GENERATIE XII                                                                                                               31-10-2020

 

XIIa DIRK JAN PRINS (van XIa), geb. Kampen 22-12-1883, arbeider (1909), vuurstoker (1911), vuurstoker suikerfabr. (1911), ovl. na 21-01-1943, tr. Amsterdam 29-03-1911

 

EVERDINA OOSTERBROEK, geb. Wijhe 03-02-1890, zonder beroep (1911), zonder beroep, dienstb. (part.) (1911), ovl. na 21-01-1943, dochter van Gerrit Oosterbroek en Maria Waanders.

 

Het huwelijk tussen Dirk Jan Prins en Everdina Oosterbroek is ontbonden Amsterdam 21-01-1943.

 

Gerrit Oosterbroek is boerenknecht (1885), arbeider (1888, 1890, 1894, 1916, 1924), landarbeider (1911), fabrieksarbeider (1914, 1920, 1929, 1933), zeilenmaker (1922). Maria Waanders is dienstmeid (1885), zonder beroep (1888, 1890, 1894, 1911, 1914, 1916, 1920, 1922, 1924, 1929, 1934).

 

BS Amsterdam 29-03-1911: Dirk Jan Prins overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Kampen voor de lichting van 1903 en dat hij op 4 Maart 1903 is ingelijfd en nog is dienende na alvorens op den 5 Juni 1902 eene vrijwillige verbintenis te hebben aangegaan bij het 7e regiment infanterie.

 

Apeldoorn 28-03-1911: Roelof Prins en Hendrika Willemina Ringoir verlenen bij notariële akte toestemming aan Dirk Jan Prins om te trouwen met Everdina Oosterbroek.

 

Vrij van zegel en registratierecht, ingevolge hierbij overgelegd bewijs van onvermogen, afgegeven door den Burgemeester der gemeente Apeldoorn, den 24 maart 1911. Heden den acht en twintigsten Maart negentien honderd elf, verschenen voor mij Johan Hendrik van de Poll, Notaris ter Standplaats Apeldoorn, Roelof Prins, sigarensorteerder en Hendrika Willemina Ringoir, zonder beroep, echtelieden wonende te Apeldoorn. Die verklaarden hunne toestemming te  geven tot het huwelijk, hetwelk hun zoon Dirk Jan Prins, wonende te Amsterdam, geboren uit hun huwelijk, voornemens is aan te gaan met Everdina Oosterbroek. Waarvan Acte, die in originale zal worden uitgegeven, is verleden te Apeldoorn ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Josephus Gerardus Hermanus Schrederhof en Willem Cornelis Hendericus van Blitterswijk, notarisklerken, beiden wonende te Apeldoorn als getuigen. De comparanten en de getuigen zijn aan mij Notaris bekend en hebben deze acte onmiddellijk na voorlezing met mij Notaris geteekend.

 

In 1911 trouwen Dirk Jan Prins en Everdina Oosterbroek in Amsterdam. Zij kunnen niet de kosten voldoen voor het aanvragen van uittreksels uit de burgerlijke stand en een notariële akte en overleggen beiden een verklaring van onvermogen.

 

Verklaring van onvermogen. De burgemeester van Amsterdam verklaart op getuigenis van J.W. Jurrema Directeur van het armbezoek, en van W. Andriese, Armbezoeker bij het Burgerlijk Armbestuur, bekende en geloofwaardige personen, beiden wonende te Amsterdam, dat Dirk Jan Prins, wonende 2e Spaarndammerdwarsstraat 31 onvermogend is tot het betalen der kosten vallende op eene akte van huwelijkstoestemming. Amsterdam, den 12 December 1910.

 

Verklaring van onvermogen. De burgemeester van Amsterdam verklaart op getuigenis van J.W. Jurrema Directeur van het armbezoek, en van W. Andriese, Armbezoeker bij het Burgerlijk Armbestuur, bekende en geloofwaardige personen, beiden wonende te Amsterdam, dat Everdine Oosterbroek, wonende 2e Spaarndammerdwarsstraat 31 onvermogend is tot het betalen der kosten vallende op eene akte van huwelijkstoestemming. Amsterdam, den 12 December 1910.

 

Verklaring van onvermogen. De burgemeester van Amsterdam verklaart op getuigenis van J.W. Jurrema Directeur van het armbezoek, en van W. Andriese, Armbezoeker bij het Burgerlijk Armbestuur, bekende en geloofwaardige personen, beiden wonende te Amsterdam, dat Dirk Jan Prins, wonende 2e Spaarndammerdwarsstraat 31 onvermogend is tot het betalen der akten en stukken tot het aangaan van een huwelijk vereischt. Amsterdam, den 12 December 1910.

 

Verklaring van onvermogen. De burgemeester van Amsterdam verklaart op getuigenis van J.W. Jurrema Directeur van het armbezoek, en van W. Andriese, Armbezoeker bij het Burgerlijk Armbestuur, bekende en geloofwaardige personen, beiden wonende te Amsterdam, dat Everdina Oosterbroek, wonende 2e Spaarndammerdwarsstraat 31 onvermogend is tot het betalen der akten en stukken tot het aangaan van een huwelijk vereischt. Amsterdam, den 12 December 1910.

 

Dirk Jan Prins is in 1911 vuurstoker bij een suikerfabriek. Aan het begin van de twintigste eeuw telde Amsterdam verscheidene suikerraffinaderijen, o.a. de in 1882 opgerichte Wester aan de Van Noordtkade 20, die uitgroeide tot de grootste suikerraffinaderij van Nederland.

 

Dirk Jan Prins woont in Apeldoorn (1909) en in Leeuwarden (1910 en/of 1911). Everdina Prins woont in Wijhe (1910 en/of in 1911). Dirk Jan Prins en Everdina Oosterbroek wonen in Amsterdam, 2e Spaarndammerdwarsstraat 31 (1911). [1]

 

 

XIIb JOHANNA PRINS (van XIa), geb. Kampen 19-05-1887, zonder beroep (1909), ovl. (?), tr. Apeldoorn 08-04-1909

 

HENDRIK JAN DEN OTTER, geb. Kralingen 16-12-1878, daglooner (1909), arbeider (1909, 1911), werkman (1911), ovl. (?), zoon van Hendrik den Otter en Arendina van Maasdam.

 

Hendrik den Otter is arbeider (1867, 1868, 1869, 1876, 1878, 1881). Arendina van Maasdam is zonder beroep (1876, 1878, 1909).

 

Johanna Prins en Hendrik Jan den Otter wonen in Apeldoorn (1909). Het gezin van Johanna Prins en Hendrik Jan den Otter woont in Apeldoorn (1911). [2]

 

In 1909 trouwen Johanna Prins en Hendrik Jan den Otter in Apeldoorn. Zij kunnen niet de kosten voldoen voor het aanvragen van uittreksels uit de burgerlijke stand en overleggen beiden een verklaring van onvermogen.

 

BS Apeldoorn 08-04-1909: Gemeente Apeldoorn. De burgemeester der gemeente Apeldoorn verklaart hiermede op getuigenis van Jan Grootjen, oud 31 jaren, van beroep sigarenmaker, en Dirk Jager, oud 27 jaren, van beroep machinezetter, beiden in deze gemeente woonachtig, aan hem bekende en geloofwaardige getuigen, dat Hendrik Jan den Otter daglooner en Johanna Prins zonder beroe, beiden wonende te Apeldoorn onvermogend zyn, om de kosten te betalen, vallende op de stukken benoodigd voor een huwelijk. Gegeven te Apeldoorn, den 20 maart 1909.

 

BS Amsterdam 29-03-1911: Hendrik Jan den Otter overlegt een verklaring waaruit blijkt dat hij is ingeschreven voor de Nationale Militie in de gemeente Rotterdam voor de lichting van 1898 en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den Militieraad, uithoofde van te zijn eenige wettige zoon, van den dienst is vrijgesteld.

 

 

XIIc HENDRIKJE PRINS (van XIa), geb. Kampen 23-12-1890, zonder beroep (1911), ovl. na 01-02-1932, tr. Apeldoorn 16-11-1911

 

GEERT VAN ERKELENS, geb. Meppel 01-11-1886, arbeider (1911, 1932), daglooner (1911), ovl. ’s-Gravenhage 01-02-1932, zoon van Roelof van Erkelens en Annegien Hofste.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

Roelof van Erkelens, geb. Apeldoorn 20-04-1912.

Hendrika Willemina van Erkelens, geb. Apeldoorn 09-04-1914.

[…]

 

Roelof van Erkelens is schippersknecht (1884, 1886, 1889, 1891), dekknecht (1893). Annegien Hofste is dienstmeid (1884), zonder beroep (1886, 1889, 1891, 1893, 1911, 1916, 1919, 1932, 1946).

 

Hendrikje Prins en Geert van Erkelens wonen in Apeldoorn (1911), Zutphen (1911), Apeldoorn, Torenstraat, Hofstraat, Chr. Geurtweg (1911-1915) en ’s-Gravenhage (1915). [3]

 

Hendrikje Prins en Geert van Erkelens zijn gereformeerd (1911). [4]

 

 

XIId ELISABETH PRINS (van XIa), geb. Kampen 12-07-1895, zonder beroep (1918), ovl. na 09-04-1945, tr. Deventer 09-10-1918

 

AREND SLAGMAN, geb. Groningen 17-03-1880, verpleger (1918), zonder beroep (1945), ovl. Deventer 09-04-1945, zoon van Hendrik Slagman en Zwaantje van Duinen.

 

Hendrik Slagman is koetsier (1879, 1880, 1881, 1885, 1887), huisknecht (1885), bediende (1913), tuinman (1918), zonder beroep (1931). Zwaantje van Duinen is zonder beroep (1879, 1880, 1881, 1885, 1887, 1913).

 

Elisabeth Prins en Arend Slagman wonen in Deventer (1918, 1945). [5]

 

 

XIIe PETER HENDRIK (PETER) PRINS (van XIa), geb. Kampen 15-09-1900, pakhuisknecht (1927), los arbeider (1944), ovl. Lingen (Ems, Duitsland) 21-02-1944, tr. Deventer 18-05-1927

 

CHRISTINA VRIENDTS (VRIENDS), geb. Borgelo (gem. Diepenveen) 07-01-1906, dienstbode (1927), ovl. na 26-03-1947, dochter van Antonie Vriendts en Gerritdina Pleiter.

 

Antonie Vriendts is arbeider (1906), daglooner (1916). Gerritdina Pleiter is zonder beroep (1906, 1927).

 

BS Deventer 18-05-1927: stiefvader van de bruid is Peter Ligtenbeld, oud 72 jaar, zonder beroep, wonende in Deventer.

 

Peter Hendrik Prins en Christina Vriendts wonen in Deventer (1927). [6]

 

BS Goor 26-03-1947: Peter Prins, los arbeider, geb. Kampen, is ovl. Lingen (Ems, Duitsland), 21-02-1944.

 

 

XIIf ROELOF PRINS (van XId), geb. Grafhorst 01-07-1918, ovl. IJsselmuiden 04-11-1989, tr. IJsselmuiden 10-02-1954

 

ROELOFJE KASPER, geb. IJsselmuiden 19-10-1925, ovl. IJsselmuiden 19-08-2006, dochter van … Kasper en …

 

Roelof Prins en Roelofje Kasper zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van IJsselmuiden "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

 

XIIg EVERT PRINS (van XId), geb. Grafhorst 23-12-1921, grondwerker in de wegenbouw, ovl. Zwolle 06-03-2000, tr. IJsselmuiden 04-10-1951

 

NIESJE PALLAND, geb. Grafhorst 22-01-1922, ovl. IJsselmuiden 28-01-1996, dochter van Asje Palland en Annigje Brink.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Asje Palland is boerenknecht, veehouder.

 

foto van niesje palland, getrouwd met evert prins uit grafhorst, femmigje palland, getrouwd met gerrit prins uit grafhorst en dirkje palland uit grafhorst

Foto. Niesje, Femmigje en Dirkje Palland.

 

trouwfoto van evert prins en niesje palland uit grafhorst, ijsselmuiden 4 oktober 1951

Foto. Evert Prins en Niesje Palland, getrouwd 04-10-1951. [7]

 

foto van femmigje palland, getrouwd met gerrit prins uit grafhorst, annigje brink en getrouwd met asje palland uit grafhorst, niesje palland, getrouwd met evert prins uit grafhorst met hun kinderen koos en asje

Foto. Femmigje Prins-Palland, oma Annigje Palland-Brink, Niesje Prins-Palland en Koos en Asje, de oudste kinderen van Niesje. [8]

 

Evert Prins en Niesje Palland zijn begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Grafhorsterweg in Grafhorst.

 

[…]

 

 

XIIh GERRIT PRINS (van XId), geb. Grafhorst 20-10-1924, veehouder, ovl. Grafhorst (gem. Kampen) 17-12-2011, tr. IJsselmuiden 06-11-1956

 

FEMMIGJE PALLAND, geb. Grafhorst 13-04-1932, dochter van Asje Palland en Annigje Brink.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[...]

 

Asje Palland is boerenknecht, veehouder.

 

Gerrit Prins trouwt met de zus van zijn schoonzus. Anders gezegd: twee broers Prins trouwen met twee zussen Palland.

 

foto van gerrit prins, gerrit palland en jan oostendorp uit grafhorst

Foto. Van links naar rechts Gerrit Prins, Gerrit Palland en Jan Oostendorp. [9]

 

trouwfoto van gerrit prins en femmigje palland uit grafhorst, ijsselmuiden 6 november 1956

Foto. Gerrit Prins en Femmigje Palland, getrouwd 06-11-1956.

 

Roel Post 12-10-2013: De reden waarom zij in stemmige kledij trouwden was dat Gerrit`s vader Kobus in hetzelfde jaar was overleden (20-04-1956). [10]

 

 

XIIi HARM PRINS (van Xd), geb. Grafhorst 05-11-1928, ovl. Grafhorst (gem. IJsselmuiden) 14-01-1993, tr. IJsselmuiden 06-04-1960

 

HENDRIKJE PENNINKHOF, geb. IJsselmuiden 06-05-1930, dochter van Jan Penninkhof en Derkje Lans.

 

Harm Prins en Hendrikje Penninkhof trouwen op dezelfde dag als Gerrigje Prins en Marinus Klooster, zie XIIj.

 

foto van marinus klooster en gerrigje prins en harm prins en hendrikje penninkhof op hun trouwdag voor de deuropening van een kerk in grafhorst 6 april 1960

Foto. Marinus Klooster en Gerrigje Prins (in de deuropening) en Harm Prins en Hendrikje Penninkhof, getrouwd 06-04-1960. [11]

 

Harm Prins is begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Grafhorsterweg in Grafhorst.

 

 

XIIj GERRIGJE PRINS (van Xd), geb. Grafhorst 23-03-1931, tr. IJsselmuiden 06-04-1960

 

MARINUS KLOOSTER, geb. Grafhorst 12-12-1928, ovl. Grafhorst (gem. Kampen) 04-06-2003, zoon van Kornelis Klooster en Harmina Scholten.

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[…]

 

Gerrigje Prins en Marinus Klooster trouwen op dezelfde dag als Harm Prins en Hendrikje Penninkhof, zie XIIi.

 

trouwfoto van marinus klooster en gerrigje prins uit grafhorst 6 april 1960

Foto. Gerrigje Prins en Marinus Klooster, getrouwd 06-04-1960.

 

 

XIIk HARM PRINS (van XIf), geb. Grafhorst 14-11-1922, ovl. IJsselmuiden 06-11-2000, tr. Genemuiden 26-10-1956

 

GEESJE KLOOSTERMAN, geb. Kamperzeedijk (gem. Genemuiden) 22-09-1927, ovl. IJsselmuiden 19-08-1992, dochter van … Kloosterman en …,

 

Uit dit huwelijk zijn geboren:

 

[...]

 

Geesje Kloosterman en Harm Prins zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

[…]

 

 

XIIm LUBBERTUS PRINS (van XIf), geb. Grafhorst 24-06-1927, ovl. Zwolle 21-03-2011, tr. IJsselmuiden 27-05-1953

 

MARIA AARTEN, geb. IJsselmuiden 07-04-1932, dochter van Thijs Aarten en Femmigje Bastiaan.

 

Lubbertus Prins is begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

[…]

 

 

XIIn AALTJE PRINS (van XIf), geb. Grafhorst 04-12-1931, tr. IJsselmuiden 26-02-1958

 

HERMANUS STIJF, geb. Noordeinde (gem. Oldebroek ?) 04-02-1932, zoon van … Stijf en …

 

 

XIIo Evertje Prins (van XIf), geb. Grafhorst 16-01-1933, ovl. Grafhorst (gem. Kampen) 13-05-2013, tr. IJsselmuiden 17-09-1982

 

JAN PENNINKHOF, geb. Grafhorst 05-09-1922, ovl. Kampen 03-07-2011, zoon van Willem Penninkhof en Geertje van der Kolk.

 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

 

Jan Penninkhof en Evertje Prins zijn begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Grafhorsterweg in Grafhorst.

 

 

XIIp JACOBUS PRINS (van XIf), geb. Grafhorst 14-04-1937, kadastraal medewerker, ovl. IJsselmuiden 28-02-2008, tr. IJsselmuiden 08-07-1960

 

WILLEMPJE NIEUWENHUIS, geb. IJsselmuiden 04-10-1938, ovl. IJsselmuiden 14-03-2000, dochter van Cornelis Nieuwenhuis en Lammigje Riezebos.

 

Uit dit huwelijk is geboren:

 

[…]

 

Het gezin van Jacobus Prins en Willempje Nieuwenhuis woont in IJsselmuiden aan de Holzendestraat 28 ().

 

Willempje Nieuwenhuis en Jacobus Prins zijn begraven op de Algemene Begraafplaats van Kampen "de Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden.

 

[…]

 

foto van aaltje prins, gerrigje prins, femmigje palland, jennegien van de venis en evertje prins uit grafhorst

Foto. Van links naar rechts: Aaltje Prins, Gerrigje Prins, Femmigje Palland, Jennegien van de Venis en Evertje Prins. Aaltje en Evertje zijn dochters van Gerrit Prins en Geertje Vinke. Gerrigje Prins is een dochter van Kobus Prins en Neeltje Rook. Femmigje Palland zou trouwen met Gerrit Prins. [12]

 

 

XII GERRIGJE WILLEMINA (GERRIE, GERTY) PRINS (van XIai), geb. Kampen 09-12-1940, profession(s): …, tr. Renfrew, Ontario (Canada) 19-05-1961


GEERT (GERALD) VAN DER PLOEG, geb. Aalsum (gem. Oostdongeradeel) 02-11-1935, profession(s): …, ovl. Refrew, Ontario (Canada) 16-02-2017, zoon van Wesley van der Ploeg en Bonnie de Vries.


Uit dit huwelijk zijn geboren:


Marlene Grace Vander Ploeg, geb. Renfrew, Ontario (Canada) 24-03-1962.

Arthur John Vander Ploeg, geb. Renfrew, Ontario (Canada) 15-07-1963.

Annette Rosalie Vander Ploeg, geb. Renfrew, Ontario (Canada) 30-12-1964.

Linda Jacqueline Vander Ploeg, geb. Renfrew, Ontario (Canada) 06-10-1966.

Brian Wesley Vander Ploeg, geb. Renfrew, Ontario (Canada) 11-05-1968.

Pauline Diana Vander Ploeg, geb. Renfrew, Ontario (Canada ) 05-10-1969.

Gerald Peter Vander Ploeg, geb. Renfrew, Ontario (Canada)18-05-1973.

Jonathan David Vander Ploeg, geb. Renfrew, Ontario (Canada) 21-11-1984.XII MAARTJE HENNIE (MAARTJE, MARION) PRINS (van XIai), geb. Kampen 24-10-1942, profession(s): …, tr. Renfrew, Ontario (Canada) 19-08-1977


MIENT (MAC) VAN DER PLOEG, geb. Aalsum (gem. Oostdongeradeel) 21-11-1929, profession(s): …, ovl. Renfrew, Ontario (Canada) 18-11-1992, zoon van Wesley van der Ploeg en Bonnie de Vries.


Uit dit huwelijk zijn geboren:


Richard Vander Ploeg, geb. Renfrew, Ontario (Canada) 19-03-1979.

Wendy Joyce Vander Ploeg, geb. Renfrew, Ontario (Canada) 03-10-1980.XII ALI MARGRIET (ALI, ALICE) PRINS (van XIai), geb. Kampen 01-06-1945, profession(s): …, tr. Orangeville, Ontario (Canada) 05-11-1966


JOHAN (JOHN) GROEN, geb. Kampen 22-04-1943, profession(s): …, zoon van … Groen en …


Uit dit huwelijk zijn geboren:


Richard John Groen, geb. Orangeville, Ontario (Canada) 21-05-1968.

Barbara-Ann Groen, geb. Orangeville Ontario (Canada) …

Michael Gerald Groen, geb. Orangeville, Ontario (Canada) 16-08-1972.

Marcia Christine Groen, geb. Orangeville, Ontario (Canada)...

Justin Marcel Groen, geb. Orangeville, Ontario (Canada) 04-10-1984.XII WILLEM AART (BILL) PRINS (van XIai), geb. Kampen 03-11-1947, profession(s): …, tr. Orangeville, Ontario (Canada) 09-07-1971


ITJE (IDA) VAN DER VEEN, geb. Assen 14-02-1947,  profession(s): …, dochter van … van der Veen en …


Uit dit huwelijk zijn geboren:


Jeremy William Prins, geb. Orangeville, Ontario (Canada) 28-11-1972, volgt XIII.

Stephen James Prins, geb. Orangeville, Ontario (Canada) 16-07-1974, volgt XIII.

Brian Edward Prins, geb. Orangeville, Ontario (Canada) 25-07-1976, volgt XIII.

Kevin Gerald Ralph Prins, geb. Orangeville, Ontario (Canada) 08-03-1980, volgt XIII.

Karen Jane Christine Prins, geb. Orangeville, Ontario (Canada) 08-03-1980, volgt XIII.

 

Willem Aart (Bill) Prins 08-11-2013: I think you should continue putting the information you have on the website, there are a number of family tree sites already out there and you are not publishing private information.XII DIRKJE MARTHA (DICKIE) PRINS (van XIai), geb. Kampen 05-07-1950, profession(s): …, tr. Ottawa, Ontario (Canada) 22-05-1976


WILLEM WISSINK, geb. Zutphen 05-12-1951, profession(s): …, zoon van … Wissink en …


Uit dit huwelijk zijn geboren:


Mark William Wissink, geb. Mississauga, Ontario (Canada) 12-01-1978.

Julia Christine Wissink, geb. Ottawa, Ontario (Canada) 30-01-1980.

Andrea Elizabeth Wissink, geb. Ottawa, Ontario (Canada) 18-04-1981.

Melanie Dawn Wissink, geb. Ottawa, Ontario (Canada) 04-07-1983.XII HENDRIK JOHAN (HENK) PRINS (van XIai), geb. Kampen 11-08-1953, profession(s): …, ovl. …, Ontario (Canada) 23-11-2019, tr. Ottawa, Ontario (Canada) 28-05-1977


MARY CATHERINE (CATHY) JONES, geb. Halifax, Nova Scotia (Canada) 28-10-1952, profession(s): …, dochter van Thomas James Jones en Phyllis May Bourgeois.


Uit dit huwelijk zijn geboren:


Jennifer Elizabeth Prins, geb. Ottawa, Ontario (Canada) 18-04-1979.

Laura Kathleen Prins, geb. Ottawa, Ontario (Canada) 26-07-1982.

Bryanna  Marie Prins, geb. Ottawa, Ontario (Canada) 19-04-1986.XII CHRISTINE ELIZABETH (TINE) PRINS (van XIai), geb. Renfrew (Canada) 27-09-1960, profession(s): …, tr. Renfrew, Ontario (Canada) 04-05-1991


JAMIE FERGUSON, geb. Renfrew, Ontario (Canada) 11-11-1956, profession(s): …, zoon van … Ferguson en …


Uit dit huwelijk zijn geboren:


Mitchell James Ferguson, geb. Renfrew, Ontario (Canada) 27-08-1992.

Joel David Ferguson, geb. Renfrew, Ontario (Canada) 30-08-1994.

Jocelyn Marie Ferguson, geb. Renfrew, Ontario (Canada) 17-12-1996.

 

 

Noten bij Generatie XII

 

1. BS Apeldoorn 08-04-1909: Dirk Jan Prins woont te Apeldoorn. BS Amsterdam 29-03-1911: Dirk Jan Prins en Everdina Oosterbroek wonen te Amsterdam. Dirk Jan Prins woont No. 31, 2e Spaarndammerdwstr. laatst te Leeuwarden. Everdina Oosterbroek woont No. 31, 2e Spaarndammerdwstr. laatst te Wijhe.

2. BS Apeldoorn 08-04-1909: Johanna Prins en Hendrik Jan den Otter wonen te Apeldoorn. BS Amsterdam 29-03-1911: Hendrik Jan den Otter woont te Apeldoorn. BS Apeldoorn 16-11-1911: Hendrik Jan den Otter woont te Apeldoorn.

3. BS Apeldoorn 16-11-1911: Hendrikje Prins en Geert van Erkelens wonen te Apeldoorn. BS ’s-Gravenhage 02-02-1932: Geert van Erkelens woont te ’s-Gravenhage. BR Apeldoorn: Hendrikje Prins en Geert van Erkelens zijn ingekomen van Zutphen 17-10-1911, vertrokken naar ’s-Gravenhage 03-08-1915.

4. BR Apeldoorn 18-10-1911.

5. BS Deventer 09-10-1918: Elisabeth Prins en Arend Slagman wonen te Deventer

6. BS Deventer 18-05-1927: Peter Hendrik Prins en Christina Vriendts wonen te Deventer.

7. Roel Post 12-10-2013: Evert Prins 23-12-1921 en 06-03-2000 tr. op 4 okt 1951 in IJss. met Niesje Palland  22-01-1922 en 28-01-1966 .

8. Roel Post 12-10-2013: De drie vrouwen , die zijn afgebeeld zijn Fem. Prins-Palland . Oma Palland – Brink en Niesje Prins – Palland . De kinderen zijn de 2 oudste kinderen van Niesje ( Koos en Asje ).

9. Roel Post 12-10-2013: De namen van de 3 jonge mannen zijn : Gerrit Prins , Gerrit Palland en Jan Oostendorp , allen Grafhorstenaren.

10. Roel Post 12-10-2013: Gerrit Prins  20-10-1924 en 17-12-2011 tr op 6 nov. 1956 in IJss.  met Femmigje Palland 13-04-1932 . […]. De reden waarom zij in stemmige kledij trouwden was dat Gerrit`s vader Kobus in het zelfde jaar was overleden ( 20-04-1956 )

11. Roel Post 12-10-2013: Marinus Klooster 12-12-1928 en 04-06-2003 tr  op dezelde dag als zijn zwager Harm en wel op 6 april 1960 met Gerrigje Prins , 23-03-1931 , […]. Harm Prins 05-11-1928 en 14-01-1993 tr eveneens op 6 april 1960 met Hendrikje Penninkhof , 06-05-1930 , […].

12. Roel Post 12-10-2013: De namen van de dames zijn v.l.n.r. Aaltje (Stijf)- Prins ( dochter van Geertje) , Gerrigje (Klooster) – Prins , Femmigje (Prins) – Palland , Jennegien van de Venis , Evertje (Penninkhof) – Prins. Evertje was ook een dochter van Geertje. […]