: Klaas van der Steege overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1863 en dat hij vervolgens door Gedeputeerde Staten uithoofde van gebreken (nr. 340) van den dienst is vrijgesteld.

 

Het nummer 340 verwijst vermoedelijk nog naar de bij Koninklijk Besluit van 25 maart 1862 bepaalde keuringseisen voor het geneeskundig onderzoek waarin gebrek 340 is omschreven als bijziendheid (myopia), alhoewel dit Koninklijk Besluit is ingetrokken bij Koninklijk Besluit van 3 maart 1871.

 

Petertjen Prins en Klaas van der Steege wonen in Kampen (1882). Het gezin van Petertjen Prins en Klaas van der Steege woont in Kampen op het Haatland, wijk 5 nr. 77 (1884, 1887) in Kampen, op de Zuiderwaard, nr. 37 (1890) en in Kampen (1891), vermoedelijk op de Zuiderwaard, nr. 31 aangezien Klaas van der Steege daar is overleden. [12]

 

Klaas van der Steege pacht op het Kampereiland erf 68 van (..-02-)1883 tot P1890. Zijn moeder kreeg erf 68 in P1870 in pacht. [13]

 

Klaas van der Steege pacht op het Kampereiland erf 74, het tweede erf van de Zuiderwaard, van P1890 tot 20-07-1891. [14]

 

Petertjen Prins pacht op het Kampereiland erf 74, het tweede erf van de Zuiderwaard, van 20-07-1891 tot 24-01-1895. [15]

 

Petertjen Prins hertr. Kampen 21-01-1895

 

AALT PRINS, geb. Kampen 17-12-1848, veehouder (1895), ovl. Kampen 06-06-1911, zoon van Hendrik Gerrits Prins en Roelofjen van Ittersum.

 

Voor het huwelijk tussen Petertjen Prins en Aalt Prins zie IXt.

 

 

Xi AALT PRINS (van IXb), geb. Brunnepe (gem. Kampen) 04-01-1853, veehouder (1894, 1905), landbouwer (1903, 1908), zonder beroep (1930), ovl. Kampen 16-12-1930, tr. Kampen 19-03-1903

 

HENDRIKJE VAN REES, geb. Kamperveen 25-02-1870, zonder beroep (1903, 1950), ovl. Kampen 09-07-1950, dochter van Lammert van Rees en Geesje Beijer.

 

Lammert van Rees is boerenknecht (1868), arbeider (1870), daghuurder (1903). Geesje Beijer is dienstbode (1868), zonder beroep (1870, 1903).

 

BS Genemuiden 08-03-1894: Aalt Prins woont te Kampen.

 

Aalt Prins en Hendrikje van Rees wonen in Kampen (1903). Het gezin van Aalt Prins en Hendrikje van Rees woont in Kampen (1905, 1908), in Kampen, Sint Nicolaasdijk 18, in Kampen, Sint Nicolaasdijk 20, in Kampen, IJsseldijk 15a en in Kampen (1930). Hendrikje van Rees woont in Kampen (1950). [16]

 

Bij Aalt Prins en Hendrikje van Rees woont een oom van Aalt Prins, Frerik Boer, geb. Kamperveen 22-08-1821, ovl. 25-08-1910. Op 18-01-1923 komt Geesje Beijer, de moeder van Hendrikje van Rees, bij hen wonen. Zij is geb. Kamperveen 01-09-1843 en ovl. Kampen 18-02-1926.

 

Aalt Prins is gereformeerd. Hendrikje van Rees is Nederlands Hervormd, net als Frerik Boer, de oom van Aalt Prins en net als Geesje Beijer, haar moeder.

 

Hendrikje van Rees hertr. Hendrik Noordman.

 

 

Xj GRIETJE PRINS (van IXb), geb. Brunnepe (gem. Kampen) 25-04-1858, zonder beroep (1883, 1885, 1886, 1891, 1894, 1896, 1902, 1908, 1922), landbouwster (1899), ovl. Stad Ommen 30-05-1922, tr. Kampen 08-02-1883

 

GERRIT VAN BRUGGEN, geb. Kampen 01-09-1843, landbouwer (1883, 1886, 1891, 1899), zonder beroep (1894, 1896), ovl. Kamperveen 11-06-1899, zoon van Willem van Bruggen en Klaasjen van Raalte.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Willem van Bruggen, geb. Grafhorst 01-05-1885.

Aaltje van Bruggen, geb. IJsselmuiden 28-07-1886.

Willem van Bruggen, geb. IJsselmuiden 27-05-1891.

Egbert van Bruggen, geb. IJsselmuiden 28-11-1894.

Gerritje van Bruggen, geb. Kamperveen 27-08-1899.

 

Willem van Bruggen is boerenknecht (1836), veehouder (1843), landbouwer (1848). Klaasje van Raalte is zonder beroep (1843), landbouweresse (1866), veehoudster (1883).

 

Willem van Bruggen is ovl. Zwartendijk (gem. Kampen) 12-11-1848 in het huis staande aan de Zwartendyk, gemeente Kampen, Letter B nummer twintig.

 

BS Kampen 08-02-1883: Gerrit van Bruggen overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1863 en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van te kleine gestalte van den dienst is vrijgesteld.

 

BS IJsselmuiden 29-05-1891: Gerrit van Bruggen is wegens ziekte verhinderd de aangifte te doen.

 

Grietje Prins en Gerrit van Bruggen wonen in Kampen (1883). Het gezin van Grietje Prins en Gerrit van Bruggen woont in Grafhorst (1885), vermoedelijk nr. 61 aangezien Willem van Bruggen daar is geboren, in IJsselmuiden (1886), vermoedelijk wijk 2, nr. 79a aangezien Aaltje van Bruggen daar is geboren, in IJsselmuiden (1891), vermoedelijk wijk 2, nr. 93 aangezien Willem van Bruggen daar is geboren, in IJsselmuiden (1894, 1896), vermoedelijk wijk 2, nr. 84 aangezien Egbert van Bruggen daar is geboren en overleden en in Kamperveen (1899), vermoedelijk wijk C, nr. 47 aangezien Gerrit van Bruggen daar is overleden. Grietje Prins woont in Kamperveen (1899, 1902), vermoedelijk wijk C, nr. 49 aangezien Gerritje van Bruggen daar is geboren en overleden. [17]

 

Grietje Prins hertr. Kampen 23-01-1908

 

HENDRIK THIJSSEN, geb. Zwolle 31-01-1851, landbouwer (1878, 1908, 1923), zonder beroep (1940), ovl. Avereest 29-02-1940, zoon van Hermannus Thijssen en Hendrikien Zwakenberg, wedn. van Gerrigjen van den Belt.

 

Hendrik Thijssen tr. Zwollerkerspel 07-11-1878 Gerrigjen van den Belt, geb. Berkum Brinkhoek (gem. Zwollerkerspel) 17-06-1851, zonder beroep (1902), ovl. Voorst (gem. Zwollerkerspel) 01-05-1902, dochter van Wessel van den Belt en Marrigjen Zwakenberg.

 

Hendrik Thijssen woont in Zwollerkerspel, Spoolde (1878).

 

BS Zwollerkerspel 07-11-1878: Hendrik Thijssen woont te Spoolde ... in deze gemeente. Gerrigjen van den Belt woont te Voorst … in deze gemeente.

 

Hermannus Thijssen is landbouwer (1843, 1851), kastelein (1878). Hendrikien Zwakenberg is zonder beroep (1851, 1878).

 

Grietje Prins woont in Kampen (1908). Hendrik Thijssen woont in Zwollerkerspel (1908). Het gezin van Grietje Prins en Hendrik Thijssen woont in Stad Ommen (1922). Hendrik Thijssen woont in Avereest (1940). [18]

 

Hendrik Thijssen hertr. Nieuwleusen 09-05-1923 Grietje Seine, geb. Nieuwleusen 08-08-1868, zonder beroep (1923), ovl. Avereest 24-08-1956, dochter van Willem Seine en Gezina Pander, wed. van Jannes Seine.

 

 

Xk AALTJE PRINS (van IXb), geb. Brunnepe (gem. Kampen) 24-10-1860, zonder beroep (1905, 1933), ovl. Genemuiden 25-10-1933, tr. Zwollerkerspel 14-12-1905

 

JAN NEUTEBOOM, geb. Mastenbroek, Oude Wetering Noordeinde (gem. Zwollerkerspel) 09-02-1856, landbouwer (1905), zonder beroep (1934), ovl. Genemuiden 31-08-1934, zoon van Evert Neuteboom en Aaltjen van der Steege.

 

Evert Neuteboom is landbouwer (1855, 1856), zonder beroep (1905). Aaltjen van der Steege is boerin (1855), zonder beroep (1856).

 

Aaltje Prins woont in Kampen (1905). Jan Neuteboom woont in Zwollerkerspel (1905). Het gezin van Aaltje Prins en Jan Neuteboom woont in Genemuiden (1933). Jan Neuteboom woont in Genemuiden (1934). [19]

 

 

Xm HARMPJE PRINS (van IXb), geb. Buitendijks (gem. Kampen) 01-05-1863, zonder beroep (1894, 1896, 1900, 1903, 1936), ovl. Genemuiden 20-02-1936, tr. Genemuiden 08-03-1894

 

DIRK KNOL, geb. Kamperzeedijk (gem. Genemuiden) 26-10-1863, veehouder (1894, 1896, 1900, 1903), landbouwer (1931), zonder beroep (1937), ovl. Genemuiden 29-07-1937, zoon van Hendrik Knol en Hermpje van Spijker.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Hendrik Knol, geb. Kamperzeedijk (gem. Genemuiden) 13-05-1894.

Aaltjen Knol, geb. Kamperzeedijk (gem. Genemuiden) 27-06-1896.

Harmpje Knol, geb. Kamperzeedijk (gem. Genemuiden) 01-04-1900.

Stijntje Knol, geb. Kamperzeedijk (gem. Genemuiden) 31-01-1903.

Egbert Knol, geb. Kamperzeedijk (gem. Genemuiden) 31-01-1903.

 

Hendrik Knol is veehouder (1862, 1863, 1894). Hermpje van Spijker is zonder beroep (1863, 1894).

 

BS Genemuiden 08-03-1894: Dirk Knol overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Genemuiden voor de lichting van 1883 en dat hij vervolgens door den militieraad uithoofde van te zijn eenige wettige zoon van den dienst is vrijgesteld.

 

Harmpje Prins woont in Kampen (1894). Dirk Knol woont in Genemuiden (1894). Het gezin van Harmpje Prins en Dork Knol woont in Genemuiden (1894, 1896, 1900, 1903), vermoedelijk aan de Kamperzeedijk aangezien Hendrik Knol, Aaltjen Knol, Harmpje Knol, Stijntje Knol en Egbert Knol daar zijn geboren, en in Genemuiden (1936). Dirk Knol woont in Genemuiden (1937). [20]

 

 

Xn AALT PRINS (van IXi), geb. Kampen 22-03-1863, directeur eener roomboterfabriek (1905), directeur boterfabriek (1907), directeur eener boterfabriek (1908), zonder beroep (1934, 1942), ovl. ’s-Gravenhage 22-03-1942, tr. Staphorst 18-11-1905

 

FEMMIGJE ROELOFS, geb. Avereest 05-11-1864, zonder beroep (1905, 1907, 1908, 1934, 1942), ovl. ’s-Gravenhage 01-08-1942, dochter van Hendrik Roelofs en Lammigje Haveman.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Geertje Lammina Prins, geb. Staphorst 03-05-1907, volgt XIg.

Hendrik Gerrit Prins, geb. Staphorst 19-12-1908, volgt XIh.

 

Hendrik Roelofs is landbouwer (1859, 1864). Lammigje Haveman is zonder beroep (1864).

 

artikel over een brand in 1910 op het erf van aalt prins in staphorst in algemeen handelsblad 15 oktober 1910

Algemeen Handelsblad, 15-10-1910.

 

Aalt Prins woont in Staphorst (1905). Femmigje Roelofs woont in De Wijk (1905). Het gezin van Aalt Prins en Femmigje Roelofs woont in Staphorst, Bullingersslag 131bis (1907), in Staphorst, Bullingersslag 100bis (1908) en in ’s-Gravenhage (1934, 1942). Femmigje Roelofs woont in ’s-Gravenhage (1942). [21]

 

 

Xo JENNIGJE (JANNIGJE) PRINS (van IXi), geb. Kampen 29-01-1870, zonder beroep (1900, 1901, 1940), ovl. Avereest 05-11-1940, tr. Avereest 30-03-1900

                                                           

JAN MEESTERS, geb. Avereest 19-09-1871, landbouwer (1897, 1900, 1901, 1911, 1947), ovl. Zwolle 29-06-1947, zoon van Roelof Meesters en Albertje Luiten (Albertje Luten), wed. van Aaltje Ottens.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

een levenloos geboren kind, geb. Ommerschans (gem. Stad Ommen) 11-03-1901.

 

Roelof Meesters is landbouwer (1855, 1871, 1900). Albertje Luiten is landbouwster (1855), zonder beroep (1871, 1878).

 

Jan Meesters tr. Avereest 26-03-1897 Aaltje Ottens. Aaltje Ottens is geb. Sappemeer 10-03-1873, zonder beroep (1897, 1899), ovl. Avereest 25-03-1899, dochter van Barteld Ottens en Geertje Hagedooren.

 

BS Avereest 30-03-1900: Jan Meesters overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Avereest voor de lichting van 1891 en dat hij vervolgens door Gedeputeerde Staten uithoofde van gebreken (nr. 190) van den dienst is vrijgesteld.

 

Het nummer 190 verwijst kennelijk naar de bij Koninklijk Besluit van 3 maart 1871 bepaalde keuringseisen voor het geneeskundig onderzoek waarin gebrek 190 is omschreven als a. Ontsteking; b. atropie der gezigtszenuw.

 

Jan Meesters woont in Avereest (1897), in Avereest (1899), vermoedelijk wijk H, nr. 7 aangezien Aaltje Ottens daar is overleden en in Avereest (1900).  Jennigje Prins woont in Stad Ommen (1900). Het gezin van Jennigje Prins en Jan Meesters woont in Stad Ommen (1901), vermoedelijk in Ommerschans, nr. 48 aangezien Jennigje Prins daar is bevallen en in Avereest (1911, 1940). Jan Meesters woont in Avereest (1947). [22]

 

                                              

Xp WILLEM AART PRINS (van IXi), geb. Kampen 18-08-1873, directeur eener boterfabriek (1905, 1912), distributieleider, landbouwer (1920), administrateur (1923), boekhouder op de zuivelfabriek Salland, wethouder (Vrijheidsbond), ovl. Utrecht 16-02-1953, tr. Nieuwleusen 29-06-1905

 

FENNIGJE SCHIPHORST, geb. Nieuwleusen 22-11-1864, zonder beroep (1905, 1909), ovl. Slagharen (gem. Ambt Hardenberg) 16-05-1909, dochter van Marten Schiphorst en Aaltien van Spijker.

 

Marten Schiphorst is gemeente ontvanger (1857, 1864), landbouwer (1909). Aaltien van Spijker is zonder beroep (1864).

 

BS Nieuwleusen 29-06-1905: Willem Aart Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Stad Ommen voor de lichting van 1893 en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den militieraad uithoofde van volbrachten broederdienst van den dienst is vrijgesteld.

 

Willem Aart Prins woont in Nieuwleusen (1901), in Kampen (1901, 1902), in Scholterland (1902, 1903), in Kampen (1903) en in Hasselt (1903, 1905). Fennigje Schiphorst woont te Nieuwleusen (1905). Het gezin van Willem Aart Prins en Fennigje Schiphorst woont in Ambt Hardenberg (1909), vermoedelijk in Slagharen aangezien Fennigje Schiphorst daar is overleden. [23]

 

BS Nieuwleusen 29-06-1905: Fennigje Schiphorst is een dochter van Marten Schiphorst en Aaltien van Spijker beiden overleden.

 

BS Ambt Hardenberg 17-05-1909: Fennigje Schiphorst is een dochter van Marten Schiphorst, landbouwer wonende te Nieuwleusen en Aaltien van Spyker overleden.

 

Willem Aart Prins hertr. Ambt Hardenberg 08-02-1912

                                                                                                                                                               

JANNA WILLEMINA KWANT, geb. Lutten (gem. Ambt Hardenberg) 22-08-1891, zonder beroep (1912, 1923), ovl. 12-09-1978, dochter van Egbert Jan Kwant en Annigje Kollen.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Geertje Prins, geb. Ambt Hardenberg 23-12-1912, volgt XIi.

Egbert Jan Prins, geb. Steenwijkerwold 17-11-1913, zonder beroep (1923), ovl. Stad Hardenberg 05-08-1923.

Gerrit Prins, geb. Ambt Hardenberg 17-07-1917, volgt XIj.

Willem Aart Prins, geb. Avereest 30-09-1920, volgt XIk.

NN (A.?) Prins, geb (?)

 

Egbert Jan Kwant is landbouwer (1885, 1891, 1912). Annigje Kollen is zonder beroep (1912).

 

Willem Aart Prins woont in Ambt Hardenberg (1912). Janna Willemina Kwant woont in Zuidwolde (1912). Het gezin van Willem Aart Prins en Janna Willemina Kwant woont in Ambt Hardenberg (1920), in Avereest, wijk I nr. 121 (1920) en Stad Hardenberg (1923), vermoedelijk aan de Voorstraat aangezien Egbert Jan Prins daar is overleden. [24]

 

Willem Aart Prins en Janna Willemina Kwant zijn Nederlands Hervormd (1920). [25]

 

In een rouwadvertentie van 16-02-1953 staat:

 

“Overleden Willem Aart Prins, 79 jaar.

 

Utrecht                   J.W. Prins-Kwant

 

Amsterdam            G. Koeslag-Prins

                                 J.H.G. Koeslag

 

                                 G. Prins

                                    C. Prins-v.d.  Duyn

 

Utrecht                   W.A. Prins

                                 C.J. Prins-Schrier

 

Amsterdam            A. Prins en verloofde

 

Rijnlaan 188, Utrecht”

 


Uit het Salland’s Volksblad 1953, 20-02-1953, HistorieKamer Hardenberg:

 

Willem Aart Prins overleden

Te Utrecht overleed onze oud-plaatsgenoot de heer W.A. Prins. Hij was een goede bekende in Hardenberg. In de eerste wereldoorlog was hij leider van de distributie. Vele jaren was hij boekhouder op de zuivelfabriek Salland en ook enige jaren wethouder namens de Vrijheidsbond. De heer Prins was een stille en rustige figuur en is kalm en vredig ontslapen.Egbert Jan Prins, Willem Aart Prins en Janna Willemina Kwant zijn begraven op de begraafplaats aan de Bruchterweg in Hardenberg.

 

 

Xq GERRIT PRINS (van IXi), geb. Kampen 06-02-1878, arbeider (1917), landbouwer (1930), melkslijter, landbouwer (1930), ovl. (?), tr.

 

ANNA BERENSMANN, geb. Bodelschwingh (Duitse Rijk) 26-12-1880, zonder beroep (1917, 1930), ovl. (?), dochter van … Berensmann en …

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Gerrit Prins, geb. Bodelschwingh (Duitse Rijk) 13-08-1903, electriciën (1930).

Wilhelm Prins, geb. Bodelschwingh (Duitse Rijk) 01-11-1905, volgt XIm.

Heinrich Prins, geb. Bodelschwingh (Duitse Rijk) 17-05-1908, volgt XIn.

Gertrud Prins, geb. Bodelschwingh (Duitse Rijk) 25-03-1910.

Karl Prins, geb. Bodelschwingh (Duitse Rijk) 05-04-1912.

                   

Het gezin van Gerrit Prins en Anna Berensmann woont in Bodelschwingh (Duitse Rijk), Kösterstrasse 2 (1905), in Avereest, wijk I nr. 143 (1917), in Avereest wijk 1 nr. 210 (1917) en in Avereest, Balkbrug (1930). [26]

 

Gerrit Prins en Anna Berensman zijn Evangelischer Religion (1905). [26a]

                                      

BS Avereest 13-06-1930: Gerrit Prins, broer van Wilhelm Prins, is electriciën en woont te Avereest.

 

 

Xr KLAAS PRINS (van IXi), geb. Stad Ommen 03-04-1882, assistent-directeur stoomzuivelfabriek (1911), assistent-directeur aan een boterfabriek (1911), assistent-directeur aan eene boterfabriek (1911), assistent-directeur boterfabriek (1914), zonder beroep (1952), ovl. Balkbrug (gem. Avereest) 17-03-1952, tr. Avereest 28-04-1911

 

GEESJE SMIT, geb. Pieperij (gem. Zuidwolde DR) 19-01-1885, zonder beroep (1911), ovl. Balkbrug (gem. Avereest) 13-05-1964, dochter van Willem Smit en Zwaantje Veeningen.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Gerrit Willem Prins, geb. Balkbrug (gem. Avereest) 07-04-1914, volgt XIo.

Willem Prins, geb. Avereest 23-01-1919.

 

Willem Smit is landbouwer (1885, 1911). Zwaantje Veeningen is zonder beroep (1885, 1911).

 

BS Avereest 28-04-1911: Klaas Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Stad Ommen voor de lichting van 1902 en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den militieraad uithoofde van broederdienst van den dienst is vrijgesteld.

 

Klaas Prins woont bij zijn zus Jennigje Prins (zie Xo) in Avereest, wijk I, nr. 143 (1910, 1911). Geesje Smit woont in Zuidwolde (1911). Het gezin van Klaas Prins en Geesje Smit woont in Avereest, wijk I nr. 75 (1911-1914), in Avereest, wijk I, nr. 25a (1914-1920) en in Avereest (1952). [27]

 

Klaas Prins en Geesje Smit zijn Nederlands Hervormd (1911). [28]

 

Klaas Prins en Geesje Smit zijn begraven op de Algemene Begraafplaats Balkbrug aan de Oud Avereest 5A in Balkbrug. 

 

 

Xs AALT PRINS (van IXj), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 30-10-1859, arbeider (1886, 1897), brander (1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1898, 1900, 1901, 1909, 1917), sigarenmaker (1891), emailleur (1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1902, 1906, 1912), emaillebrander (1919, 1921, 1923), ovl. Kampen 06-02-1923, tr. Kampen 16-09-1886

 

HENDRIKA VAN WEESEP, geb. Kampen 18-05-1864, linnennaaister (…), zonder beroep (1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1900, 1901, 1912, 1917, 1919, 1920), ovl. Kampen 13-01-1920, dochter van Bernardus van Weesep en Antonia Tappers.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Antonia Prins, geb. Kampen 24-03-1887, volgt XIp.

Willemina Prins, geb. Kampen 10-04-1889, volgt XIq.

Bernardus Prins, geb. Kampen 19-06-1890, ovl. Kampen 12-05-1891.

Bernardus Prins, geb. Kampen 16-05-1892, ovl. Kampen 04-07-1892.

Hendrina Prins, geb. Kampen 12-06-1893, volgt XIr.

Aaltje Prins, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 25-08-1894, ovl. Brunnepe (gem. Kampen) 11-09-1894.

Bernardus Prins, geb. Kampen 14-11-1895, ovl. Kampen 15-11-1895.

Bernardus Gerhardus Prins, geb. Kampen 16-12-1896, ovl. Kampen 10-02-1897.

Willem Prins, geb. Kampen 14-11-1898, ovl. Kampen 28-08-1900.

Gerhardus Prins, geb. Kampen 24-04-1900, volgt XIs.

Lammerdina Prins, geb. Kampen 12-07-1901, ovl. Kampen 03-08-1901.

 

Bernardus van Weesep is kleermaker (1851, 1864), koopman (1881). Antonia Tappers is zonder beroep (1864), winkelierster (1886).

 

BS Kampen 16-09-1886: Aalt Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1879 en dat hij, na te zijn ingeloot, op den 9 Mei 1879 is ingelijfd en uithoofde van geëindigden diensttijd op den 8 Mei 1884 uit den dienst is ontslagen.

 

Aalt Prins en Hendrika van Weesep wonen in Kampen (1886). Het gezin van Aalt Prins en Hendrika van Weesep woont in Kampen, Boven Hofstraat, wijk 1 nr. 216 (1887), in Kampen, Hofstraat, wijk 2 nr. 373 (1888), in Kampen (1888), in Kampen, Hofstraat 10 (1890), in Kampen (1891), vermoedelijk Boven Nieuwstraat 8 aangezien Bernardus Prins daar is overleden, in Kampen, Hofstraat (1892), vermoedelijk Hofstraat 38 aangezien Bernardus Prins daar is overleden, in Kampen, Bovenhofstraat (1893), in Brunnepe (gem. Kampen) (1894), vermoedelijk Brunnepe 555 aangezien Aaltje Prins daar is overleden, in Kampen, Boven Hofstraat (1895), vermoedelijk Boven Hofstraat 38 aangezien Bernardus Prins daar is overleden, in Kampen, Hofstraat (1896), in Kampen, Kerksteeg (1898), in Kampen, Burgwal (1900), vermoedelijk Burgwal 126 aangezien Willem Prins daar is overleden, in Kampen, Burgwal (1901), vermoedelijk Burgwal 126 aangezien Lammerdina Prins daar is overleden, in Kampen (1902, 1906, 1909), in Kampen, Voorstraat 51, in Kampen, Groenestraat 153, in Kampen, Noordweg 142b, in Kampen, Noordweg 146, in Kampen, Burgwal 57, in Kampen, Slagersweg 15 en in Kampen (1912, 1917, 1919, 1920). [29]

 

Kampen 10-02-1901: Aalt Prins (geb. 30-10-1859) krijgt een proces-verbaal omdat hij wordt verdacht van dronkenschap. [30]

 

BS Kampen 09-08-1917: Hendrika van Weesep ondertekent niet de huwelijksakte en verklaart de schrijfkunst niet te verstaan. 

 

Aalt Prins hertr. Kampen 17-11-1921

 

BERENDJE SCHINKEL, geb. Grafhorst 04-02-1867, zonder beroep (1887, 1921, 1924, 1949), ovl. Kampen 04-02-1949, dochter van Adolf Schinkel en Bartje Sijbrand (Batje Sijbrands), wed. van Hendrik Koster.

 

Adolf Schinkel is daghuurder (1855, 1867). Bartje Sijbrand is boerenwerkster (1855), zonder beroep (1867).

 

Berendje Schinkel tr. Kampen 11-08-1887 Hendrik Koster. Hendrik Koster is geb. Kampen 28-11-1861, sigarenmaker (1887, 1915), ovl. Kampen 30-08-1915, zoon van Peter Koster en Engeltje Spaan.

 

Aalt Prins en Berendje Schinkel wonen in Kampen (1921). Aalt Prins woont in Kampen (1923). [31]

 

Berendje Schinkel hertr. Kampen 18-09-1924 Hein ten Have. Hein ten Have is geb. Elburg 20-12-1867, gemeentearbeider (1924), zonder beroep (1941), ovl. Zwolle 29-10-1941, zoon van Hendrikus Bartes ten Have en Gerrigje Vos, wedn. van Harmpje van der Stege.

 

 

Xt GEERTJE PRINS (van IXj), geb. Genemuiden 16-04-1861, dienstbode (1881), zonder beroep (1882, 1884, 1886, 1888, 1890, 1891, 1893, 1894, 1895, 1897, 1901, 1904, 1909, 1942, 1948), ovl. IJsselmuiden 29-03-1948, tr. IJsselmuiden 26-11-1881

 

HENDRIK SCHINKEL, geb. Grafhorst 25-08-1858, rietdekker (1881, 1882, 1883, 1884, 1886, 1888, 1890, 1891, 1894, 1895, 1897, 1901, 1902, 1904, 1908, 1909, 1911, 1913, 1915, 1927), riedekker (1893), zonder beroep (1942), ovl. IJsselmuiden 22-01-1942, zoon van Adolf Schinkel en Hendrikje Klooster.

                      

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Hendrik Schinkel, geb. IJsselmuiden 13-05-1882.

Hendrina Schinkel, geb. IJsselmuiden 14-08-1884.

Aaltje Schinkel, geb. IJsselmuiden 30-09-1886.

Willemina Schinkel, geb. IJsselmuiden 30-07-1888.

Adolf Schinkel, geb. IJsselmuiden 26-06-1890

Hendrikje Schinkel, geb. IJsselmuiden 09-09-1891.

een levenloos geboren dochter, geb. IJsselmuiden 09-03-1893.

Hendrikje Schinkel, geb. IJsselmuiden 21-06-1895.

Adolf Schinkel, geb. IJsselmuiden 01-07-1897.

Christina Schinkel, geb. IJsselmuiden 26-08-1901.

Willem Schinkel, geb. IJsselmuiden 13-11-1904.

 

Adolf Schinkel is rietdekker (1855, 1858, 1871). Hendrikje Klooster is dienstmeid (1855), zonder beroep (1858, 1881).

 

BS IJsselmuiden 26-11-1881: Hendrik Schinkel overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente IJsselmuiden voor de lichting van 1878 en dat hij, na te zijn ingeloot, op den 10 Mei 1878 is ingelijfd en nog is dienende.

 

BS IJsselmuiden 26-11-1881: De Majoor Ingenieur, Commandant van het Korps Genietroepen verleent ingevolge aanschrijving van het Ministerie van Oorlog van den 27en December 1861 No. 54 B, en in uitvoering van Art. 128 der Wet op de Nationale Militie van 19 Augustus 1861, (Staatsblad No. 72), aan Hendrik Schinkel, milicien der lichting 1878 van zijn onderhebbend Korps vergunning tot het aangaan van een HUWELIJK, welk huwelijk genoemden milicien niet zal kunnen ontheffen van eenige verplichting ten aanzien van de Wet op de Nationale Militie. Utrecht, den 2 November 1881. De Majoor voornoemd.

 

oude foto van ijsselmuiden, gezicht op de dorpskerk vanaf de baan, waar geertje prins en hendrik schinkel woonde

Foto. IJsselmuiden, gezicht op de Dorpskerk vanaf de Baan.

 

BS IJsselmuiden 26-11-1881: De stiefvader van Hendrik Schinkel, Willem Visscher, oud vier en vijftig jaren, groenboer, wonende te IJsselmuiden, is getuige bij het huwelijk.

 

Geertje Prins woont in Kampen (1881). Hendrik Schinkel woont in IJsselmuiden (1881). Het gezin van Geertje Prins en Hendrik Schinkel woont in IJsselmuiden (1882, 1884, 1886), vermoedelijk wijk 1 nr. 27 aangezien Hendrik Schinkel, Hendrina Schinkel en Aaltje Schinkel daar zijn geboren, in IJsselmuiden (1883), in IJsselmuiden (1888), vermoedelijk wijk 1 nr. 75 aangezien Willemina Schinkel daar is geboren, in IJsselmuiden (1890), vermoedelijk wijk 1 nr. 44 aangezien Adolf Schinkel daar is geboren, in IJsselmuiden (1891), vermoedelijk wijk 1 nr. 16 aangezien Hendrikje Schinkel daar is geboren, in IJsselmuiden (1893, 1894, 1895), vermoedelijk wijk 1 nr. 176 aangezien Geertje Prins daar is bevallen van een levenloze dochter, Hendrikje Schinkel daar is overleden en Hendrikje Schinkel daar is geboren, in IJsselmuiden (1897, 1901, 1904), vermoedelijk wijk 1 nr. 205 aangezien Adolf Schinkel, Christina Schinkel en Willem Schinkel daar zijn geboren, in IJsselmuiden (1902), in IJsselmuiden (1909), vermoedelijk wijk 1 nr. 11 aangezien Christina Schinkel daar is overleden en in Kampen (1942). Geertje Prins woont in IJsselmuiden (1948). [32]

 

 

Xu JOHANNA PRINS (van IXj), geb. IJsselmuiden 14-02-1863, dienstbode (1883), zonder beroep (1883, 1884, 1885, 1888, 1889, 1935), ovl. IJsselmuiden 23-04-1935, tr. Kampen 04-05-1883

 

KLAAS BERGMAN, geb. Hasselt 12-08-1856, boerenknecht (1883), arbeider (1883, 1884), ovl. Hasselt 22-12-1884, zoon van Klaas Bergman en Jantje Kooiker.

                                               

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Jantje Bergman, geb. Hasselt 07-12-1883.

Klaas Bergman, geb. Kampen 30-04-1885.

 

Klaas Bergman is boerenknecht (1852), arbeider (1856, 1883, 1884). Jantje Kooiker is boerenmeid (1852), zonder beroep (1856, 1883, 1884).

 

BS Kampen 04-05-1883: Klaas Bergman overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Hasselt voor de lichting van 1876 en dat hij, na te zijn ingeloot, op den 9 Mei 1876 is ingelijfd, en uithoofde van geeindigden diensttijd op den 8 Mei 1881 uit den dienst is ontslagen.

 

Johanna Prins woont in Kampen (1883). Klaas Bergman woont in IJsselmuiden (1883). Het gezin van Johanna Prins en Klaas Bergman woont in Hasselt, Achterbaan, wijk D nr. 32 (1883) en in Hasselt (1884), vermoedelijk, Achterbaan, wijk D nr. 32 aangezien Klaas Bergman daar is overleden. Johanna Prins woont in Kampen, Buiten Hofstraat, wijk 4 nr. 376 (1885). [33]

 

Johanna Prins hertr. Kampen 24-05-1888

 

GEERT RAP, geb. Assen 10-10-1856, kleermaker (1877, 1886, 1888, 1889), zonder beroep (1936), ovl. Assen 04-12-1936, zoon van Christina Rap en NN NN, wedn. van Catharina Biemholt respectievelijk Anna Mulder.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Willem Rap, geb. Kampen 02-02-1889.

 

Christina Rap is arbeidster (1856), kraamster (1857), zonder beroep (1888).

 

BS Assen 10-10-1856: Jan Hendrik Prinsen oud negenentwintig jaar, arbeider van beroep, woonachtig te Assen in de gemeente Assen verklaart dat Christina Rap arbeidster oud zeven en dertig jaar, woonachtig te Groningen Vrydag den tienden October Jongstleden des avonds te tien uren, ten huize van hem aangever aan de Beilerweg No. 217 van Wyk B der Gemeente Assen in zijne tegenwoordigheid bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij den voornaam gaf van Geert.

 

BS Assen 25-05-1857: Christina Rap woont te Assen. Zij is kraamster. Zij erkent Geert Rap als haar kind.

 

Geert Rap tr. Hoogeveen 17-11-1877 Catharina Biemholt. Catharina Biemholt is geb. De Huizen (gem. Hoogeveen) 16-09-1856, zonder beroep (1877, 1884), ovl. Avereest 14-04-1884, dochter van Hendrik Biemholt en Jansje Linde.

 

BS Hoogeveen 17-11-1877: Geert Rap is een natuurlijke erkende zoon van wijlen Christina Rap. Voogd van Geert Rap is Samson Godfried Hijmans. Toeziend voogd is George Pieter Jacob de Vries.

 

Geert Rap hertr. Wanneperveen 27-11-1886 Anna Mulder. Anna Mulder is geb. Staphorst 18-02-1861, zonder beroep (1886), ovl. Wanneperveen 18-09-1887, dochter van Gerard Mulder en Geesje van der Vegt.

 

BS Wanneperveen 18-09-1887: Anna Mulder woont te Hasselt. Zij is ovl. Wanneperveen 18-09-1887 in het huis staande in deze gemeente.

 

Johanna Prins woont in Kampen (1888), in Hasselt (1888), in Kampen (1888). Geert Rap woont in Hasselt (1888). Het gezin van Johanna Prins en Geert Rap woont in Hasselt (1889). [34]

 

BR Kampen 22-05-1905: Johanna Prins ingeschreven, komende van Amsterdam.

 

Het huwelijk tussen Johanna Prins en Geert Rap is ontbonden Zwolle 02-01-1907 krachtens vonnis van de rechtbank, ingeschreven BS Kampen 18-06-1907.

 

BR Kampen 25-08-1930: Johanna Prins vertrekt naar Hilversum, Frans Halslaan 51.

 

BS IJsselmuiden 24-04-1935: Johanna Prins woont te Hilvlisum. Zij is gescheiden echtgenoote van Rap, Geert. Johanna Prins is ovl. IJsselmuiden 23-04-1935 in het huis staande te IJsselmuiden, Wijk twee, nummer zes en veertig.

 

BS Hilversum 06-05-1935: Johanna Prins, geb. IJsselmuiden, 72 jaar, is ovl. IJsselmuiden 23-04-1935, wed. van Klaas Bergman, gescheiden van Geert Rap.

 

BS Assen 07-12-1936: In de overlijdensakte van Geert Rap staat gescheiden echtgenoot van Johanna Prins.

 

 

Xv CHRISTINA GERRITDINA PRINS (van IXj), geb. Kampen 26-01-1873, zonder beroep (1905, 1906, 1949), ovl. Kampen 09-07-1949, tr. Kampen 27-04-1905

 

EVERT VISSCHER, geb. Wilsum 19-06-1868, agent van politie (1905, 1906, 1909), zonder beroep (1946), ovl. Kampen 24-03-1946, zoon van Jan Visscher en Maria Dijk.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Maria Lammerdina Visscher, geb. Kampen 10-05-1906.

 

Jan Visscher is visscher (1854, 1868, 1905). Maria Dijk is boerenwerkster (1854), zonder beroep (1868).

 

BS Kampen 27-04-1905: Evert Visscher overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Wilsum voor de lichting van 1888 en dat hij, na te zijn ingeloot, op den 9 Mei 1888 is ingelijfd en op 8 Mei 1895 uit den dienst is ontslagen, uithoofde van geëindigden diensttijd.

 

Christina Gerritdina Prins woont in Kampen (1899) en in Arnhem (1899). Christina Gerritdina Prins en Evert Visscher wonen in Kampen (1905). Het gezin van Christina Gerritdina Prins en Evert Visscher woont in Kampen (1906), vermoedelijk Herensmitsteeg aangezien Maria Lammerdina Visscher daar is geboren, in Kampen (1909) en in Kampen (1946). Christina Gerritdina Prins woont in Kampen (1949). [35]

 

BS Kampen 27-04-1905: In een bijlage bij de akte betreffende het huwelijk van Christina Gerritdina Prins en Evert Visscher staat abusievelijk dat Christina Gerritdina Prins is geb. Kampen 27-01-1873.

 

Evert Visscher en Christina Gerritdina Prins zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

Xw JANTJE PRINS (van IXj), geb. Kampen 30-08-1876, zonder beroep (1902, 1903, 1909), ovl. Franeker 01-01-1946, tr. Kampen 20-05-1902

 

PIETER IJSBRAND DE VRIES, geb. Franeker 24-04-1877, tuinman (1902, 1903, 1909), ovl. Franeker 16-02-1960, zoon van Nolke de Vries en Gatske Brijker.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Nolke de Vries, geb. Noord Eschmarke (gem. Lonneker) 09-05-1903.

Willem Lambertus de Vries, geb. Noord Eschmarke (gem. Lonneker) 31-08-1909.

Folkert de Vries, geb. Franeker 05-04-1917.

 

Nolke de Vries is tuinknecht (1877), tuinman (1902). Gatske Brijker is zonder beroep (1877, 1902).

 

BS Kampen 20-05-1902: Pieter IJsbrand de Vries overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Franeker voor de lichting van 1897 en dat hij op 26 Maart 1897 is ingelijfd en nog is dienende.

 

Jantje Prins woont in Kampen (1902). Pieter IJsbrand de Vries woont in Enschede (1902). Het gezin van Jantje Prins en Pieter IJsbrand de Vries woont in Lonneker, Noord Eschmarke (1903, 1909). [36]

 

foto van het gezin van jantje prins en pieter ijsbrand de vries

 

Foto. Het gezin van Pieter IJsbrand de Vries (1877-1960) en Jantje Prins (1876-1946), 05-07-1930. Van links naar rechts: Nolke, Jantje Prins, Folkert, Pieter IJsbrand de Vries en Willem.

 

foto van jantje prins

 

Foto. Jantje Prins (1876-1946).

 

foto van jantje prins en pieter ijsbrand de vries in 1943

 

Foto. Jantje Prins (1876-1946) en Pieter IJsbrand de Vries (1877-1960) voor de ingang van de Martinikerk in Franeker bij de gelegenheid van het kerkelijk huwelijk van Folkert de Vries en Boukje Walstra op 30 maart 1943.

 

foto van jantje prins en pieter ijsbrand de vries

 

Foto. Pieter IJsbrand de Vries (1877-1960) en Jantje Prins (1876-1946).

 

Jantje Prins en Pieter IJsbrand de Vries zijn begraven op de Algemene Begraafplaats Franeker aan de Harlingerweg 12 in Franeker.

 

 

Xx GERRIT JAN PRINS (van IXj), geb. Kampen 17-10-1878, timmerman (1905, 1909, 1910, 1912, 1919), aannemer (1934), ovl. 20-11-1967, tr. Kampen 09-09-1909

 

ALIJDA BRUGGINK, geb. Kampen 29-03-1877, zonder beroep (1909, 1910, 1934, 1958), ovl. Kampen 02-12-1958, dochter van Gerrit Bruggink en Geertje Nijhof.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Lammerdina Geertruida Prins, geb. Kampen 28-07-1910, volgt XIt.

Geertje Alijda Prins, geb. Kampen 05-01-1913, volgt XIu.

Willem Prins, geb. Kampen 06-08-1916, volgt XIv.

               

Gerrit Bruggink is sigarenmaker (1876, 1877). Geertje Nijhof is dienstbode (1872), zonder beroep (1877, 1909).

 

BS Kampen 09-09-1909: Gerrit Jan Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1898 en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den militieraad uithoofde van broederdienst van den dienst is vrijgesteld.

 

Gerrit Jan Prins woont in Kampen (1905, 1909). Alijda Bruggink woont in Kampen (1909). Het gezin van Gerrit Jan Prins en Alijda Bruggink woont in Kampen, Hofstraat (1910, 1958) en in Kampen (1912, 1934). [37]

 

 

Xy WILLEM PRINS (van IXj), geb. Kampen 29-01-1891, sergeant (1919), ovl. (?), tr. Kampen 17-04-1919

 

ALIJDA NIJHOF, geb. Kampen 09-01-1890, zonder beroep (1919), ovl. (?), dochter van Gerrit Nijhof en Adrijna Lamberta Bouhuijs.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

een levenloos geboren kind, geb. Kampen 16-11-1919.

Lammerdina Alijda Prins, geb. Kampen 23-03-1921.

Gerrit Prins, geb. Kampen 19-07-1922, volgt XIw.

Willem Prins, Kampen 07-05-1924.

 

Gerrit Nijhof is schoenmaker (1881, 1890, 1892, 1919). Adrijna Lamberta Bouhuijs is dienstbode (1881), zonder beroep (1890, 1892, 1919).

 

Willem Prins woont in Kampen (1918), ’s Gravenhage (1918, 1919). Alijda Nijhof woont in Kampen (1919). Het gezin van Willem Prins en Alijda Nijhof woont in Kampen (1919). [38]

 

 

Xz KLAAS PRINS (van IXj), geb. Kampen 16-02-1892, winkelchef (1919), bode van een ziekenfonds (1950), ovl. Oldebroek 19-12-1950, tr. Kampen 16-10-1919

 

JENNEKE GERRITDINA NIJHOF, geb. Kampen 06-04-1892, zonder beroep (1919), ovl. na 19-12-1950, dochter van Gerrit Nijhof en Adrijna Lamberta Bouhuijs.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Lammerdina Prins, geb. Kampen 08-04-1923.

 

Gerrit Nijhof is schoenmaker (1881, 1890, 1892, 1919). Adrijna Lamberta Bouhuijs is dienstbode (1881), zonder beroep (1890, 1892, 1919).

 

Klaas Prins trouwt met de zus van zijn schoonzus. Anders gezegd: in hetzelfde jaar trouwen twee broers Prins met twee zussen Nijhof.

 

Klaas Prins woont in Kampen (1913), in Meppel (1913), in Velsen (1914), in Kampen (1914, 1915), in Groningen (1915-1919), in Hattem (1919) en in Kampen (1919). Jenneke Gerritdina Nijhof woont in Kampen (1919). Het gezin van Klaas Prins en Jenneke Gerritdina Nijhof woont in Kampen (1919) en in Oldebroek (1929, 1950). [39]

 

Klaas Prins is begr. 23-12-1950 op de nieuwe begraafplaats aan de Stationsweg in Wezep, tweede klasse.

 

 

Xaa AALT PRINS (van IXk), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 14-08-1868, landbouwer (1907, 1909, 1910, 1911, 1918), veehouder (1912), ovl. Kampen 21-01-1918, tr. Kampen 29-09-1910

 

JENNIGJE HOKSBERGEN, geb. Kamperzeedijk (gem. Genemuiden) 28-10-1880, zonder beroep (1910, 1911, 1932), ovl. Kampen 06-03-1932, dochter van Kornelis Hoksbergen en Aaltje van ’t Oever.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Aaltje Prins, geb. Binneneiland (gem. Kampen) 16-07-1911, volgt XIx.

Cornelia Prins, geb. Binneneiland (gem. Kampen) 25-09-1912, volgt XIy.

Jan Prins, geb. Kampen 20-01-1914, volgt XIz.

Kornelis Prins, geb. Kampen 04-10-1915, volgt XIaa.

Stijntje Prins, geb. Kampen 19-01-1917, volgt XIab.

 

Kornelis Hoksbergen is boerenknecht (1880), veehouder (1880), landbouwer (1910). Aaltje van ’t Oever is zonder beroep (1880, 1910). [40]

 

Aalt Prins woont in Kampen (1907, 1910). Jennigje Hoksbergen woont in Genemuiden (1910). Het gezin van Aalt Prins en Jennigje Hoksbergen woont in Kampen (1911, 1912), vermoedelijk Binneneiland aangezien Aaltje Prins en Cornelia Prins daar zijn geboren en in Kampen (1918). Jennigje Hoksbergen woont in Kampen (1932). [41]

 

Aalt Prins pacht op het Kampereiland het erf dat zijn vader eerder pachtte, erf 58, Seveningen, van P1909 tot 21-01-1918 (aanvang pachtperiodes: P1909, P1914). [42]

 

Jennigje Hoksbergen pacht op het Kampereiland erf 58, Seveningen, van 21-01-1918 tot 29-01-1920 (aanvang pachtperiodes: 21-01-1918, P1919). [43]

 

Jennigje Hoksbergen hertr. Kampen 29-01-1920 Jacob Koster. Jacob Koster is geb. Doornspijk 29-01-1920, ovl. Kampen 08-04-1872, zoon van Beert Koster en Aaltje van den Hul.

 

Jacob Koster pacht op Kampereiland erf 58, Seveningen, van 21-09-1920 tot 08-04-1972 (aanvang pachtperiodes: 21-09-1920, P1923, P1927, P1931, P1935, P1939, P1951, P1952, P1954, P1955, P1956, P1957, P1969). [44]

 

Jacob Koster hertr. Kampen 09-05-1944 Cornelia Prins, zijn stiefdochter (de dochter van zijn eerste vrouw), zie XIx.

 

 

Kampen (1925): Het Kamper-Eiland

HET KAMPER-EILAND EN OMGEVING.

Er is zeker geen tweede Gemeente in ons land aan te wijzen die een dergelijk aaneengesloten uitgestrekt landelijk bezit heeft als de Gem. Kampen. In de omgeving domineert dan ook dit Gemeentelijk bezit en maakt, dat in de geheele gemeente Kampen slechts een zeer klein aantal eigenerfde boeren wordt aangetroffen, terwijl zich ook overigens slechts zeer weinig land in handen van particulieren bevindt. In een wijde boog strekken zich deze landerijen uit, Zuidwaarts, Noordwaarts en Westwaarts van de stad, slechts hier en daar onderbroken door een perceel in eigendom bij een particulier. Evenals het ontstaan van de grond zelf, ligt ook de oorsprong van het eigendomsrecht, dat de stad Kampen uitoefent, ver terug in 't grijze verleden. De bodem is geheel van alluvialen oorsprong, ontstaan als ze is door de voortdurende overstroomingen van de zee en den IJssel, welke laatste in zijn watermassa's onafgebroken slib aanvoerde dat hier in de delta langzaam bezonk. Hier en daar ontstonden kleine eilanden die door de voortdurende aanslibbing langzaam grooter werden.
Vrij algemeen wordt aangenomen, dat Kampen als nederzetting dateert van omstreeks 1200. Deze nederzetting vond op een eiland in den mond van den IJssel een geschikte gelegenheid voor de uitoefening van het landbouwbedrijf en de visscherij. Deze gronden, door de zee gevormd en bij hoogen waterstand telkens overstroomd, waren eigendom van den landsheer, die zorgvuldig zich dergelijke gronden voorbehield en zijn aanwasrechten deed gelden. Het landsheerlijk gezag werd uitgeoefend door de bisschoppen van Utrecht, die allengs het oppergezag over geheel Salland verkregen. De toestand was dus oorspronkelijk deze, dat alle gronden in de naaste omgeving van Kampen eigendom waren van Utrechts bisschop, zoomede de schorren en aanwassen in de mond van den IJssel en langs de kust. Deze toestand moet niet bevredigd hebben, vooral niet toen spoedig het vlek Kampen zich begon uit te breiden en de behoefte aan land zich sterker deed gevoelen. Het feit, dat Kampen medegewaard was in de marke van Mastenbroek, kon hierin eenigszins voorzien.
Opmerkelijk is wel het feit, dat schijnbaar in Kampen nimmer gemeenschappelijk grondbezit, in den vorm eener onverdeelde marke, heeft bestaan. Zulks in afwijking met overal elders in Overijsel, waar juist deze oud-Germaansche vorm van grondbezit diep wortel had geschoten. De omgeving behoorde tot de regalia en was dus eigendom van den landsheer. Deze laatste moest echter rekening houden met het zich ontwikkelende vlek Kampen, waar de behoefte aan grond zich steeds sterker deed gevoelen. We zien dan ook dat tusschen 1250 en 1267 (de juiste datum is niet bekend) bisschop Hendrik van Vianden aan de burgerij van Kampen toestaat, de gronden ten zuiden van de stad (de broeken en andere weiden) te gebruiken tegen een jaarlijksche uitkeering van vijf solidi gewone munt. Ook nu ontstonden geen markegronden daar deze concessie niet geschiedde ten behoeve van markegenooten of een bepaalde groep van burgers, doch aan het stadsbestuur.
In 1364 werd de Marke van Mastenbroek verdeeld waarin Kampen voor een aanmerkelijk deel gewaard was, en waarbij Kampen zijn aandeel in die gronden afstond aan bisschop Jan van Arkel in ruil voor de
Kampereilanden met het daartoe behoorende aanwasrecht. In 1364 was dus reeds het landelijk bezit der gemeente zeer uitgebreid. Door aanslibbing is de oppervlakte echter nog aanmerkelijk toegenomen en heeft zoo na eeuwen de vorm aangenomen die het thans bezit.
De landerijen der gemeente liggen als gezegd, in een wijden kring ten Zuiden, Westen en Noorden van de stad. Westelijk van de stad vindt men een 8-tal gemeenschappelijke weiden benevens 25 boerenerven, alsmede complexen los land. Rechts van den IJssel en verder begrensd door 't Ganzendiep, vindt men het eigenlijke Binneneiland, waarvan weer door het Regterdiep de z.g.n. Kattenwaard als een apart eilandje met 4 boerderijen, wordt afgescheiden. De Mandjeswaard met 14 boerderijen ligt ten Noord-Oosten van het Binneneiland en wordt omspoeld door 't Ganzendiep en de Goot, terwijl dan nog aan de rechteroever van de Goot de polder "de Pieper" ligt, welke polder ook grootendeels eigendom is van de Gem. Kampen.
De hoogteligging van den bodem varieert van ongeveer A. P. tot 1 M. + A. P. en hooger, de meeste gronden 0.50 M. + A. P. De bodem is van uitstekende hoedanigheid en bestaat uitsluitend uit kleigrond. Over 't algemeen is de kleigrond niet bijzonder zwaar en daarom dan ook van nature geschikt zoowel voor weiland als voor bouwland. 't Laatste wordt echter weinig gevonden daar de gronden niet voldoende tegen overstrooming beschermd worden. Wel is het geheel met dijken omgeven, doch deze zijn gemiddeld niet hooger dan 2.15 M. + A. P. Voor de zomermaanden is deze bescherming voldoende doch tijdens de wintermaanden bij storm kan het water rijzen tot 3 M. + A. P. en hooger.

De landerijen der Gemeente zouden als volgt kunnen worden ingedeeld: algemeene weiden, erven, losse landerijen, biesvelden en rietland.

De stadsweiden liggen met uitzondering van ééne weide (Seveningen) alle aan den linker oever van den IJssel. Zeer dicht bij de stad liggen de 4 Broekweiden en de Greente, dienende resp. tot weide voor het vee van de Groot- en Buitenburgers, die daarop tegen een door den Raad vast te stellen weidegeld en onder de door dit College te stellen voorwaarden melkvee mogen opslaan.

Iets verder verwijderd liggen nog 3 andere gemeenschappelijke weiden n.l. het Hagenbroek, de Nieuwe Weide en de Melm terwijl op het z.g.n. Binneneiland nog een gemeenschappelijke weide (Seveningen) wordt gevonden. Op deze laatste 4 weiden mogen ook ingezetenen, niet-grootburgers, vee opslaan, zij 't dan tegen een hooger tarief.

De gemeenschappelijke weiden hebben in totaal een oppervlakte van ruim 760 H.A. Wordt in een jaar zeer weinig vee aangeboden dan wordt een gedeelte gehooid. Het beheer berust bij een College van Weidemeesters uit en door den Raad benoemd.
De opslag was over de laatste jaren als volgt:
1920 in totaal 1645 stuks vee.
1921 ,, 1385 ,,
1922 ,, 1926 ,,
1923 ,, 1367 ,,
1924 ,, 1359 ,,
Dit vee was afkomstig van groot-burgers en van ingezetenen. Inwoners uit andere gemeenten mogen geen vee opslaan. In 1924 maakten 117 groot-burgers van hun recht om vee op te slaan gebruik. Het dagelijksch opzicht is opgedragen aan oppassers, die
eveneens voor het regelmatig verslaan moeten zorgdragen. Verder zijn bepaalde weiden uitsluitend bestemd voor melk- en dragend vee, terwijl op andere ook paarden en jong vee worden toegelaten.

De Gemeente Kampen bezit verder in eigendom 98 erven met een totaal oppervlakte van 3628 H.A. Hiervan liggen 25 op den linker- en 73 op den rechter-IJsseloever. De kleinste boerderij is 24,72.30 H.A. groot en de grootste 58.76.55 H.A. Meest voorkomende grootte tusschen 30 en 40 H.A.
De erven worden in 4 groepen telkens voor een tijdperk van 4 achtereenvolgende jaren verpacht, waarbij de zittende pachters telkens in de gelegenheid worden gesteld het erf opnieuw in te huren tegen een huursom die door den Raad wordt vastgesteld, gehoord een Commissie van taxateurs bestaande uit 3 personen. De pachters stellen er doorgaans grooten prijs op, de erven over langere jaren te mogen bemeieren, terwijl de gemeente van haar kant zulks eveneens z.v.m. bevordert. De pachtprijs houdt natuurlijk verband met de kwaliteit van den bodem; de beste perceelen doen f 130.- per H.A. en meer, terwijl de mindere kwaliteit in dezelfde mate minder huur doet.
Vooral in de oorlogsjaren en vlak daarna zijn de pachtsommen aanzienlijk gestegen. Dit moge blijken uit 't volgende staatje, waarin wordt weergegeven de bruto-pachtopbrengst over de jaren 1914 t/m 1924:
1914 f 281.006.-
1915 - 288.514.-
1916 - 293.253.-
1917 - 303.970.-
1918 - 305.162.-
1919 - 355.137.-
1920 - 403.577.-
1921 - 462.146.-
1922 - 496.443.-
1923 - 477.859.-
1924 - 459.491.-

De boerderijen bestaan bijna geheel uit grasland, in 1923 was op de 98 erven in totaal nog 25 H.A. bouwland aanwezig; in de geheele gemeente is 56 H.A. bouwland. Mocht in de toekomst de afsluiting van de Zuiderzee een feit worden, dan zal overwogen kunnen worden, of uitbreiding van de oppervlakte bouwland aanbeveling verdient.
De veehouderij is op de stadserven van groote beteekenis. De gemeente als eigenaresse is mede van oordeel dat aan de veehouderij zoo groot mogelijke uitbreiding moet worden gegeven; voor elk erf is dan ook een minimum beslag vastgesteld, varieerende van 15 tot 37 stuks rundvee boven den 2-jarigen leeftijd. In totaal moeten op de erven gehouden worden minstens 2469 stuks rundvee boven den 2-jarigen leeftijd, doch men mag gerust aannemen dat gemiddeld, het jong-vee meegerekend, wel 4000 stuks rundvee aanwezig zijn.
Sinds de fabriekmatige bereiding van zuivelproducten haar intrede heeft gedaan, heeft de verwerking van de melk tot boter en kaas op de boerderij een einde genomen. De melk wordt thans geleverd aan zuivelfabrieken, waarvan er twee in de stad gevonden worden n.l. een coöperatieve en een particuliere.
Naast de melkwinning is de fokkerij van veel beteekenis. Door middel van een fok- en controlevereeniging tracht men daarin elkander te helpen. Aan de paardenfokkerij wordt weinig gedaan; de schapen- en varkenshouderij is evenmin van veel belang.
Een verdere bron van inkomsten voor het Kampereiland is nog de hooihandel. Het eilander hooi heeft door zijn goede hoedanigheden een zekere roem verworven. Hoewel de hoeveelheid voor de verschillende jaren nogal zeer sterk uiteen kan loopen, zoo mag men die toch wel vaststellen op gemiddeld 4.000.000 K.G. per jaar.
De gemeente heeft door een goed wegennet de aan- en afvoer van producten ten zeerste vergemakkelijkt. Alle boerderijen liggen aan harde wegen, terwijl drie pontveeren toegang geven tot de verschillende deelen van het eiland.
Naast deze 98 erven bezit de gemeente nog c.a. 490 H.A. grasland dat als hooi- of weiland telkens voor een tijdperk van drie jaar publiek wordt verpacht. Deze z.g.n. losse landerijen liggen gedeeltelijk in de polder "de Pieper", gem. Genemuiden, rechts van de Goot en voor een ander deel ten Zuid - Westen en Westen van de stad in het Haatland en de polder "Dronthen".

Langs de West- en Noordkust worden vrij uitgestrekte bies- en rietvelden gevonden. Hier is het dat de IJssel groote hoeveelheden water in zee stort door zijn 4 uitmondingen Keteldiep, Rechterdiep, Ganzendiep en Goot. Een breede strook water voor de kust blijft daardoor zoet en is geschikt voor de groei van biezen en riet. De biesvelden beslaan een oppervlakte van +270 H.A., telkenjare wordt door aanplanting het veld vergroot. De gemeente beoogt met deze aanplanting een tweeledig doel: eerstens vormt de biezencultuur een zelfstandige bron van inkomsten voor de gemeente; zoo bedroeg de opbrengst in de jaren 1922, '23 en '24 resp. f 23055. -, 13015. - en f 23085. -, waartegenover slechts geringe uitgaven staan; doch daarnaast wordt door de biesaanplanting de landaanwinning door aanslibbing ten zeerste in de hand gewerkt. De oppervlakte buitenland neemt jaarlijks toe. Door den Raad is besloten in 1925 75 H.A. in te polderen, Noordwaarts van de Mandjeswaard; meerdere complexen komen binnenkort eveneens voor inpoldering in aanmerking. Heeft de bodem van de biesvelden een bepaalde hoogte bereikt, dan worden de groeivoorwaarden voor de biezen ongunstiger en de biezen beginnen te kwijnen om plaats te maken voor riet. De gemeente heeft daardoor ook nog de beschikking over vrij uitgestrekte rietvelden. De totale oppervlakte bedraagt c.a. 190 H.A. Telken jare wordt 't rietgewas verkocht om in de wintermaanden gesneden te worden. De opbrengst bedroeg over de jaren 1920 t/m 1923 resp. f 3286. -, f 1880. -, f 3602.- en f 2818.-.

Uit vorenstaand blijkt dus wel dat de landelijke eigendommen voor de gemeente van de allergrootste beteekenis zijn. De oppervlakte van alles saam (weiden, erven, losse landerijen enz.) bedraagt c.a. 5338 H.A. De inkomsten die de gemeente hieruit trekt zijn belangrijk; in de oorlogsjaren en vlak daarna zijn deze aanmerkelijk gestegen om in 1922 't hoogtepunt te bereiken, waarna weer een daling is ingetreden. Over 1922 was de netto-opbrenst der eilanden enz.f 597.257. -, en over 1923 bedroeg deze f 536.965.-. In 1922 is van de landelijke bezittingen een zelfstandige dienst gemaakt.
Tenslotte zij er nog op gewezen dat het Kampereiland den natuurliefhebber veel schoons biedt. Mooi zijn in den zomer de uitgestrekte groene weiden met 't grazende vee waartusschen de breede rivieren zich een weg hebben gebaand. De met riet begroeide oevers en kolken geven aan het landschap iets bekoorlijks evenals de hoog op terpen gebouwde boerderijen, waaromheen knotwilgen en ander geboomte, aan de streek een eigenaardig karakter verleenen. Een bezoek aan de bies- en rietvelden is zeer interessant, vooral voor den vogelliefhebber, door de aanwezigheid van talrijke, waaronder weinig elders voorkomende vogelsoorten.

J. Haverkamp

 

 

Xab KLAAS PRINS (van IXk), geb. Kampen 29-06-1874, landbouwer (1908, 1909, 1910, 1911, 1912), veehouder (1933), zonder beroep (1957), ovl. Kampen 02-09-1957, tr. Kampen 14-05-1908

 

AALTJE SELLES, geb. Kamperzeedijk (gem. Genemuiden) 09-09-1876, landbouwster (1908), zonder beroep (1902, 1909, 1911, 1912, 1933, 1947), ovl. Kampen 14-03-1947, dochter van Peter Selles en Mijgje Netjes, wed. van Egbert Jans Stoel.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Aaltje Prins, geb. Binneneiland (gem. Kampen) 21-01-1909, volgt XIac.

Petertje Prins, geb. Binneneiland (gem. Kampen) 18-01-1910, volgt XIad.

Jantje Prins, geb. Binneneiland (gem. Kampen) 21-11-1912, volgt XIae.

Marinus Hendrik Prins, geb. Kampen 26-11-1917, volgt XIaf.

 

Peter Selles is veehouder (1863, 1876), landbouwer (1902), zonder beroep (1909, 1910). Mijgje Netjes is zonder beroep (1876, 1902, 1915).

 

Aaltje Selles tr. Kampen 20-02-1902 Egbert Jans Stoel. Egbert Jans Stoel is geb. 05-02-1873, landbouwer (1902, 1906), ovl. Binneneiland (gem. Kampen) 09-08-1906, zoon van Jan Stoel en Berendjen Post.

 

BS Kampen 14-05-1908: Klaas Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1894 en dat zijn lotnummer, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.

 

Aaltje Selles pacht op het Kampereiland erf 33, het derde erf van de Heultjes, van 09-08-1906 tot 14-05-1908. De man van Aaltje Selles, Egbert Jans Stoel, kreeg erf 33 per P1902 in pacht. [45]

 

Klaas Prins pacht op het Kampereiland erf 33, het derde erf van de Heultjes, van 14-05-1908 tot P1942 (aanvang pachtperiodes: 14-05-1908, P1911, P1916, P1921, P1925, P1929, P1933, P1937). [46]

 

Marinus Hendrik Prins, een zoon van Klaas Prins, pacht erf 33 per P1942, zie XIae.

 

Het gezin van Klaas Prins en Aaltje Selles woont in Kampen (1909, 1910), vermoedelijk Binneneiland aangezien Aaltje Prins en Petertje Prins daar zijn geboren, in Kampen (1910, 1911), in Kampen, vermoedelijk Binneneiland aangezien Jantje Prins daar is geboren (1912) en in Kampen (1933, 1947). Klaas Prins woont in Kampen (1957). [47]

 

Aaltje Selles en Klaas Prins zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

Xac STIJNTJE PRINS (van IXk), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 05-12-1876, zonder beroep (1907, 1951), ovl. Openbaar Lichaam “de Noordoostelijke Polder” 17-09-1951, tr. Kampen 28-02-1907

 

MENSE SELLES, geb. Haatland (gem. Kampen) 19-09-1876, landbouwer (1907, 1910), ovl. Noordoostelijke Polder 11-08-1956, zoon van Jan Selles en Marrigje Plender.

 

Mense Selles pacht op het Kampereiland erf 17, het tweede erf van het Raas, van P1913 tot 01-04-1920 (aanvang pachtperiodes: P1913, P1918). [48]

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Aaltje Selles, geb. Kamperveen 12-09-1910.

Jan Selles, geb. IJsselmuiden ca. …-02-1921.

 

Jan Selles is landbouwer (1869, 1876, 1907). Marrigje Plender is zonder beroep (1876, 1907).

 

BS Kampen 28-02-1907: Mense Selles overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1896 en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den militieraad uithoofde van te kleine gestalte van den dienst is vrijgesteld.

 

Stijntje Prins en Mense Selles wonen in Kampen (1907). Het gezin van Stijntje Prins en Mense Selles woont in Kamperveen (1910), vermoedelijk Wijk B nr. 16 aangezien Aaltje Selles daar is geboren, in Kampen (1951). [49]

 

 

Xad STIJNTJE PRINS (van IXm), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 25-08-1873, zonder beroep (1904, 1905, 1907, 1948), landbouwster (1910, 1914), ovl. Zalk (gem. IJsselmuiden) 23-10-1948, tr. Kampen 11-02-1904

 

HENDRIK VAN BRUGGEN, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 06-05-1872, landbouwer (1904, 1905, 1907, 1910, 1913), ovl. Geldersche dijk (gem. Oldebroek) 08-10-1913, zoon van Jan van Bruggen en Neeltje van Werven.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Jan van Bruggen, geb. Hattemerbroek (gem. Oldebroek) 02-06-1905.

Dirkje van Bruggen, geb. Hattemerbroek (gem. Oldebroek) 16-03-1907.

Hendrik van Bruggen, geb. Geldersche dijk (gem. Oldebroek) 08-01-1910.

 

Jan van Bruggen is landbouwer (1870, 1872, 1904), zonder beroep (1913). Neeltje van Werven is zonder beroep (1872).

 

BS Kampen 11-02-1904: Hendrik van Bruggen overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1892 en dat hij, na te zijn ingeloot, op 11 Mei 1892 is ingelijfd en op 10 Mei 1899 uit den dienst is ontslagen, uithoofde van geëindigden diensttijd.

 

Stijntje Prins en Hendrik van Bruggen wonen in Kampen (1904). Het gezin van Stijntje Prins en Hendrik van Bruggen woont in Oldebroek (1904) en in Oldebroek, Geldersche dijk (1913). [50]

 

foto van stijntje prins (1873-1948)

 

Foto. Stijntje Prins (1873-1948).

 

foto van hendrik van bruggen (1872-1913)

 

Foto. Hendrik van Bruggen (1872-1913).

 

Stijntje Prins hertr. Oldebroek 03-12-1914

 

GERRIT VOS, geb. Oldebroek 20-04-1882, landbouwer (1914), ovl. 15-02-1981, zoon van Lubbertus Vos en Janna Gelderman.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Lubbertus Vos, geb. … 1916.

Johanna Vos, geb. Zalk en Veecaten 22-04-1918.

 

Lubbertus Vos is boerenknecht (1881), daglooner (1882), landbouwer (1914). Janna Gelderman is dienstmeid (1881), dagloonster (1882), landbouwster (1914).

 

Stijntje Prins en Gerrit Vos wonen in Oldebroek (1914). Het gezin van Stijntje Prins en Gerrit Vos woont in IJsselmuiden (1948), vermoedelijk Zalk aangezien Stijntje Prins daar is overleden. [51] Gerrit Vos woont in Zalk aan de Gelderse dijk, in Zalk aan de Lage Landweg en in Zalk aan de Gelderse Kade.

 

foto van stijntje vos, geboren prins, in klederdracht, wonende in zalk

 

Foto. Stijntje Vos-Prins (1873-1948).

 

Stijntje Prins en Gerrit Vos zijn begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Zalkerdijk in Zalk.

 

Foto van het grafmonument op het graf van Stijntje Vos-Prins en Gerrit Vos op de Algemene Begraafplaats 
aan de Zalkerdijk in Zalk.

 

Foto. Grafmonument op het graf van Stijntje Vos-Prins en Gerrit Vos op de Algemene Begraafplaats aan de Zalkerdijk in Zalk.

 

Het grafmonument op het graf van Stijntje Vos-Prins en Gerrit Vos is vermoedelijk in 2014/2015 van het graf verwijderd.

 

 

Xae AALT PRINS (van IXm), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 18-08-1878, landbouwer (1908, 1910, 1911, 1912, 1914, 1916, 1918, 1919), ovl. Den Hulst (gem. Staphorst) 26-10-1919, tr. Kampen 09-01-1908

 

MATJE VAN DE STREEK, geb. Kamperveen 03-12-1878, zonder beroep (1908, 1910, 1911, 1912, 1916), ovl. Den Hulst (gem. Staphorst) 17-11-1916, dochter van Gerrit van de Streek en Gerrigje van de Streek.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Dirkje Prins, geb. Den Hulst (gem. Staphorst) 13-12-1908, volgt XIag.

Gerrigje Prins, geb. Den Hulst (gem. Staphorst) 03-11-1910, volgt XIah.

Jennigje Prins, geb. Den Hulst (gem. Staphorst) 22-11-1911, zonder beroep (1911), ovl. Den Hulst (gem. Staphorst) 01-11-1912.

Gerrit Prins, geb. Den Hulst (gem. Staphorst) 24-12-1912, volgt XIai.

Hendrik Prins, geb. Den Hulst (gem. Staphorst) 27-12-1913, volgt XIaj.

Johannes Prins, geb. Den Hulst (gem. Staphorst) 13-08-1915, volgt XIak.

 

Gerrit van de Streek is landbouwer (1864, 1875, 1878, 1880, 1908, 1916), zonder beroep (1918). Gerrigje van de Streek is zonder beroep (1878, 1880, 1884). Gerrit van de Streek en Gerrigje van de Streek zijn neef en nicht.

 

Matje van de Streek woont in Kamperveen, De Zande (1906). Aalt Prins en Matje van de Streek wonen in Kampen (1908). Het gezin van Aalt Prins en Matje van de Streek woont in Staphorst, den Huls nr. 36 (1908), in Staphorst, den Huls nr. 27 (1908), in Staphorst, den Huls nr. 36 (1910, 1911), in Staphorst (1912), vermoedelijk den Huls nr. 36 aangezien Jennigje Prins daar is overleden, in Staphorst (1914), in Staphorst, Den Hulst (1916). [52]

 

foto van aalt prins, zoon van hendrik prins, geboren op het kampereiland in kampen en getrouwd met matje van de 
streek, later met gerrigje van de streek

 

Foto. Aalt Prins (1878-1919).

 

Kampen 09-01-1908: Aalt Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1898 en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den militieraad uithoofde van het overlijden van zijns broeders plaatsvervanger in diensttijd van den dienst is vrijgesteld. Kennelijk heeft een halfbroer van Aalt Prins een plaatsvervanger gesteld. [53]

 

Zijn signalement luidt:

 

Lengte

: 1 m 827 millimeter

Aangezicht

: ovaal

Voorhoofd

: hoog

Ogen

: blauw

Neus

: gewoon

Mond

: klein

Kin

: rond

Haar

: blond

Wenkbrauwen

: id.

Merkbare tekenen

: -

 

Brief van Aalt Prins aan Matje van de Streek, december 1906. Tevens, met enkele wijzigingen en een aanvulling, gericht aan Gerrigje van de Streek, 31 december 1917.

 

Den Hulst 31 Dec 17

Kampereiland ,

Dec  19[0]16

 

Zielsvriendinne!

Een Hartelijke

Gelukwensch.

om te beginnen

Want zal ‘k U nu weer blij ontmoeten,

verheugd van hart en zin

Dan zal ik naar de [Zande] Kampen moeten

en dat is zoo’n sjouw in ’t begin.

‘k Zal dan mijn wensch

(’t is voor t laatst hoor)

maar op een stuk papier krassen

ge zult me begrijpen

en ‘k hoop dat ‘t U zal passen

aan ‘d andere zijde vindt ge

’t vermeldt

daar

kreupeldicht niet bij zoo’n bloem mag gesteld!

 

Nu [Matje] Gerrigje Uw begin is toch met de Heere Uw God

bevolen, Hem alles, uw leven, ons lot

Te vragen in alles, dat Hij u wil leiden

blijmoedig, geloovig zijn leiding verbeiden.

Te weten, bij wissling, in lief en in leed

bij ’t bedillen, te denken, dat Hij het wel weet.

Op Hem het oog dan weer gerigt,

dan ook zijn tegenheden ligt.

Tevreden te zijn in al wat Hij biedt,

want wat U verlate hij verlaat U toch niet

In den hoop

dat ge dit alles moogt deelen met hem die

ge mint

Waarin hij

zijn blijdschap en vreugde ook mogt

vinden.

Mijn vriendinne,

ook ’t is mijn bede, lang geleden,

nu herhaald

Breng, Getrouwe, mij ter vrouwe

die me mint

Om dan, samen liefste, niet alleen

Hem te dienen

Te genieten, Zijn gemeenschap, weltevree.

 

Nu vereend, maar dan vereenigd,

daar strekt ons verlangen heen

Doe het, Hoorder der gebeen.

[Matje] Zus Lief,

Dan zink ik minnend

liefde winnend

u in den schoot,

Kussen menglend

armen strenglend

tot den dood!

Daaraan denkt in dees stonde

Uw trouwe vriend

met verlangen,!

Dat het U tot vreugde dient

En ge ’t in gezondheid

moogt ontvangen!

Hetwelk doet met liefdesgroet

 

uw ………. Aalt

 

PS Ook voor u, geldt ter vergemakkelijking deze wensch, wel haar zus-

ter, een ander persoon, maar mijne liefde is dezelfde, en zal dit blijven

 

[Tekst] = oorspronkelijke tekst

Tekst    = een met andere inkt geplaatste correctie/aanvulling

 

De onderstaande dichtregels komen uit het gedicht “De Elven”, gedateerd 8 november 1885, uit de gedichtenbundel “Orchideeën” (1886) van Louis Couperus (1863-1923):

 

 

“Zielsvriendinne!”

 

         Van uw tinne

 

                 Liefdes groet!”

 

 

“Voer, ai, trouwe,

 

       Mij ter vrouwe,

 

               Die me mint:”                                   

 

 

“Zink ons, minnend,

 

       Liefde winnend

 

             In den schoot:

 

 Kussen menglend

 

       Armen strenglend

 

             Tot den dood!”

 

 

Aalt Prins heeft deze dichtregels in zijn brief aan Matje en (later) Gerrigje van de Streek opgenomen, zij het met enkele aanpassingen.

 

Op een enveloppe:

 

Deze brief behoort aan

D. Brink-Prins

hij is van mijn Vader

10 – 8 – ‘68

 

Bestemd voor H. Prins J.z.

H. Brink

Beekmanstraat 30

Kampen

 

BS Kampen 27-12-1907: Aalt Prins en Matje van de Streek geven bij de gemeente Kampen hun huwelijk aan.

 

Kampen 30-12-2011: Albertus Johan (Johan) Prins spreekt met Dirkje Kasper (geb. 1917), een nicht van Aalt Prins. Zij vertelt: ‘Aalt-ome wilde de boerderij van Rein de Leeuw (op het Kampereiland) pachten. Die kreeg hij niet. Hij kon niet bereiken wat hij graag wilde.’

 

Het is alleszins voorstelbaar dat Aalt Prins, na het overlijden van zijn vader op 09-07-1907, de pacht van erf 34 zou hebben willen voortzetten. Mogelijk heeft hij daar ook, als enige zoon van Hendrik Prins, geruime tijd op gerekend. Naar wat wij van Dirkje Kasper te weten zijn gekomen had hij de pacht van erf 34 graag gehad. Maar het liep anders. Zijn moeder, Dirkje Veldkamp, heeft de pacht voortgezet voor de resterende duur van vijf jaar. Ongetwijfeld is over het vervolg op de pacht door moeder gesproken en is het Aalt Prins duidelijk geworden dat niet hij maar zijn oudere halfbroer, Reindert de Leeuw, uiteindelijk de pacht zou overnemen.

 

Het overlijden van zijn vader en geen perspectief (meer) op de overname van de boerderij: Aalt Prins had na het verlies van zijn vader een teleurstelling te verwerken. Hij trouwde op 9 januari 1908. Hij kocht een boerderij in Den Hulst onder Staphorst, zeker voor die tijd ver weg van Kampen. Het lijkt erop dat Aalt Prins na zijn vertrek uit Kampen, in juni 1908, in deze omstandigheden berustte. Hij liet op zijn erf aan de Dedemsvaart in Den Hulst een geheel nieuwe boerderij bouwen die gereed kwam in 1916. 

 

Den Hulst was een buurtschap aan de Dedemsvaart:

 

“Den Hulst, ok wal De Hulst (uutspraok vake: Nulst) was een Oaveriesselse buurtschop an de Dedemsvaort, die töt 't noordelijke diel van 't dörp Ni'jlusen uutegruuid is. Daor praot ze nog aal van 'Den Hulst'. Een endtien boaven Den Hulst viej 't gehucht De Punt in de gemiente Stappest; een endtien op 't oosten an lig De Balk in de gemiente Hardenbarg; en naor 't westen hej de Ni'jluseger buurtschop De Meele en 't kruuspunt van de N377 en de A28, De Lichtmis.” [54]

 

“De veurmaolige Dedemsvaort bi'j Den Hulst.

 

Uut begun achttiende ieuw stamt de vermeldings 'in Den Hulst ofte op de Gracht' en 'aan de Grachte in de Oosterhulst' (de grachte is 't in de Plompenkolk uutmondende ofwateringskenaaltien de Beentjesgraven; de Oosterhulst is now een an de N377 geliek lopende weg an de oostkaante van Den Hulst).

 

In de eerste helfte van de neengtiende ieuw wördden veur 't vervoer van törf de Dedemsvaort egraven tussen Asselt en de Vechte bi'j Grambarge. 't Kenaal had acht sluzen, en rond de sluzen en broggen ontstunden dörpen en buurtschoppen. Den Hulst, daoras bi'j 't graven van de Dedemsvaort twaalf huzen stunden, ontwikkelden economische bedrievigheid rondumme de vaort. De opdrachtgever van de Dedemsvaort, Willem Jan baron Van Dedem, schreef oaver zien kenaal:

 

"Reeds in den herfst van dat jaar [1809, toe as ze bi'j Asselt begunden te graven] kwam het pand tot aan de herberg de Ligtmis nagenoeg af. Tot aan de boerschap de Hulst werd de grond afgebragt en in 1811 was het kanaal tot aan het Oosterhuizer veld bevaarbaar, een afstand van ruim vijf uren gaans van Hasselt."

 

Den Hulst lag bi'j sluus drei en d'Ommerdiekerbrogge. Ter hoogte van Den Hulst volgen de Dedemsvaort 't vervallen tracé van de Beentjesgraven ('d'olde grachte').

 

Aj op Den Hulst woonden, dan woonden ie 'an de vaort'. (De plaatse De Vaort nuumt ze vanwegen 't zölfde kenaal 'De Vaort', en aj daor weg komt, woon ie ok 'an De Vaort'.) De zuudkaante van Den Hulst nuumden ze de zaandkaante, umdet daor een zaandpad leup. Langes de vaort kwaamp d'r aordig wat verkeer. Zo volgen de op 't end van de neengtiende eeuw an-elegde tramweg van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij 't kenaal tussen de Lichtmis en Lutten.” [55]

 

De inwoners van Den Hulst spraken een eigen dialect binnen het Noordwest-Overijssels:

 

“Ook gung ik vrogger meerdre maolen

in mien jeugdtied, veur zestig jaor,

mien andacht an Den Hulst bepaol'n.

Dan zag ik veule scheep'n daor

die van De Balk naor Asselt vaar'n.

Den Hulst, weerskaanten van 't kanaal

waor d' uuz'n naost mekaar zich schaarden

het lag apart, 't sprak een eigen taal.” [56]

 

ansichtkaart van ca. 1900 van den hulst aan de dedemsvaart waar aalt prins en matje van de streek woonden

 

Ansichtkaart Den Hulst aan de Dedemsvaart, ca. 1900, verzonden 1905. [57]


Het adres Den Huls 36, waar Aalt Prins en Matje van de Streek in 1908 zijn gaan wonen, lijkt te zijn ontleend aan een vroeg negentiende eeuwse adressering van huiskavels die vermoedelijk tot 1908 niet is gewijzigd. Een eventueel nieuw gevormde kavel werd aangeduid met een bestaand nummer en een toevoeging als –a of –aa.

 

De huiskavel E36 in Den Hulst omvatte eens het perceel waarop het Notarishuis staat, dat ook wel werd genoemd Het huis van de notaris, Notariswoning en Huize Christina. Kennelijk vormde dit perceel eens een eenheid met een later aan de noordoostzijde afgesplitst deel.

 

Ten zuiden van huiskavel E36 lag kavel E37 waarop de School met den Bijbel is gebouwd.


ansichtkaart van ca. 1915 van een notariswoning in den hulst in de buurt van de boerderij waar aalt prins en matje van de streek 
woonden

 

Ansichtkaart Den Hulst, Notariswoning, ca. 1915. In dit pand woonde notaris mr. J. Visscher. [58]

 

Aalt Prins doet in 1914 met zijn stier “Reinder” mee aan een stierenkeuring.

 

aalt prins uit den hulst, stierenkeuring Nieuwleusen 14-04-1914

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 15-04-1914.

 

Waarom noemt Aalt Prins zijn stier “Reinder”?

 

Het lijkt erop dat Aalt de stier heeft vernoemd naar zijn halfbroer, Reindert de Leeuw. Deze Reindert, althans de keuze van Aalts moeder voor Reindert als opvolgend pachter, heeft Aalt in de weg gezeten bij het realiseren van zijn plannen.

 

Aalt had graag, na het overlijden van zijn vader Hendrik Prins in 1907, de pacht voortgezet van erf 34, het eerste erf van de Heultjes op het Kampereiland.

 

Heeft Aalt zijn stier “Reinder” genoemd omdat de gedachte dat hij de baas over “Reinder” was en zijn lot kon bepalen hem plezier deed? Noemde Aalt zijn stier “Reinder” juist vanuit respect voor zijn halfbroer die in 1914 was overleden? Wie zal het zeggen?

 

 

In 1916 fungeert Aalt Prins als bestuurslid van De Coöperatieve vereniging tot bereiding en verkoop van roomboter “Balkbrug”. Samen met andere bestuursleden verschijnt hij op 29-05-1916 voor de notaris om per akte de statuten van de vereniging te wijzigen.

 

aalt prins uit den hulst bestuurslid van de cooperatieve vereniging tot bereiding en verkoop van roomboter
Balkbrug, te Balkbrug gemeente Avereest

 

aalt prins uit den hulst bestuurslid van de cooperatieve vereniging tot bereiding en verkoop van roomboter
Balkbrug, te Balkbrug gemeente Avereest

 

Het begin en einde van de akte van 29-05-1916 inzake de statutenwijziging van De Coöperatieve vereniging tot bereiding en verkoop van roomboter “Balkbrug”. Akten betreffende coöperatieve vereenigingen, 29-05-1916, nr. 4324.

 

 

hotel de munnink in balkbrug ca. 1920 waar aalt prins uit den hulst in 1916 een akte ondertekende

 

Hotel de Munnink in Balkbrug, ca. 1920. In Hotel de Munnik ondertekende Aalt Prins (1878-1919) in 1916 als bestuurslid van De Coöperatieve vereniging tot bereiding en verkoop van roomboter “Balkbrug” een akte inhoudende een statutenwijziging.

 

 

zuivelfabriek Balkbrug, te Balkbrug gemeente Avereest

 

De coöperatieve zuivelfabriek “Balkbrug” aan de Coevorderweg in Balkbrug, ca. 1930/1940.

 

 

Fennigje Kragt was vanaf 1915 enkele jaren dienstmeid in het gezin van Aalt Prins.

 

Fennigje Boerman-Kragt, later Fennigje Dunnewind-Kragt, die dienstmeid was van Aalt Prins en Matje van de 
Streek

 

Foto. Fennigje Boerman-Kragt (1897-1982) met Jan Boerman (1898-1941) en hun gezin. Zij heeft een kind op schoot. Na het overlijden van Jan Boerman huwde zij met Gerrit Dunnewind. [58a]

 

Kampen 1965: Op het zilveren huwelijksfeest van Hendrik Prins en Jennigje van Dijk zijn dia’s getoond over hun beider jeugd. Bij de diapresentatie is een geluidsband ten gehore gebracht waar diverse mensen aan hebben bijgedragen, o.a. zoon Allard Prins die een interview hield met Fennigje Dunnewind-Kragt.

 

Deze geluidsband geeft de volgende informatie:

 

In 1908 zijn Aalt Prins en zijn vrouw verhuisd naar een boerderij in Den Hulst, aan de Dedemsvaart. Daar zijn al hun kinderen geboren.

 

Dienstmeid van de familie Prins was Fenna Kragt. Fenna woonde bij haar ouders, in een woning achter de melkfabriek. Ze woonde daar toen ze nog naar school ging en ook toen Aalt Prins en zijn vrouw de naastgelegen boerderij betrokken. Het gezin Kragt had vanuit hun woning zicht op het land van Aalt Prins.

 

De moeder van Fenna was niet zo sterk. Zij was jaloers op Vrouw Prins die ze op het land kon zien werken. Het was haar was opgevallen dat Vrouw Prins dikke armen had en goed het juk kon dragen. De moeder van Fenna vond de vrouw van Aalt Prins een sterke vrouw.

 

De familie Kragt is enige tijd later verhuisd. Toen Fenna op 18 jarige leeftijd meid werd bij Aalt Prins woonde zij daar niet meer. Fenna kwam in dienst bij Aalt Prins toen zoon Henk anderhalf jaar was. Kennelijk is dat geweest rond juni 1915.

 

Henk wilde graag mee bij het voeren van de kippen en liep graag door plassen. De kinderen, jongens en meisjes, droegen in die tijd tot hun derde jaar een schortje. Op de eerste dag dat Fenna in het gezin kwam werken vroeg Vrouw Prins haar de “schortjes” van de lijn te halen. In plaats daarvan deed Fenna heel wat anders, ze had het verzoek niet begrepen omdat in haar eigen dialect met “schortje” iets anders werd bedoeld.

 

Toen Fenna er pas werkte was Vrouw Prins volgens Fenna “nog wel goed”. Fenna vertelt dat Vrouw Prins later niet zo’n goede gezondheid had. Ze was toen niet sterk van lichaam maar wel altijd bezig met de kinderen. Als het koud was moest Fenna naar het stookhok in het buitenhuis (kennelijk om brandstof te halen).

 

Volgens Fenna had Vrouw Prins een keelaandoening en is zij na de geboorte van haar jongste kind, Johannes, “een klein beetje meer begonnen te hoesten”. De dokter had haar gezegd dat ze moest gorgelen. Vrouw Prins zei daarover “Ik kan haast niet gorgelen”. Fenna zei dan “Ik wou dat ik het voor u kon doen, ik kan zo best gorgelen.” Fenna zei: “Wat moet u toch aldoor hoesten, wat is dat toch naar.” Vrouw Prins had daarop geantwoord: “Mijn vader heeft altijd gehoest en die is oud geworden.” Dat troostte haar aldus Fenna.

 

Fenna heeft Matjes vader, Gerrit van de Streek, ook gekend. Die kwam wel eens op de boerderij werken.

 

De dokter had Matje verboden te werken. Hij had haar gezegd dat ze de meid opdracht moest geven om, bij het aren lezen bijvoorbeeld de grootste oppervlakte te nemen. Matje moest stomen en frisse lucht hebben van de dokter. Hij had gezegd  “als je weer een nieuw huis krijgt en je kunt de vensters open doen, Vrouw Prins, dan was het voor mekaar”.

 

In het voorjaar van 1916, mogelijk mei 1916, verhuisde Aalt Prins met zijn gezin naar boerderij die hij zelf had laten bouwen. De nieuwe boerderij stond een paar honderd meter van de oude boerderij. Gerrigje sliep bij Fenna in het achterhuis, terwijl het dak van de nieuwe boerderij nog niet gedekt was met pannen.

 

Aalt Prins verkocht melk aan huis. ’s Avonds, nadat het werk gedaan was, deed Fenna een schoon schort voor en verkocht ze melk aan “de burgers” die thuiskwamen kwamen en met een emmertje melk gingen halen. Fenna verkocht 20 liter melk per ochtend en avond. De melk kostte toen 3½ tot 4 cent per liter. Er was eens een vrouw die niet zo precies was met betalen. Zij zei dan tegen Aalt Prins “Ik heb net betaald” waarop Aalt had gezegd “Werk het met de meid af want ik weet van niets en ze heeft er ook niets over gezegd.”

 

Fenna vertelt dat Aalt wilde dat ze ’s ochtends koffie zette. Dit werd gedaan in het stookhok. Omdat ze geen wekker had heeft ze eens midden in de nacht koffie gezet, heeft ze deze klaargezet en is ze waarschijnlijk weer in bed gekropen. ’s Ochtends zei Aalt tegen haar: “Je hoeft voortaan geen koffie meer te zetten want die van vanochtend was koud.

 

Fenna heeft naar eigen zeggen een goede tijd gehad bij Aalt Prins op de boerderij. Aalt stopte haar wel eens een kwartje toe na de melkverkoop op zaterdagavond: “Het potje is dit jaar weer aardig aangevuld ” zei hij dan.

 

Volgens Fenna was Dirkje vroeger “druk, keek altijd op de klok”. Zij wilde al eten als haar vader er nog niet was. Daar maakte ze eens een opmerking over: “Als het eten klaar is, is vader er niet en als het nog niet klaar is zegt vader “Komt dat eten nog een keer klaar?””.

 

Zolang Fenna bij de familie Prins werkte had Henk een jurkje aan. Dit was voor kinderen tot en met drie jaar normaal.

 

Fenna zat er eens bij toen Matje zei dat ze niet goed tegen de lucht van nieuwe kranten kon (op de geluidsband beaamt de man van Fenna dat een verse krant vroeger een aparte, nare lucht had). Fenna zei dat zij haar toen een beker melk heeft gegeven en heeft gezegd “Je moet ook nog deze beker melk opdrinken Matje.” Matje gaf toen als antwoord: “Dan moet ik het er maar doorgooien”. Fenna zegt dat deze woorden haar zo goed zijn bijgebleven omdat ze het allemaal zo naar vond.

 

Op het laatst van haar ziekte lag Matje in bed. Volgens Fenna zei ze aldoor “Och Heere, kom haastig.” Fenna zei dat ze dat haast niet kon aanhoren. Vrouw Prins “was zo benauwd”. Fenna zei dat nadat Johannes geboren is, de ziekte is verergerd. Ze is nog een keer “in de koetsewagen” naar Zwolle geweest, naar dokter Van de Plaats (?). Matje kreeg van deze dokter grote flessen om te gorgelen of om in te nemen, dat wist Fenna niet meer.

 

Fenna wist “nog goed” dat Matje van de Streek overleed: “Toen kwam ik er iedere keer wel. Ik was zo naar en uw vader was ook zo naar, hè, ontzettend. Altijd zo bedroefd was hij. Als je moet scheiden kan dat pijn doen, hoor.

 

In de zomer (van 1918?) heeft Aalt Prins een arbeider in dienst gehad, Ad van Houten. Fenna zegt dat zij een hekel aan hem had. Vlak voordat Fenna wegging uit het gezin droeg Gerrit geen jurkje meer maar een broekje. Dirkje was toen net naar de school gegaan die mede door haar vader is opgericht en Gerrigje ging nog niet naar school.

 

Fenna vertelt dat mevrouw Veldkamp, kennelijk een plaatsgenote, had gezegd “Als je toch niet meer bij Prins werkt dan kun je wel bij mij komen, een paar dagen helpen.” Maar de oma van Fenna was bij hen komen inwonen en die was hulpbehoevend en Fenna bleef zodoende thuis.

 

[…]

 

Volgens Fenna had Aalt altijd zo’n hoop gehad dat zijn vrouw weer beter zou worden.

 

foto van aalt prins, zoon van hendrik prins, geboren op het kampereiland in kampen, en zijn eerste vrouw matje van 
de streek

 

Foto. Matje Prins-van de Streek (1878-1916) en Aalt Prins (1878-1919).

 

 

Op of na 31-08-1917 verneemt Aalt Prins dat de gemeente Zwolle bij openbare inschrijving voor twaalf jaar een boerenerf in Stadsbroek wil verpachten. Dit weten wij omdat Aalt Prins uit Den Hulst één van de inschrijvers is.

 

Vermoedelijk heeft Aalt Prins, als de pacht aan hem was gegund, al zijn bezit in Den Hulst willen verkopen, waaronder zijn nieuwe boerderij. Aalt Prins, weduwnaar met vijf jonge kinderen, zag kennelijk voor zijn gezin en zichzelf geen toekomst in Den Hulst. Hij zag een betere toekomst in het Zwolse Stadsbroek. Speelde misschien een rol dat Matjes zus Gerrigje als partner in beeld was en dat zij minder ver van haar (schoon)familie wilde wonen?

 

advertentie verpachting boerenerf stadsbroek zwolle 31-08-1917

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 31-08-1917.

 

Stadsbroek is een buurt in Zwolle, gelegen ten westen van de Hasselterdijk en het Zwarte Water. Stadsbroek werd eerst voornamelijk als gemeenschappelijke weidegrond gebruikt. Later zijn de in Stadsbroek gelegen gemeentelanderijen verpacht.

 

situering stadsbroek, onderdeel van stadshagen, zwolle

 

Stadsbroek in Zwolle op een door Google Maps in 2017 getoonde satellietfoto.

 

Aalt Prins doet een bod van Fl. 1.726 per jaar op de pacht van het boerenerf in Stadsbroek. Het bod van Aalt Prins was lang niet het hoogste bod.

 

advertentie gunning boerenerf stadsbroek zwolle 22-09-1917

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 22-09-1917.

 

Op 31 december 1917 vraagt Aalt Prins per brief Matjes zus Gerrigje van de Streek ten huwelijk.

 

Aalt Prins hertr. Kampen 07-02-1918

 

GERRIGJE VAN DE STREEK, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 24-01-1880, zonder beroep (1918, 1957), ovl. Kampen 28-10-1957, dochter van Gerrit van de Streek en Gerrigje van de Streek.

 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

 

Gerrit van de Streek is landbouwer (1864, 1875, 1878, 1880, 1908, 1916), zonder beroep (1918). Gerrigje van de Streek is zonder beroep (1878, 1880, 1884). Gerrit van de Streek en Gerrigje van de Streek zijn neef en nicht.

 

Aalt Prins woont in Staphorst (1918). Gerrigje van de Streek woont in Kampen (1918). Het gezin van Aalt Prins en Gerrigje van de Streek woont in Staphorst. Gerrigje van de Streek woont in Kampen, 3e Ebbingestraat 40 (1919) en in Kampen (1957). [59]

 

Aalt Prins en Gerrigje van de Streek zijn aanverwant in de tweede graad. Het overlijden van Matje van de Streek heeft daar niets aan veranderd. De aangehuwde aanverwantschap werd (wordt) immers niet opgeheven door ontbinding van het huwelijk.

 

Voor het huwelijk tussen Aalt Prins en de jongere zuster van zijn eerste vrouw is bij Koninklijk Besluit van 14-01-1918 dispensatie verleend.

 

Ondertrouwkaart van Aalt Prins en Gerrigje van de Streek uit Kampen, 23-01-1918.

 

Ondertrouwkaart van Aalt Prins en Gerrigje van de Streek, 23-01-1918.

 

De spelling Van der Streek is op de ondertrouwkaart van Aalt Prins en Gerrigje van de Streek kennelijk onjuist, althans niet volgens de spelling in diverse akten van de Burgerlijke Stand, waaronder haar geboorteakte. 

 

foto van gerrigje van de streek, 1880-1957, tweede vrouw van aalt prins, geboren op het kampereiland in kampen

 

Foto. Gerrigje Prins-van de Streek (1880-1957). De foto is gemaakt door foto-atelier Eska in Kampen.

 

foto van gerrigje van de streek, 1880-1957, tweede vrouw van aalt prins, geboren op het kampereiland in kampen

 

Foto. Gerrigje Prins-van de Streek (1880-1957) op een bankje in de binnentuin van het Boven-Gasthuis tussen de Burgwal en Boven Nieuwstraat in Kampen.

 

foto van gerrigje van de streek, 1880-1957, tweede vrouw van aalt prins, geboren op het kampereiland in kampen

 

Foto. Gerrigje Prins-van de Streek (1880-1957).

 

[…]

 

Aalt Prins overlijdt op 26-10-1919 in zijn boerderij in Den Hulst.

 

Zwolle 06-11-1919: o.a. Gerrigje van de Streek zendt een verzoek aan de Arrondissementsrechtbank te Zwolle om toestemming te verlenen het bezit in Den Hulst te verkopen.

 

Het bezit is door notaris mr. J. Visscher te Nieuwleusen omschreven als:

 

de kadastrale nummers ”V, 6635, 6296, 6637, 7204, 7207, 7237, 7246, 7203, 5377, 5379, 7242, 7244 en sectie F nrs. 1174 – 1347 bestaande uit huizen met schuren en erven, gras- en bouwland en heidegrond, gelegen in den Hulst te samen groot 15 Ha, 45 Are en 80 cA.

 

Over de waarde wordt gesteld dat

 

genoemde goederen een waarde hebben van Fl. 25.000,- terwijl de verdere bestanddeelen van de huwelijksgemeenschappen en nalatenschappen bestaan uit losse goederen ter waarde van Fl. 7.000,- en contanten +  Fl. 600, benevens een bedrag van Fl. 17.375,- aan schulden.“

 

De Officier van Justitie, Bijleveld, concludeert tot toewijzing. [60]

 

verkoping van twee boerenplaatsen in Den Hulst door erven Aalt Prins 09-12-1919

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 27-11-1919.

 

verkoping van boerenvoortvaring en huisraad door de erven Aalt Prins in Den Hulst 11-12-1919
verkoping van boerenvoortvaring en huisraad door de erven Aalt Prins in Den Hulst 11-12-1919

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 17-12-1919. Gelet op de aankondiging is mogelijk de vermelde publicatiedatum niet juist.

 

De veiling van de goederen heeft plaats in twee rondes, bij opbod en afslag. Op 25-11-1919 werd ingezet. De eindveiling van de huiskavel heeft plaats op 09-12-1919. [61]

 

De veilingmeester begint met een laag bod of hij vraagt om een startbod, vervolgens wordt met (meestal) een vast bedrag opgeboden totdat niet hoger wordt geboden. Het hoogste bod wordt de inzet genoemd. Daarna heeft de afslag plaats: de veilingmeester bepaalt nu een aanmerkelijk hogere prijs dan de inzet en laat deze steeds zakken tot iemand, voordat het bedrag van de inzet wordt bereikt, "MIJN" roept, dat is dan de koper.

 

Deering New Ideal One-Horse Mower, de nieuwe grasmachine van Aalt Prins (1878-1919)

 

De erven Aalt Prins lieten bij de verkoop van de boerderij een “nieuwe grasmachine (Deering Ideal)” veilen. Aangezien Aalt Prins vermoedelijk niet meer dan één paard had kan het gaan om een One-Horse-maaier. Op de afbeelding een Deering “New Ideal” Mower als gepubliceerd in een catalogus van de International Harvester Company uit Chicago, U.S.A. (1917).

 

Landbouwer H.B. Veldkamp, een pachter of huurder van Aalt Prins, bewoont in 1917 een huis en erf met tuin, grasland en bouwland met houtwal. Mogelijk bewoont hij de oude boerderij waar Aalt en zijn gezin in 1916 uit zijn getrokken. Na het overlijden van Aalt in 1919 en na de veiling en gunning zou Veldkamp te maken krijgen met een nieuwe verpachter of verhuurder. Zover kwam het niet. 

 

Op 20-11-1919 maakt notaris Visscher in een advertentie bekend dat hij over een week ten huize van H.B. Veldkamp “de geheele boerenvoortvaring” en de huisraad zou veilen, dit wegens het vertrek van Veldkamp naar Amerika. Ook al is de reden van vertrek niet bekend, uit de veiling kan worden opgemaakt dat Veldkamp dacht in Den Hulst niet te kunnen bereiken wat hij voor ogen had.

 

 

Op 31-12-1919 laat Gerrigje Prins-van de Streek zich, samen met haar vijf stiefkinderen, inschrijven in het bevolkingsregister van Kampen op het adres 3e Ebbingestraat 40, waar haar vader Gerrit van de Streek (1837-1924) woonde, samen met Johanna Westerhof (1843-1925), zijn derde vrouw. Vier van de vijf kinderen worden op diezelfde dag bij andere gezinnen ingeschreven. [61a]

 

Op de geluidsband ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van Hendrik Prins en Jennie van Dijk (zie hiervoor) vertelt hun zoon Allard Prins over de periode na het overlijden van vader Aalt Prins. Gerrigje Prins-van de Streek kon niet voor alle vijf kinderen blijven zorgen. Zij ontfermde zich over Hendrik. Dirkje en Johannes gingen naar familie van vaderszijde, Gerrigje en Gerrit naar familie van moederszijde.

 

Dirkje Prins (11 jaar) en Johannes Prins (4 jaar) zijn op 31-12-1919 ondergebracht in het gezin van Dries van Dijk (1870-1951), “ome Dries”, een veehouder op het Kampereiland. Volgens een mondelinge overlevering moest Johannes Prins op last van de Kinderbescherming in hetzelfde gezin worden opgenomen als zijn oudste zus, dit om een binding met zijn afkomst te behouden en de kans op problemen bij de ontwikkeling van zijn identiteit te verkleinen. Met “Kinderbescherming” zal een voogdijraad zijn bedoeld. Voogdijraden zijn in 1905 opgericht om uitvoering te geven aan de kinderwetten van 1901. Zij waren de voorlopers van de Raad voor de Kinderbescherming.

 

Dries van Dijk was in 1893 getrouwd met Jennigje de Leeuw (1866-1945), “tante Jennie”, een halfzus van Aalt Prins, een dochter van Hendrik de Leeuw en Dirkje Veldkamp, zie IXm. Dries van Dijk was dus een halve aangetrouwde oom van Dirkje en Johannes Prins. [61b] Dries van Dijk en Jennigje van Dijk-de Leeuw woonden op erf 95 op het Kampereiland. De pacht van dit erf is per P1927 voortgezet door hun zoon Wiechert van Dijk (1898-1961). [62]

 

foto van Dries van Dijk (1870-1951) en Jennigje de Leeuw (1866-1945) uit Kampen

 

Foto. Dries van Dijk (1870-1951) en Jennigje de Leeuw (1866-1945).

 

foto van Dries van Dijk (1870-1951) en Wiechert van Dijk (1898-1961) uit Kampen

 

Foto. Dries van Dijk (1870-1951) hanteert de hark en zijn zoon Wiechert van Dijk (1898-1961) hanteert de vork bij het hooien, ca. 1920.

 

Dirkje Prins woont bij Wiechert van Dijk tot aan de start van haar opleiding tot wijkverpleegkundige waarvoor zij op 14-06-1933 verhuisde naar Stichting ’s Heerenloo in Ermelo. Vermoedelijk toen ome Dries en tante Jennie in Kampen aan de Burgwal 63 zijn gaan wonen verhuisde Johannes Prins met hen mee. Vóór 31-12-1937 ging hij bij hen uit huis. Hij trok in bij Gerrigje Prins-van de Streek, zijn stiefmoeder, die -samen met zijn broer Hendrik- in Kampen woonde aan de 2e Ebbingestraat  17. [62a]

 

Gerrigje Prins (9 jaar) is op 31-12-1919 ondergebracht bij het echtpaar Jan van de Streek (1868-1921) en Martje Nies (1867-1942). Jan van de Streek was haar halfoom, een halfbroer van haar moeder. Hij en/of zijn vrouw woonde tussen 1910 en 1937 in Kampen aan respectievelijk de Sint Nicolaasdijk 5, Boven Nieuwstraat 94 en Groenestraat 88. [62b]

 

Jan van de Streek overleed op 28-04-1921 waarna Gerrigje Prins tijdelijk is opgenomen in het gezin van ome Dries, herenigd met haar zus Dirkje en broer Johannes Prins. Hooguit een paar maanden woonde zij daar. Op 09-08-1921 is Gerrigje Prins opgenomen in het gezin van P. Leeffers in Wilsum.

 

Luch Peele Leeffers (1888-1963) was getrouwd met Dirkje van Dijk (1896-1967), een dochter van ome Dries. Luch Peele Leeffers was een aangetrouwde halve neef van Gerrigje Prins. Gerrigje Prins woonde bijna negen maanden in Wilsum. Rond 01-05-1922 verhuisde zij met het gezin van Luch Peele Leeffers mee naar erf 40 op het Kampereiland. Luch Peele Leeffers pacht erf 40 van 01-05-1922 tot P1954. [62c]

 

Uiteindelijk is Gerrigje Prins ondergebracht in het gezin van Ebele Bosma (1899-1963) en Anna de Vrieze (1899-2001). Ebele Bosma pacht erf 36 op het Kampereiland van P1926 tot P1962. [62d]

 

[…]

 

Gerrit Prins (7 jaar) werd op 31-12-1919 ondergebracht bij zijn halftante Hendrikje van Werven-van de Streek (1865-1963), een halfzus van zijn moeder. Zij was kort daarvoor weduwe geworden. Haar man, Willem Aart van Werven (1858-1919), huistimmerman, is ovl. Kampen 20-10-1919. Het gezin van Hendrikje van Werven-van de Streek woonde in Kampen aan de Dorpsstraat 1. Gerrit Prins leerde het timmermansvak van Gerrit van Werven, zijn halve neef. [62e]

 

Albertus Johan (Johan) Prins 09-12-2011:Ome Gait werd ondergebracht bij de timmerman Van Werven. Totdat hij emigreerde was hij in dienst van Grote Gait, ook genoemd Lange Gait van Werven die met een annemersbedrijf gevestigd was op de hoek van de Noordweg en de Dorpsstraat.

 

Willem Aart Prins 16-08-2014: “Brunnepe is where my step-grandmother lived and my Dad worked for "de grote baas" van Werven.” [62f]

 

Hendrik Prins (6 jaar) ging op 31-12-1919 met zijn stiefmoeder Gerrigje Prins-van de Streek mee toen zij haar intrek nam bij haar vader Gerrit van de Streek (1837-1924) die in Kampen woonde aan de 3e Ebbingestraat 40, samen met Johanna Westerhof (1843-1925), zijn derde vrouw.

 

Toen Gerrigje Prins-van de Streek een huis kocht aan de 2e Ebbingestraat 17 in Kampen (dat zal in of na 1925 zijn geweest) en daarheen verhuisde, verhuisde Hendrik met haar mee. Hij bleef zeker tot 31-12-1937 bij zijn stiefmoeder in huis. In of kort vóór 1937 kwam zijn jongere broer Johannes Prins ook aan de 2e Ebbingestraat 17 wonen. Hendrik werd timmerman, net als zijn broer Gerrit.

 

foto van vijf van de zes kinderen van aalt prins, geboren op het kampereiland in kampen, en zijn eerste vrouw matje van 
de streek te weten hendrik prins, johannes prins, gerrigje prins, gerrit prins en dirkje prins, als jonge kinderen

 

Foto. Van links naar rechts: Hendrik Prins en Johannes Prins (voor), Gerrigje Prins, Gerrit Prins en Dirkje Prins (achter), kinderen van Aalt Prins en Matje van de Streek.

 

Kampen 1965: Op het zilveren huwelijksfeest van Hendrik Prins en Jennie van Dijk haalt Dirkje Prins, de oudste zus van Hendrik Prins, herinneringen op uit hun jeugd:

 

Als oudste van het Prinsenstel, jullie weten het allemaal wel, Ga ik iets vertellen uit het verleden Al was dat niet zoo mooi als heden …

 

Op een mijlpaal als deze gaan mijn gedachten terug naar het verleden, terug naar onze jeugd… Die gedachten zijn vol weemoed omdat de moeiten der jeugd zoovele zijn geweest.

 

Als oudste van ons 5tal wezen heb ik allicht nog de meeste herinneringen aan onze kinderjaren. Ik zie het nog voor me toen we na Vaders overlijden uit Den Hulst wegtrokken. Weer doorleef je die dagen, alles werd verkocht. Vaders mooie paard dat zoo mooi kon draven. Toen al die koeien uit de stal en kalfjes, niet te vergeten ons mooie (brikje) rijtuig een rijtuig waar we mee kerkwaarts reden, zelfs een keer herinner ik me, gingen we er heelemaal mee naar Kampen. Dat was toen een eind.

 

De stoelen waar een band om was gebonden moetsen niet verkocht. Maar onze Gerry had van één stoel de band afgehaald, zoodoende ging ook die onder de hamer, en bleven er 5 over. Ook ons kabinet met gebogen laden, het werd verkocht.

 

Onder het neerschrijven van dit alles doorleef je het weer, die machteloosheid, waar niets aan te veranderen was. Een gezin was uit elkaar geslagen. Iets begreep ik als 11 jr. toen maar van. Gelukkig echter. Zooals ik hierboven al zei was onze Henk als kleine jonge aanhankelijk en bleu. Hij hield altijd moeders rokken in de gaten, en daar hield hij zich aan vast.

 

Daarom ging Henk na Vaders overljden met Moeder Gerrigje mee naar Kampen en werd Henk in het Grootouderlijk huis v.d. Streek opgevoed. Alleen als kind bij 80 jr. Grootouders, die te ver van een kind afstaan, om het te begrijpen, laat staan er eens mee te gaan spelen of stoeien. Als kind bij niet al te oude grootouders gaan logeren is wel leuk. Alhoewel we onze Grootouders er nog dankbaar voor zijn dat ze zich over hun ouderlooze kleinzoon ontfermden …

 

foto van vijf van de zes kinderen van aalt prins, geboren op het kampereiland in kampen, en zijn eerste vrouw matje 
van de streek te weten hendrik prins, johannes prins, gerrigje prins, gerrit prins en dirkje prins, als volwassenen

 

Foto. Van links naar rechts: Hendrik Prins, Dirkje Prins en Gerrigje Prins (zittend), Gerrit Prins en Johannes Prins (staand).

 

Gerrigje van de Streek verhuisde waarschijnlijk vóór augustus 1944 van de 2e Ebbingestraat 17 naar het Boven-Gasthuis tussen de Burgwal en Boven Nieuwstraat in Kampen. Zij werd door de kinderen van Johannes Prins “opoe Gast’uus” genoemd.

 

Gerrigje van de Streek, de weduwe van Aalt Prins, is begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

[…]

 

 

Xaf DIRKJE PRINS (van IXm), geb. Kampereiland (gem. Kampen) 20-08-1880, zonder beroep (1913), ovl. Kampen 30-05-1965, tr. Kampen 02-05-1913

 

KORNELIS KASPER, geb. Kampen 02-11-1878, landbouwer (1913, 1914), ovl. Kampen 22-08-1965, zoon van Andries Kasper en Gerritdientjen Schilder.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Gerritdientjen Kasper, geb. 25-08-1914

Andries Kasper, geb. Kampen 07-09-1916.

Dirkje Kasper, geb. Kampereiland (gem. Kampen) 10-10-1917.

Bertha Kasper, geb. Kampen 05-03-1920.

Jennigje Kasper, geb. Kampen 06-08-1921.

Stijn Kasper, geb. Kampen 14-10-1923.

Hendrik Kasper, geb. (?)

Kornelis Kasper, geb. (?)

 

Andries Kasper is veehouder (1866, 1878), zonder beroep (1913). Gerritdientjen Schilder is zonder beroep (1878, 1913).

 

Dirkje Prins en Kornelis Kasper wonen in Kampen (1913). Het gezin van Dirkje Prins en Kornelis Kasper woont in Kampen (1914). [63]

 

foto van kornelis kasper en dirkje prins, wonende op het kampereiland in kampen en hun kinderen andries kasper, 
hendrik kasper, kornelis kasper, bertha kasper, stijn kasper, dirkje kasper en gerritdina kasper

 

Foto. Kornelis Kasper en Dirkje Kasper-Prins en hun kinderen, van links naar rechts: Andries, Hendrik, Kornelis, Bertha, Stijn, Dirkje en Gerritdina.

 

Kornelis Kasper pacht op het Kampereiland erf 51, het eerste erf van de Warder, van P1910 tot P1952 (aanvang pachtperiodes: P1910, P1915, P1920, P1924, P1928, P1932, P1936, P1940). Zijn vader kreeg erf 51 in P1905 in pacht. [64]

 

artikel over een concours hippique in 1928 in kampen waarin staat dat kornelis kasper van het kampereiland in 
kampen een prijs won, in de tijd van 8 september 1928

 

De Tijd, 08-09-1928.

 

advertentie betreffende ter dekking aangeboden hengsten van kornelis kasper van het kampereiland in kampen, 
in de provinciale overijsselsche en zwolsche courant van 16 april 1942

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 16-04-1942.

 

Stijn Kasper, een zoon van Kornelis Kasper, pacht erf 51 per 1952. [65]

 

Dirkje Prins en Kornelis Kasper zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

Xag GEERTRUIDA GESIENA (GEERTRUIDA GESINA) PRINS (van IXo), geb. Kampen 09-07-1876, zonder beroep (1913, 1930), ovl. Rotterdam 05-03-1930, tr. Rotterdam 02-05-1913.

 

CORSTIAAN CORNELIS WEIJERS, geb. Redichem (gem. Culemborg) 25-07-1870, assuradeur (1913), zonder beroep (1929), ovl. Rotterdam 23-02-1929, zoon van Cornelis David Pierre Weijers en Barendina Reek.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Maria Geertruida (Marietje) Weijers, geb. Rotterdam, 09-05-1915.

 

Cornelis David Pierre Weijers is gemeenteveldwachter (1869), veldwachter (1870), zonder beroep (1913). Barendina Reek is zonder beroep (1869, 1870, 1913, 1929).

 

Geertruida Gesiena Prins woont in Utrecht (1912 en/of 1913). Geertruida Gesiena Prins en Corstiaan Cornelis Weijers wonen in Rotterdam, Middensteiger 7a (1913). [66]

 

Geertruida Gesiena Prins en Corstiaan Cornelis Weijers zijn Nederlands Hervormd (1913). [67]

 

Corstiaan Cornelis Weijers is begr. op de Algemene Begraafplaats Crooswijk te Rotterdam.

 

 

Xah STIENNA JOHANNA PRINS (van IXq), geb. Avereest 28-06-1904, zonder beroep (1925), ovl. (?) 23-06-1961, tr. Avereest 01-05-1925

 

ROELOF BISSCHOP, geb. Ommerschans (gem. Stad Ommen) 15-08-1900, landbouwer (1925), ovl. (?) 15-03-1981, zoon van Klaas Bisschop en Geertje Hol.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Twee of meer kinderen.

 

Klaas Bisschop is dienstknecht (1890), landbouwer (1900, 1913). Geertje Hol is dienstmeid (1890), zonder beroep (1900, 1925).

 

Roeloef Bisschop woont in Ommen (1924 en/of 1925). Stienna Johanna Prins en Roelof Bisschop wonen in Avereest (1925). [68]

 

Stienna Johanna Prins en Roelof Bisschop zijn begraven op de Algemene Begraafplaats Balkbrug aan de Oud Avereest 5A in Balkbrug.

 

 

Xai HENDRIK PRINS (van IXr), geb. Vossenwaard (gem. Kampen) 26-12-1880, landbouwer (1907, 1908, 1918, 1922, 1941), ovl. IJsselmuiden 28-01-1941, tr. Kampen 25-04-1907

 

GEERTJE POST, geb. Mastenbroek, Nieuwe Wetering, Noord Einde (gem. Zwollerkerspel) 10-12-1878, zonder beroep (1907, 1918), ovl. na 28-01-1941, dochter van Kees Post en Niesje van Schellen.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Niesje Prins, geb. IJsselmuiden ca. 1916, zonder beroep (1918), ovl. IJsselmuiden 04-09-1918.

Meer kinderen?

 

Kees Post is landbouwer (1872), veehouder (1878, 1880). Niesje van Schellen is zonder beroep (1878, 1891).

 

BS Kampen 25-04-1907: Hendrik Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1900 en dat zijn lotnummer buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.

 

Hendrik Prins en Geertje Post wonen in Kampen (1907). Hendrik Prins woont in IJsselmuiden (1908, 1918, 1919, 1922, 1941). Hendrik Prins en Geertje Post wonen in IJsselmuiden (1918), vermoedelijk wijk 3 nr. 1 aangezien Niesje Prins daar is overleden. [69]

 

Op de in oktober 1903 door de afdeling “Kampen en Omstreken” van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw gehouden najaarstentoonstelling en veekeuring kreeg H. Prins bij de keuring van Kampereilander vee de eerste en vierde prijs voor melkoeien beneden drie jaar  met geldprijzen van 7,50  en 2,50 gulden.

 

Vermoedelijk is in het onderstaande artikel met H. Prins bedoeld Hendrik Prins van de Vossenwaard. Immers is de andere Hendrik Prins die op het Kampereiland boerde, op erf 34 de Heultjes, aangeduid als H. Prins AGz. Kampereiland.

 

artikel over de veetentoonstelling van 1903 in kampen waarin staat dat h. prins, vermoedelijk hendrik prins van 
de vossenwaard op het kampereiland in kampen, prijzen won, in nieuws van den dag van 20 oktober 1903

 

Nieuws van den dag, 20-10-1903.

 

In 1913 kreeg Hendrik Prins de eerste prijs bij de keuring van éénjarige stieren.

 

artikel over de veetentoonstelling van 1913 in kampen waarin staat dat hendrik prins van het kampereiland in 
kampen de eerste prijs won, in nieuws van den dag van 20 april 1913 artikel over de veetentoonstelling van 1913 in kampen waarin staat dat hendrik prins van het kampereiland in 
kampen de eerste prijs won, in nieuws van den dag van 20 april 1913

 

Nieuws van den dag, 20-04-1913.

 

 

Xaj CORNELIS PRINS (van IXr), geb. Vossenwaard (gem. Kampen) 07-02-1882, veehouder (1922), ovl. Kampen 20-01-1970, tr. Kampen 30-11-1922

 

JENTJE VAN HEERDE, geb. Baarlo (gem. Ambt Vollenhove) 28-08-1900, ovl. Kampen 16-07-1984, dochter van Gerrit van Heerde en Klaasje Weijs.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Berendje Prins, geb. Kampen 27-04-1924, volgt XIam.

Klaasje Jansje Prins, geb. Kampen 07-02-1928.

 

Gerrit van Heerde is landbouwer (1891), veehouder (1900, 1922). Klaasje Weijs is zonder beroep (1900, 1922).

 

Cornelis Prins en Jentje van Heerde wonen in Kampen (1922). [70]

 

Cornelis Prins pacht op het Kampereiland erf 54, het tweede erf van het Nijland, van P1923 tot P1947 (aanvang pachtperiodes: P1923, P1927, P1931, P1935, P1939). Zijn vader kreeg dit erf in P1890 in pacht. [71]

 

artikel over een vaste brug naar het kampereiland in kampen in de kamper courant 
van 1 februari 1914

 

Kamper Courant, 01-02-1914.

 

reactie van cornelis prins, zoon van gerrit prins, op een artikel over een vaste 
brug naar het kampereiland in kampen in de kamper courant van 5 februari 1914

 

Kamper Courant, 05-02-1914.

 

Eerst in 1939 wordt begonnen aan de bouw van de dam en de sluis in het Ganzediep met een vaste brug daaroverheen.

 

artikel over een verzoek van cornelis prins, pachter van erf 54 op het kampereiland 
in kampen, aan de gemeente kampen, staatkundig gereformeerd dagblad 18 februari 1932

artikel over een verzoek van cornelis prins, pachter van erf 54 op het kampereiland 
in kampen, aan de gemeente kampen, staatkundig gereformeerd dagblad 18 februari 1932

 

De banier: staatkundig gereformeerd dagblad, 18-02-1932.

 

Cornelis Prins en Jentje van Heerde zijn begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats "Bovenbroek" aan de Bovenbroeksweg in Kampen.

 

 

Xak ROELOFJE PRINS (van IXr), geb. Vossenwaard (gem. Kampen) 04-01-1886, zonder beroep (1908), ovl. 16-04-1972, tr. Zwollerkerspel 30-04-1908

 

ALBERT HENNIPHOF, geb. Biswetering (gem. Zwollerkerspel) 10-09-1876, landbouwer (1908), ovl. 30-06-1963, zoon van Cornelis Henniphof en Gerridina Rietman.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Twee of meer kinderen.

 

Voor Cornelis Henniphof en Gerridina Rietman zie IXu.

 

BS Zwollerkerspel 30-04-1908: Albert Henniphof overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Zwollerkerspel voor de lichting van 1896 en dat zijn lotnummer buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.

 

Roelofje Prins woont in Kampen (1908). Albert Henniphof woont in Zwollerkerspel (1908). [72]

 

Albert Henniphof en Roelofje Prins zijn begraven op de gemeentelijke begraafplaats Mastenbroek aan de Kerkwetering in Mastenbroek.

 

 

Xam EGBERDINA (EPPIE) PRINS (van IXr), geb. Vossenwaard (gem. Kampen) 15-07-1887, zonder beroep (1919), ovl. 16-06-1967, tr. IJsselmuiden 13-02-1919

 

JAN ROELOF JONKER, geb. IJsselmuiden 02-12-1894, landbouwer (1919), veehouder (1927), ovl. Genemuiden 18-04-1927, zoon van Willem Jonker en Geziena Walgien.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Geziena Jonker, geb. 23-03-1920.

 

Willem Jonker is landbouwer (1891, 1894, 1919), zonder beroep (1927). Geziena Walgien is dienstbode (1891), zonder beroep (1894, 1919, 1927).

 

foto van egberdina prins uit kampen (1887-1967), geboren op de vossenwaard op het kampereiland, getrouwd met jan roelof jonker

Foto. Egberdina Prins (1887-1967).

 

Egberdina Prins woont in Kampen (1919). Jan Roelof Jonker woont in IJsselmuiden (1919) en in Genemuiden (1927). [73]

 

Egberdina Prins is begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats "Bovenbroek" aan de Bovenbroeksweg in Kampen.

 

 

Xan GERRIT PRINS (van IXr), geb. Binneneiland (gem. Kampen) 28-06-1890, landbouwer (1918, 1922), ovl. 31-05-1972, tr. Kampen 21-02-1918

 

NEELTJE RIEZEBOSCH, geb. Mastenbroek Nieuwe Wetering (gem. Zwollerkerspel) 19-01-1891, ovl. 21-06-1976, zonder beroep (1918, 1922), dochter van Willem Riezebosch en Lubbertje Pelleboer.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Drie of meer kinderen waaronder:

 

Berendje Prins, geb. Dalfsen ca. ..-03-1922, zonder beroep (1922), ovl. Ancum (gem. Dalfsen) 11-06-1922.

 

Willem Riezebosch is veehouder (1886, 1891), landbouwer (1918), zonder beroep (1947). Lubbertje Pelleboer is zonder beroep (1891, 1918, 1947).

 

Gerrit Prins woont in Kampen (1918). Neeltje Riezebosch woont in Zwollerkerspel (1918). Gerrit Prins en Neeltje Riezebosch wonen in Dalfsen, vermoedelijk in Ancum aangezien Berendje Prins daar is overleden. [74]

 

Gerrit Prins en Neeltje Riezebosch zijn begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Ruitenborghstraat in Dalfsen.

 

 

Xao EGBERT JAN PRINS (van IXr), geb. Binneneiland (gem. Kampen) 21-06-1892, landbouwer (1922), ovl. 04-03-1968, tr. Kampen 23-03-1922

 

TRIJNTJE ZWERUS, geb. Kampen 05-10-1897, zonder beroep (1922), ovl. 09-02-1995, dochter van Gerrit Jan Zwerus en Geesje Voerman.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Twee of meer kinderen waaronder een zoon.

Ten minste één kleinkind.

 

Gerrit Jan Zwerus is veehouder (1893, 1897, 1905), landbouwer (1922). Geesje Voerman is zonder beroep (1894, 1897, 1905, 1922).

 

Egbert Jan Prins en Trijntje Zwerus wonen in Kampen (1922). [75]

 

Egbert Jan Prins en Trijntje Zwerus zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van IJsselmuiden "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

Xap HENDRIK PRINS (van IXs), geb. Binneneiland (gem. Kampen) 25-08-1891, veehouder (1923, 1924), landbouwer (1926), ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 06-06-1979, tr. Kampen 06-11-1924

 

JOHANNA VAN ITTERSUM, geb. Haatland (gem. Kampen) 05-08-1889, zonder beroep (1924), ovl. Kampereiland (gem. Kampen) 11-01-1975, dochter van Marten van Ittersum en Aaltje van der Scheer.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Jan Prins, geb. Kampen 28-03-1926, volgt XIan.

Marten Prins, geb. Kampen 29-05-1927, ovl. 10-02-1999.

Lubbertus Albert Prins, geb. Kampen 31-07-1929, volgt XIao.

Albert Prins, geb. 07-09-1931.

 

Marten van Ittersum is landbouwer (1887), veehouder (1889, 1924), landbouwer (1897), zonder beroep (1926). Aaltje van der Scheer is zonder beroep (1889, 1897, 1924, 1926).

 

Hendrik Prins woont in Kampen (1923, 1924, 1926). Johanna van Ittersum woont in Kampen (1924). [76]

 

Hendrik Prins pacht op het Kampereiland erf 25, van 01-11-1924 tot P1961 (aanvang pachtperiodes: 01-11-1924, P1925, P1929, P1933, P1937, P1949, P1952, P1954, P1955, P1956, P1957). [77]

 

artikel over honderd jaar pacht van boerderij erf 25 op het kampereiland in kampen door vier generaties prins in 
de waarheid van 19 februari 1949

 

De Waarheid, 19-02-1949

 

artikel over honderd jaar pacht van boerderij erf 25 op het kampereiland in kampen door vier generaties prins in 
de tijd van 22 februari 1949

 

De Tijd, 22-02-1949.

 

Lubberts Albert Prins, een zoon van Hendrik Prins, pacht erf 25 vanaf P1961. [78]

 

Johanna van Ittersum, Hendrik Prins en Marten Prins zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

Xaq NIESJE PRINS (van IXs), geb. Binneneiland (gem. Kampen) 01-09-1893, zonder beroep (1923), ovl. (?), tr. Kampen 05-04-1923

 

HARM PELLEBOER, geb. IJsselmuiden 21-06-1887, veehouder (1923), ovl. (?), zoon van Jan Pelleboer en Hermina van der Kamp.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Lubberta Pelleboer, geb. IJsselmuiden ca. 1927.

Harm Pelleboer, geb. IJsselmuiden ca. ..-09-1928.

 

Jan Pelleboer is landbouwer (1887, 1888), veehouder (1923). Hermina van der Kamp is zonder beroep (1887, 1888, 1923).

 

Niesje Prins woont in Kampen (1880), IJsselmuiden (1880) en in Kampen (1923). Jan Pelleboer woont in IJsselmuiden (1923). [79]

 

 

Xar DRIES PRINS (van IXs), geb. Binneneiland (gem. Kampen) 12-12-1895, veehouder (1924), landbouwer (1926), ovl. Kamperveen (gem. IJsselmuiden) 19-11-1962, tr. IJsselmuiden 11-11-1926

 

AALTJE VAN ITTERSUM, geb. Haatland (gem. Kampen) 14-02-1897, zonder beroep (1926), ovl. Arnhem Kamperveen (gem. IJsselmuiden) 09-09-1985, dochter van Marten van Ittersum en Aaltje van der Scheer.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Jan Prins, geb. 21-10-1927, volgt XIap.

Marten Prins, geb. Zalk (gem. Zalk en Veecaten) 14-07-1930, volgt XIaq.
Lubbertus Albert Prins, geb. Zalk (gem. Zalk en Veecaten) 08-08-1934, volgt XIar.

 

Marten van Ittersum is landbouwer (1887), veehouder (1889, 1924), landbouwer (1897), zonder beroep (1926). Aaltje van der Scheer is zonder beroep (1889, 1897, 1924, 1926).

 

Dries Prins trouwt met de zus van zijn schoonzus. Anders gezegd: twee broers Prins trouwen met twee zussen Van Ittersum.

 

Dries Prins woont in Kampen (1924) en in Zalk en Veecaten (1926). Aaltje van Ittersum woont in IJsselmuiden (1926). [80]

 

Dries Prins en Aaltje van Ittersum zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van IJsselmuiden "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

Xas ROELOFJE PRINS (van IXs), geb. Binneneiland (gem. Kampen) 20-03-1900, zonder beroep (1927), ovl. Kamperveen (gem. IJsselmuiden) 15-06-1992, tr. Wilsum 10-11-1927

 

GERRIT SPRONK, geb. Wilsum 18-11-1902, veehouder (1927), ovl. Kamperveen (gem. IJsselmuiden) 06-08-1996, zoon van Jan Spronk en Dirkje Kip.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Twee of meer kinderen.

 

Jan Spronk is landbouwer (1899, 1902), veehouder (1927). Dirkje Kip is zonder beroep (1902, 1927).

 

Roelofje Prins woont in IJsselmuiden (1927). Gerrit Spronk woont in Wilsum (1927). [81]

 

Roelofje Prins en Gerrit Spronk zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van IJsselmuiden "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

Xat HENDRIKJE PRINS (van IXy), geb. Sevelingen (gem. Kampen) 18-12-1880, zonder beroep (1902, 1903, 1907, 1912), ovl. Veessen 07-06-1972, tr. Kampen 26-06-1902

 

ROELOF DE GROOT, geb. Eiland (gem. Kampen) 11-03-1878, landbouwer (1902), veerman (1903, 1906, 1907, 1912), landbouwer (1917), ovl. (?), zoon van Jan de Groot en Aaltje Westera.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Aaltje de Groot, geb. Brunnepe (gem. Kampen) 17-08-1903.

Hendrikje de Groot, geb. Kampen 17-08-1907.

Jantina de Groot, geb. Kampen 27-05-1912.

 

Jan de Groot is landbouwer (1877, 1878, 1902, 1903, 1912). Aaltje Westera is zonder beroep (1878, 1902).

 

BS Kampen 26-06-1902: Roelof de Groot overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1898 en dat zijn lotnummer buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.

 

Hendrikje Prins woont in Kamperveen (1902). Roelof de Groot woont in Kampen (1902). Het gezin van Hendrikje Prins en Roelof de Groot woont in Kampen, Brunnepe (1903), in Kampen (1906), in Kampen, Veerweg (1907, 1912), in Kampen (1912) en in Heerde (1917). [82]

 

 

Xau CORNELIA PRINS (van IXy), geb. Sevelingen (gem. Kampen) 08-01-1885, zonder beroep (1909, 1912, 1945), ovl. Kampen 29-11-1948, tr. Kampen 30-08-1906

 

BAREND PRINS, geb. Kampen 15-03-1880, kuiper (1906, 1909, 1912), zonder beroep (1952), ovl. Kampen 02-04-1952, zoon van Hendrik Prins en Jennetje Belder.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Jennigje Prins, geb. Kampen 20-03-1909.

Heimerich Prins, geb. Kampen 26-03-1912.

Hendrik Prins, geb. Kampen 13-09-1917.

 

Hendrik Prins is wagenmaker (1876, 1880, 1887). Jennetje Belder is dienstbode (1876), zonder beroep (1880, 1906).

 

Hendrik Prins is geb. Stad Vollenhove 12-10-1849, zoon van Wolter Prins en Johanna Stokebrand. Hendrik Prins tr. Kampen 27-07-1876 Jennetje Belder. Hendrik Prins stamt niet in mannelijke lijn af van Hendrik Evertsen Prins, zie IVb.

 

BS Kampen 30-08-1906: Barend Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1900 en dat zijn lotnummer buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.

 

Cornelia Prins en Barend Prins wonen in Kampen (1906). Het gezin van Cornelia Prins en Barend Prins woont in Kampen, vermoedelijk aan de Groenestraat aangezien Jennigje Prins en Heimerich Prins daar zijn geboren (1909, 1912) en in Kampen (1948). Barend Prins woont in Kampen (1952). [83]

 

De kinderen worden, hoewel zij de naam Prins dragen, niet verder beschreven aangezien Barend Prins niet in mannelijke lijn afstamt van Hendrik Evertsen Prins, zie IVb.

 

 

Xav AALTJE PRINS (van IXy), geb. Sevelingen (gem. Kampen) 15-02-1889, ziekenverpleegster (1912), ovl. (?), tr. Kampen 22-02-1912

 

ALBERTUS WILHELM EVENAAR, geb. Kampen 19-03-1887, kantoorbediende (1912), reiziger en pensionhouder (1912), pensionhouder (1920), ovl. ’s Gravenhage 28-01-1975, zoon van Toon Evenaar en Aartjen van Wilsem.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Antoon Heimerich Evenaar, geb. ’s Gravenhage 16-12-1913.

[…]

 

Het huwelijk is ontbonden Kampen 01-09-1955.

 

Toon Evenaar is schoenmaker (1886, 1887, 1912). Aartjen van Wilsem is zonder beroep (1887, 1901).

 

BS Kampen 22-02-1912: Albertus Wilhelm Evenaar overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1907 en dat hij bij onherroepelijk geworden uitspraak van den militieraad uithoofde van eigen militairen dienst van den dienst is vrijgesteld.

 

Aaltje Prins woont in Deventer, Krankzinnigengesticht (1911), in ’s-Gravenhage, Koningin Emma Huis, Laan van Meerdervoort 197 (1911-1912). Albertus Wilhelm Evenaar woont in Watergraafsmeer (1911, wellicht 1912) en in Kampen (wellicht 1911, 1912). Aaltje Prins en Albertus Wilhelm Evenaar wonen in ’s-Gravenhage, Laan Copes van Cattenburg 34 (1912-1915), in ’s-Gravenhage, Riouwstraat 3 (1915-1918), in ’s-Gravenhage, Riouwstraat 54 (1918-1920), in Apeldoorn, Emmalaan 30 (1920), in ’s-Gravenhage, Riouwstraat 54 (1920-1921), in Apeldoorn (1921) en in ’s-Gravenhage (1921). [84]

 

Aaltje Prins is Nederlands Hervormd (1911-1939). Albertus Wilhelm Evenaar is Nederlands Hervormd (1912-1939). [84a]

 

 

Xaw HEIMERIGJE PRINS (van IXy), geb. Binneneiland (Sevelingen) (gem. Kampen) 09-08-1892, zonder beroep (1891, 1917), ovl. (?), tr. Heerde 08-02-1917

 

JAN HENDRIK OSSENKOPPELE, geb. Ambt Almelo 14-10-1891, winkelchef (1917), ovl. (?), zoon van Jan Ossenkoppele en Johanna Stulen.

 

Jan Ossenkoppele is landbouwer (1890), pakhuisknecht (1891), winkelier (1917). Johanna Stulen is zonder beroep (1917).

 

Heimerigje Prins woont in Heerde (1917). Jan Hendriks Ossenkoppele woont in Heerlen (1916, wellicht 1917) en in Heerde (wellicht 1916, 1917). [85]

 

 

Xax FREDERIKA JOHANNA PRINS (van IXae), geb. Kampen 18-08-1871, onderwijzeres (1903), zonder beroep (1904, 1906, 1928, 1961), ovl. De Wijk 27-04-1961, tr. Kampen 05-05-1903

 

MICHIEL ADRIAAN VAN DER LIJKE, geb. Zierikzee 24-03-1877, tweede luitenant der infanterie (1903), tweede luitenant van het 3de Regiment Infanterie (1903), luitenant der infanterie (1904), eerste luitenant der infanterie (1906), zonder beroep (1928, 1944), ovl. Apeldoorn 01-08-1944, zoon van Johan Louis van der Lijke en Joanna Catharina Borger.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Victor Johan van der Lijke, geb. Vlissingen 09-05-1904.

Johan Matthieu van der Lijke, geb. Vlissingen 15-10-1906.

 

Johan Louis van der Lijke is brigadier der marechaussee (1863), directeur van het gevangenhuis te Tiel (1893), zonder beroep (1903). Joanna Catharina Borger is zonder beroep (1863), huishoudster (1893).

 

BS Kampen 05-05-1903: Michiel Adriaan van der Lijke overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Stad Hardenberg voor de lichting van 1897 en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den militieraad uithoofde van eigen militairen dienst van den dienst is vrijgesteld.

 

BS Kampen 05-05-1903: Michiel Adriaan van der Lijke overlegt een verklaring waaruit blijkt dat de Minister van Oorlog desgevraagd toestemming verleent voor het aangaan van een huwelijk met Mejuffrouw Frederika Johanna Prins, wonende te Kampen.

 

Frederika Johanna Prins woont in Kampen (1891), in Wijhe (1891), in Kampen (189?). Frederika Johanna Prins woont in Kampen (1903). Michiel Adriaan van der Lijke woont in Vlissingen (1903). Het gezin van Frederika Johanna Prins en Michiel Adriaan van der Lijke woont in Vlissingen (1903), in Vlissingen (1904), vermoedelijk wijk N nr. 40 aangezien Victor Johan van der Lijke daar is geboren, in Vlissingen (1906) en in Haarlem (1928). Michiel Adriaan van der Lijke woont in Apeldoorn (1944). Frederika Johanna Prins woont in De Wijk (1961). [86]

 

 

Xay WOUTER PRINS (van IXae), geb. Kampen 28-09-1876, tweede luitenant bij het Oost-Indisch leger (1902), zonder beroep (1949), ovl. Oldebroek 12-02-1949, tr. of heeft een relatie met

 

NN NN, geb. (?), ovl. (?), dochter van … en …

 

Kinderen van Wouter Prins:

 

Johan Prins, geb. Taroetoeng, Nederlandsch Oost-Indië 30-01-1911.

Dick Prins, geb. Fort De Koek, Taroetoeng , Nederlandsch Oost-Indië 03-02-1912.

 

Wouter Prins woont in Kampen (1892), in Bergen op Zoom (1901), in Kampen (1901, 1902) en in Batavia, Nederlandsch Oost-Indië (1902). [87]

 

Wouter Prins, tweede luitenant van het Oost-Indisch leger, vertrekt in 1902 op 26-jarige leeftijd zonder reisgenoot vanuit Kampen naar Batavia, Nederlandsch Oost-Indië. [88]

 

Wouter Prins tr. Padang , Nederlandsch Oost-Indië 02-11-1918

 

MARIE JEANNE CHRISTINA IDA CHATELIN, geb. Padang, Nederlandsch Oost-Indië 28-05-1888, ovl. na 12-02-1949, dochter van Louis Numa Hipolite Arthur Chatelin en Jeanne Christine Groot.

 

Padang ligt aan de kust van West-Sumatra.

 

Marie Jeanne Christina Ida Chatelin tr. Batavia, Nederlandsch Oost-Indië 05-05-1909 Willem Frederik (Jo) de Riemer.  Het huwelijk is ontbonden Poerwakarta  13-03-1916. [89]

 

Willem Frederik de Riemer is geb. Mr. Cornelis, Batavia, Nederlandsch Oost-Indië 09-02-1884, zoon van Johannes Diedericus de Riemer en Charlotte Maria te Mechelen.

 

Willem Frederik de Riemer is empl. Tjipetir - Tjibadak , Preanger (1905); empl. SF Kadhipaten (1906-1911); empl. Cheribon - Madjalengka (1912-1914); empl. ond. Tjikoempai (Poerwakarta) (1916-1917); empl. Caoutchoucbedrijf Boschwezen (1917); empl. ond. Tjikoempai - Tjipinang (Poerwakarta) (1918).

 

Willem Frederik de Riemer is ovl. Batavia, Nederlandsch Oost-Indië 31-01-1918. Hij is overleden aan de gevolgen van TBC.

 

 

Jo de Riemer en Marie de Riemer-Chatelin in 1910 en 1914.

 

 

Jo de Riemer en Marie de Riemer-Chatelin vermoedelijk in 1916.

 

Wouter Prins en zijn zonen Johan Prins en Dick Prins wonen in Padang, Nederlands Oost-Indië (1923) en in Kampen (1923). Wouter Prins woont in Oldebroek (1949). [90]

 

Johan Prins woont in Kampen (1928), in Schiermonnikoog (1928, 1930) en in Kampen (1930). [91]

 

 

Xaz REIJER PRINS (van IXae), geb. Kampen 17-05-1879, lithograaf (1903, 1907, 1908, 1913), litograaf (1912), handelsreiziger in papier (1912), zonder beroep (1959), ovl. Kampen 04-05-1959, tr. Kampen 24-09-1907

 

ANTONIA HELENA VAN DE VEN, geb. Assen 18-03-1881, zonder beroep (1907, 1908, 1912, 1914, 1956), ovl. Kampen 20-12-1956, dochter van Johannes Fredrik van de Ven en Geertruida Hendrika Duiker.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Johannes Frederik Prins, geb. Kampen 16-06-1908.

Willem Prins, geb. IJsselmuiden 13-07-1912, ovl. ’s-Gravenhage 07-04-1914.

Margaretha Geertruida Prins, geb. ’s-Gravenhage 23-01-1915, volgt XIas.

 

Johannes Fredrik van de Ven is timmerman (1868, 1881, 1903). Geertruida Hendrika Duiker is zonder beroep (1868, 1881, 1892).

 

BS Kampen 24-09-1907: Reijer Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1899 en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den militieraad uithoofde van broederdienst van den dienst is vrijgesteld.

 

De naam van Antonia Helena van de Ven is in 1914 geschreven als Cato Helena van de Ven. [92]

 

Reijer Prins woont in Kampen (1898), in Amsterdam (1898), in Groningen (1903, 1906), in Kampen (1906), in Middelburg (1906, 1907) en in Kampen (1907). Antonia Helena van de Ven woont in Assen (1905), in Kampen (1905, 1906), in Rheden, Velp (1906, 1907) en in Kampen (1907). Het gezin van Reijer Prins en Antonia Helena van de Ven woont in Kampen, Broederstraat (1908), in Kampen (1910), in IJsselmuiden (1910), in IJsselmuiden, vermoedelijk wijk 1 nr. 193 aangezien Willem Prins daar is geboren (1912), in IJsselmuiden (1913), in ’s-Gravenhage, Daguerrestraat 90 (1913-1915), in Kampen,  Boven  Nieuwstraat 90 (1915), in Kampen (1932), in Kamperveen, De Zande C32 (1932) en in Kampen (1956). Reijer Prins woont in Kampen (1959). [93]

 

Reijer Prins is Nederlands Hervormd (1913-1915). Antonia Helena van de Ven heeft geen kerkelijke gezindte (1914-1915). [93a]

 

Antonia Helena van de Ven is begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen (of IJsselmuiden?) "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden. Op de grafsteen staat dat zij is geb. 17-03-1881.

 

 

Xba HENDRIK JAN PRINS (van IXaf), geb. Epe 17-03-1868, directeur eener boterfabriek (1899, 1900), directeur eener zuivelfabriek te Epe (1920), zonder beroep (1934), ovl. Epe 29-06-1934, tr. Epe 25-03-1899

 

GERRITJE (GEERTJE) HEERING, geb. Vaassen (gem. Epe) 02-04-1856, zonder beroep (1899, 1900), ovl. Epe 09-07-1900, dochter van Aart Heering en Johanna Langen.

 

Aart Heering is papiermaker (1849, 1856), zonder beroep (1899, 1900). Johanna Langen is zonder beroep (1849, 1899, 1900).

 

BS Epe 25-03-1899: Hendrik Jan Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Epe voor de lichting van 1888 en dat hij vervolgens door den Militieraad uithoofde van broederplaatsvervanger in dienst van den dienst is vrijgesteld.

 

Hendrik Jan Prins en Gerritje Heering wonen in Epe (1899, 1900). Hendrik Jan Prins woont in Epe (1934). [94]

 

 

Xbb DIRK PRINS (van IXah), geb. Vaassen (gem. Epe) 21-09-1875, daglooner (1905), boerenarbeider (1906), ovl. Epe 11-01-1906, tr. Epe 30-12-1905

 

GERRITJE FREDERIKS, geb. Epe 30-12-1883, dagloonster (1905), zonder beroep (1909), ovl. 13-12-1968, dochter van Teunis Frederiks en Gerritje Scholten.

 

Bij het huwelijk is één kind gewettigd.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

Gerritje Prins, geb. Epe 29-11-1905.

 

Teunis Frederiks is daglooner (1868, 1883, 1885). Gerritje Scholten is dagloonster (1883), zonder beroep (1868, 1885, 1905, 1909).

 

BS Epe 30-12-1905: Dirk Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Epe voor de lichting van 1895 en dat hij, na te zijn ingeloot, op 5 Maart 1895 is ingelijfd en nog is dienende en op 1 Augustus 1903 ingevolge art. 3 der wet van 24 Juni 1901 (Staatsblad No. 159) bestemd is geworden tot het bij de landweer volbrengen van den in dat artikel vermelden verlengden militiediensttijd.

 

Dirk Prins en Gerritje Frederiks wonen in Epe (1905). Dirk Prins woont in Epe (1906). Gerritje Frederiks woont in Epe (1909). [95]

 

Gerritje Frederiks hertr. Apeldoorn 06-11-1909 Hermen Jan Bijsterbosch. Hermen Jan Bijsterbosch is geb. Epe 26-08-1882, arbeider (1909), ovl. 24-01-1968, zoon van Albert Jan Bijsterbosch en Hendrikje van Assen, wedn. van Sophia Cornelia Vos.

 

 

Xbc GEESJE PRINS (van IXao), geb. Oldebroek 07-03-1890, landbouwster (1917), zonder beroep (1946), ovl. Zwolle 21-11-1946, tr. Oldebroek 01-03-1917.

 

REIJER SNELLER, geb. Oldebroek 27-08-1890, landbouwer (1917), ovl. na 21-11-1946, zoon van Jan Sneller en Jannetje Bovendorp.

 

Jan Sneller is landbouwer (1889, 1890, 1917). Jannetje Bovendorp is zonder beroep (1889), landbouwster (1917).

 

Geesje Prins en Reijer Sneller wonen in Oldebroek (1917). Geesje Prins woont in Oldebroek (1946). [96]

 

Geesje Prins is begr. 25-11-1946 op de nieuwe begraafplaats aan de Stationsweg in Wezep, tweede klasse.

 

 

Noten bij Generatie X

 

1. Politiearchief Kampen.

2a. BS Kampen 05-02-1857: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrikje Vossenbeld woont te Kampen. BS Kampen 09-06-1857: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrikje Vossenbeld woont te Kampen in de Nieuwstraat wijk twee nummer honderd drie. BS Kampen 14-08-1858: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrikje Vossenbeld woont te Kampen in de Nieuwstraat wyk twee nummer honderd drie. BS Kampen 23-07-1860: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrikje Vossenbeld woont te Kampen, buiten de Veenenpoort wijk vijf nr.vijf. BS Kampen 01-02-1861: Gerrit Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 31-01-1861 in het huis buiten de Veenenpoort gemeente Kampen wijk vijf nr.vijf. BS Kampen 02-11-1861: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrikje Vossenbeld woont te Kampen buiten de Veenenpoort wyk vijf nr.vijf. BS Kampen 04-08-1864: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrikje Vossenbeld woont te Kampen in de Heiligesteeg, wyk een nummer drie honderd drie en zeventig. BS Kampen 06-03-1868: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrikje Vossenbeld woont te Kampen in de Heiligesteeg, wyk een nummer drie honderd zeven en zeventig. BS Kampen 24-03-1869: Kobus Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 23-03-1869 in het huis staande in de HeiligeSteeg, wijk een nummer drie honderd zeven en zeventig. BS Kampen 07-03-1871: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrikje Vossenbeld woont te Kampen in de groenestraat wijk twee nummer drie en vijftig. BS Kampen 08-05-1871: Andries Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 07-05-1871 in het huis staande in de Groenestraat, wijk twee nummer drie en vijftig. BS Kampen 24-08-1871: Kobus Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 23-08-1871 in het huis staande in de Groenestraat, wijk twee nummer drie en vijftig. BS Kampen 13-03-1874: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrikje Vossenbeld woont te Kampen, in de Groenestraat, wijk twee nummer drie en vijftig. Kampen 27-07-1875: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrikje Vossenbeld woont te Kampen, aan het Bolwerk wijk drie nummer driehonderd drie en tachtig. Kobus Prins is geb. Kampen 27-07-1875 ten huize bovenvermeld. BS Kampen 07-01-1876: Kobus Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 06-01-1876 in het huis staande op het Bolwerk, wijk drie nummer drie honderd drie en tachtig. De naam van Hendrikje Vossenbeld is geschreven als Hendrikje Vossenbelt. BS Kampen 04-09-1876: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrikje Vossenbeld woont te Kampen in de Groenestraat, wyk vier nummer honderd twintig. Jentje Prins is geb. Kampen 02-09-1876 ten huize bovenvermeld. BS Kampen 02-02-1882: Aalt Prins en Hendrikje Vossenbeld wonen te Kampen. BS Kampen 01-11-1888: Aalt Prins en Hendrikje Vossenbeld wonen te Kampen. BS Kampen 07-09-1905: Aalt Prins en Hendrikje Vossenbeld wonen te Kampen. BS Kampen 10-01-1911: Hendrikje Vossenbeld woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 09-01-1911 in het huis staande te Kampen aan de Groenestraat nummer vijf. BS Kampen 22-07-1920: Aalt Prins woont te Kampen.

2b. BS Kampen 15-09-1900: Andries Prins woont te Kampen. BS Kampen 20-05-1902: Andries Prins woont te Kampen. BS Kampen 07-09-1905: Andries Prins woont te Kampen.  BS Kampen 28-05-1907: Andries Prins woont te Kampen.

3. BS Kampen 21-04-1859: Petertje Prins en Gerrit Vinke wonen te Kampen. BS Kampen 07-02-1861: Gerrit Vinke woont te Brunnepe gemeente Kampen. Petertje Prins woont te Brunnepe gemeente Kampen. Petertje Prins is Kampen 06-02-1861 verlostvan een kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk kind als levenloos wordt aangegeven … in het huis staande in Brunnepe gemeente Kampen, wyk vijf nummer zeven en tachtig. Gerrit Vinke verklaart zyn naam niet te kunnen teekenen, als zulks in het geheel niet geleerd hebbende. BS Kampen 10-02-1862: Gerrit Vinke woont te Brunnepe gemeente Kampen. Petertje Prins woont te Brunnepe gemeente Kampen wyk vijf nummer zevenentachtig. Gerrit Vinke verklaart zyn naam niet te kunnen teekenen, als zulks in het geheel niet geleerd hebbende. BS Kampen 19-01-1864: Gerrit Vinke woont te Brunnepe gemeente Kampen. Petertje Prins woont te Brunnepe gemeente Kampen, wyk vijf nummer zevenentachtig. Gerrit Vinke verklaart het schryven niet geleerd te hebben. BS Kampen 11-04-1871: Gerrit Vinke woont te Kampen. Petertje Prins woont te Brunnepe, gemeente Kampen, wijk vijf nummer honderd drie. Gerrit Vinke verklaart niet te kunnen teekenen, als geen schrijven geleerd hebbende.

4. BS Kampen 05-03-1867: Gerrit Vinke doet niet zelf aangifte van de geboorte van Kobes. Hij is tijdelyk afwezig. BS Kampen 26-11-1871: Gerrit Vinke doet niet zelf aangifte van de geboorte van Jan. Hij is tijdelyk afwezig. BS Kampen 27-03-1877: Gerrit Vinke doet niet zelf aangifte van de geboorte van Trijntje. Hij is tijdelyk afwezig.

5. Zie noot 3. BS Kampen 05-03-1867: Petertje Prins woont te Brunnepe gemeente Kampen, wyk vijf nummer tachtig. BS Kampen 26-11-1873: Petertje Prins woont te Brunnepe, gemeente Kampen, wyk vijf nummer honderd drie. Jan Vinke is geb. Brunnepe (gem. Kampen) 26-11-1873 te Brunnepe, gemeente Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 27-03-1877: Petertje Prins woont te Brunnepe gemeente Kampen wyk vyf nummer honderd veertien. Jan Vinke is geb. Brunnepe (gem. Kampen) 26-03-1877 te Brunnepe gemeente Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 27-02-1912: Petertje Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 27-02-1912 in het huis staande te Kampen aan de Boven Nieuwstraat, nummer zes en veertig. BS Kampen 06-11-1920: Gerrit Vinke woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 05-11-1920 in de gemeente Kampen.

6. BS Grafhorst 15-09-1859: Hendrikje Prins en Gerbrand Wijna ondertekenen niet de huwelijksakte en verklaren niet te kunnen teekenen, als geen van allen het schryven geleerd hebbende. BS Kampen 18-07-1867: Gerbrand Wijna ondertekent de geboorteakte betreffende Kobes met G. Wijna. BS Kampen 16-09-1880: Gerbrand Wijna ondertekent de geboorteakte betreffende Berend Jan met G Wyna.

7. BS Grafhorst 26-09-1859: Gerbrand Wijna en Hendrikje Prins wonen te Kampen. Gerridina Wijna is geb. Grafhorst 25-09-1859 te Grafhorst, nommer vier en zeventig. Gerbrand Wijna verklaart niet te kunnen schrijven als zulks niet geleerd hebbende. BS Kampen 29-10-1861: Gerbrand Wijna woont te Kampen. Hendrikje Prins woont te Kampen in de GroeneStraat, wyk twee nummer veertien. Gerbrand Wijna verklaart zijn naam niet te kunnen teekenen, als zulks niet geleerd hebbende. BS Kampen 13-02-1865: Gerbrand Wijna woont te Kampen. Hendrikje Prins woont te Kampen in de groeneStraat, wyk vier nummer twaalf. Gerbrand Wijna verklaart niet te kunnen teekenen, als geen schryven geleerd hebbende. BS Kampen 18-07-1867: Gerbrand Wijna woont te Kampen. Hendrikje Prins woont te Kampen in de groenestraat, wijk drie nummer driehonderd twaalf. Gerbrand Wijna ondertekent de  geboorteakte betreffende Kobes met G. Wijna. BS Kampen 07-12-1869: Gerbrand Wijna woont te Kampen. Hendrikje Prins woont te Kampen in de groenestraat, wijk drie nummer driehonderd een en dertig. Lubbert Wijna is geb. Kampen 06-12-1869 te Kampen, ten huize bovenvermeld. Gerbrand Wijna verklaart niet te kunnen teekenen, als geen schryven geleerd hebbende. BS Kampen 25-05-1872: Gerbrand Wijna woont te Kampen. Hendrikje Prins woont te Kampen in de Groenestraat, wijk drie nummer driehonderd een en dertig. Gerrit Wijna is geb. Kampen 24-05-1872 te Kampen, ten huize bovenvermeld. Gerbrand Wijna verklaart niet te kunnen teekenen, als geen schryven geleerd hebbende. BS Kampen 14-10-1874: Gerbrand Wijna woont te Kampen. Hendrikje Prins woont te Kampen in de groenestraat, wijk drie nummer driehonderd een en dertig. Hendrik Wijna is geb. Kampen 13-10-1874 te Kampen, ten huize bovenvermeld. Gerbrand Wijna verklaart niet het schrijven geleerd hebbende. BS Kampen 01-12-1877: Gerbrand Wijna woont te Kampen. Hendrikje Prins woont te Kampen in de groenestraat, wijk drie nummer driehonderd een en dertig. Gerrigje Wijna is geb. Kampen 30-11-1877 te Kampen ten huize bovenvermeld. Gerbrand Wijna verklaart niet te kunnen teekenen, als geen schryven geleerd hebbende. BS Kampen 16-09-1880: Gerbrand Wijna woont te Kampen. Hendrikje Prins woont te Kampen aan de Groenestraat, wijk drie, nummer driehonderd twee en vijftig. Berend Jan Wijna is geb. Kampen 15-09-1880 te Kampen, ten huize bovenvermeld. Gerbrand Wijna ondertekent de geboorteakte betreffende Berend Jan met G Wyna. BS Kampen 08-09-1902: Gerbrand Wijna woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 06-09-1902 in het huis staande te Kampen aan de Groenestraat nummer negen en negentig. BS Kampen 26-09-1925: Hendrikje Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 25-09-1925 te Kampen.

8. BS Grafhorst 29-06-1861: Geertje Prins woont te Grafhorst. Harm Klooster woont te Grafhorst. BS Grafhorst 31-03-1862: Harm Klooster en Geertje Prins wonen te Grafhorst. Janna Klooster is geb. Grafhorst 29-03-1862 te Grafhorst, nommer negenenveertig. BS Grafhorst 08-02-1864: Harm Klooster en Geertje Prins wonen te Grafhorst. Kobus Klooster is geb. Grafhorst 06-02-1864 te Grafhorst, nommer achtentachtig. BS Grafhorst 08-10-1866: Harm Klooster en Geertje Prins wonen te Grafhorst. Klaas Klooster is geb. Grafhorst 08-10-1866 te Grafhorst, nommer acht en tachtig. BS Grafhorst 11-09-1869: Harm Klooster en Geertje Prins wonen te Grafhorst. Gerrit Klooster is geb. Grafhorst 10-09-1869 te Grafhorst, nommer tachtig. BS Grafhorst 03-02-1873: Harm Klooster en Geertje Prins wonen te Grafhorst. Geertje Prins is bevallen Grafhorst 31-01-1873 in het huis staande binnen de kom de gemeente Grafhorst Nommer vijftig. BS Grafhorst 27-10-1874: Harm Klooster en Geertje Prins wonen te Grafhorst. Gerrit Klooster is geb. Grafhorst 26-10-1874 te Grafhorst, nummer vijftig. BS Grafhorst 20-02-1878: Harm Klooster en Geertje Prins wonen te Grafhorst. Liebigje Klooster is geb. Grafhorst 19-02-1878 te Grafhorst, nommer twee en zestig.BS Grafhorst 11-04-1881: Harm Klooster en Geertje Prins wonen te Grafhorst. Geertje Prins is bevallen Grafhorst 10-04-1881 in het huis staande in de kom de gemeente Grafhorst genummerd acht en tachtig. BS Grafhorst 12-08-1882: Harm Klooster en Geertje Prins wonen te Grafhorst. Marten Klooster is geb. Grafhorst 11-08-1882 te Grafhorst, in het huis, genummerd acht en tachtig. BS Grafhorst 28-12-1885: Harm Klooster en Geertje Prins wonen te Grafhorst. Aalt Klooster is geb. Grafhorst 27-12-1885 te Grafhorst, in het huis genummerd acht en tachtig. BS Grafhorst 27-06-1910: Harm Klooster woont te Grafhorst. Hij is ovl. Grafhorst 26-06-1910 in het huis staande te Grafhorst, wijk een, nummer zeven en zestig. BS Grafhorst 07-09-1926: Geertje Prins woont te Grafhorst. Zij is ovl. Grafhorst 05-09-1926 in het huis staande te Grafhorst, Wijk een, nummer drie en vijftig.

9. BS Grafhorst 02-08-1867: Berend Klooster en Hermina Prins wonen te Grafhorst. Jennigje en Libigje zijn geb. Grafhorst 01-08-1867 te Grafhorst, nommer vijf en zestig. BS Grafhorst 11-10-1867: Berend Klooster en Hermina Prins wonen te Grafhorst. Jennigje is ovl. Grafhorst 10-10-1867 te Grafhorst in het huis staande binnen de kom dezer gemeente, nommer: negen en zeventig. BS Grafhorst 28-09-1868: Berend Klooster en Hermina Prins wonen te Grafhorst. Jennigje is geb. Grafhorst 27-09-1868 te Grafhorst, nommer vijf en zestig. BS Grafhorst 21-02-1870: Berend Klooster en Hermina Prins wonen te Grafhorst. Kornelis is geb. Grafhorst 20-02-1870 te Grafhorst, nommer een en zestig. BS Grafhorst 25-11-1870: Berend Klooster en Hermina Prins wonen te Grafhorst. Libigje is ovl. Grafhorst 25-11-1870 te Grafhorst in het huis staande binnen de kom dezer gemeente, Nommer: tachtig a. BS Grafhorst 02-12-1872: Berend Klooster en Hermina Prins wonen te Grafhorst. Jacobus is geb. Grafhorst 02-12-1872 te Grafhorst Nommer zes en zestig. BS Grafhorst 31-08-1875: Berend Klooster en Hermina Prins wonen te Grafhorst. Liebigje is geb. Grafhorst 30-08-1875 te Grafhorst, nommer vijf en zestig. BS Grafhorst 10-12-1877: Berend Klooster en Hermina Prins wonen te Grafhorst. Willempje is geb. Grafhorst 10-12-1877 te Grafhorst, nommer een en zestig. BS Grafhorst 12-10-1880: Berend Klooster en Hermina Prins wonen te Grafhorst. Petertje is geb. Grafhorst 11-10-1880 te Grafhorst, in het huis, genummerd negen en tachtig. BS Grafhorst 08-02-1883: Berend Klooster en Hermina Prins wonen te Grafhorst. Jan is geb. Grafhorst 07-02-1883 te Grafhorst, in het huis, genummerd vijftig. BS IJsselmuiden 30-10-1884: Berend Klooster woont te Grafhorst. BS Grafhorst 22-12-1885: Berend Klooster en Hermina Prins wonen te Grafhorst. Aaltje is geb. Grafhorst 21-12-1885 te Grafhorst, in het huis genummerd negen en tachtig. BS Grafhorst 06-05-1890: Berend Klooster woont te Grafhorst. Hij is ovl. Grafhorst 05-05-1890 te Grafhorst in het huis staande te Grafhorst nommer honderd achttien. BS Kampen 14-11-1939: Hermina Prins woont te Kampen. Zij is is ovl. Kampen 13-11-1939 in deze gemeente.

9a. Familieboek ten Brinke, eigen uitgave, z.pl., z.j. (2015), aldaar XI.

10. BS Grafhorst 21-03-1861: Teunis Penninkhof woont te Grafhorst. BS Grafhorst 11-06-1887: Geertje Koekkoek is ovl. Grafhorst 10-06-1887 in het huis staande te Grafhorst, genummerd acht en zestig. BS Grafhorst 22-11-1888: Aaltje Prins en Teunis Penninkhof wonen te Grafhorst. BS Kampen 02-10-1891: Teunis Penninkhof woont te Grafhorst. BS Grafhorst 03-10-1935: Aaltje Prins woont te Grafhorst, Wijk een, nummer veertig.

11. BS IJsselmuiden 01-12-1874: Evertje Wielink woont te IJsselmuiden. Hendrik (Wielink) Prins is geb. IJsselmuiden 29-11-1874 te IJsselmuiden, wijk twee, nommer twee en vijftig. BS IJsselmuiden 30-10-1884: Harm Prins woont te Grafhorst. Evertje Wielink woont te IJsselmuiden. BS Grafhorst 23-12-1885: Harm Prins en Evertje Wielink wonen te Grafhorst. Kobus Prins is geb. Grafhorst 22-12-1885 te Grafhorst, in het huis genommerd twee en twintig. BS Grafhorst 12-08-1888: Harm Prins en Evertje Wielink wonen te Grafhorst. Aaltje Prins is geb. Grafhorst 12-08-1888 te Grafhorst, in het huis genommerd twee en twintig. BS Grafhorst 18-07-1891: Evertje Wielink woont te Grafhorst. Zij is Grafhorst 17-07-1891 bevallen te Grafhorst, wijk een nommer drie en twintig.BS Grafhorst 13-08-1894: Harm Prins en Evertje Wielink wonen te Grafhorst. Gerrit Prins is geb. Grafhorst 11-08-1894 te Grafhorst, wijk een nommer drie en twintig. BS Grafhorst 26-01-1895: Harm Prins en Evertje Wielink wonen te Grafhorst. Hendrik Prins woont te Grafhorst. Hij is ovl. Grafhorst 26-01-1895 te Grafhorst, wijk een nommer twee en twintig. BS Grafhorst 13-09-1913: Harm Prins woont te Grafhorst. BS Grafhorst 25-06-1914: Harm Prins en Evertje Wielink wonen te Grafhorst. BS Grafhorst 04-11-1915: Harm Prins en Evertje Wielink wonen te Grafhorst. BS Grafhorst 10-01-1922: Harm Prins en Evertje Wielink wonen te Grafhorst. BS Grafhorst 16-01-1925: Evertje Wielink woont te Grafhorst. Zij is ovl. Grafhorst 15-01-1925 te Grafhorst, Wijk een nummer twee en twintig. BS IJsselmuiden 17-10-1941: Harm Prins woont te IJsselmuiden. Hij is ovl. Grafhorst (gem. IJsselmuiden) 17-10-1941 in deze gemeente te Grafhorst.

12. BS Kampen 08-06-1882: Petertjen Prins en Klaas van der Steege wonen te Kampen. BS Kampen 28-08-1884: Klaas van der Steege woont te Kampen. Petertjen Prins woont te Kampen op het Haatland, wijk vijf nummer zeven en zeventig. Aaltjen van der Steege is geb. Kampen 26-08-1884 te Kampen, ten huize bovenvermeld. BS Kampen 01-10-1887: Klaas van der Steege woont te Kampen. Petertjen Prins woont te Kampen, op het Haatland, wijk vijf nummer zeven en zeventig. Jan van der Steege is geb. Kampen 30-09-1887 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 25-08-1890: Klaas van der Steege woont te Kampen. Petertjen Prins woont te Kampen, op den Zuiderwaard nummer zeven en dertig. Hendrikje van der Steege is geb. Kampen 23-08-1890 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 20-07-1891: Klaas van der Steege woont te Kampen. Hij is ovl. Zuiderwaard (gem. Kampen) 20-07-1891, in het huis staande te Kampen op den Zuiderwaard, nummer een en dertig.

13. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 278.

14. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 305.

15. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 305.

16. BS Kampen 19-03-1903: Aalt Prins en Hendrikje van Rees wonen te Kampen. BS Zwollerkerspel 14-12-1905: Aalt Prins woont te Kampen. BS Kampen 23-01-1908: Aalt Prins woont te Kampen. BR Kampen … BS Kampen 17-12-1930: Aalt Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 16-12-1930 in de gemeente Kampen. BS Kampen 11-07-1950: Hendrikje van Rees woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 09-07-1950 in deze gemeente.

17. BS Kampen 08-02-1883: Grietje Prins en Gerrit van Bruggen wonen te Kampen. BS Grafhorst 02-05-1885: Grietje Prins en Gerrit van Bruggen wonen te Grafhorst. Willem van Bruggen is geb. Grafhorst 01-05-1885 te Grafhorst, in het huis genummerd één en zestig. BS IJsselmuiden 28-07-1886: Grietje Prins en Gerrit van Bruggen wonen te IJsselmuiden. Aaltje van Bruggen is geb. IJsselmuiden 28-07-1886 te IJsselmuiden, wijk twee, nommer negen en zeventig a. BS IJsselmuiden 29-05-1891: Grietje Prins en Gerrit van Bruggen wonen te IJsselmuiden. Willem van Bruggen is geb. IJsselmuiden 27-05-1891 te IJsselmuiden, wijk twee, nommer drie en negentig. BS IJsselmuiden 29-11-1894: Grietje Prins en Gerrit van Bruggen wonen te IJsselmuiden. Egbert van Bruggen is geb. IJsselmuiden 28-11-1894 te IJsselmuiden, wijk twee nommer vier en tachtig. BS IJsselmuiden 18-02-1896: Grietje Prins en Gerrit van Bruggen wonen te IJsselmuiden. Egbert van Bruggen is ovl. IJsselmuiden 17-02-1896 in het huis staande te IJsselmuiden wijk twee nommer vier en tachtig. BS Kamperveen 12-06-1899: Gerrit van Bruggen woont te Kamperveen. Hij is ovl. Kmaperveen 11-06-1899 in het huis staande te Kamperveen, Wijk C nommer zeven en veertig. BS Kamperveen 28-08-1899: Grietje Prins woont te Kamperveen. Gerritje van Bruggen is geb. Kamperveen 27-08-1899 te Kamperveen, Wyk C nummer negen en veertig. BS Kamperveen 07-02-1902: Grietje Prins en Gerritje van Bruggen wonen te Kamperveen. Gerritje van Bruggen is ovl. Kamperveen 06-02-1902 te Kamperveen, wyk C nummer negen en veertig.

18. BS Kampen 23-01-1908: Grietje Prins woont te Kampen. Hendrik Thijssen woont te Zwollerkerspel. BS Stad Ommen 31-05-1922: Grietje Prins woont te Stad Ommen. Zij is ovl. Stad Ommen 30-05-1922 in deze gemeente. BS Avereest 01-03-1940: Hendrik Thijssen woont te Avereest. Hij is ovl. Avereest 29-02-1940 in deze gemeente.

19. BS Zwollerkerspel 14-12-1905: Aaltje Prins woont te Kampen. Jan Neuteboom woont te Zwollerkerspel. BS Genemuiden 26-10-1933: Aaltje Prins woont te Genemuiden. Zij is ovl. Genemuiden 25-10-1933 in deze gemeente. BS Genemuiden 31-08-1934: Jan Neuteboom woont te Genemuiden. Hij is ovl. Genemuiden 31-08-1934 in deze gemeente.

20. BS Genemuiden 08-03-1894: Harmpje Prins woont te Kampen. Dirk Knol woont te Genemuiden. BS Genemuiden 15-05-1894: Harmpje Prins en Dirk Knol wonen te Genemuiden. Hendrik Knol is geb. Genemuiden 13-05-1894 te Genemuiden in het huis aan den Kamperzeedijk. BS Genemuiden 29-06-1896: Harmpje Prins en Dirk Knol wonen te Genemuiden. Aaltjen Knol is geb. Genemuiden 27-06-1896 te Genemuiden in het huis aan den Kamperzeedijk.BS Genemuiden 02-04-1900: Harmpje Prins en Dirk Knol wonen te Genemuiden. Harmpje Knol is geb. Genemuiden 01-04-1900 te Genemuiden in het huis aan den Kamperzeedijk. BS Genemuiden 02-02-1903: Harmpje Prins en Dirk Knol wonen te Genemuiden. Stijntje Knol en Egbert Knol zijn geb. Genemuiden 01-02-1903 te Genemuiden in het huis aan den Kamperzeedijk. BS Genemuiden 21-02-1936: Harmpje Prins woont te Genemuiden. Zij is ovl. Genemuiden 20-02-1936 in deze gemeente. BS Genemuiden 30-07-1937: Dirk Knol woont te Genemuiden. Hij is ovl. Genemuiden 29-07-1937 in deze gemeente.

21. BS Staphorst 18-11-1905: Aalt Prins woont te Staphorst. Femmigje Roelofs woont te de Wijk. BS Staphorst 06-05-1907: Aalt Prins woont te Staphorst. Femmigje Roelofs woont in het Bullingerslag, nommer honderd een en dertig bis, te Staphorst. Geertje Lammina Prins is geb. Staphorst 03-05-1907 te Staphorst, als gemeld. BS Staphorst 21-12-1908: Aalt Prins woont te Staphorst. Femmigje Roelofs woont in het Bullingerslag, nommer honderd bis, te Staphorst. Hendrik Gerrit Prins is geb. Staphorst 19-12-1908 te Staphorst, als gemeld. BS ’s-Gravenhage 02-05-1934: Aalt Prins en Femmigje Roelofs wonen alhier. BS ’s-Gravenhage 24-03-1942: Aalt Prins woont alhier. Hij is ovl. ’s-Gravenhage 22-03-1942 in deze gemeente. BS ’s-Gravenhage 04-08-1942: Femmigje Roelofs woont alhier. Zij is ovl. ’s-Gravenhage 01-08-1942 in deze gemeente.

22. BS Avereest 31-12-1897: Jan Meesters woont te Avereest. BS Avereest 27-03-1899: Aaltje Ottens woont te Avereest. Zij is ovl. Avereest 25-03-1899 in het huis staande te Avereest, Wijk H Nummer zeven. BS Avereest 30-03-1900: Jan Meesters woont te Avereest. Jennigje Prins woont te Stad Ommen. BS Stad Ommen 12-03-1901: Jennigje Prins en Jan Meesters wonen in deze gemeente. Jennigje Prins is Ommerschans (gem. Stad Ommen) 11-03-1901 bevallen van een levenloos kind te Ommerschans in deze gemeente nommer acht en veertig. BS Avereest 28-04-1911: Jan Meesters woont te Avereest. BS Avereest 05-11-1940: Jennigje Prins woont in Avereest. Zij is ovl. Avereest 05-11-1940 in deze gemeente. BS Zwolle 30-06-1947: Jan Meesters woont te Avereest. Hij is ovl. Zwolle 29-06-1947 in deze gemeente.

23. BR Kampen 10-05-1901: Willem Aart Prins ingeschreven, komende van Nieuwleusen. BR Kampen 27-03-1902: Willem Aart Prins vertrekt naar Scholterland. BR Kampen 24-09-1903: Willem Aart Prins ingeschreven, komende van Scholterland. BR Kampen 24-09-1903: Willem Aart Prins vertrekt naar Hasselt. BS Nieuwleusen 29-06-1905: Willem Aart Prins woont te Hasselt. Fennigje Schiphorst woont te Nieuwleusen. BS Ambt Hardenberg 17-05-1909: Fennigje Schiphorst woont te Ambt Hardenberg. Zij is  ovl. Slagharen (gem. Ambt Hardenberg) 16-05-1909 in het huis staande te Slagharen in deze gemeente.

24. BS Ambt Hardenberg 08-02-1912: Willem Aart Prins woont te Ambt Hardenberg. Janna Wilhelmina Kwant woont te Zuidwolde. BR Avereest 1910-1920: Het gezin van Willem Aart Prins en Janna Wilhelmina Kwant is op 14-07-1920 ingeschreven in Avereest, wijk I nr. 121 komende uit Ambt Hardenberg. BS Stad Hardenberg 06-08-1923: Willem Aart Prins en Janna Wilhelmina Kwant wonen te Stad Hardenberg. Egbert Jan Prins is ovl. Stad Hardenberg 05-08-1923 in het huis staande in deze gemeente aan de Voorstraat.

25. BR Avereest 1910-1920.

26. BS Avereest 13-06-1930: In een afschrift van een Geburtsurkunde van 03-11-1905 staat dat Gerrit Prins woont in Bodelschwingh, Kösterstrasse 2. BR Avereest 1910-1920: Het gezin van Gerrit Prins en Anna Berensmann is in juli 1917 ambtshalve ingeschreven op het adres Avereest, wijk I nr. 143. Het gezin van Gerrit Prins en Anna Berensmann vertrekt 14-12-1917 naar Avereest, wijk I nr. 210. BS Avereest 13-06-1930: Gerrit Prins woont te Avereest. Anna Berendsmann woont te Avereest.

26a. BS Avereest 13-06-1930, volgens een afschrift van een Geburtsurkunde van 03-11-1905.

27. BS Avereest 28-04-1911: Klaas Prins woont te Avereest. Geesje Smit woont te Zuidwolde. BR Avereest 1910-1920: Klaas Prins woont  01-01-1910 in Avereest, wijk I nr. 143. Het gezin van Klaas Prins en Geesje Smit woont van mei 1911 tot juli 1914 in Avereest, wijk I nr. 75 en na juli 1914 in Avereest, wijk I, nr. 25a. BS Avereest 17-03-1952: Klaas Prins woont te Avereest.

28. BR Avereest 1910-1920.

29. BS Kampen 16-09-1886: Aalt Prins en Hendrika van Weesep wonen te Kampen. BS Kampen 24-03-1887: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrika van Weesep woont te Kampen, aan de Boven Hofstraat, wijk één, nummer twee honderd zestien. Antonia Prins is geb. Kampen 24-03-1887 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 24-05-1888: Aalt Prins woont te Kampen. BS Kampen 11-04-1889: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrika van Weesep woont te Kampen aan de Hofstraat, wijk twee, nummer drie honderd drie en zeventig. Willemina Prins is geb. Kampen 10-04-1889 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 19-06-1890: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrika van Weesep woont te Kampen, aan de Hofstraat, nummer tien. Bernardus Prins is geb. Kampen 19-06-1890 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 13-05-1891: Aalt Prins en Hendrika van Weesep wonen te Kampen. Bernardus Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 12-05-1891 in het huis staande te Kampen aan de Boven Nieuwstraat, nummer acht. BS IJsselmuiden 09-09-1891: Aalt Prins woont te Kampen. BS Kampen 17-05-1892: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrika van Weesep woont te Kampen, aan de Hofstraat. Bernardus Prins is geb. Kampen 16-05-1892 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 05-07-1892: Aalt Prins en Hendrika van Weesep wonen te Kampen. Bernardus Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 04-07-1892 in het huis staande te Kampen aan de Hofstraat, nummer acht en dertig. BS Kampen 13-06-1893: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrika van Weesep woont te Kampen, aan de Bovenhofstraat. Hendrina Prins is geb. Kampen 12-06-1893 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 25-08-1894: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrika van Weesep woont te Kampen, buurtschap Brunnepe. Aaltje Prins is geb. Brunnepe (gem. Kampen) 25-08-1894 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 11-09-1894: Aalt Prins en Hendrika van Weesep wonen te Kampen. Aaltje Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 11-09-1894 in het huis staande te Kampen buurtschap Brunnepe nummer vijf honderd vijf en vijftig. BS Kampen 15-11-1895: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrika van Weesep woont te Kampen, aan de Boven Hofstraat. Bernardus Prins is geb. Kampen 14-11-1895 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 16-11-1895: Aalt Prins en Hendrika van Weesep wonen te Kampen.Bernardus Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 15-11-1895 in het huis staande te Kampen aan de Boven Hofstraat, nummer acht en dertig. BS Kampen 16-12-1896: Aalt Prins woont te Kampen. Hendrika van Weesep woont te Kampen, aan de Hofstraat. Bernardus Gerardus Prins is geb. Kampen 16-12-1896 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 10-02-1897: Aalt Prins en Hendrika van Weesep wonen te Kampen. Bernardus Gerardus Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 10-02-1897 in het huis staande te Kampen aan de Hofstraat nummer acht en dertig. BS Kampen 15-11-1898: Aalt Prins en Hendrika van Weesep wonen te Kampen. Willem Prins is geb. Kampen 14-11-1898 binnen deze gemeente ten zijnen woonhuize in de Kerksteeg. BS Kampen 25-04-1900: Aalt Prins en Hendrika van Weesep wonen te Kampen. Gerhardus Prins is geb. Kampen 24-04-1900 binnen deze gemeente ten zijnen woonhuize aan den Burgwal. BS Kampen 29-08-1900: Aalt Prins en Hendrika van Weesep wonen te Kampen. Willem Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 28-08-1900 in het huis staande te Kampen aan de Burgwal nummer honderd zes en twintig.BS Kampen 13-07-1901: Aalt Prins en Hendrika van Weesep wonen te Kampen. Lammerdina Prins is geb. Kampen 12-07-1901 binnen deze gemeente ten zijne woonhuize aan de Burgwal. BS Kampen 05-08-1901: Aalt Prins en Hendrika van Weesep wonen te Kampen. Lammerdina Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 03-08-1901 in het huis staande te Kampen aan den Burgwal nummer honderd zes en twintig. BS Kampen 20-05-1902: Aalt Prins woont te Kampen. BS Kampen 10-05-1906: Aalt Prins woont te Kampen. BS Kampen 09-09-1909: Aalt Prins woont te Kampen. BR Kampen BS Kampen 07-03-1912: Aalt Prins en Hendrika van Weesep wonen te Kampen. BS Kampen 09-08-1917: Aalt Prins en Hendrika van Weesep wonen te Kampen. BS Kampen 01-05-1919: Aalt Prins en Hendrika van Weesep wonen te Kampen. BS Kampen 13-01-1920: Hendrika van Weesep woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 13-01-1920 in de gemeente Kampen.

30. Kampen, Politiearchief 144.4.

31. BS Kampen 17-11-1921: Aalt Prins en Berendje Schinkel wonen te Kampen. BS Kampen 07-02-1923: Aalt Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 06-02-1923 in de gemeente Kampen.

32. BS IJsselmuiden 26-11-1881: Geertje Prins woont te Kampen. Hendrik Schinkel woont te IJsselmuiden. BS IJsselmuiden 15-05-1882: Geertje Prins en Hendrik Schinkel wonen te IJsselmuiden. Hendrik Schinkel is geb. IJsselmuiden 13-05-1882 te IJsselmuiden, wijk een, nommer zeven en twintig. BS Kampen 04-05-1883: Hendrik Schinkel woont te IJsselmuiden. BS IJsselmuiden 14-08-1884: Geertje Prins en Hendrik Schinkel wonen te IJsselmuiden. Hendrina Schinkel is geb. IJsselmuiden 14-08-1884 te IJsselmuiden, wijk een, nommer zeven en twintig. BS Kampen 16-09-1886: Hendrik Schinkel  woont te IJsselmuiden. BS IJsselmuiden 30-09-1886: Geertje Prins en Hendrik Schinkel wonen te IJsselmuiden. Aaltje Schinkel is geb. IJsselmuiden 30-09-1886 te IJsselmuiden, wijk een, nommer zeven en twintig. BS IJsselmuiden 30-07-1888: Geertje Prins en Hendrik Schinkel wonen te IJsselmuiden. Willemina Schinkel is geb. IJsselmuiden 30-07-1888 te IJsselmuiden, wijk een, nommer vijf en zeventig. BS IJsselmuiden 26-06-1890: Geertje Prins en Hendrik Schinkel wonen te IJsselmuiden. Adolf Schinkel is geb. IJsselmuiden 26-06-1890 te IJsselmuiden, wijk een, nommer vier en veertig. BS IJsselmuiden 09-09-1891: Geertje Prins en Hendrik Schinkel wonen te IJsselmuiden. Hendrikje Schinkel is geb. IJsselmuiden 09-09-1891 te IJsselmuiden, wijk een, nommer zestien. BS IJsselmuiden 09-03-1893: Geertje Prins en Hendrik Schinkel wonen te IJsselmuiden. Geertje Prins is van een levenloze dochter bevallen IJsselmuiden 09-03-1893 in het huis staande te IJsselmuiden, wijk een, nommer honderd zes en zeventig. BS IJsselmuiden 15-03-1894: Geertje Prins en Hendrik Schinkel wonen te IJsselmuiden. Hendrikje Schinkel is ovl. IJsselmuiden 15-03-1894 in het huis staande te IJsselmuiden, wijk een nommer honderd zes en zeventig. BS IJsselmuiden 21-06-1895: Geertje Prins en Hendrik Schinkel wonen te IJsselmuiden. Hendrikje Schinkel is geb. IJsselmuiden 21-06-1895 te IJsselmuiden, wijk een, nommer honderd zes en zeventig. BS IJsselmuiden 01-07-1897: Geertje Prins en Hendrik Schinkel wonen te IJsselmuiden. Adolf Schinkel is geb. IJsselmuiden 01-07-1897 te IJsselmuiden, wijk een, nommer tweehonderd en vijf. BS IJsselmuiden 27-08-1901: Geertje Prins en Hendrik Schinkel wonen te IJsselmuiden. Christina Schinkel is geb. IJsselmuiden 26-08-1901 te IJsselmuiden, wijk een, nommer tweehonderd en vijf. BS Kampen 20-05-1902: Hendrik Schinkel woont te IJsselmuiden. BS IJsselmuiden 14-11-1904: Geertje Prins en Hendrik Schinkel wonen te IJsselmuiden. Willem Schinkel is geb. IJsselmuiden 13-11-1904 te IJsselmuiden, Wijk een, nommer tweehonderd en vijf. BS IJsselmuiden 19-05-1909: Geertje Prins en Hendrik Schinkel wonen te IJsselmuiden. Christina Schinkel is ovl. IJsselmuiden 19-05-1909 in het huis staande te IJsselmuiden, wijk een, nommer elf. BS IJsselmuiden 24-01-1942: Geertje Prins en Hendrik Schinkel wonen te Kampen. Hendrik Schinkel is ovl. IJsselmuiden 22-01-1942 in deze gemeente te IJsselmuiden. BS Kampen 26-01-1942: Hendrik Schinkel woont te Kampen. Hendrik Schinkel is ovl. IJsselmuiden 22-01-1942 gemeente IJsselmuiden … aldaar. BS IJsselmuiden 31-03-1948: Geertje Prins woont te IJsselmuiden. Zij is ovl. IJsselmuiden 29-03-1948 in deze gemeente te IJsselmuiden.

33. BS Hasselt 07-12-1883: Johanna Prins en Klaas Bergman wonen binnen deze gemeente aan de Achterbaan Wijk D nommer Tweeendertig. Jantje Bergman is geb. Hasselt 07-12-1883 ten haren gemelde woonhuize. BS Hasselt 22-12-1884: Johanna Prins en Klaas Bergman wonen te Hasselt. Klaas Bergman is ovl. Hasselt 22-12-1884 binnen deze gemeente aan de achterbaan Wijk D nummer twee en dertig. BS Kampen 30-04-1885: Johanna Prins woont te Kampen, aan de Buiten Hofstraat, wijk 4, nummer drie honderd zes en zeventig. Klaas Bergman is geb. Kampen 30-04-1885 te Kampen, ten huize bovenvermeld.

34. BS Hasselt 10-01-1888: Johanna Prins woont te Kampen. Jantje Bergman woont te Kampen. Jantje Bergman is ovl. Hasselt 09-01-1888 in het huis staande op het eiland, wijk D nummer honderd vijftien a.BS Kampen 24-05-1888: Johanna Prins woont te Kampen. Geert Rap woont te Hasselt. BR Kampen 29-09-1888: Johanna Prins ingeschreven, komende van Hasselt. BS Kampen 02-02-1889: Johanna Prins woont te Hasselt. Zij is bevallen in de Hofstraat, wijk drie nummer honderd vier en tachtig. Geert Rap woont te Hasselt … (de man niet alhier aanwezig). Willem Rap is geb. Kampen 02-02-1889 te Kampen, ter plaatse bovenvermeld. BS Kampen 20-06-1889: Johanna Prins en Geert Rap wonen te Hasselt. Willem Rap woont te Hasselt. Hij is ovl. Kampen 19-06-1889 in het huis staande te Kampen in de Plantsoenstraat, wijk een, nummer vijfhonderd zes en vijftig. BS Hasselt 21-06-1889: Johanna Prins en Geert Rap wonen te Hasselt. Willem Rap woont te Hasselt. Hij is ovl. Kampen 19-06-1889.

35. BR Kampen 04-10-1899: Christina Gerritdina Prins vertrekt naar Arnhem. BS Kampen 27-04-1905: Christina Gerritdina Prins en Evert Visscher wonen te Kampen. BS Kampen 10-05-1906: Christina Gerritdina Prins en Evert Visscher wonen te Kampen. Maria Lammerdina Visscher is geb. Kampen 10-05-1906 binnen deze gemeente te zijnen woonhuize in de Heerensmitsteeg. BS Kampen 09-09-1909: Evert Visscher woont te Kampen. BS Kampen 26-03-1946: Evert Visscher woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 24-03-1946 in deze gemeente. BS Kampen 11-07-1949: Christina Gerritdina Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 09-07-1949 in deze gemeente.

36. BS Kampen 20-05-1902: Jantje Prins woont te Kampen. Pieter IJsbrand de Vries woont te Enschede. BS Lonneker 11-05-1903: Jantje Prins en Pieter IJsbrand de Vries wonen te Lonneker. Nolke de Vries is geb. Noord Eschmarke (gem. Lonneker) 09-05-1903 te zynen huize te Noord Eschmarke. BS Lonneker 01-09-1909: Jantje Prins en Pieter IJsbrand de Vries wonen te Lonneker. Willem Lambertus de Vries is geb. Noord Eschmarke (gem. Lonneker) 31-08-1909 te zynen huize te buurtschap Noord-Eschmarke.

37. BS Kampen 27-04-1905: Gerrit Jan Prins woont te Kampen. BS Kampen 09-09-1909: Gerrit Jan Prins en Alijda Bruggink wonen te Kampen. BS Kampen 29-07-1910: Gerrit Jan Prins en Alijda Bruggink wonen te Kampen. Lammerdina Geertruida Prins is geb. Kampen 28-07-1910 binnen deze gemeente te zijnen woonhuize aan de Hofstraat. BS Kampen 07-03-1912: Gerrit Jan Prins woont te Kampen. BS Kampen 17-04-1919: Gerrit Jan Prins woont te Kampen. BS Kampen 16-10-1919: Gerrit Jan Prins woont te Kampen.BS Kampen 28-06-1934: Gerrit Jan Prins en Alijda Bruggink wonen te Kampen.BS Kampen 02-02-1958: Alijda Bruggink woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 02-12-1958 in deze gemeente.

38. BR Kampen 06-08-1918: Willem Prins vertrekt naar ’s-Gravenhage. BS Kampen 17-04-1919: Willem Prins woont te ’s Gravenhage. Alijda Nijhof woont te Kampen. BS Kampen 17-11-1919: Willem Prins en Alijda Nijhof wonen te Kampen.

39. BS Kampen 16-10-1919: Klaas Prins en Jenneke Gerritdina Nijhof wonen te Kampen. BR Kampen 07-11-1913: Klaas Prins vertrekt naar Meppel. BR Kampen 30-05-1914: Klaas Prins ingeschreven, komende van Velsen. BR Kampen 05-07-1915: Klaas Prins vertrekt naar Groningen. BR Kampen 28-10-1915: Klaas Prins ingeschreven, komende van Groningen. BR Kampen 14-11-1919: Klaas Prins vertrekt naar Hattem. BR Kampen 06-09-1929: Klaas Prins vertrekt naar Oldebroek. BS Oldebroek 21-12-1950: Klaas Prins woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 19-12-1950 in deze gemeente.

40. Vgl. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 240, aldaar onjuist: Jennigje Kornelis Hoksbergen, geb. Genemuiden 20-12-1880.

41. BS Kampen 28-02-1907: Aalt Prins woont te Kampen. BS Kampen 29-09-1910: Aalt Prins woont te Kampen. Jennigje Hoksbergen woont te Genemuiden. BS Kampen 17-07-1911: Aalt Prins en Jennigje Hoksbergen wonen te Kampen. Aaltje Prins is geb. Binneneiland (gem. Kampen) 16-07-1911 binnen deze gemeente te zijnen woonhuize op het Binneneiland. BS Kampen 26-09-1912: Aalt Prins en Jennigje Hoksbergen wonen te Kampen. Cornelia Prins is geb. Binneneiland (gem. Kampen) 25-09-1912 binnen deze gemeente te zijnen woonhuize op het Binneneiland. BS Kampen 22-01-1918: Aalt Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 21-01-1918 in de gemeente Kampen. BS Kampen 08-03-1932: Jennigje Hoksbergen woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 06-03-1932 in de gemeente Kampen.

42. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 240.

43. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 240.

44. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 241.

45. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 139.

46. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 139.

47. BS Kampen 21-01-1909: Klaas Prins en Aaltje Selles wonen te Kampen. Aaltje Prins is geb. Binneneiland (gem. Kampen) 21-01-1909 binnen deze gemeente te zijnen woonhuize op het Binnen-eiland. BS Kampen 19-01-1910: Klaas Prins en Aaltje Selles wonen te Kampen. Petertje Prins is geb. Binneneiland (gem. Kampen) 18-01-1910 binnen deze gemeente te zijnen woonhuize op het Binneneiland. BS Kampen 29-09-1910: Klaas Prins woont te Kampen. BS Kampen 17-07-1911: Klaas Prins woont te Kampen.BS Kampen 22-11-1912: Klaas Prins en Aaltje Selles wonen te Kampen. Jantje Prins is geb. Binneneiland (gem. Kampen) 21-11-1912 binnen deze gemeente te zijnen woonhuize op het Binneneiland. BS Kampen 14-09-1933: Klaas Prins en Aaltje Selles wonen te Kampen.BS Kampen 15-03-1947: Aaltje Selles woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 14-03-1947 in deze gemeente. BS Kampen 03-09-1957: Klaas Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 03-09-1957 in deze gemeente.

48. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998), 67,68.

49. BS Kampen 28-02-1907: Stijntje Prins en Mense Selles wonen te Kampen. BS Kampen 29-09-1910: Mense Selles woont te Kamperveen. BS Kamperveen 13-09-1910: Stijntje Prins en Mense Selles wonen te Kamperveen. Aaltje Selles is geb. Kamperveen 12-09-1910 te Kamperveen, Wijk B, nummer zestien. BS Kampen 19-09-1951: Stijntje Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Openbaar Lichaam “de Noordoostelijke Polder” 17-09-1951.

50. BS Kampen 11-02-1904: Stijntje Prins en Hendrik van Bruggen wonen te Kampen. BR Kampen 11-02-1904: Stijntje Prins vertrekt naar Oldebroek. BS Oldebroek 10-10-1913: Hendrik van Bruggen woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 08-10-1913 ten zijnen huize, in het dorp Geldersche dijk, binnen deze gemeente.

51. BS Oldebroek 03-12-1914: Stijntje Prins en Gerrit Vos wonen te Oldebroek. BS IJsselmuiden 25-10-1948: Stijntje Prins woont te IJsselmuiden. Zij is ovl. Zalk (gem. IJsselmuiden) 23-10-1948 in deze gemeente, te Zalk.

52. BS Kampen 09-01-1908: Aalt Prins en Matje van de Streek wonen te Kampen. BR Staphorst 08-06-1908: Aalt Prins en Matje van de Streek laten zich inschrijven in Staphorst. Hun adres is Den Huls nr 36. BS Staphorst 14-12-1908: Aalt Prins woont te Staphorst. Matje van de Streek woont in de gemeente Staphorst, den Huls, nommer zeven en twintig. Dirkje Prins is geb. Den Hulst (gem. Staphorst) 13-12-1908 te Staphorst als gemeld. BS Staphorst 05-11-1910: Aalt Prins woont te Staphorst. Matje van de Streek woont in de gemeente Staphorst, den Huls, nommer zes en dertig. Gerrigje Prins is geb. Den Hulst (gem. Staphorst) 03-11-1910 te Staphorst als gemeld. BS Staphorst 24-11-1911: Aalt Prins woont te Staphorst. Matje van de Streek woont in de gemeente Staphorst, den Huls, nommer zes en dertig. Jennigje Prins is geb. Den Hulst (gem. Staphorst) 22-11-1910 te Staphorst als gemeld. BS Staphorst 02-11-1912: Aalt Prins en Matje van de Streek wonen te Staphorst. Jennigje Prins woont te Staphorst. Zij is ovl. Den Hulst (gem. Staphorst) 01-11-1912 in het huis staande in de gemeente Staphorst, den Huls, nommer zes en dertig. BS Oldebroek 03-12-1914: Aalt Prins woont te Staphorst. BS Staphorst 18-11-1916: Matje van de Streek woont te Staphorst. Zij is ovl. Den Hulst (gem. Staphorst) 17-11-1916 in het huis staande in den Huls, gemeente Staphorst.

53. Nieuw Archief Kampen, Archief van het stadsbestuur 1813-1913, Inschrijvingsregister van de Nat. Militie, 1898, inv. nr. 2996.

54. Wikipedie, de vrieje ensyklopedie, 14 oktober 2012.

55. Wikipedie, de vrieje ensyklopedie, 14 oktober 2012.

56. Wikipedie, de vrieje ensyklopedie, 14 oktober 2012, aldaar geciteerd: E. Dijk, 'n Groet aan Ni'jluuz'n, in: Ni'jluusn van vrogger, 1e jk., nr. 2, juni 1983.

57. Kopie van een op qoop.nl aangeboden ansichtkaart, 15 oktober 2012.

58. Kopie van een op qoop.nl aangeboden ansichtkaart, 15 oktober 2012.

58a. www.myheritage.nl en www.genealogieonline.nl, geraadpleegd op 5 juni 2015.

59. BS Kampen 07-02-1918: Aalt Prins woont te Staphorst. Gerrigje van de Streek woont te Kampen. BS Staphorst 27-10-1919: Aalt Prins woont te Staphorst. Hij is ovl. Den Hulst (gem. Staphorst) 26-10-1919 in het huis staande te den Hulst, gemeente Staphorst. BR Kampen 31-12-1919: Gerrigje van de Streek laat zich met haar vijf stiefkinderen inschrijven op het adres 3e Ebbingestraat 40. BS Kampen 28-10-1957: Gerrigje van de Streek woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 28-10-1957 in deze gemeente.

60. Rijksarchief Overijssel, Archief van de Arrondissementsrechtbank Zwolle, Requesten tot openbare verkoop vastgoed, doos 41, 1 januari 1918 – 30 december 1920. De brief d.d. 06-11-1919 van notaris Visscher heeft kenmerk “A. no 257”.

61. Rijksarchief Overijssel, Archief van de Arrondissementsrechtbank Zwolle, Dubbel van het repertoir der notarissen, Dossier 94 in doos 32. Volgens de magazijnlijst het dossier van notaris J. Visscher, residerende te Nieuwleusen van 1910-1929.

1919 actenummer 2124 25-11-1919, Gerrigje van de Streek, weduwe van Aalt Prins, te Staphorst.

aard der acte: inzet (in minuut). Geregistreerd: 16-11-1919.

1919 actenummer 2133 09-12-1919, vervolg van 2124, aard der acte: eindveiling (in minuut)

61a. BR Kampen 1910-1937, Wed. A. Prins, 31-12-1919.

61b. BR Kampen 1910-1937, Dries van Dijk, 31-12-1919.

62. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 346.

62a. BR Kampen 1910-1937, Wiechert van Dijk en Wed. A. Prins, 31-12-1919.

62b. BR Kampen 1910-1937, Jan van de Streek, 31-12-1919.

62c. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 156.

62d. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 147.

62e. BR Kampen 1910-1937, Wed. W.A. van Werven, 31-12-1919.

62f. Reactie van Willem Aart Prins op Kampenwereldstandineennotendop op www.facebook.com, 16 augustus 2014: “William A Prins Very nice picture and story, Brunnepe is where my step-grandmother lived and my Dad worked for "de grote baas" van Werven. Thank you.”

63. BS Kampen 02-05-1913: Dirkje Prins en Kornelis Kasper wonen te Kampen. BS Oldebroek 03-12-1914: Kornelis Kasper woont te Kampen.

64. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 203.

65. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 203.

66. BS Rotterdam 02-05-1913: Geertruida Gesina Prins woont alhier, doch binnen de laatste zes maanden te Utrecht. Corstiaan Cornelis Weijers woont alhier. Woonplaats volgens een huwelijksbijlage 02-05-1913: alhier, Middensteiger 7a. BS Rotterdam 25-02-1929: Corstiaan Cornelis Weijers woont alhier. Hij is ovl. Rotterdam 23-02-1929 alhier. BS Rotterdam 06-03-1930: Geertruida Gesina Prins woont alhier. Zij is ovl. Rotterdam 05-03-1930 alhier.

67. Kerkgenootschap volgens een huwelijksbijlage 02-05-1913: NH.

68. BS Avereest 01-05-1925: Stienna Johanna Prins woont te Avereest. Roelof Bisschop woont te Avereest, binnen de laatste zes maanden te Ommen.

69. BS Kampen 25-04-1907: Hendrik Prins en Geertje Post wonen te Kampen. BS Zwollerkerspel 30-04-1908: Hendrik Prins woont te IJsselmuiden. BS Kampen 21-02-1918: Hendrik Prins woont te IJsselmuiden. BS IJsselmuiden 04-09-1918: Hendrik Prins en Geertje Post wonen te IJsselmuiden. Niesje Prins woont te IJsselmuiden. Zij is ovl. IJsselmuiden 04-09-1918 in het huis staande te IJsselmuiden, wijk drie nummer een. BS IJsselmuiden 13-02-1919: Hendrik Prins woont te IJsselmuiden. BS Kampen 23-03-1922: Hendrik Prins woont te IJsselmuiden.BS Kampen 30-11-1922: Hendrik Prins woont te IJsselmuiden.  BS IJsselmuiden 28-01-1941: Hendrik Prins woont te IJsselmuiden. Hij is ovl. IJsselmuiden 28-01-1941 te IJsselmuiden.

70. BS Kampen 30-11-1922: Cornelis Prins en Jentje van Heerde wonen te Kampen.

71. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 219.

72. BS Zwollerkerspel 30-04-1908: Albert Henniphof woont te Zwollerkerspel. Roelofje Prins woont te Kampen.

73. BS IJsselmuiden 13-02-1919: Egberdina Prins woont te Kampen. Jan Roelof Jonker woont te IJsselmuiden. BS Genemuiden 19-04-1927: Jan Roelof Jonker woont te Genemuiden. Hij is ovl. Genemuiden 18-04-1927 in deze gemeente.

74. BS Kampen 21-02-1918: Gerrit Prins woont te Kampen. Neeltje Riezebosch woont te Zwollerkerspel. BS Dalfsen 12-06-1922: Gerrit Prins en Neeltje Riezebosch wonen te Dalfsen. Berendje Prins is ovl. Ancum (gem. Dalfsen) 11-06-1922 in het huis staande te Ancum, gemeente Dalfsen.

75. BS Kampen 23-03-1922: Egbert Jan Prins en Trijntje Zwerus wonen te Kampen.

76. BS Kampen 05-04-1923: Hendrik Prins woont te Kampen. BS Kampen 06-11-1924: Hendrik Prins en Johanna van Ittersum wonen te Kampen. BS IJsselmuiden 11-11-1926: Hendrik Prins woont te Kampen.

77. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 219.

78. J. Grooten, Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998 (Kampen 1998) 98.

79. BS Kampen 07-06-1880: Niesje Prins vertrekt naar IJsselmuiden. BS Kampen 05-04-1923: Niesje Prins woont te Kampen. Jan Pelleboer woont te IJsselmuiden.

80. BS Kampen 06-11-1924: Dries Prins woont te Kampen. BS IJsselmuiden 11-11-1926: Dries Prins woont te Zalk en Veecaten. Aaltje van Ittersum woont te IJsselmuiden.

81. BS Wilsum 19-11-1927: Roelofje Prins woont te IJsselmuiden. Gerrit Spronk woont te Wilsum.

82. BS Kampen 26-06-1902: Hendrikje Prins woont te Kamperveen. Roelof de Groot woont te Kampen. BS Kampen 17-08-1903: Hendrikje Prins en Roelof de Groot wonen te Kampen. Aaltje de Groot is geb. Brunnepe (gem. Kampen) 17-08-1903 binnen deze gemeente ten zijnen woonhuize in de buurtschap Brunnepe. BS Kampen 30-08-1906: Roelof de Groot woont te Kampen. BS Kampen 19-08-1907: Hendrikje Prins en Roelof de Groot wonen te Kampen. Hendrikje de Groot is geb. Kampen 17-08-1907 binnen deze gemeente ten zijnen woonhuize aan den Veerweg. BS Kampen 22-02-1912: Roelof de Groot woont te Kampen. BS Kampen 28-05-1912: Hendrikje Prins en Roelof de Groot wonen te Kampen. Jantina de Groot is geb. Kampen 27-05-1912 binnen deze gemeente ten zijnen woonhuize aan den Veerweg. BS Heerde 08-02-1917: Roelof de Groot woont te Heerde.

83. BS Kampen 30-08-1906: Cornelia Prins en Barend Prins wonen te Kampen. BS Kampen 22-03-1909: Cornelia Prins en Barend Prins wonen te Kampen. Jennigje Prins is geb. Kampen 20-03-1909 binnen deze gemeente ten zijnen woonhuize aan de Groenestraat. BS Kampen 22-02-1912: Barend Prins woont te Kampen. BS Kampen 27-03-1912: Cornelia Prins en Barend Prins wonen te Kampen. Heimerich Prins is geb. Kampen 26-03-1909 binnen deze gemeente ten zijnen woonhuize aan de Groenestraat. BS Kampen 01-12-1948: Cornelia Prins woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 29-11-1948 in deze gemeente. BS Kampen 03-04-1952: Barend Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 02-04-1952 in deze gemeente.

84. BR ’s-Gravenhage 1913-1939: Aaltje Prins komt 01-12-1911 uit Kr. Gest Deventer gr 2. Albertus Wilhelm Evenaar komt 22-12-1912 uit Kampen. BS Kampen 22-02-1912: Aaltje Prins woont te ’s-Gravenhage. Albertus Wilhelm Evenaar woont te Kampen, onlangs wonende te Watergraafsmeer. BR ’s-Gravenhage 1913-1939: Aaltje Prins en Albertus Wilhelm Evenaar wonen ’s-Gravenhage, Laan Copes van Cattenburg 34 (20-02-1912 – 09-03-1915), ’s-Gravenhage, Riouwstraat 3 (09-03-1915 – 29-04-1918). Aaltje Prins en Albertus Wilhelm Evenaar vertrekken 19-05-1920 naar Apeldoorn, Emmalaan 30, komen 16-09-1920 uit Apeldoorn, wonen ’s-Gravenhage, Riouwstraat 54 (17-09-1920 – 29-03-1921) en vertrekken 29-03-1921 naar Apeldoorn.

84a. BR ’s-Gravenhage 1913-1939.

85. BS Heerde 08-02-1917: Heimerigje Prins woont te Heerde. Jan Hendriks Ossenkoppele woont te Heerlen, doch binnen de laatste zes maanden te Heerde.

86. BR Kampen 07-01-1891: Frederika Johanna Prins vertrekt naar Wijhe. BR Kampen 03-12-189?: Frederika Johanna Prins ingeschreven, komende van Wijhe. BS Kampen 05-05-1903: Frederika Johanna Prins woont te Kampen. Michiel Adriaan van der Lijke woont te Vlissingen. BR Kampen 05-05-1903: Frederika Johanna Prins vertrekt naar Vlissingen. BS Vlissingen 11-05-1904: Frederika Johanna Prins en Michiel Adriaan van der Lijke wonen te Vlissingen. Victor Johan van der Lijke is geb. Vlissingen 09-05-1904 binnen deze gemeente, in het huis wijk N nummer veertig. BS Vlissingen 18-10-1906: Frederika Johanna Prins en Michiel Adriaan van der Lijke wonen te Vlissingen. Johan Matthieu van der Lijke is geb. Vlissingen 15-10-1906 binnen deze gemeente. BS Haarlem 12-04-1928: Frederika Johanna Prins en Michiel Adriaan van der Lijke wonen alhier. BS Apeldoorn 03-08-1944: Michiel Adriaan van der Lijke woont te Apeldoorn. BS De Wijk 28-04-1961: Frederika Johanna Prins woont te de Wijk.

87. BR Kampen 25-05-1892: Wouter Prins vertrekt naar Kampen J.B. BR Kampen 04-11-1901: Wouter Prins ingeschreven, komende van Bergen op Zoom. BR Kampen 04-04-1902: Wouter Prins vertrekt naar Batavia, Java, Nederlandsch Oost-Indië.

88. Historisch Centrum Overijssel, Landverhuizers 1847-1908.

89. Informatie overgenomen van de genealogische homepage van Henk de Bie (1945).

90. BR Kampen 19-02-1923: Wouter Prins en zijn zonen Johan en Dick ingeschreven, komende van Padang, Nederlandsch Oost-Indië. BS Oldebroek 14-02-1949: Wouter Prins woont te Oldebroek. Hij is ovl. Oldebroek 12-02-1949 in deze gemeente.

91. BR Kampen 10-10-1928: Johan Prins vertrekt naar Schiermonnikoog. BR Kampen 10-01-1930: Johan Prins ingeschreven, komende van Schiermonnikoog.

92. BS ’s-Gravenhage 08-04-1914.

93. BR Kampen 04-02-1898: Reijer Prins vertrekt naar Amsterdam. BS Kampen 05-05-1903: Reijer Prins woont te Groningen. BR Kampen 22-11-1905: Antonia Helena van der Ven ingeschreven, komende van Assen. BR Kampen 10-10-1906: Antonia Helena van der Ven vertrekt naar Rheden (Velp). BR Kampen 12-10-1906: Reijer Prins ingeschreven, komende van Groningen. BR Kampen 11-12-1906: Reijer Prins vertrekt naar Middelburg. BR Kampen 27-04-1907: Reijer Prins ingeschreven, komende van Middelburg. BR Kampen 12-09-1907: Antonia Helena van der Ven ingeschreven, komende van Rheden (Velp). BS Kampen 24-09-1907: Reijer Prins en Antonia Helena van der Ven wonen te Kampen. BS Kampen 17-06-1908: Reijer Prins en Antonia Helena van de Ven wonen te Kampen. Johannes Frederik Prins is geb. Kampen 16-06-1908 binnen deze gemeente ten zijnen woonhuize aan de Broederstraat. BR Kampen 02-05-1910: Reijer Prins, Antonia Helena van der Ven en Johannes Frederik Prins vertrekken naar IJsselmuiden. BS IJsselmuiden 15-07-1912: Reijer Prins en Antonia Helena van de Ven wonen te IJsselmuiden. Willem Prins is geb. IJsselmuiden 13-07-1912 te IJsselmuiden, Wijk een, nummer honderd drie en negentig. BR ’s-Gravenhage 1913-1915: Het gezin van Reijer Prins woont in IJsselmuiden (tot 14-05-1913), in ’s-Gravenhage, Daguerrestraat 90 (14-05-1913 – 04-06-1915), in Kampen,  Boven Nieuwstraat 90 (vanaf 04-06-1915). BS ’s-Gravenhage 08-04-1914: Reijer Prins,  Antonia Helena van der Ven en Willem Prins wonen alhier. Willem Prins is ovl. ’s-Gravenhage 07-04-1914. BR Kampen 29-07-1932: Het gezin van Reijer Prins vertrekt naar Kamperveen, De Zande C 32. BS Kampen 22-12-1956: Antonia Helena van de Ven woont te Kampen. Zij is ovl. Kampen 20-12-1956 in deze gemeente. BS Kampen 06-05-1959: Reijer Prins woont te Kampen. Hij is ovl. Kampen 04-05-1959 in deze gemeente.

93a. BR ’s-Gravenhage 1913-1915.

94. BS Epe 25-03-1899: Hendrik Jan Prins en Gerritje Heering wonen te Epe. BS Epe 10-07-1900: Hendrik Jan Prins en Gerritje Heering wonen te Epe. Gerritje Heering is ovl. Epe 09-07-1900 ten haren huize te Epe. BS Epe 30-06-1934: Hendrik Jan Prins woont te Epe. Hij is ovl. Epe 29-06-1934 in de gemeente Epe.

95. BS Epe 30-12-1905: Dirk Prins en Gerritje Frederiks wonen te Epe. BS Epe 11-01-1906: Dirk Prins woont te Epe. Hij is ovl. Epe 11-01-1906. BS Apeldoorn 06-11-1909: Gerritje Frederiks woont te Epe.

96. BS Oldebroek 01-03-1917: Geesje Prins en Reijer Sneller wonen te Oldebroek. BS Zwolle 22-11-1946: Geesje Prins woont te Oldebroek. Zij is ovl. Zwolle 21-11-1946 in deze gemeente.

 

 

Bronnen bij Generatie X