INLEIDING                                                                                                                      10-12-2014

 

Een familiegeschiedenis

 

Onze voorouders hebben niet zelf of slechts heel beperkt informatie aan ons overgeleverd aan de hand waarvan een familiegeschiedenis is te schrijven. Wij zijn daarom blij met wat kerken en overheden over hen hebben genoteerd en met de ruimhartige wijze waarop die bronnen toegankelijk zijn gemaakt.

 

Bij het schrijven van familiegeschiedenis een hebben wij te maken met een belangrijke beperking: in archieven van kerken en overheden zijn meestal enkel gegevens te vinden die op één of andere manier voor kerken en overheden relevant waren. Stukken zijn niet geschreven en archieven zijn niet aangelegd met het doel later een familiegeschiedenis te schrijven.

 

Op veel voor de hand liggende vragen, zoals: waren het aardige mensen, hoe zagen zij eruit, wat was hun beeld van de wereld en van de tijd waarin zij leefden, zul je meestal geen antwoord krijgen. Je krijgt vaak antwoorden op vragen die je niet op de eerste plaats zou hebben gesteld.

 

Een familiegeschiedenis is meer dan een lijst met namen en data. Hiertoe beperkt zou je slechts kunnen spreken over een andere presentatie van relatief eenvoudig via archiefinstanties te verkrijgen gegevens. Het uitzoekwerk kost veel tijd maar het eindresultaat is mager. Een lijst met namen en data voegt immers weinig toe aan de geschiedschrijving.

 

De uitdaging is juist zo'n lijst aan te vullen met gegevens uit bronnen die moeilijker toegankelijk zijn en/of door zelf herinneringen op te schrijven en toe te voegen. Een lijst met namen en data kan dienst doen als “kapstok”. Die is jou hierbij aangeleverd. Je kunt zelf de rest doen.

 

Het is boeiend de stoet voorouders in gedachten te zien voorbijtrekken. Kijk eens hoe hun gezinnen waren samengesteld, hoe zij woonden, leefden en werkten en hoe zij hebben gezorgd voor ons, hun nakomelingen.

 

Wij willen op deze website gegevens vermelden uit diverse openbare bronnen zoals openbare akten (geboorteakten tot 1915, huwelijksakten tot 1935 en overlijdensakten tot 1965), andere websites,  andere openbare gegevens (zoals familieadvertenties en data op grafmonumenten) en door derden uitdrukkelijk voor publicatie ter beschikking gestelde gegevens.

 

Alleen ons bekende gegevens zijn opgenomen. Mogelijk lees je dat je overgrootvader van 1923 tot 1934 landbouwer was. Dit betekent dat zijn beroep in deze jaren ons bekend is. Het betekent niet dat hij vóór 1923 en na 1934 een ander beroep had.

 

Staat ergens dat je betovergrootvader na 1880 in IJsselmuiden woonde dan betekent dit niet dat hij in 1880 naar IJsselmuiden is verhuisd. Mogelijk heeft hij er zijn hele leven gewoond, alleen: wij wisten dat niet. Dus aanvullingen en correcties zijn welkom.

 

Wij hebben gestreefd naar een zo groot mogelijke nauwkeurigheid. Desondanks is het mogelijk dat onjuiste gegevens zijn vermeld. Wil je deze aan ons doorgeven? Aanvullingen en correcties worden ten minste éénmaal per jaar verwerkt.

 

 

Aantal dragers van de naam Prins die deze naam gekregen hebben als afstammeling van Hendrik Evertsen Prins uit Oldebroek, per generatie

                             

                                       mannelijk     vrouwelijk    onbekend

 

Generatie I                           0                      0

Generatie II                          0                      0 

Generatie III                         0                      0

Generatie IV                         1                      0 

Generatie V                          2                      3

Generatie VI                       11                      4 

Generatie VII                      34                    39

Generatie VIII                     26                    23 

Generatie IX                        44                    34                    3                

Generatie X                         41                    49

Generatie XI                 

 

Wonen aan het begin van de negentiende eeuw nog veel Prinsen in Oldebroek en Kampen, aan het einde van de negentiende eeuw is dat al anders. Nog steeds hebben de meeste Prinsen hun bestaan in de landbouw maar ook nieuwe beroepen lonken en daarnaast is het natuurlijk zo dat niet voor elk kind uit een gezin plaats is op een boerderij. Net als veel tijdgenoten verhuizen veel Prinsen van het platteland naar de stad. Op diverse plaatsen in Nederland en in het buitenland wonen Prinsen die hun oorsprong hebben in Oldebroek en Kampen.

 

 

Aantal naamdragers Prins in 2007 in Nederland, per gemeente in 2007

 

Veel families Prins in Nederland zijn niet verwant.

 

In 2007 telde Nederland 14.894 inwoners met de naam Prins.

 

aantal inwoners met de naam prins per gemeente weergegeven op een kaart van nederland

 

                1 – 4                           101 - 250

                5 – 10                         251 - 500

                11 – 25                       501 - 1000

                26 – 50                       1001 - 2500

                51 – 100

 

Bron: Meertens Instituut, Nederlandse Familienamenbank